Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Станимир

71. Разделено царство

Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Добрата молитва – молитва

Духът Божи – песен

Сърцето ми е топло – формула

Беседа:

Разделено царство

Молитвен наряд за край:

Молитва на Триединния Бог – молитва

Какво ще стане, ако сърцето, стомахът, очите, ръцете, краката или друга някоя част от тялото ви се отдели? Днес в живота, се постъпва по закона на делението както се отделят дъщери и синове от родителите си. Влезете в някое религиозно общество и там виждате деление. Във всички хора сърцето, стомахът, мозъкът, дробовете не са на мястото си, разделени са. За светските хора казват, че се карат за пари, ами религиозните хора за какво се карат? Значи парите не са причина за каране, те са само повод за това. Защо мъже и жени се карат, защо братя и сестри се карат, какъв е поводът между тях? Лъжливо учение е където хората мислят, че като се разделят ще бъдат по-щастливи. Може да се делят само неорганизираните неща, а организираните не се делят. Добродетелите не може да разделяш, защото разделиш ли ги - ражда се злото. Ако шишетата, в които носите вода, се пукнат и се раздробят на части, къде ще остане водата ви? Ако мастилницата на някоя ученичка се счупи и мастилото и се разлее, какво ще стане с бялата рокля на ученичката? - Тя ще се боядиса. Мастилницата ще каже: "Понеже учението е - "разделяй и владей", то и аз се разделих и там, до където е черно, е моя държава."

Христос казва: "Всеки дом, разделен против себе си, няма да устои", т.е. никакъв разумен живот не може да прогресира за по дълго време, щом се появи раздвояване. Домът е емблема на любовта, а щом и в любовта се яви раздвояване, тя няма да устои. Яви ли се неустояване, ражда се злото, омразата, противоположностите, а всичко това не е нищо друго, освен празнина. Първото впечатление от празнините е неловкостта. Ако настъпим в някоя мочурлива почва, където няма основа, ние потъваме.

И тъй, разделянето причинява празнини в живота, а те са мястото на злото. В съвременния живот, за да се организира едно общество, необходимо е да се запълнят всички празнини. ...

Може да ме пита някой: "Ще вляза ли в Царството Божие?” - Ако има във вас разделяне, няма да влезете. "Ще станем ли учени хора, ще бъдем ли спасени, ще бъдем ли добри?” - Ако сте разделени, няма да бъдете учени, няма да успеете, няма да станете добри. Ще ме питате: "Но може ли човек без да се дели?” - Може. Процесът на делението е механически, а не духовен. В света не трябва да има никакво духовно деление. Това, което вие наричате деление, например при израстването на едно дърво, то не е деление, а размножаване. Размножаването е органически процес. Разделянето е скъсване връзките със самия източник на живота.

Сега ние искаме да преустроим съвременното общество, но първото нещо е да се научим да не делим. А за това трябва да научите изкуството да съединявате. Да разделяш е много лесно изкуство, но да съединяваш е много мъчно. Когато се яви във вас думата разделяне, нека се яви веднага противоположната на нея - съединение и веднага ще се научите да превръщате разделянето в съединение. Може да разделяш, но само непотребното в твоя организъм. Следователно, законът, който стои скрит в този стих, е: първото и най-важното нещо е, да не се раздвоява доброто. Религиозните, добрите хора не трябва да се раздвояват.

Не разделяйте ума от сърцето си, съединявайте се всички мъже и жени; нека всички народи се съединяват в тази бъдеща култура; нека човешкият дух се съедини с Бога. Само тогава ще имаме една възвишена култура, която ще внесе в света мир и радост, които очакваме.
Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Докато четях днес тази интересна беседа- Разделено царство,се замислих за нашия национален девиз .

"Съединението прави силата" .

Отворих да си припомня и ето какво ми направи впечатление:

Девизът се появява в нашия герб през 1927 година и просъществува до 1947 година.

Възстановен е през 1997 година след 7 годишен дебат.

http://heraldika-bg.org/drzaven_gerb.htm

Интересно е това натрупване на числото 7 според мен в официалните перипетии на националния ни девиз.

=================================================

"Съединението прави силата" =

Благодарете, че сте българи и не се безпокойте, какво ще стане с вас. Старайте се, всички да имате единство в мислите си, без раздвояване, без страх. Страх може да има, но да е на мястото си; сиромашия да има, но посрещайте я и я изпращайте учтиво. Като дойде сиромах, измийте краката му, нахранете го и тогава го изпратете. Така постъпвайте и с богатството. Знайте, че във всички наши вярвания, всяко учение е на мястото си, затова Христос казва, че между нас не трябва да има никакви деления.
Редактирано от Klaudia

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Прекрасна беседа, благодаря за наряда!

"А Исус, като знаеше техните помисли, рече им: "Всяко царство, разделено против себе си, запустява, и всеки град или дом разделен против себе си, няма да устои." (Матей 12:25)

"Разделяй и владей", това е девизът на съвременния свят, това е девизът на всеки дом, на всяка майка, на всеки баща, на всяка дъщеря, на всеки син, на всеки началник, на всеки цар, на всеки народ и на всяка култура. Ако някой ме пита, кои са причините, по които човечеството страда, ще кажа: лозунгът "разделяй и владей". Следователно, докато имате този лозунг, нещастието ще върви подир вас така, както сянката върви след господаря си. Христос казва: "Всяко царство, всеки организиран живот, всеки организиран народ, раздели ли се, няма да устои." Ще ви докажа, защо именно няма да устои. Всеки дом подразбира условията, от които изтичат благата, защото царството се съгражда върху дома. Христос казва: Ако царството се раздели и домът няма да устои." Следователно, и царството, и домът ще пропаднат заедно, или на търговски език казано - ще фалират. Фалитът не е нищо друго, освен това, че ставаш слуга, вол, впрягат те на нивата и онзи с остена казва: "Понеже ти си се учил да разделяш и владееш, хайде сега - дий."

Има хора, за които това е максима, изпитах го. Но те не разбират на кого служат.

Състраданието, разбирателството са винаги за предпочитане. Винаги има начин при добро желание да се разрешат противоречията. Чрез разговор, чрез търсене на причините за съмнението и разделението.

Преди няколко дни пих кафе и от късметчето ми се падна тази мисъл-"Разделяй и владей" е мъдро правило, но "Обединявай и направлявай" е по-добро.-Гьоте

Та какво излиза, че ако някой посява разделение, иска да управлява, да манипулира. Но може да се управлява и с разум и доброта, а не с разединение.

В прочетения стих, Христос прави две сравнения: Всяко царство и всеки дом. Христос казва: "Ако аз изпъждам лошите духове чрез Божия Дух, във вас е настало царството Божие." Христос не казва, че дели, но казва, че изпъжда лошите духове навън. Пъдя и разделям, това са две различни понятия. Мъж да изпъди жена си, или да се раздели с нея, това са две различни неща. Да изпъдиш човека, това значи, да му намериш място да работи другаде, а да разделиш, значи да го извадиш от онази връзка, която му дава условия да работи. Когато някой човек ти каже, че няма Господ, той те е разделил. Когато някой мъж убеди някоя жена, че тя може да живее и с друг мъж, той я е разделил. Тя започва вече да живее и с втори и с трети - и свършва катастрофално. Това е общ закон. Турците казват: "Юварлаян таш темел тутмас." То значи: камък, който се търкаля, основа не хваща. Някои казват: “Да сменим идеите и да се търкаляме от едно място на друго, това са две различни неща.” Да, да сменяш идеи е едно, а да търкаляш идеи - друго. Да сменяш волове, това е едно нещо, а да ги направиш на пастърма, на суджук, това е друго нещо.

Сега ние искаме да преустроим съвременното общество, но първото нещо е да се научим да не делим. А за това трябва да научите изкуството да съединявате. Да разделяш е много лесно изкуство, но да съединяваш е много мъчно. Когато се яви във вас думата разделяне, нека се яви веднага противоположната на нея - съединение и веднага ще се научите да превръщате разделянето в съединение. Може да разделяш, но само непотребното в твоя организъм. Следователно, законът, който стои скрит в този стих, е: първото и най-важното нещо е, да не се раздвоява доброто. Религиозните, добрите хора не трябва да се раздвояват.

Нормално е, човек да разбира някои свои грешки и да смени идеята си, но не и да внася разединение. Работи ли се разумно, добрите промени идват от само себе си. Днес всички имаме пристрастия, интереси гоним, партии подкрепяме. Забравяме, че първо сме човеци... Стараем се да чуваме избирателно, това, което ни отърва, ане да се обърнем към Бога. Да, трудно е, но с идеята да бъдем братя и да живеем в разбирателство си струва!

Днес в България има много разделения, много партии и всяка се надпреварва, коя да властва, но по-добре ще бъде, всички да се обединят, да свирят всички заедно, като в един оркестър. В даден момент трябва единство, а не разделяне. С това деление българите си пакостят много. Аз не ги обвинявам за това нещо, но обръщам внимание на тях, защото клетките на черния дроб са най-глупави, най-некултурни, но в тях се съдържат условията на бъдещата култура. Но и между разните черни дробове има голяма разлика. Например, между черния дроб на един вол и този на един човек има разлика; между черния дроб на един ангел и на един серафим също има разлика, клетките на неговия дроб мислят като вас. Не мислете, че като сте черен дроб, сте много културни; но това състояние, в което се намирате на земята, е много несигурно, защото между вас има много разделения. И вие българите, не знаете на кой Господ да служите: англофили, русофили, германофили, затова се кръщавате с много имена. Казвам: обърнете се към Господа и Нему се прекръстете. Той ще ви направи умни, добри, за да може да снесете това яйце и добре да го замътите, защото иначе ще излезе запъртък.

Това е, което се подразбираше от думите, казани от Христос на евреите: "Аз с Дух Божи изпъждам лошите духове, слагам ред и порядък, а не разединявам, а вие ще бъдете поставени в една школа да научите Закона на обединяването." Нека българите научат този урок от евреите и да не бъдат поставени в тяхното положение. Евреите ще кажат: "Не е простено на българите, където за 2000 г. не са научили този закон. Грях им на душата, ако не те слушат сега." А днес всички казват: "Лоши хора са евреите." Не, много добри хора са те, защото според мене, "най-лошите" хора в този свят са най-добрите в онзи, а "най-добрите" хора в този свят са най-лошите в онзи свят.

Не разделяйте ума от сърцето си, съединявайте се всички мъже и жени; нека всички народи се съединяват в тази бъдеща култура; нека човешкият дух се съедини с Бога. Само тогава ще имаме една възвишена култура, която ще внесе в света мир и радост, които очакваме.

Из Разделено царство

Редактирано от xameleona

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

И тъй, разделянето причинява празнини в живота, а те са мястото на злото. В съвременния живот, за да се организира едно общество, необходимо е да се запълнят всички празнини. Имате здрави зъби, но след време се явява една малка дупчица, в която храната се застоява, загнива и зъбът започва да се заразява и мирише. Защо мирише? - Защото в зъба има празнини, той е започнал да се дели и между неговите частици се явява стълкновение. Някои ме питат: "Защо ме боли глава?” - Защото имаш празнини вътре. "Стомахът ме боли.” - Защото имаш празнини вътре. Пожелае ли, коя и да е частица да се отдели от някой орган, напуска своята длъжност и ако няма друга клетка да я замести, на това място се поражда болезнено състояние, което не е нищо друго, освен прекъсване на Божествената връзка, която е съществувала. Чувствате несполуки в живота: то се дължи на този велик закон. В такива случаи лекарите се произнасят, че клетките на това място са заболели.

Разделено царство

Отново за съотнасянето на законите, които управляват живота от клетките в тялото ни до организирането на цялото ни общество...

Редактирано от Моника13

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сега ние искаме да преустроим съвременното общество, но първото нещо е да се научим да не делим. А за това трябва да научите изкуството да съединявате. Да разделяш е много лесно изкуство, но да съединяваш е много мъчно. Когато се яви във вас думата разделяне, нека се яви веднага противоположната на нея - съединение и веднага ще се научите да превръщате разделянето в съединение. Може да разделяш, но само непотребното в твоя организъм. Следователно, законът, който стои скрит в този стих, е: първото и най-важното нещо е, да не се раздвоява доброто. Религиозните, добрите хора не трябва да се раздвояват.

Изкуството да съединяваме различните неща според мен означава да виждаме общия им корен и смисъл и връзките между тях. Защо е лесно да се разделя - защото е лесно да се види различното в нещата. След това кое е по-лесно - да обявиш за "неправилно" това, което е различно от добре познатото и приетото, или да потърсиш с ума и сърцето си Общото между тях? От първото тръгва осъждането, отлъчването, негативното, конфликтите, студенината. Постигне ли се прозрението за второто, то носи Силата, сътрудничеството, допълването, хармонията, светлината и топлината.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

" Аз не искам да обърнете земята, тя и така се върти, искам да свършите работата, за която сте определени. Казвате: "Не мога да оправям света." Той е оправен. "Не мога да помагам на бедните.” - Не си само ти, цял свят се грижи за тях. Питам: как преживяват онези малки мушици, за които вие не се грижите? Следователно, в съвременната наша философия, в нашите умове има признаци, вследствие на което се явява дисхармония, явяват се болезнени състояния.

Разделено царство

Този призив на Учителя е много важен за мотивирането на хората да помагат на другите или на обществото си, дори и да им се струва, че помощта им или просто спазването на правилото за реда, потъва и се изгубва като капка в морето. Това сякаш е едно от най-трудните неща, в които българинът може да бъде убеден. - Защо да пресичам на зелено, като никой друг не го прави!? Или - защо да си хвърлям боклука в кошчето, като всеки го хвърля извън него!? Или - защо да отивам на време, като всички закъсняват!? А е толкова просто и лесно, ако всеки гледа само себе си и проявява най-доброто от себе си във всяка ситуация.

Редактирано от Моника13

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте!

Разделението при човека започва от вътре на вън и тръгва от главата му. Първо там се разделя Цялостното на две (мозъчни хемисфери).

Прочетох беседата и намирам, че Учителя говори именно за това разделение, въпреки че дава най-вече житейски примери за него.

Първо човек се разделя от източника и се отъждествява с индивидуално съществуване - с "аз".

Първото разделение е липсата на връзка/единство между 7-мата и 6-тата чакра, тоест на ума с Бога/Буда природата/Реалността...

Второто разделение е липсващата връзка/единство между двете мозъчни хемисфери, между мъжа и жената, между Адам и Ева. Липсва обмен.

От там насетне следват и другите разделения, с които човек слиза все "по-надолу" в пълния и в преносния смисъл.

Ето това наричам "падение".

Предлагам малко картинки:

ca129fd130534489af3080d63ad74bc1_657x768.jpg

Тук ясно може да се види какво е "Кръст/Разпятие" и какво е "Дърво на Познанието/Живота":

3dce870162c0e18b34fa056e24546e81_610x458.jpg

В Будизма, който произлиза от Ведите (Познанието), които пък идват от Арийската раса (дошла от северозапад на Индия, според Ведическата литература) и Тантрите (Живота, такъв какъвто е), се споменава за шест сфери на Самсара (Заблудата/Илюзията) и за една единствена Реалност.

Въпреки че в будизма не се работи със седемте чакри (изключае някои течени на Тантриския Будизъм - Ваджраяна), то според мен е именно така.

Реалността в Седмото Небе/Сфера и всичко надолу - Самсара - шест нива/Сфери/Свята.

В Свещения Коран и Исляма се говори за Аллах, който обитава Седмото Небе и който е сътворил всичко:

Той е, Който сътвори за вас всичко на земята, после се насочи към [сътворяването на] небето и създаде седем небеса. Той всяко нещо знае. (Сура Бакара, 29)

После се насочи към [сътворяването на] небето, а то бе дим... И ги направи седем небеса в два дни, и отреди Той на всяко небе неговото дело... (Сура Фуссилат, 11-12)

“Нима не виждате как Аллах сътвори седем небеса на слоеве?"

(Сура Нух, 15)

Който сътвори седем небеса на слоеве. Не ще видиш несъразмерност в творението на Всемилостивия... (Сура Мулк, 3)

Общо за Седемте Небеса в Свещенния Коран е споменато 7 пъти.

В Библията също често се споменава за числото седем - "Седемте дни на Сътворението", "Седмия Ден" (Божията Почивка/Покой/Мир), "Седемте Църкви", "Седем Печата", "Седем Рогове", "Седем Звезди", "Седем Светилници"...

Виж тук за резултати в Библията относно думата "седемте"

Споменава се за "Седмия Ден", който често е наречен "в онзи Ден...":

Виж тук

23 В онзи ден ще бъде друм

От Египет към Асирия;

И Асирийците ще дойдат в Египет,

И Египтяните в Асирия:

Египтяните с Асирийците ще служат Господу.

24 В онзи ден Израил ще бъде третий

С Египтянина и Асириеца:

Благословение всред земята ще бъде;

25 Защото Господ на Силите ще ги благослови и ще рече:

Благословен Египет, людете мои,

И Асирия, делото на ръцете ми,

И Израил, наследието ми.

А ето и за края на разделението/омразата/себесравнението/борбата/надпреварата...:

Ефесяни 2

14 Защото той е нашият мир, който направи двете едно, и развали средната стена на преградата;

15 като унищожи враждата с плътта си, закона на заповедите с постановленията, за да създаде в себе си двата в един нов человек, и да направи мир,

16 и в едно тело да примири и двамата с Бога чрез кръста като уби на него враждата;

17 и като дойде проповеда благовестието на мира на вас които бехте далеко, и на тези които беха близу;

18 защото чрез него и едните и другите имаме достъп при Отца в един Дух.

Откровение от Йоана 21

1 И видех ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преидоха: и море немаше вече.

2 И аз Иоан видех светия град, Ерусалим новий, че слезваше от Бога из небето приготвен както невеста украсена за мъжа си.

3 И чух глас голем от небето който казваше: Ето скинията Божия с человеците, и ще се засели с тех; и те ще бъдат люде негови, и сам Бог ще бъде с тех, техен Бог.

4 И ще обърше Бог всека сълза от очите им, и смъртта не ще я има вече, нито жалеяне нито писък ни болест ще има вече, защото първото се мина.

5 И седещият на престола рече: Ето, правя всичкото ново. И казва ми: Напиши: защото тези думи са истинни и верни.

6 И рече ми: Свърши се: Аз съм Алфа и Омега, начало и конец: на жедния ще дам аз даром от извора на водата на живота.

7 Който побеждава ще наследва всичко, и ще му бъда Бог, и той ще ми бъде син.

8 А страхливите и неверните и мръсните и убийците и блудните и чародейците и идолопоклонниците и всичките лъжци ще имат своята част в езерото което гори с огън и жупел: това е втората смърт.

9 И дойде при мене един от седемте ангели които държаха седемте чаши пълните със седемте последни язви, и проговори ми и рече: Ела, ще ти покажа невестата, жената на Агнето.

10 И отведе ме духом на една гора голема и висока, и показа ми града голем, светий Ерусалим, който слезваше из небето от Бога;

11 и имаше славата Божия, и светлостта негова бе подобна на драгоценен камик, както камик яспис прозрачен както кристал;

12 и имаше стена голема и висока; имаше и дванадесет порти, и на портите дванадесет ангела, и надписани имена които са на дванадесетте племена на синовете Израилеви:

13 от към изток три порти; от към север три порти; от към юг три порти; от към запад три порти.

14 И стените градски имаха дванадесет основания, и в тех имената на дванадесетте апостоли на Агнето.

15 И този който говореше с мене имаше тръст златна да измери града и портите му и стените му.

16 И градът беше четвъртит, и дължината му е толкози колкото и ширината; и премери града с тръстта до дванадесет тисящи стадии: дължината и ширината и височината му са равни.

17 И измери стените му сто и четиридесет и четири лакти, мерка на человек, сиреч на ангела.

18 И сградата на стените беше от яспис; и градът от чисто злато подобно на чисто стъкло.

19 И основанията на стените градски беха украшени с всекакви драгоценни камене; първото основание яспис, второто сапфир, третото халкидон, четвъртото смарагд,

20 петото сардоникс, шестото сардий, седмото хрисолит, осмото вирил, деветото топазий, десетото хрисопрас, единадесетото якинт, дванадесетото аметист.

21 И дванадесетте порти беха дванадесет бисера; всека една от портите бе от един бисер; и улиците на града от чисто злато като стъкло прозрачно.

22 И храм не видех в него; защото храм негов е Господ Бог Вседържител и Агнето.

23 И градът немаше нужда от слънце нито от луна да светят в него; защото славата Божия го осветляваше, и светилото негово е Агнето.

24 И народите на спасяемите ще ходят в неговата виделина, и царете земни носят в него своята слава и почест.

25 И портите му не ще се затварят дене, защото нощ не ще да има там.

26 И ще донесат в него славата и почестта на народите.

27 И нема да влезе в него нищо което осквернява и прави мерзост и лъжа, но само написаните в Агневата книга на живота.

Разделенията приключват с идването на Благодатта и на "Новия Йерусалим". Двойствеността на "Слънцето" и "Луната" изчезва.

6-та чакра - Центриране:

ajna.jpg

Светът ще се оправи, когато аз се оправя. Промяната е възможна единствено от Центъра към периферията.

Редактирано от Ники_

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Беседа:Разделено царство

Здравейте приятели.На 8 декември 1918 година .Учителя държи беседата „Разделено царство”.Тази беседа е коментар и разяснение върху Ев.Матей 12:35.От Библиотека Триъгълник,виждаме,че 12 глава от Евангелието на Матей е била тема на над 30 беседи,изнасяни от Учителя в един дълъг период от 1918 година ( нашата беседа) до 17 декември 1944 година.Това означава,поне според мене ,че в тази глава се съдържат важни послания,които следва добре да се проучат и разберат от всеки.

Странно,че желанието да прочета беседата ,която днес ви представям се пови спонтанно в дните около Великден.Тогава я прочетох с голям интерес и намерих отговори на въпроси,които ме вълнуваха в оня момент .Ето,че от няколко дни отново ме навестява потребност да чета и разбера още по-добре нейните послания.Затова реших днес да я споделя с желаещите в този форум.

За мен посланията на беседата са ясни и много важни за момента,в който се намираме.През последните години стана обичайно явление ние хората да се делим.От това наше действие следва делене на абсолютно всичко.Сякаш няма да сме ние,ако не сме разделени.Делят се семейства,приятели,партии, икономически структури (като потръгне една фирма със съдружници и ето,че възниква разделение),духовните общества,които би трябвало да бъдат стълб и да способствуват за обединението,също стремително се разделят .А така трасираме сами пътя за своите неблагополучия.Препоръчвам на всички търсещи души днешната беседа.Все от някъде може да започне обратния процес –този за който Учителя ни казва в беседата следното:

Ще ме питате: „Но може ли човек без да се дели?“ – Може. Процесът на делението е механически, а не духовен. В света не трябва да има никакво духовно деление. Това, което вие наричате деление, например при израстването на едно дърво, то не е деление, а размножаване. Размножаването е органически процес. Разделянето е скъсване връзките със самия източник на живота.

и също :

Ако има разделение между вас, вие ще видите само гърба на живота, защото той ще върви в една посока, а вие в друга. Ако има разделяне между вас, вие ще видите само гърба на Бога, гърба на царството, сянката на нещата. Не се делете, а събирайте се по няколко сестри помежду си и привличайте хората при себе си.

Господ казва: „Ако ме слушате, ако не разделяте, вашият свят ще бъде ясен и всички благословения ще дойдат отгоре ви“.

Резюме на беседата тук.

Редактирано от Розалина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

„Разделяй и владей“, това е девизът на съвременния свят, това е девизът на всеки дом, на всяка майка, на всеки баща, на всяка дъщеря, на всеки син, на всеки началник, на всеки цар, на всеки народ и на всяка култура. Ако някой ме пита кои са причините, по които човечеството страда, ще кажа: лозунгът „разделяй и владей“

Днес всеки, богат и сиромах, гладен и сит, усеща една нервност, едно недоволство, има нещо да му липсва. Какво ще стане, ако сърцето, стомахът, очите, ръцете, краката или друга някоя част от тялото ви се отдели? Днес в живота се постъпва по закона на делението, както се отделят дъщери и синове от родителите си. Влезете в някое религиозно общество, и там виждате деление. У всички хора сърцето, стомахът, мозъкът, дробовете не са на мястото си, разделени са. За светските хора казват, че се карат за пари, ами религиозните хора за какво се карат? Значи парите не са причина за каране, те са само повод за това. Защо мъже и жени се карат, защо братя и сестри се карат, какъв е поводът между тях? Лъжливо учение е дето хората мислят, че като се разделят, ще бъдат по-щастливи. Може да се делят само неорганизираните неща, а организираните не се делят. Добродетелите не може да разделяш, защото разделиш ли ги – ражда се злото.

Беседа:Разделено царство

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

И тъй, разрешавам въпроса с българите като черен дроб, те са на мястото си и жлъчката няма да се пукне. Благодарете, че сте българи, и не се безпокойте какво ще стане с вас. Старайте се всички да имате единство в мислите си, без раздвояване, без страх. Страх може да има, но да е на мястото си; сиромашия да има, но посрещайте я и я изпращайте учтиво. Като дойде сиромах, измийте краката му, нахранете го и тогава го изпратете. Така постъпвайте и с богатството. Знайте, че във всички наши вярвания, всяко учение е на мястото си, затова Христос казва, че между нас не трябва да има никакви деления.

Беседа:Разделено царство

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Процесът на делението е механически, а не духовен. В света не трябва да има никакво духовно деление. Това, което вие наричате деление, например при израстването на едно дърво, то не е деление, а размножаване. Размножаването е органически процес. Разделянето е скъсване връзките със самия източник на живота.

От няколко дни ми се върти тази идея - за делението и за размножаването... А може би ние се делим, защото не умеем или не желаем да се размножаваме?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×