Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Guest Зара_

Бог в окончателен вид ли е

Recommended Posts

Guest Зара_

Според вас Бог, който е Всичко, достигнал ли е своя окончателен вид или е в процес на развитие? Гледаме на него като на нещо съвършено, смятам че наистина е така, но също така смятам, че той се развива.

Вие как смятате?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Развива се, чрез нас и чрез всичко съществуващо. Не е възможно ние да се развиваме, а Той да стои непроменен, нали сме едно цяло с него /въпреки че същевременно стои над нас/. Както на нас ни влияе, така и ние влияем нему, макар и в различна степен. Бог решително не е константна величина. В мига, в който се превърне в такава, всичко ще спре, а това е невъзможно.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Кристиян

Според евреите, Бог е Ейн Соф- Безкрайно Нищо...и това е Окончателният и дефинитивният Му статус.

Бог и Неговата същност са съвършени и непроменими, защото Той е в т.нар. Отрицателно Битие- Битието на съвършенството; даже и т.нар. Първична Светлина е нещо проявено и реално съществуващо...

Бог създава- твори; и се изявява на творенията Си като Любов. За да може да се изрази като Любов, творението трябва да има желание...и всъщност, според кабала, Бог е сътворил само едно единствено нещо- Желанието, и то е нашата Душа; Душата ни се развива и всяка Душа е различна- разликата е в размера на Желанието....

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Според кабалистите Аин-Соф не е Бог, а само нещо като предпроявеното му състояние, не е от книгите, но съм сигурен. Така де - няма да ограничаваме Отца!

Иначе, Съвършени - естествено, но имайки горното превид, малко трябва да се поразтворим и се появява известна преходност в непреходността.

Отново обаче подчертавам, че някак ми е неуместно Неговото развитие, друга ще е думата. Освен това ние така или иначе не сме в състояние да обхванем Бог със съзнанията си, така че май не върви и много да го обсъждаме, но вероятно бихме могли със Сърца да го обхванем. :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ми.. като не ти е от книгите , от къде ти е познанието тогава ...??? Прощавай моята неинформираност , но нали за това сме тук да се просветляваме .

..

Аз пък имам по-простичко обяснение . Мойсей стигна ... до обетованата земя ама не млезе в нея . Йоян Кръстител и той така ... влезе в Йордан река ( Млечния път ... безкрайното нищо ) но не премина реката от другия край . Че как тогава кабалистите да го обяснят нищото като са слепи за нещото и не го виждат . Нито имат сърца да го усетят .

Тогава ..... ?????

Питам само . Нали може ???

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Кристиян

По принцип, ние на можем да познаваме Бог по Същност, можем само да Го познаваме чрез това, което се нарича Проявяване...ака Той не се проявява, няма да имаме никакво понятие свързано с него...

Айн Соф- това е Същността на Бог, която не е проявена, и непознаваема за който и да е в проявеното битие (а тук влагам много повече от три измерното битие)...

Но, темата наистина не е добре поставена. Хермес е казал в трактатите си, че човек Е БОГ. Нека това да се опитаме да разгледаме- БОГ ли е човек, не е ли, и кое е окончателно или кое не е....само в съизмерими на човека неща можем да обсъждаме...

:):):)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

... Кристиян1 ,

Как да обясниш съизмеримо на човек онова ... несъизмеримото. ????

Или ...как да обясниш с триизмерни думи многомерните състояния ( до 16 за въплътен) нямащи еквивалент тук на земята.

Това е само строго лично изживяване

Бог според мене е в окончателен вид но земния човек - не е . И земният човек следва да се усъвършенства за да стигне съвършенството на Отца си, Който за това го е пратил на земята .

Моето виждане е , че все едно да обсъждаме въпроса така както е поставен дори и от тебе ....:

" Колко дяволи могат да се качат на върха на една игла..?? "

Ти знаеш ли колко ? Аз знам - многоооо ... :))))))

Съизмеримото за мене се разбира така .... " Да гледам да влезна в царството Божие, пък останалото ще ми се придаде според вярата и любовта ми към Бога "

=======

Бог Отец избавил Соломон от голяма беда .

Соломон решил да му построи храм и рекъл ..: " Господи научи ме как да ти построя храм в знак на благодарност ?"

И рекъл му Живия Бог ...:

".. Соломоне , как ще ми построиш храм на земята и ще влязна в него , като земята е подножие на нозете Ми , а главата Ми е над звездите небесни ?? "

И рекъл Соломон ..:

............................

............................

............................

==============

Някой ако иска може да довърши притчата ....за да не омръзвам на читателите, защото пиша бавно ......

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Дали съвършенството може да е в окончателен вид?

А може ли без времепространствени измерения да съществува друго освен окончателен вид?

Дали някой може да бъде обективно истинен относно същността на Отца?

А възможно ли е някой да е в пълна заблуда?

Мисля, че това е тема, изключваща възможността за спор, а още повече за агресивен такъв - остава да споделяме и приемаме...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Някой може да бъде обективно истинен за същноста на Отца!

И това е този който е ходил при Отца си ....Христос!

И пък Христос казва: "Това което аз правех и вие ще правите, дори и повече " .

Следователно и други освен Иисус Христос могат да достигнат до Отца си ...

-- Това са Християните повярвали във Възскресението Христово и преживели го! Така , че се дръж обективно с цитатите си и не злоупотребявай умишлено с думите земни и незнанието на хората вэв форума .

Иван

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Много ми се иска да направя един цитат ... :

..."Едно от най-големите заблуди на нашето време е твърдението, че за Бога не можем да имаме определено понятие. Не, за Бога можем да имаме едно понятие: Светлина без сенки, Живот без прекъсване, Любов без промени и измени, Знание без погрешки, Свобода без ограничения"

"Бог на живите", в "Живот за цялото", София, 1936

Това е по повод публикуваните мнения преди моето .

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Живеем в 21 век...

Ние сме в Епохата на Водолея.

Религиозният фанатизъм е отминала фаза за Християнството,

Живеейки в 21 век, сме свидетели на това какви могат д бъдат резултатите на

религиозният фанатизъм

(справка мюсюлмани и евреи...>>>>>>>>>>)

Библията е Свещенна книга...добре ,но такива са и Корана и Тората...

Можем да бъдем добри християни ,

но ако сме толерантни

към другите религии,

това няма ли да ни направи ОЩЕ по-добри християни?

Толерантността към вярванията на другите,

(които и да са те)

Би ни помогнала да се доближим

flowersa.gif

към Познанието към което се стремим!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Зара_

А защо да смятаме,че щом нещо е съвършено,то не може да еволюира?

Да,темата може да не е добре формулирана, но пък дава много ясна представа колко ограничени са всъщност нашите възприятия и най-вече-какви граници им слагаме ние самите. Реално погледнато, колкото и да цитираме и разсъждаваме, не можем да отговорим категорично на поставения въпрос освен чрез усещанията си. Но не само представите,а и усещанията могат да бъдат манипулирани от съзнанието ни и тогава не са истинни,а само правилни. Предполагам че разбирате разликата между "истинно" и "правилно" съждение. Правилното е логически издържано, но невинаги е истинно.

Мисля че въпросът се свързва с друг въпрос: какъв е Смисълът на мирозданието, защо го има Бог, защо ни има нас!

Защо Бог да е застинала система, в която всичко се движи,но реално нищо не се променя,тъй като стои едно и също?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Няма ученик по-горен от Учителя си" е казал един велик Учител. Това твърдение привидно противоречи на общоизвестния израз за ученикът, който надминал учителя си, но това важи само за настоящото въплъщение на дадения Учител. Защото ако един учител е истински, то той продължава развитието си със същия темп и през следващите си въплъщения и така нататък до безкрай. Явно е, че ученикът не би могъл да настигне Учителя си, ако той е действителен Учител. Бог не е нищо друго освен сумата на всички по-горни Учители, които са над нас във веригата на ученическо-учителската последователност(парампара). Следователно и Бог, в рамките на достижимото от човека, подлежи на развитие. Даже и Абсолютът, който действително е най-горе и в началото, също променя формата си със всяко ново Проявяване като Космос и Вселена. "Всичко тече"-както е казал Хераклит Тъмния, макар че това не са лично негови мисли.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Кристиян

Здравейте отново,

За Бог каквото и да говорим, не ще бъда нито вярно, нито невярно, просто това е Същност, която служи за отправна точка към всичко- тя е неизменна.

Иначе всичко останало се променя и не е в окончателен вид, не само човека, но разглеждайки човека внимателно, можем да направим изводи и за цялата вселена...която естествено, също не е в окончателен вид...

Но право е казал Хермес, човек е Бог- но този Бог е неизявен, в това е развръзката на понятието "еволюция"...еволюцията не е материално протичащ процес (само), тя е нещо много повече...

Отец и Син не са едно и също нещо, но въпреки това Христос казва :"Аз и Отца Ми- Едно Сме"...защо Христос може да каже това, а ние все още не можем? Това е същината, към която май трябва да се придържаме тук, следвайки хода на тази дискусия.

:) Човек се ражда Цар, короната му принадлежи, но всеки човек трябва да претендира за нея, и да си я отстои, а след това, като бъде коронясан (венчан), да управлява царството си мъдро, справедливо и с любов, за да бъде подобен на Бог...

:king: Пожелавам всекиму корона по мярка и успешно царуване! :v:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Бъдете съвършенни, както е съвършен Отец Ваш" - това според мен е за Учениците. има неща които са толкова дълбоки и обхватни че за тяхното проумяване е нужно ангелско съзнание.

Учението на Учителя е практично, и подразбира приложение.

Разбирането може да става по-дълбоко в процес на пречистване и израстване.

а дотогава - търпение. :smarty:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Страннико, ако си видял нетолерантност в нашите изказвания към другите религии, то е предимно поради невнимателно подбиране на думите... Но реално отношение - едва ли.

Иван, не знам принципното ти отношение към критицизма, но не обвинявай, без поне да си сигурен, че си разбрал " коварните " ми " умишлени злоупотреби "! Ако съм те засегнал с нещо, моля да ме извиниш, но ми се струва, че не за пръв път се чувстваш така в нашия приятелски форум...

Мисля, че това е тема, изключваща възможността за спор, а още повече за агресивен такъв - остава да споделяме и приемаме...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Принципното ми отношение към критицизма в частност към тебе, се основава на личното ми познанство с тебе Венцислав_. Там е коренчето на критицизма ми.

Да, струва ми се , че си ме засегнал с нещо. От тебе знам, че учението на кабалистите на които се позоваваш е далеч под възможностите на християнското учение( официално изповядваш християнството , нали ? ). Точно на тебе ли да се обяснява, че прикритието на псевдонима във взаимоотношенията м/ у двама ни , е меко казано ненужно в този приятелски форум .

Наистина обиждаш моята интилигентност и то не за първи път тук във форума. Не случайно цитирах Учителя - Беинса Дуно . Нарочно търсих негов цитат и го намерих. Нека неговите думи говорят вместо мене . Поддържам изцяло изказването на Беинса Дуно .

Иван

без псевдоним съм Венцислав_

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

По добре е враждите да се забравят. Когато човек се освободи от отрицателното в себе си, то и неизказаната враждебност отминава.

Бъдете силни тялом и духом. А най-силните хора са хванатите за ръце (метафора- не че пояснявам, но съм свикнал да говоря с хора с тотално затворено съзнание, които не виждат нито ирония, нито метафоти...).

Любовта убива омразата. Омразата НЕ убива любовта, по скоро я приспива, тоест прави хората слепи за нея (човек няма силата да влияе на любовта- тя не му принадлежи, но ако я чувства е по-силен и вижда всичко по-хубаво).

Тъй като някой хора напуснаха границите на темата аз искам да върна влака в релсите му- Бог за мен е съвършен, но съвършенството не е абсолютно, а подлежи на усъвършенстване. И така най-съвършения от всички е Бог.

Той за мен е в завършен вид от гледна точка на това, че е слял напълно дух с тяло, това към което човек се стреми на първо време. Това всъщност си мисля, че е един вид съвършенство над това, което ние познаваме като възможно, а съвършенството на Бог е много безкрай пъти по-съвършено. И така се налага да се върнем на идеята за ангелското съзнание- наистина да коментираме Бог без да имаме такова ниво може би е смешно, до степен в която не може да разсмее никого. Може би ако коментираме дали човек се развива или е статичен ще достигнем до някакъв отговор, но за Бог- къде отиваме. Първо скочи 2 метра и после мисли за един безкрай светлинни години. Ще стигнеш до прозрението, че е време да скочиш 2 метра и 10 сантиметра, а другото е много далече. Нещо в темата май куца.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не е точно така, то не всички могат и да скочат тези два метра. А и да можеш, а не ти е ясно много защо трябва да ги скачаш, не може ли примерно да се забиеш надолу. Вярно, че сме далеч от словесно дефиниране на Същността Му, но това е защото просто не съществува такова нещо. Обаче пък нали " Бог е по близо до нас от кракака и ръцете ни ", какво тогава... Тя дефиницията така или иначе не ни ползва, и да я има... Но трябва да го усетим в нас, въпреки че и извън нас забелязваме проявите Му... Лесното е да го приемем в сърцето си, но и в главата трябва да го приемем... След като лесното е толкова труднопостижимо...

Но, опитваме се да си помогнем, в един форум, как да става... Ние, че сме си ограничени... Ама тук сме за да си говорим... Засега поне...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Зара_

Според мен сме в състояние да разберем същността на Бог.

Не оспорвам,че Бог е съвършен, мисля че сме на едно мнение по този въпрос. Но усещате ли какво става - в нашето съзнание думичката "съвършен" се е оформила като антоним на "развитие" и като синоним на "окончателен". Тези номерца ни ги правят нашите умове, свикнали да приемат някои неща като даденост. Ама някъде да е написано, че щом Бог е съвършен, е в окончателен вид? Дори не е написано :D Докато приемаме нещата така, в умовете ни ще се налагат модели, които сме възприели без да сме ги осмислили. И в крайна сметка какво правим-ние,хахаха,слагаме ограничения пред Бог :D А той няма ограничения! Ограниченията са наша запазена марка ;)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Безспорно е така, но... :hmmmmm: Да приемем, че възможността за развитие се състои в самото развитие... Бъдещата възможност е неразделна част от настоящия закон за развитие... Не е ли нещо като стационарно движение, или подвижен покой... Как ще го обясняваме обаче... Зависи от къде се наблюдава в момента... И от други неща сигурно...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Отца и Сина и Света Го Духа.

Отец е Нетворящият Бог, Ейн-Соф, Парабраман, Безпричинната Причина, обуславяща с наличието си възникнането на Първият Логос, Седмичната Единица на Декадата в която присъстват Шестте Логоса-Патриарси, Строителите на Седмичната Пракрити пребиваваща в същността на субективната Вселената.

Ейн-Соф е Начало, Съвършената Нула, Непознаваемата Тъма, Безименият, Върховното Същество, Абсолютният Монах, Непознаваемата Тайна за Творящият Природен-Бог, Брама, който е Йехова, но Йехова не Единицата, а съвкупността от шестте Дхиан-Когани, Архангелите-Архитектите. Всъщност Те са седем, Седемте Логоса, Седемте Сефирота. Седмият е еманация на шестте. Те са създателите на нисшият, свят със Седемте Природи, Пракрити, това са седемте Духовни Принципа на които се крепи Седмичният Свят, видимата действително-илюзорна Вселена.

Седемте Духа пред Трона на Бога-Отец, са Непорочното Зачатие в Трансцеденталната Реалност, която е Аспект на Макро-Космоса. Непорочното Зачатие в Микро-Космоса е въплащаването на Христа в човешка форма. Христа е Спасителят на девствените духове (човешката монада) инволюирали в материята. Иисус Христос е Човешкият Аватар в Декадата, Изходът, Вратата към висшити сфери на Живот. Той е Нероденият, Несътвореният от седемте Строители, Висшите Творци, родени от Безпричинното Дихание произлизащо от Ейн-Соф, Неръкотворният, Неуправляващ, но поддържащ Пралайя Монарх-Отец. Иисус Христос е Аспект, Земно Постановление на Ейн-Соф.

Света Го Духа е Фохат, съзнателната Сила на Великото Дихание легитимно възникващо от невидимото присъствие на Отец, Великата Тайна на Достойнството, Непреходният Абсолют, Точката на балансиращата Съвършеност в Пралайа и Манвантара. Диханието чиято сила е във Фохат дефиринцира Първичната Субстанция, изначално-съществуващият атом безпределно пребиваващ в Зародиша на Изгрева на поредната Манвантара, Цикълът на Вълната на Живота.

Седемте Архитекта, Елохимите които са шест и предстваляват Шестият и Седмият Принцип в човешката природа, Съзидателите на Универса познати като Йехова са илюзия за Декадата, десетте Аспекта в Същността на Проявлението. Седмичният свят е илюзия, мая за пребиваващите Феномени във Висшите Сфери, Десетте Природи, Основи на Живота, почиващи в Лоното на Безкрая, който е Кръгът възникнал от уголемяването на Точката, която е ноуменалната Същност на Великата Тайна.

Бог е Единната Нетворяща Действителност, непреходна, недостижима еманация на Истината, тази Невъплъщаваща се Абсолютност е Великата Тайна до която и Седемте Висши Архангели, Духовно-творящи Титани на Вселените нямат достъп Те са Непорочно Родените Богове-Йехова и единствено имат достойнството да съзерцават Трона на Вместилището, Неутралният Източник-Любов.

Уточнение: използвани източници “Тайната доктрина” том I от Елена Блаватска, “Космогонията на Розенкройцерите” от Макс Хайндл и лични биологично-интегрирани :) файлове на пишещият. Думите с главни букви са Символи. Написаното не ангажира източниците. Няма цитати.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Всъщност Той е То. То е Нетворяща Причина. Следствието е Бащата-Майка (Световното Яйце). Но Ти си по-осведомен ... :)

В "Космогонията на Розенкройцерите" от Макс Хайндл Названието Му е Върховното Същество. Ти как мислиш?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×