Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Надеждна

87. Изгряващото слънце, Неделни беседи, 04.05.1919, Неделя, София

Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Аз вярвам в Един Бог на любовта -формула

Блага дума - песен

Заповедта на Учителя

Преди беседата е добре да се прочете Евангелие на Йоан12

Беседа: Изгряващото слънце

Молитвен наряд за край:

Добрият път - молитва на ученика

Когато някой иска да бъде богат, разбирам, че той иска да греши. И така, бедните хора са на доброто и на светлината, а богатите хора са на греха и тъмнината. Може да ви се видят тези думи горчиви, но нека излезе някой да докаже, че това не е истина. Аз не считам богат човек само онзи, който има пари, но и този, който има знания и сила, употребява това не за доброто на своите ближни, а за тяхното спъване в зло. Него наричам буржоа. Хора, които вършат волята Божия, наричам пролетарии или хора на бъдещето.

Службите, които изпълняваме в живота, са разните роли, които играем на сцената. Докато сме на сцената, ние сме облечени във форми, актьори сме; слезем ли от сцената, ние сме вече братя. Като отидем на Небето, ще се посмеем на тази борба, като си припомним разните случаи от живота си на земята.

Един индуски бог, като се наситил на хубавия си живот на Небето, пожелал да му се позволи да слезе на земята, да си поживее. Позволили му и той си избрал формата на свиня и затова се въплътил в едно младо прасенце. Започнал да живее като всички прасета, ровил се из нечистотиите, излежавал се на сянка и тлъстеел. По едно време се оженил, родили му се дечица около 10-15; живеел си мирно и щастливо. Почакали го на Небето година, две, три, десет, той не се връща. Повикали го оттам, но той не искал да се върне. "Мен ми е тук много добре", казвал. Решили да му вземат прасенцата, така да го принудят да се върне, но и при това нещастие, пак не искал да се върне. Взели после и жена му, но пак не успели, той започнал да си търси друга жена. Решили най-после да поразят него самия и затова му изпратили тежка болест, която го и върнала на Небето. Като се събудил на Небето, започнал да се смее на живота си който прекарал на земята. Много съвременни хора имат опитността на този бог, но не знаят, какво са били по-рано. Много хора имат опитността на този буржоа, плачат и решават разни въпроси на земята. Идват разни нещастия да вразумят хората, но като напуснат свинската форма, тогава ще разберат, какво е било тяхното състояние. Какво представлява свинската форма? - Тя е крайният материализъм, който сега съществува.

Да вярвам в Христос, не значи да се изправя в църквата и да стоя благоговейно, но да бъда в такова разположение, в такова състояние, каквото е имал Христос в душата си.Не ви говоря за религията, сити сме вече на религии. Ние трябва да живеем в Божествената Любов, в Божествената Обич, в Божествения Дух.

Може ли да кажете, като Христос: "Аз дойдох виделина на света?" Може ли да бъдете виделина на себе си и на своите близки? Това се изисква от всички ви, защото всички можете да станете, в този смисъл, спасители на света. Докато очакваме спасението на света от един човек, той никога няма да се изправи и уреди, а трябва всички да се загрижим за неговото изправяне и уреждане, а това ще постигнем като поддържаме Божествения ред на нещата и се стремим да не го нарушаваме.

Изгряващото слънце

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Кажат ли хората, че се различават един от друг, аз правя следното сравнение:

от изгрева на слънцето до обяд, хората имат един вид идеи,

а следобед, до залеза на слънцето, имат друг вид идеи.

Така че, когато хората кажат, че се различават, аз питам: "Какви идеи имат, идеи на изгряващото или на залязващото слънце, сутринни или вечерни схващания?"

Има друга категория хора, на които идеите се различават от залез слънце до полунощ

и от полунощ до изгрева на слънцето.

Има четири вида хора, които се различават по идеи. Двете категории спадат към виделината, а другите две - към тъмнината. Като говоря за виделина и тъмнина, подразбирам движението на земята в нейните отношения към съзнателния живот. Има ли движение, ще има и светлина, и тъмнина. А то се подразбира, че земята се движи към центъра, към слънцето. Към него тя се стреми. Движението значи любов. Любовта движи всички същества. Когато известна материя има кинетическа енергия, т.е. такава, която произвежда движение, това значи проявление на любовта във всичките форми. Виделината е една от формите на любовта.

Може ли това да се тълкува и в смисъл, че един и същ човек може да минава през различни видове идеи, движейки се от тъмнината към виделината? А кога човек се движи от виделината към тъмнината, т.е. минава през залезни идеи? Може ли да се извлече нещо добро и от залезните и следзалезните идеи?

Ако един човек е само в един вид идеи - например сутрешните идеи на изгрева, то това може ли да означава, че той не се движи, т.е. няма проявление на любовта?

Могат ли хора с различни видове идеи да бъдат в хармония?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Няма го още истинския Господ! Къде е той? Ето къде е: в онзи момент, когато в душата си възлюбиш всички хора, този Господ ти е изпратил един лъч. Когато всички противоречия изчезнат от твоя ум, когато ти съзнаеш своята длъжност и си готов да се пожертваш, истинският Господ е проговорил в теб; ти и Той сте едно и също в тоя момент. Христос казва: Аз дойдох с тоя Господ, Който живее в мен, дойдох с Него, чрез него за да дам виделина на всички, за да повярват." Кои? - Онези малките, чистите души. Колко велико нещо е да бъде човек чист в света! Върху тази чистота почиват всички идеи, цялото щастие, здраве и цялото блаженство на човечеството. Ако човек бъде чист, няма да ходи в тъмнина, ще има ясна представа за живота и ще може да го нарежда така, както би трябвало.

Част от материята, която Бог ни е дал, ние не може да я управляваме и затова създаваме злото. Всички грехове имат началото си в материята. Всеки грях има форма. Покажете ми един грях, който да няма форма. За някой човек, казват, че е егоист. В какво се състои егоизмът му? - Иска да има къщи, пари, да господства над жена си и т.н. За някои хора казват, че са алчни, че мразят хората и т.н. Всички грехове си имат своята материална подкладка. Като изгладим всички лоши форми и грехът ще изчезне. Следователно, лошите форми създават злото, затова се препоръчва на хората да си създават красиви форми. Съберат се двама учени и предлагат разни теории за слънцето, за неговото състояние и т.н. Други учени започват да спорят, кое мнение е по-вярно и се разделят, като последователи на единия или другия. Днес всички учени спорят върху това, кой от авторитетите на науката има повече последователи. Двама свещеници се карат, кой от тях да има повече последователи енорияши и т.н. Христос и Мойсей не се съгласяват, не се споразумяват в света. Христос и Мохамед нямат съгласие помежду си на земята. В света няма такъв Мойсей, няма такъв Мохамед, няма такъв Христос. Онзи Христос, Мойсей или Мохамед, които са причина за деление на хората, не са служители Божии. Когато човек е изпратен да донесе някоя велика Божествена идея, той няма право да поробва хората и да търси своето благо. И Христос казва: "Аз, Духът, нося тази светлина на хората, които вярват, т.е., които имат чистота."

из Изгряващото слънце

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Кажат ли хората, че се различават един от друг, аз правя следното сравнение:

от изгрева на слънцето до обяд, хората имат един вид идеи,

а следобед, до залеза на слънцето, имат друг вид идеи.

Така че, когато хората кажат, че се различават, аз питам: "Какви идеи имат, идеи на изгряващото или на залязващото слънце, сутринни или вечерни схващания?"

Има друга категория хора, на които идеите се различават от залез слънце до полунощ

и от полунощ до изгрева на слънцето.

Има четири вида хора, които се различават по идеи. Двете категории спадат към виделината, а другите две - към тъмнината. Като говоря за виделина и тъмнина, подразбирам движението на земята в нейните отношения към съзнателния живот. Има ли движение, ще има и светлина, и тъмнина. А то се подразбира, че земята се движи към центъра, към слънцето. Към него тя се стреми. Движението значи любов. Любовта движи всички същества. Когато известна материя има кинетическа енергия, т.е. такава, която произвежда движение, това значи проявление на любовта във всичките форми. Виделината е една от формите на любовта.

Светлината и тъмнината са две фази в Природата, които се сменят: в светлината работим, а в тъмнината почиваме; когато работим, светлината е отвън, а тъмнината отвътре, а когато почиваме, светлината е отвътре, а тъмнината отвън.

Може ли това да се тълкува и в смисъл, че един и същ човек може да минава през различни видове идеи, движейки се от тъмнината към виделината? А кога човек се движи от виделината към тъмнината, т.е. минава през залезни идеи? Може ли да се извлече нещо добро и от залезните и следзалезните идеи?

Ако един човек е само в един вид идеи - например сутрешните идеи на изгрева, то това може ли да означава, че той не се движи, т.е. няма проявление на любовта?

Могат ли хора с различни видове идеи да бъдат в хармония?

Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Кажат ли хората, че се различават един от друг, аз правя следното сравнение:

от изгрева на слънцето до обяд, хората имат един вид идеи,

а следобед, до залеза на слънцето, имат друг вид идеи.

Така че, когато хората кажат, че се различават, аз питам: "Какви идеи имат, идеи на изгряващото или на залязващото слънце, сутринни или вечерни схващания?"

Има друга категория хора, на които идеите се различават от залез слънце до полунощ

и от полунощ до изгрева на слънцето.

Има четири вида хора, които се различават по идеи. Двете категории спадат към виделината, а другите две - към тъмнината. Като говоря за виделина и тъмнина, подразбирам движението на земята в нейните отношения към съзнателния живот. Има ли движение, ще има и светлина, и тъмнина. А то се подразбира, че земята се движи към центъра, към слънцето. Към него тя се стреми. Движението значи любов. Любовта движи всички същества. Когато известна материя има кинетическа енергия, т.е. такава, която произвежда движение, това значи проявление на любовта във всичките форми. Виделината е една от формите на любовта.

Може ли това да се тълкува и в смисъл, че един и същ човек може да минава през различни видове идеи, движейки се от тъмнината към виделината? А кога човек се движи от виделината към тъмнината, т.е. минава през залезни идеи? Може ли да се извлече нещо добро и от залезните и следзалезните идеи?

Ако един човек е само в един вид идеи - например сутрешните идеи на изгрева, то това може ли да означава, че той не се движи, т.е. няма проявление на любовта?

Могат ли хора с различни видове идеи да бъдат в хармония?

Донче и аз се замислих над казаното по горе..Няколко пъти го изчетох.Мисля,че не се отнася за един и същ човек.Хората са различни по идеи, в зависимост от времето,когато се раждат-рано сутрин,след обяд ,след залез слънце или след получнощ,преди зазоряване.Ако това предположение е вярно,се питам ,кои са двете категории,които спадат към виделината и кои към тъмнината?Мисля си ,четейки даденото пояснение от Учителя, какво следва да се разбира под виделина и тимнина в случая,че двете категории ,които спадат към виделината са хора родени след полунощ и до обяд на новия ден,а тези след обяд и до полунощ спадат към тъмнината.Не знам дали разсъждавам правилно.Вие как го разбирате?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×