Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Иво

Френология

Recommended Posts

Здравейте,

Публикувам тази тема с надеждата, че някои от вас има практически наблюдения върху френолгогията.

Пишете вашите разсъждения по темата. Френологията наука ли е или псевдо-наука? Работи ли?

Вашите наблюдения и мисли по темата?

Може даже да направим френологичен (и физиогномичен) анализ на някое лице ако искате. Кой до колкото разбира естествено... :D

Иво.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравей Иво,

Здравейте всички,

Определено и Хиромантията, и Френологията са науки. Те спадат към така наречените окултни науки - т.е наука която не се научава само по книги и четене, а има нужда от опити за да бъде разбрана, усвоена и проверена. Не само ума, но и сърцето и волята на човека трябва да вземат дейно участие в изучаването на тези науки.

В нашето ежедневие е много по-лесно да изучаваме Френологията пред Хиромантията, тъй като е много по-достъпно да се вгледаш в главата на събеседника отколкото в ръката. Много е интересна в случая и Физиогномиката - понякога се слага заедно с Френологията.

Тя работи с лицето, челото, очите, носа, устата и брадата на човека.

Хиромантията е много по-трудна от тези 2 науки. В този ненарочно получил се обзор не можем да пропуснем Астрологията. Някои я наричат Царица на Окултните Науки. И има защо.

Иво е прав : най-добре е да се вземат под внимание възможно най-много покзатели - Хороскоп, линии на ръката, черти на лицето, форма на черепа, излъчване.

Природата ни говори на нейния символичен език и във всяка форма е закодирала отговори, които търсим.

От нас остава силния и искрен стремеж.

Аз изписах доста редове, а просто исках да се присъединя към призива на Иво - да споделим своя опит в изучаването на тези науки.

Например носа е израз на интелигентността, устата на любовта и чувствата, брадата на волята, очите на душата...

Кафявите очи показват топли чувства, черните смелост. Трапчинка н а брадата - добър и благороден характер.

Поздрави,

Ради

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте,

Публикувам тази тема с надеждата, че някои от вас има практически наблюдения върху френолгогията.

Пишете вашите разсъждения по темата. Френологията наука ли е или псевдо-наука? Работи ли?

Вашите наблюдения и мисли по темата?

Може даже да направим френологичен (и физиогномичен) анализ на някое лице ако искате. Кой до колкото разбира естествено... :D

Иво.

Щом Учителя е давал в беседи практичаски методи, има за какво! :thumbsup1:

(Беседи и упътвания 1919)

за мозъка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Няколко френологични карти

Карти + някои обяснения на английски

phrenology.jpg

williams.jpg

Diagram from W. Mattieu Williams, A Vindication of Phrenology. London, 1894.

Източници:

http://www.ling.upenn.edu/courses/Spring_2.../phrenology.jpg

http://pages.britishlibrary.net/phrenology/images.html

Редактирано от admin

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

plate1.gif

NAMES OF THE PHRENOLOGICAL ORGANS

REFERRING TO THE FIGURES INDICATING THEIR RELATIVE POSITIONS.

AFFECTIVE INTELLECTUAL

I. PROPENSITIES: 1 Amativeness 2 Philoprogenitiveness 3 Concentrativeness 4 Adhesiveness 5 Combativeness 6 Destructiveness + Alimentiveness 7 Secretiveness 8 Acquisitiveness 9 Constructiveness

II. SENTIMENTS: 10 Self-esteem 11 Love of approbation 12 Cautiousness 13 Benevolence 14 Veneration 15 Firmness 16 Conscientiousness 17 Hope 18 Wonder 19 Ideality . . Unascertained 20 Wit or Mirthfulness 21 Imitation

I. PERRCEPTIVE: 22 Individuality 23 Form 24 Size 25 Weight 26 Colouring 27 Locality

28 Number 29 Order 30 Eventuality 31 Time 32 Tune 33 Language

II. REFLECTIVE: 34 Comparison 35 Causality

Published by March, Capen & Lyon, Boston, 1834.

Източник:

http://faculty.plattsburgh.edu/peter.fries...ault.asp?go=239

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте,

:).

Има ли сте наблюдения как се изменя човешката физиономия и череп в зависимост нашия живот, мисли и цели?

Как динамиката на живота се отразява на нашия образ, на линиите по ръката ни?

По тях можем да четем кои наши черти и способности развиваме, и как ги развиваме:).

Поздрави,

Ради

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Някои френологични и физиогномични размисли и наблюдения

Човешкото лице се дели на три основни части: от основата на главата до основата на носа - първа част, носа до основата на челото - втора част и от основата на челото до основата на косата - трета част. Първата част има отношение към физическия живот, втората - към емоционалния, а третата - към мисловния. Хармонично развития човек има равни (или близко до равните) части на лицето т.е. първата част = втората = третата. В зависимост коя част е по-развита при вас (можете да измерите с пергел и линия) може да направите извод за основните стремежи в живота ви и съответно да разберете в каква посока да работите, за да уравновесите силите, които работят във вас.

От друга страна, на базата на холографския принцип, от всеки елемент на лицето може да се съди за трите характеристики/течения/сили - умствена, емоционална и волева.

Ширината на носа в основата определя емоционалността на човека. На нос с дължина 6см отговаря ширина 35мм. Това са хармонични пропорции (според Б. Дуно). Ширината на основата на носа показва доколко добре е развито дишането и въобще гръдния кош в човека. Дишането пък има отношение към мисълта и най-вече нейната дълбочина. Тесен нос в основата говори от една страна за плитка мисъл и от друга страна за недобро дишането и сътоветно кръвообращение. Дължината на носа определя схватливостта и интелигетността на човека, гъвкавостта на мисълта. Ширината на целия нос има отношение към нюансите и изтънчеността на мисленето, а също и на движенията. Широк, месест нос говори за по-груб човек - мисли всичко на едро, не обмисля детайли, няма изтънчена мисъл от отедна страна, а от друга е възможно това да говори за човек който е по-невнимателен в държанието си към околните (отново понеже не схваща тънките нюанси на ситуациите в които изпада), повече човек на действието. Освен мерките като височина и ширина, носовете могат да се делят и посред това каква форма имат...

Челото има отношение най-вече към умствения живот на човека. То отново се дели на три части при мислено хоризонтално делене. Най-долната част на челото е свързана с предметния ум, наблюдателността в човека. Хора с изпъкнала долна част на челото са добри във всичко що се отнася: до формата на нещата (примерно фотография), наблюдение и изследване (естествени науки), мерене... теглене и броене. Въобще тази част е свързана найй-вече с физичвеския свят. Средната част на челото е свързана с способностите на човека да помни събития, места и случки, усета му за тон и време, ориентирането в пространството., въображението. Най-горната част на челото е свързана с високо идейния свят. Хора със силно развита горна част са добри философи, имат добре развита абстрактна мисъл. По подорбен френологичен анализ на челото с илюстрация - ТУК.

Брадата е свързана с волята. Добре изразена и хармонично поставена брадичка говори за решителен и смел човек в своите действия. Заострена брада говори за бърз и пъргъв ум. Много широка и нехармонична брада говори за прекалено развити физически способности в човека за сметка на умствените или емоционалните.

Не трябва да се забравя, че за да сме сигурни, че дадено качество е развито в даден човек то трябва да е отбелязяно поне на 3 места - примерно ръката(хирология), лицето(физиогномика) и черепа(френология).

Не приемайте на доверие написанато. Наблюдавайте, мислете, проучвайте и сами си направете изводите и внимавайте да ползвате това знание само за добро. Знанието е отговорност.

Стана май като цяла лекция, а аз исках да споделя само някои мои наблюдения и опит (+ малко теория).

Някои да има други наблюдения или да знае повече? Ради, настина това е интересна посока са изследване - как се променя лицето и черепа по време на живота ни....

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Иво,

относно френологията нямам големи познания-опитът ми е изцяло аматъорски

(изследвам предимно себе си), но смятам, че това е една от най-обективните науки. Това , което покава лицето, не може да бъде скрито от лъжливи думи или "мили очи". Написано е от природата. Смятам, че да четеш за характера на човек по неговото лице е като да съдиш за него по собствения му почерк-не може да сбъркаш.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте,

аз самия имам опит с изменяне на череп/лице в резултат на работа.

И обратното е много силен метод - съзнателно човек да изменя чертите на лицето си с мисълта и така да работи върху себе си.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Относно обективната наука - не мисля, че тя е такава. Обиктивизма изисква предпоставки за всеобщо разбиране, а френологията изисква и способности. Аз лично нямам опит в тази насока и това е само мнение ( както всички останали участия ), но иначе съм убеден в првдоподобнотта на тази НАУКА. По този повод - а какво мислите за ирисовата диагностика?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Тъй като нямам голям личен опит, предлагам ви нещо от Учителя.

" Вие казвате:" Добър човек е". Аз не искам да ви турям в смущение. Де е сега доброто на човека? Тук, в двете устни на човека седи доброто. Ще кажеш:"Господ е поставил доброто в устните?" Цяла философия е да знаеш как да нарисуваш една уста. Доброто е в устата. Умното е в носа, разумното е горе в челото, а пък доброто е тук, в устата. Доброто е сила. И силата е поставена в устата сега. Ако вашите устни започват да стават много тънки, това показва, че вашето кръвообръщение е слабо и в пищеварителната ви система има известна анормалност. Ако краската на вашите уста почне да потъмнява, става черна, това показва, че има венозна кръв. А пък същевременно устата показват колко е добър човек, показват степента на добротата. Като погледнеш устата, кривата линия, ще познаеш какво добро мисли този човек. накой път човек иска да направи добро. Очертано е това в човека. И ако вие нямате едни добри уста, доброто не може да ес прояви. Ако вие нямате една нива изорана добре, нищо не можете да посеете. но ако имате една нива добре изорана, има какво да посеете. Ако имате камениста нива, какво ще посеете? Можете да имате хубави уста, унаследени от вашите деди и прадеди, но и вие сте работили върху тях. Целият живот трябва да работите върху устата. тази уста е отглас на една разумност във физическия свят.

устата могат да станат много големи или много малки, разни форми могат да вземат. Доброто на човека се намира в горната и долната бърна. Ако долната бърна на човека е повече развите, тогаз той е пасивен, той очаква, добпото не е активно, а ако пък горната бърна е развита, тогаз доброто в него е активно, той ще го направи. Някой казва:"Аз не съм ли пасивен?" Не е лошо човек да бъде пасивен. Той се смущава. Но това зависи от устата. Тогас да каже на господа:"Аз не съм активен както трябва!" Тогас един ангел ще бутне с четка устата. Всеки ден трябва да идва един ангел и да бутне или горе или долу. Всеки ден ангелът трябва да бутне със своята четка. Ако не бутне, тогаз не е добре. Фигуративно ви говоря. Устата е един израз на доброто. Защото устата е място на Любовта. Цял един свят е тя. Ние сега говорим за Любовта."/Дружене, слушане и следване" стр.60-61/

:)

Извинявам се.

Цитата е от "Вечният порядък", а страниците са 360-361 :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

И френологията и физиогномиката са окултни науки. Френологията представлява гадаене за човека по черепа му, а физиогномиката е гадание за човека по лицето му. :yinyang:

Моите лични наблюдения, никога не са ме лъгали. Знам основните признаци, по които се определят качествата на човека с помощта на тези науки. Вглеждам се в лицата на хората и външните белези, никога не лъжат. Така получавам много информация за самия човек. :v:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Хиромантия,френология,физиогномика,в частност очната диагностика,която се дели също на:

-диагностика по външната форма на окото,клепачи,мигли,роговица,ябълка,

-ирисова диагностика,

-пупилна диагностика(диагностика по зениците на очите)

са все едни от многото раздробявания на астрологията-майката на науките.Ирисът,например,си е една натална карта,а зеницата ти отваря път до вътрешния космос.

Богомилите са боравели с тези и още други окултни науки.Полезно е да ги изучаваме.

Обичам да се вглеждам в лицата на хората,в чертите им,особено в очите,помня ги трайно без усилия,усилията ми се свеждат до това да си спомня от къде ги познавам :). За себе си си мисля,че книжките и науките ми помагат да се ориентирам по детайлите и след като ги синтезирам да оформя една що-годе сносна представа за човека в момента,но за момента,нали,понеже човекът е съвкупност от неизброимо число качества-проявени и не.Но по-важно е да се допитвам до онова скритото знание,което съм позабравила,защото субективната ми интерпретация на външни форми може да ме подведе,но вътрешното знание-никога,освен това,повече ми се иска да обръщам внимание не на вече проявеното-във форми,черти,съотношения и т.н.,а на латенциите и като търся позитивни такива,да ги изваждам на показ,давайки им живот.Прилагам това къде съзнателно,къде не,в ежедневието си с обкръжението ми-с приятели,семейство,колеги и да ви кажа-получава се нелош резултат.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Мона

Френологията отдавна е част от антропологията като официална наука. Един от най-големите учени антрополози е Клод Леви Щрос/Щраус в зависимост от превода. Френология изучават и съдебните медици и криминалистите.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте всички !

Бих искал да попитам, ако пратя снимка, някой били се опитал да направи диагностика. Сигурно по снимка доста ще се ограничи информативността за формата на главата.., но все пак питам ...

благодаря

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Мона

Не става така. Трябва много добра снимка в анфас, профил и отзад. Също така и малко математика. Като да се измерят наприемр разстоянието от началото на челото (където е косата) до основата на носа, междувеждието, ширината на лицето в най-широката му част и в най-тясната и какво ли още не. Самият череп също се измерва на няколко етапа. Освен това, дължината на носа и ширината на ноздрите; с вдлъбнат или изпъкнали очи си; какви са ти клепачите като тип. От значение е и каква е косата ти; напр. с какъв тип оплешивяване си. После всичко се вкарва в компютъра и се прави триизмерна графика и тепърва започва работата. Установява се към кой европейски антропологичен тип спадаш. Повечето българи, това малко го знаят, по формата на черепа спадат към т. нар. северно-алпийска антропологична група. Понеже сме южни народи, сме и по-тъмни, което е логично. Цвета на кожата се движи по оста на меридиана. Много сложна наука е антропологията, а френологията е само една малка част от нея.

Редактирано от Мона

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Привет на всички които се интересуват от френология!Към настоящия момент съм намерил за себеси, че френологията е нещо което е много полезно за мен, но за да стигна до това твърдение мина един дълъг период от момента в които за първи път чух за френологията.Та началото беше някъде към края на 1990- средата на '91 , тогава посещавах окултни сбирки водеше ги Венелин Паскалев, веднъж тои каза, че една голяма част от хората, които имат паметник в Борисовата градина били "едноцентрови" според френологията, т.с. всичките им усилия като време и енергия били съсредоточени в една област(т.с. в един френологичен център на главите им), кои като математик, кои като биолог и т.н., и благодарение на това съсредоточаване, работеики постигали успех, обратната страна на медала се изразявала в това, че всичко друго оставало на заден план, което не винаги е хубаво за околните, близките им да му мислят, а иначе за обществото предполагам всеки е чувал за "разсеяноста" на някои учени, и колко анекдоти има за такива хора.По това време се появиха и френологични карти купих си една такава и всичко "замръзна" на това положение, знаех еи така за обща култура, че има там някаква си френология.Разбира се винаги когато съм чел беседи от Учителя съм срещал редовно тази тема, но от едното ухо влезнало от другото излезнало, и така минаха повече от 10 години докато към края на 2002 не усетих вътрешна потребност да седна и науча всички фр.центрове 42 бр.,не само по картинка, но и кои къде е на главата ми, след което процеса по самонаблюдение придоби(за мен самия разбира се) много по смислени измерения.Вече знаеш къде е тщестлавието, гнева, гордоста, страха все центрове активни консуматори на ценна енергия(Учителя буквално нарича страха, гнева крадци на енергия), центрове от които е добре като ученици да знаем как да пренасочваме енергията към едни други по полезни центрове музикалния, на милосърдието, на обходата, на интуицията, и т.н.Веднъж се запитах: абе как така издим път този интерес към френологията?, отговора сигурно не е еднозначен, просто в момента мога само да кажа, че съм много впечатлен от това дето Учителят 11-12 години е обикалял България изследваики хората , мерел е и главите им(т.с.френологични измервания), и ръце, крака, колко е висок някои. колко широк, и т.н.Друго важно за мен откритие беше, че благодарение на френологията сега разбирам много по-добре лекцийте и беседите, просто това е нещо като "ключ" за някои неща които за мен придобиват смисъл само когато ги погледна в светлината на френологията.Така че моя съвет, на база личен опит е СТРУВА СИ ДА СЕ ПОНАЗНАИВА ФРЕНОЛОГИЯТА, така че поне опитаите....

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

plate1.gif

NAMES OF THE PHRENOLOGICAL ORGANS

REFERRING TO THE FIGURES INDICATING THEIR RELATIVE POSITIONS.

AFFECTIVE INTELLECTUAL

I. PROPENSITIES: 1 Amativeness 2 Philoprogenitiveness 3 Concentrativeness 4 Adhesiveness 5 Combativeness 6 Destructiveness + Alimentiveness 7 Secretiveness 8 Acquisitiveness 9 Constructiveness

II. SENTIMENTS: 10 Self-esteem 11 Love of approbation 12 Cautiousness 13 Benevolence 14 Veneration 15 Firmness 16 Conscientiousness 17 Hope 18 Wonder 19 Ideality . . Unascertained 20 Wit or Mirthfulness 21 Imitation

I. PERRCEPTIVE: 22 Individuality 23 Form 24 Size 25 Weight 26 Colouring 27 Locality

28 Number 29 Order 30 Eventuality 31 Time 32 Tune 33 Language

II. REFLECTIVE: 34 Comparison 35 Causality

Published by March, Capen & Lyon, Boston, 1834.

Източник:

http://faculty.plattsburgh.edu/peter.fries...ault.asp?go=239

Да, от няколко месеца са ми изпъкнали значително сектори 11,13,14,15, а 10 се крие още сред тях, но сега като прочетох, ще го издърпам, не бойте се. :) Бях започнала страшно да се притеснявам какво става с главата ми и споделих само с един човек, който ми е много близък, но от това полза никаква. Освен това и на двете ръце ми излязоха нови линии, на лунния хълм, доколкото си спомням, перпендикулярно на пръстите. Излизаха изведнъж, внезапно, със сърбеж, разчесвам, преди дори да съм погледнала какво става и забелязвам дълбока червена вдлъбнатина, почти като от нож, но неравна и не кърви, ами е силно розова като обелена коричка от рана. Сърби известно време, обикновено вечер, а на другия ден - като останалите линии, все едно винаги си е била там.

Има и други "странности", които тук са си нормалности. Интуиция, сънища, "съвпадения"...

Хубаво е , че темите тук се появяват най-късно до 3 - 4 дни, след като ми станат крайно необходими. Разчитам на вас, обичам ви и ви изпращам цялата топлина на сърцето си. :3d_053:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не съм сигурна, че разбирам доколко Учителя се е доверявал на френологията и защо. Намерих схема на Фаулър в "Здраве, Сила и Живот", но всичките ми проучвания доведоха до много мъгляви резултати към учение което се смята псевдо-учение.

Някой с мнение?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Логично е мозъчни центрове, които са по-добре развити по наследство или впоследствие, да дадат външен израз върху черепните кости. Не винаги количеството означава качество, понеже познавам хора с ниски чела, които са много умни и паметливи, както и такива с високи, които имат по-посредствени възможности. Като общ закон е естествено вътрешното да намира съответен външен израз. Френологията дава много такива зависимости, които не са случайни и е много полезно човек да ги познава. Ако се задържа на сегашната си работа, една от задачите ми ще бъде да наблюдавам и изучавам хората, тяхното поведение и външни признаци.

Редактирано от latina

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×