Jump to content
Порталът към съзнателен живот
gudybo

Посещение на църква

Recommended Posts

Една много хубава притча от Лев Толостой се казва Разрушаването на ада и възстановяването му . В нея се разказва за това как дяволите подклаждат враждата между хората .... всички искат да бъдат "единствени в истината". Ето малък цитат за това как един от дяволите постигнал това:

"Стана така, че между тези хора някои смятаха, че трябва да се обрязват и не трябва да ядат жертвените животни, другите смятали, че това не е нужно, и че може да не се обрязват и да ядат всичко. А аз започнах да внушавам на едните и на другите, че това разногласие е много важно, и че нито едната, нито другата страна не трябва да отстъпва по никакъв начин, тъй като това касае служенето на Бога. Те ми повярваха и споровете се ожесточиха. И едните и другите започнаха да се сърдят помежду си, и тогава започнах да внушавам и на едните и другите, че могат да докажат истинността на своето Учение с чудеса. Колкото и очевидно да е, че чудесата не могат да доказват истината, на тях толкова много им се искаше да бъдат прави, че ми повярваха и аз им устроих чудеса. Това не беше много трудно. Те вярваха на всичко, което можеше да потвърди тяхното желание да бъдат единствени в истината."

„Истината е счупено на милиарди късчета огледало, но всеки смята своето парченце за цялото огледало." - казва суфийската поговорка

"Истината няма нужда от защита." - напомня мъдрецът.

Според мен всеки човек, учение или религия, която смята, че е единствен притежател на Истината, всъщност е много далеч от Истината и е изправена пред опасността да ражда фанатици - "единствени притежатели на върховната Истина", "едиствени посредници пред Бога".

За мене храмът е място, където можеш да се помолиш, да се слееш с Космичния Творец, да възстановиш връзката си с Него. Това място може да бъде църква, може да е място за медитация и молитва в къщи, може да е висок усамотен, планински връх или просто "място на силата" както го наричат някои... Тайната стаичка спомената в Библията може би е сърцето. Влез в дълбините на сърцето си и се помоли... дали ще си в църква или просто сред природата? Нима Бог се ограничава до едно място или едно учение?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

  Няма може би! Е!!! 

Единствено и точно то - СЪРЦЕТО Е !!!

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Единствено и точно то - СЪРЦЕТО Е !!!

:thumbsup1::king::hypocrite:

Няма по-голямо съкровище за човека от доброто сърце.

(Туй сега го компилирах, без да искам. :):blink: )

Любов + Светлина + Мир + Радост :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
:angel: здравейте! темата наистина си я бива. тези дни научих за смисъла на кръщането и бързам да го споделя: при идването си на Земята на всеки от нас му се назначава Ангел- хранител, но той има ограничени права докато не встъпи в длъжност. кръщаването е именно това встъпване в длъжност. не знам как е в другите религии, защото Ангел-хранител има абсолютно всеки родил се на Земята, може христианство да има исключителни правомощия в тази област и изначално с тази цел да е създадено, заедно с необходимите храмове и ритуали за това. :hmmmmm: Помежду другото има кръщанета, които не сработват докато не се премахне пречката за връзка с личния Ангел. :feel happy: А за необходимостта да ходиш на църква, според мен всичко зависи то това с какво се бориш за момента. има дни в който чустваш непреодолимо желание да запалиш свещичка и да постоиш под купола, има дни в които имаш нужда от силата и красотата на природата. всичко е относително и променливо. не знаеш какви знания и какви уроци и изпитания ти предстоят, но когото имаш Ангел-хранител :angel: до себе си, знаеш че имаш най-добрия съветник. :thumbsup2:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Значи горкият ангел може да встъпи в длъжност само ако се извърши ритуал от някой чичко в някаква сграда? Дали?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
:D мдаааа!!! в днешно време така излиза "някакъв чичко и някаква сграда". според мен преди време е имало истински смисъл думите "свещеннослужител" и "храм Господен". по една или друга причина, за голямо съжаление, днес това са просто чичковци и сгради. затова и много хора нямат връзка с Ангела си. вероятно работи и някаква друга система за встъпване в длъжност или по скоро всеки се спасява поединично. както вече споменах - не знам( поне за сега) как се случва това в другите религии, за будизма имам подозрения. :hmmmmm: беспорно е, че столетия сме били отдалечавани от Истината и Пътя е бая обрасъл и трудно се намира. църквата и христианските ритуали са като основи на порутена сграда, но само по основите не може да се прецени доколко красива и функционална е била тя. :thumbsup2::angel::hypocrite:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:v: Здравейте, приятели! Здравей, Орлин! :smarty:

Значи горкият ангел може да встъпи в длъжност само ако се извърши ритуал от някой чичко в някаква сграда? Дали?

Тайнствата са свещенодействия, духовно - осезаеми средства ,като всяко тайнство има две страни : видима( външна) и невидима ( вътрешна).

ВИДИМАТА страна на тайнството са : веществото, което се употребява ( напр.ВОДАТА при Кръщението, хлябът и виното при Евхаристията, св.миро при Миропомазването) + думите , които се произнасят ( напр. при Миропомазването - "Печат на Духа Светаго" )+ главните действия ( напр.при Кръщението - трикратното потапяне във вода , при Елеосвещението - помазването на болния с елей)...

НЕВИДИМАТА страна е "тайнственото" възприемане на благодатните дарове на Св.Дух, които са различни за всяко тайнство. Така например при КРЪЩЕНИЕТО човек се очиства от греховете и се ражда за нов духовен живот; при Миропомазването се дават даровете на Св.Дух, необходими за възрастването и укрепването ни като християни в т.н.нов живот; при Евхаристията пък вярващият приема"тялото и кръвта" Христови и се съединява с Христа ; при Покаянието се дава благодат, която очиства от греховете сторени след Кръщението' при Свещенството се дава благодат, необходима за духовното възраждане и възпитаване на другите чрез учението и тайнствата; при Елеосвещението се дава благодат, която изцерява от телесни болести ЧРЕЗ изцеряване от духовните болести...за Брака благодатта освещава съпружеския съюз и естествено раждането и възпитанието на децата....

:king: Има ооогромна разлика между действителност и действеност на тайнствата!!!

Т.н. под ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ на тайнството се разбира , че в него с видими знаци Действително се съдържа и се предава невидима Божия Благодат на тези, над които се извършва. А под ДЕЙСТВЕНОСТ се разбира действието , което дадената благодат произвежда в човека в негова полза - за спасение....

Действеността на всяко едно тайнство зависи от правилното му извършване и от вътрешното разположение на този, над когото се извършва.

:smarty: Сега малко за тайнството КРЪЩЕНИЕ.

Видимата страна т.е. обредите които го съпътстват са 4: отричане от дявола+обличане в бяла дреха+възлагане на кръст върху кръщавания + палене свещи и обикаляне около купола.

:sorcerer: И сега имам въпрос към теб :dancing yes: как мислиш че се проявява невидимата страна на Кръщението и кога точно Ангелът встъпва в действие? :harhar:

В разговора си с Никодим Иисус Христос ясно казва , че ако някой се не роди от вода и Дух , не може да влезе в Царството Божие. Йоановото кръщение не е било съвсем "съвършено" тайнство...само с вода и слово, докато Тайството Кръщение се установява от Иисус Христос след Възкресението Му когато Той казва на апостолите че ги изпраща да проповядват на цялата вселена , да научат всички народи като ги кръщават в Името на Отца и Сина и Светаго Духа ( Матея 28 гл).

Словесната формула при Кръщението е : " Кръщава се Божият раб ... в Името на Отца и Сина и Светаго Духа....." всяка друга е недействителна, доказано и препроверявано вече хиляди годинки... :smarty::v:

Братко обични, моля те и знам че ще ме разбереш правилно. :rolleyes:

Винаги и навсякъде важи нашия свободен избор ( когато е възможен) , но не подценявайте силата на ритуалите особено проверените , а за "чистотата и силата" на извършващият ритуала... Небето си знае защо и как...на повечето човеци все ВЯРА и ум не им достига...хехе тъкмо отварям еповече работа на Ангелите...да не заспят...големи калпазани сме...

:feel happy: Любов+Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря ти, Благост! Ти ни даде като знание това, което исках, но не можах да дам аз. Радвам се, че имаш толкова добра подготовка по темата!

Невидимата благодат, която се дава при тайнствата, е действена и действителна за тези, които са отишли да я получат с вяра, а не за забавно приключение. Идването й може да се почувства дори физически, като енергия, която протича. Тогава ясно разбираш, че чичкото не е просто чичко, нито сградата - просто сграда. Невидимата Божията благодат минава чрез тях.

На някои какво им трябва, за да повярват? Летяща чиния с извънземни ли? Бог действа чрез хора, в които благоволява.

Когато човек узрее за тези неща, сам ще потърси пътя, сам ще потропа на вратата и няма да остане разочарован, ако потърси в Православната църква! Божията благодат не е свалена от нея, тя е жива Църква.

Каквото говоря, говоря го по убеждение, от личен опит, не само защото съм го прочела някъде в някоя книга.

:feel happy: Любов+Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря за написаното. От раждането на дъщеря ми насам периоди4но се питам - да я кръстя ли, да се кръстя ли? И всеки път съм си казвала, 4е не бива да се прави по инерция, а с разум и сърце. Какво става с тези, които го правят "Защото е модерно" - 4увала съм и такава при4ина?? На6ия свят поставя Църквата в графа "Fashion", т.е. олекотява я :-) И отново ми идва на ум, 4е може би е добра "Златната среда" :-))

Живи и здрави :-)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Гудибо, щом още не си уверена, че трябва да се кръстиш, не го прави.

Аз съм кръстена по времето, когато не се гледаше с добро око на ходещите в църква. Бях на 13 г. Майка ми реши, че е крайно време, и че това е начин да се спрат разните там болести, които ме нападаха :) А като бебета много от нас не са кръстени или поради атеизъм, или поради страх от новия бог с червената петолъчка.

Но по-важното за мен е, че на 2 пъти ми е оказвана честта да бъда кръстница, и то все на по-големи от мен приятели. В единия случай предстоеше сватба, а в другия - нямаше никакъв външен импулс, само вътрешно решение.

Навремето кръщаването не е било даденост по рождение, а личен съзнателен избор.

Другояче стоят нещата, ако религията е свързана със самоопределянето.

Познавам хора, българомохамедани по произход, които имат много ясна представа, когато решат да станат християни. Споделяли са ми, че по този начин прекъсват лошата родова карма, която е произтекла от вероотстъпничеството на някой прародител и вече се чувстват "на мястото си".

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравей Милкана!

Харесаха ми разсъжденията ти. Мисля, че си права.

Но имам въпрос .

Тези тогавашни бългоромохамедани, са ги потурчвали еничари. Мислиш ли дали ги има сега еничарите? И ако ги има каво представляват тези ...добряги дето ни мислят на нас християните ..."доброто" ? И ако ги "барнем" какво да ги правим ? Да ги оставим да вандалстват из Душите ни или ... да ги "изхвърлим " където трябва да .."мислят доброто" на .... майната си ?

Само питам като редови ...християнин във Форума с патрон ..Беинса Дуно ...християнина ...

И аз се кръстих тайно от нужда и желание вътрешно , но тайно за да не ме уволнят от работата. Те пак ме уволниха след 2г. щото съм бил върващ. И ме преследваха дълго време .-.аджеба как ще направя от камъните хляб за да ям не ми позволяваха достатъчно дълго време да работя . Сега вече съм мноооого .. "непуко" за доста неща от .. "добряги " ...тибетски будисти, мюсюлмани , вудисти и каквото се сетиш . Истина е . Това става сега .. в демокрацията е ... преди 10-12 г. ..през 1993г. и до днес . Но е истина ... пред Бога говоря ... пред Христос говоря - живия Бог .

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря, Милкана :-) ако се кръстя някой ден то това ще бъде съвсем осъзнат ли4ен избор :-) темата включва и избор на кръстник :-) какво ще кажете по въпроса?

Живи и здрави, и с любов в сърцето :-)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:v: Здравейте, приятели!

:v: Здравей, Гудибо!

Кой да е кръстник...ти ще решиш и то без да се двоумиш - усеща се , просто Небето създава условия нещата да се случват....самият факт че тази тема те вълнува е показателен...питаш, хлопаш, търсиш...и ти се отговаря, отваря и намираш...Кръстникът (мъж или жена) никак не е задължително да ти е "близък" или даже "познат" човек.....Знам тези неща с много голяма сигурност , защото съм волна и неволна кръстница на няколко десетки светлинки , включая три пъти ...първо на родителите / по големи от мен и след това на децата им / , тази година едновременно на бъдещи жених и невеста...това са случаи на свързано кръстничесвтво, което си е отговорност пред Бога...и щеш не щеш ....ставаш скромен и добър експерт по Кръщенията ...просто ми се наложи да преживея достатъчно опитности и ми се даде да се "светна" по този въпрос достатъчно ясно. Проверявах много задълбочено и момента - дали може да се "отказва" когато те "поканят"/помолят да ставаш кръстица/кръстник и още на други питанки си получих отговорите , така че поздравявам твоята осторожност/взискателност :thumbsup2: ...обичаш и обгрижваш дъщеря си и искаш за нея най - правилното и най - доброто...т.е.истинското! Да бъде Волята Божия!Амин

:smarty: Имам импулс да те попитам : Не допускаш ли , че твоята нерешителност/отлагане да кръстиш дъщеря си..."работи" против нея.... :king:

Да бъде Виделина! :angel:

:feel happy: Любов+Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

До Иван

Иване, сега в нарицателното еничар се влага много по-широко значение, думата е излязла от конкретния си контекст и вече се употребява за всеки, изменил на някаква своя принадлежност., за да постигне лична изгода и облага. Много често понятието се свързва с политиците. Но по същия начин може да се приложи и за преориентирани християни - имам предвид отново мотива за тази смяна - изгодата.

Какво се оказва - войникът еничарин е откъснат против волята си от род, родители и вяра, т.е. той няма вина за обстоятелствата. А съвременният еничарин става такъв по своя воля. Не че няма случаи на принуждаване /рекетиране/, но все пак нека не забравяме, че навремето българката се е самоубивала, но не е престъпвала честта и вярата си... Сега условията са съвсем различни, а възможнжстите - неограничени. Неуверените психически, без самочувствие и вяра в себе си, децата са склонни към манипулации. За съзнателните продажници - няма какво да говорим...

До Гудибо

ще почувстваш кой да е кръстник, ако откаже, не го моли. А може пък кръстникът сам да те намери и да ти предложи :sorcerer:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Поздрав за всички! И благодарност към Благост ! :feel happy:

Убедихте ме да се кръстя, поне няма да навреди! :thumbsup2:

Да попитам за кръстника, защото знам кого да помоля - може ли да ми откаже и още за "чичковците и бабките" в църквите - как да ги избера защото не ми вдъхват доверие :angry: , някоя църква или манастир или свещеник да ми препоръчате. :(

:feel happy: Любов+Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

здравейте!Включвам се с мнение за първи път.Темата е особено важна - това е темата за МОЛИТВАТА.Богословието учи, че основно молитвата е "благодарствена" и "просителна".С едната ИСКАМЕ, с другата БЛАГОДАРИМ - можем ли?Иде реч за СМИРЕНИЕТО...какво е храма?Искам да попитам - МОЛИМ ЛИ СЕ? КАК СЕ МОЛИМ? КАКВА Е МОЛИТВАТА НИ?? Храмът е място за обществена молитва, но въпреки това е най-доброто място човек да остане насаме със себе си!И да потърси себе си ... за да се открие...себе си - НЕПОЗНАТИЯ, да открие ЗАГУБИЛИЯТ СЕ...за това е храма. Младата жена попитала:"Този път води ли към храма?".Старата жена отговорила:"Що за път е , ако не води към храма!" С поздрав към всички - Бог да ви пази . Единотнас/Единотвас/.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Храмът е в теб, в състоянието на съзнанието ! Храмове са всичките скафандри(тела), в които сме поставени(писах заробени, но го изтрих...). В храм се намираш докато пътуваш в маршрутката на път за някъде и стоиш точно в молитвена поза с наведена глава, защото е ниско... :1eye: , в храма си докато се блъскаш с тълпите по улиците, в храма си докато си правиш зъбите при зъболекаря и си хапваш поредната баничка с кисело мляко, докато си на работа и търпиш шефа си, докато спиш с приятелката си, докато се радваш на слънчевите лъчи или на есенният дъжд, по всяко време и на всяко място - при едно условие - ако съзнанието ти е храм на духа ти!

Църквата никога не е имала нищо общо с Христос и вибрацията му, още в началото е градена на лъжи, никога не е била проводник на нищо, няма и да бъде! Само лично мнение! :thumbsup:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Точно така - само лично мнение! Далеч-далеч от моето например!

Е, хайде, ще кажа още нещо. Тялото може да бъде храм, но може да бъде и боклукчийница.

Църквите, които посещавам, са свети места, където ме посрещат много Светли Същества, служещи на Бог, на Любовта! Когато отивам в църковния храм, отивам не само при тях, а при самия Бог. Никога не съм останала разочарована, никога не съм излязла празна оттам. Получавала съм пречистване, прошка, сили, благодат, напътствие, подкрепа, помощ, които са ме следвали и след това. Моля се навсякъде, защото Бог е навсякъде, но в храма ми се получава най-лесно. Потоците от енергия и информация, присъствието на светли сили и души са многократно по-силни. Резултатите след молитва в Църквата понякога са били просто впечатляващи. Започват да се случват разни добри случайности една след друга, хората видимо променят отношението си към мене и са много благосклонни. Просто изумителна е разликата преди и след молитва в църковния храм. Там има много помагачи, самата атмосфера предразполага към по-голяма отдаденост и концентрация в молитвата.

:feel happy: Любов+Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:v: Орлине, Орлине...от кога не си ходил истински в Храм...и ходил ли си истински някога всъщност... :o:(:1eye:

Тялото/Сърцето е истинен Храм само и единствено когато е свързано с Духа!

Другото е упражнение по пътя към Храма! Но си струва ...Аум

:feel happy: Любов+Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Дааа... и аз мисля така Благост ! Излъгах, не го мисля ... чувствам го , усещам го , изживявам го изключително осезателно ..до болка истинно , че Сърцето е Истинен Храм само и единствено когато е свързано с Духа ...посредством семенния атом на върха на Сърцето който е входната врата за пневмогастричния нерв /"тунела" описван по книгите / водещ до Главния мозък , там пък се свързва с Духа .

Лекарите да имат много здраве от мене .. Сърцето боли и то много особенно когато отработваш магийте ( всеки път е като един микроинфаркт , но по Божията милост горчивия хап преминава и негативизма е отработен . Но това става само по съгласие и Волята на земния индивид --- ако иска , процеса е управляем ..:))) ). ... само опит .

И ...само лично мнение.

Другото е ....духовна порнография и заблуда на наивници.

И... пак само лично мнение .

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За едни храмът е свято място, за други е като плевня. Зависи от отношението. Каквото търсиш, това и ще намериш. Все едно да стъпваш по диаманти, а да мислиш, че са стъкълца. Няма да си направиш труд да вземеш поне едно, ще си отидеш празен и беден. Те сами няма да ти се бутнат в ръцете. Има за всички, взема който иска.

:feel happy: Любов+Светлина+Мир+Радост :feel happy:

"Пътя към храма, пътя към храма, пътя към храма избрах."

От една песен :)

:angel:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Точно така - само лично мнение! Далеч-далеч от моето например!

Е, хайде, ще кажа още нещо. Тялото може да бъде храм, но може да бъде и боклукчийница.

Църквите, които посещавам, са свети места, където ме посрещат много Светли Същества, служещи на Бог, на Любовта! Когато отивам в църковния храм, отивам не само при тях, а при самия Бог. Никога не съм останала разочарована, никога не съм излязла празна оттам. Получавала съм пречистване, прошка, сили, благодат, напътствие, подкрепа, помощ, които са ме следвали и след това. Моля се навсякъде, защото Бог е навсякъде, но в храма ми се получава най-лесно. Потоците от енергия и информация, присъствието на светли сили и души са многократно по-силни. Резултатите след молитва в Църквата понякога са били просто впечатляващи. Започват да се случват разни добри случайности една след друга, хората видимо променят отношението си към мене и са много благосклонни. Просто изумителна е разликата преди и след молитва в църковния храм. Там има много помагачи, самата атмосфера предразполага към по-голяма отдаденост и концентрация в молитвата.

:feel happy: Любов+Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Да - тялото може да е храм, може и боклукчийница да е, както и църквата. Църква е цялото измерение в което се намираме. Аз също съм преживявал въпросните промени на отношението на хората към мен, но в зависимост от енергетичното ми състояние, от силата на вибрацията и чистотата, хармонията, или обратното, които се излъчват от мен - ако на някой му помага стоенето в мрачна сграда за това - супер! Приоритета ни към църквите се дължи на генното ни наследство, на това че църквите са били нещо свято за предците ни - все пак - интересно защо Учителите твърдят че храм са телата ни - физическото, емоционалното, мисловното и прочие?

Аз понякога много обичам да поседя в църква - има създаден нелош мисловен климат в някои от тях - има една чистота в пламъка на свещите и уханието на тамяна. Само че истинският пламък е вътре в нас, а ние трябва да сме достатъчно силни за да си създаваме положителната атмосфера където и да сме! Или поне да работим в тази насока! Не отричам църквите, просто разширявам понятието "Храм" !

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×