Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Надеждна

89. Гредата, Неделна беседа, 18 май 1919г.

Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Малката молитва

Преди беседата е добре да се прочете Евангелие 7 на Матей.

Беседа: Гредата

Молитвен наряд за край:

Махар Бену Аба - 57 - песен

Христос казва: „Извади гредата от твоето око“, а греда в твоето око е ревността, подозрението, омразата, злото, алчността, завистта и т.н. Гредата, гредата трябва да се махне! Тя е навсякъде: във всички общества, църкви, религии, все греди виждам.

Нима съвременните хора работят? Това не е работа, то е мъчение, труд. Работата се върши винаги с Любов, трудът служи на дълга, а мъчението става чрез насилие.

Трябва да престанете да се осигурявате, а да работите.

И щом извадите гредата от очите си, ще дойде Христос, вашият пастир, и ще ви изведе от вашата частна собственост. Ще ви се дадат най-благоприятни условия за живот, ще ви създаде нови тела, братя, сестри, общества и народи, за да може да живеете и работите между тях.

Както аз го разбирам - нашата задача е да се молим за промяна на условията, в които сме поставени, така че да постигнем това, към което се стремим по пътя на Любовта.

Когато Господ види, че вие поставяте на лице книгата, в която ще започнете да бележите всички пунктове, по които се отказвате, Той ще каже: „Аз ще помогна със своите помощници на тази българка, която се заеме с изваждането на гредата“.

Да, има и бъдещ, и минал, а има и настоящ живот. Настоящият живот е Божественият, а бъдещият и миналият са човешкият живот. Да живееш като човек с всичкото си сърце, ум и душа, това е Божественото вътре в тебе, това е настоящето.

Гредата

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Лицемере, извади първо гредата от своето око и тогава щеш чисто видя, за да извадиш сламчицата от братовото си око. (Ев. Матея 7:5)

Миналата беседа говорих върху думите: „Ако окото ти е светло, цялото ти тяло ще бъде светло“. В това око има греда, която пречи на неговата чистота. Христос казва: „Извади гредата от своето око, за да може да виждаш ясно, та да извадиш сламчицата от окото на брата си“. Как да се извади тази греда? Под думите „греда“ и „сламка“ Христос разбира два противоположни принципа – принципи на отрицание в човешкия живот. Греда в окото си има този човек, на когото окото е съсредоточено във физическия свят, потънал съвършено в материята. Гредата – това е закон на противоречия. Под думата „сламка“ се разбира закон на постоянни промени. Христос взима два образа: греда и сламка. Гредата е издялана от дърво. Знаете ли кои дървета стават за греди? Най-хубавите греди стават от дъбови дървета, които се употребяват и за строеж на къщите. И ако проследите дъба, той живее в най-ниските места на земята; той е най-старият материалист, и затова неговата кожа е тъй напукана.

Гредата

Предишната и тази беседа са изключително силни. Само дето изискват работа над себе си. Това сякаш е най-трудно. Да се вгледаме в себе си. Сега постоянно се говори за криза, за икономики, интереси... Страхове, страхове... Нищо няма да се оправи, докато всеки човек не се вгледа в себе си. Докато не извади гредата от окото си.

Първата голяма заповед е следната: „Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила." Втората заповед: „Да възлюбиш Христа, своя ближен, своя брат като себе си. Да възлюбиш врага си." Врагът, това си ти. Значи, любовта към врага е любов към себе си. Тя е най-малката любов. Най-големият враг за човека е самият той. Значи, първо ще възлюбиш себе си, после своя ближен — Христа и оттам ще отидеш към Бога. Тогава всички хора — врагът на Христа, ще станат едно цяло. Така ще познаете неизмеримата Божия Любов, която води всички хора към познаване на великия живот.
Единият и многото

Най-голямата заплаха е вътре в нас. Онзи Демон-Страха ни спира да правим Добро. Ако си дадем сметка за това, сме направили първата крачка към Доброто. А малките стъпки са най-трудни. Защо?

Сламчицата, която е в очите на някои хора, е от съвсем друг материал от този на гредата – тя е от жито. Знаем, че в житото има само желание да се размножава, да заеме голямо пространство. То казва: „Дайте ми само 7–8 месеца време да се размножавам, аз ще си свърша работата и после ще напусна мястото си“. С гредата не е така: дъбът иска 10, 100, 500, 1,000 години, за да се развива и расте. Той установява собствеността. Учението за гредата е учение за собствеността. Ако твоят син е недостоен, извади гредата от окото си и го лиши от всяка собственост, за да не минава твоето имущество в ред поколения и да се вършат престъпления. Но ще кажете: „Нерде Шам, нерде Багдат“. Ако има нещо, което спъва нашия живот, то е учението за собствеността. Дохождаме на земята и се ангажирваме с къщи, ниви, караме се с баща, майка, сестри, братя, съдим се, докато дойде ден да ни задигнат оттука. Синът казва: „Замина баща ми, не можа да разреши този въпрос, но аз ще го разреша, ще видя как да се разпредели наследството“. 8,000 години човечеството решава въпроса за собствеността и тоя въпрос още остава нерешен. Христос казва: „Извадете от вашето око тази собственост, за да се оправи света“. Тогава малките спънки, малките сламчици ще изчезнат. Сега между обществото има морални, благотворителни дружества. В църквите свещениците проповядват, учителите просвещават в училищата, съдиите раздават право в съдилищата, но всички имат греди в очите си. Господ, Когото аз познавам и за Когото ви говоря, не е Господ на гредите, на собствеността, и не е за хора, които спорят за собствеността. Собствеността няма никакъв Господ. И хората, които се делят на католици, протестанти, мохамедани и т.н., нямат никакъв Господ. Вашият Господ е Господ на гредите, а моят Господ няма греди. Христос казва: „Лицемере, извади гредата от окото си!“ И ако ме попитат: „Кога ще се оправи светът?“, ще отговоря: Когато се извади тази греда от окото ви. – А кога ще се извади тази греда? – Когато се възцари Любовта. Тогава гредата може да се извади много лесно. Всички жени, които носят културата, може да извадят своята греда, както и тази на своите дъщери и синове, още когато са в утробата им.

Из Гредата

Боли ме, когато виждам как сами си причиняваме болка, нараняваме се, гледаме да смачкаме, от страх, алчността и завистта са страхове...

Преди една година видях силата на Любовта. Когато много, познати и непознати хора направиха мъничко Добро, заглушиха своите за и против и помогнаха на дъщеря ми. Чудесата могат да бъдат нашата реалност. Ако поискаме. Когато оперираха дъщеря ми в Германия, пред операционната имаше родители, които чакаха децата си. Араби, руснаци, германци. Ние бяхме родители. Споделяхме една болка и си помагахме. Защо да не споделим и една радост? Защо само, когато ни боли можем да сме човеци?... Защо през другото време парите и материалните блага са ни завзели сърцата и умовете?...

Христос казва: „Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете и проповядвайте моето учение, и аз ще бъда с вас до скончанието на века." Какво повече искате? Трябва ли ла чакате Христос да ви посети като човек, да ви донесе подаръци, да ви даде дарби? Христос казва: „Ще пратя Духа си да пребъде във вас. " Значи, Духът, Който беше в Христа, ще бъде и във вас.
Единият и многото

Христос казва: „Извади гредата от твоето око“, а греда в твоето око е ревността, подозрението, омразата, злото, алчността, завистта и т.н. Гредата, гредата трябва да се махне! Тя е навсякъде: във всички общества, църкви, религии, все греди виждам. Съвременните хора приличат на онези двама германци в Америка, които били добри приятели и си дали един ден обещание да се целунат. Обаче коремите им били големи, та не могли да се доближат един до друг да се целунат. Тези двама приятели не могли да се приближат един до друг и се разделили с голяма скръб. Днес всички хора имат такива големи кореми, та не могат да се доближат. Защо? – Гредата е всичката причина.

Из Гредата

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Съвременната култура трябва да се освободи от употребата на каменните въглища. Затова за в бъдеще трябва да се намерят учени хора, за да впрегнат слънчевата енергия. Трябва да си доставяме туй гориво от слънцето. Когато дойдем до това положение, да използваме слънчевата топлина и енергия, ние ще бъдем такива културни хора, каквито човечеството очаква. При сегашното положение ние не може да се наречем културни хора.

Беседа, държана на 18 май 1919 г.

Помислих си - ако целият този век, учените хора, инженерите на човечеството, бяха развивали това вместо да създават техника и изобретения за добив на "черно" гориво....

Като се върнете вкъщи, ще кажете: „От днес започвам да вадя гредата от своето око“. Но гредата не се вади с един калем, а много пъти ще изваждате. Трябва верижно изваждане. Като научите този закон на изваждането, ще дойдете до процеса на умножаването. Тогава ще разберете и закона: „Плодете се и множете се“.

Следователно мъжете ще се научат да изваждат жените си. Жените ще се научат да изваждат синовете и дъщерите си, затова те раждат. Раждането е закон на изваждане. С този закон Господ учи жените на изваждане и ги пита: „Искате ли друг път да имате собственост?“

Спомням си противоречивите си усещания преди, по време на и точно след ражданията. В един момент имах усещането, че не искам да се ражда, защото ще го загубя - вътре в мен ще остане празно и неподвижно - толкова бях свикнала с детето вътре в себе си. Обаче надделяваха любопитството и силното желание да го прегърна, да чуя гласчето... Минаха години и дойде време да ги "родя" втори път - излитаха от гнездото. Беше много по-трудно да ги "извадя" - т.е. да им дам свобода да бъдат себе си... Мисля си защо толкова ни боли при изваждането - може би защото бъркаме любовта със собственическите чувства...

Частната собственост е дошла, когато Любовта е престанала да действа. ...тези, които искат да разрешат тайните на природата, да проучат своето съществуване и смисъла на живота, за тях частната собственост е голяма спънка, голямо зло.....Господ всякога дава богатство, но в частна собственост не вярва. ..... Христос казва: „Извади тази греда, т.е. частната собственост, от окото си, никаква кошара не ти трябва“. Христос те извежда от кошарата и ще те заведе на паша. Това показва, че той не вярва в частната собственост. И всички християни, които вярват в частната собственост, имат църкви, секти и прочие. В религиозно отношение те считат, че трябва да се делят на будисти, брамини и други, което показва, че вярват в частната собственост. Аз вярвам само в един велик Божествен принцип, но в никакви форми не вярвам. Господ е създал принципите, а формите ние създаваме.

Да "извадя" децата си, може би означава да се откажа от ролята си на майка и тяхната - на деца. Да извадя съпруга си, значи да не го приемам като ролята "съпруг", а като дете Божие - като всички останали. (снощи гледах Kymatica...)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

" И всички християни, които вярват в частната собственост, имат църкви, секти и прочие. В религиозно отношение те считат, че трябва да се делят на будисти, брамини и други, което показва, че вярват в частната собственост. Аз вярвам само в един велик Божествен принцип, но в никакви форми не вярвам. Господ е създал принципите, а формите ние създаваме. Сам си правя моето гърне, но не вярвам в никакви гърнета. Днес хората се молят на гърнетата си."

Гредата, Беседа, държана на 18 май 1919 г.

В огромния свят от безвремие,

лежим на ръба на светлиннна прашинка.

Шокирани от безбрежните светове,

си поставяме гриници - тук и сега,

до отвъдното и преди.

После, лекомислено разпиляваме времето

и го измерваме в мигове с лекота.

Ала вместо време,

ние мерим

страх

от безвремие.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте и тук .

Прави ми впечатление,че темата за човешките отношения-светска любов,женитба или впрягане,както се изразява Учителя в тази беседа,присъствуват в последните няколко беседи.

А в тази беседа- Гредата.Беседа ,държана на 18 май 1919 г ,освен всичко е изведен сериозен коментар за жената и нейната роля в развитието на съвременното човечество.

Да ви призная малко ме заболя от оценката,но като се размислих всичко е вярно.И ще трябва да си направя един анализ, щом в тоя живот съм избрала да съм Ева.3d_133.gif

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Klaudia :thumbsup1:

На мен ми се струва, че, за да може жената да Е Жена, то и мъжа трябва да си е на място, да си поемем отговорностите. Ние създаваме бъдещите хора. Иначе-да, има какво да чистим и променяме, да стане жаната прекрасна и като жена, и като майка...

Важното е, че още в този живот започваме да се о-съзнаваме...:3d_046:

Редактирано от xameleona

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Поздрав най-сърдечен xameleona.

Помниш ли,че вече си го споделихме това с тебе в една друга тема тук от форума за човешките отношения.Не казвам,че не ми се иска везните да се наклонят към казаното от тебе,но думите на Учителя в беседата са много ясни и правдиви.

Всички жени, които носят културата, може да извадят своята греда, както и тази на своите дъщери и синове, още когато са в утробата им.

:3d_053:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×