Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Лъчезарна

92. Гърбавата жена

Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Утринна молитва

Молитва към Великото съзнание

Вехади - песен

Беседа: Гърбавата жена

Молитвен наряд за край:

Молитва

"И положи на нея ръце и тоз час се изправи жената и славеше Бога." (Лука 13:13)

За да се излекува човек, да се излекуват неговите ум, сърце и воля, трябва да има най-малко три условия. Не може да се излекува човек, на когото дробовете, мозъкът и стомахът са развалени.

Аз взимам стомаха като емблема на физическия живот, дробовете като емблема на умствения живот, а мозъка – на духовния живот на човека. Следователно, ако не сте свързани със силите на тия три свята, вашата гърбица не може да се оправи. За да може да стане детето, върху което майката полага ръцете си, трябва и то само̀ да има това желание, трябва да има известна мисъл.

Ако мозъкът, стомахът и дробовете ви са здрави, вашата гърбица непременно ще се изправи.

Значи гърбавата жена, като се освободи от гърбицата си, ще роди мъжко дете, сиреч умът ти ще се събуди да мислиш и сърцето ти – да чувстваш. Тогава ще кажеш: „Отсега нататък аз ще живея за своя син, т.е. за ума, и за него всичко ще жертвам“. Аз взимам ума не като орган, а като Божествена същина. Не взимам човешкия ум в неговото израждане, защото той днес е станал посмешище.

Христос, този разумен принцип простира ръцете си от слънцето и ако вие възприемете неговите мисли, желания и воля: ако всичко това произведе промяна във вас, за да съзнаете, че всички сте братя, че щастието на едного е щастие и на другиго, веднага вашият живот ще се превърне в една права линия, която се движи около един център. Днес всички хора – богати, учени и прочие – имат различни центрове и с толкова различни центрове искат да образуват едно общество. Това не е наука, а дисхармония.

Гърбавата жена, върху която Христос положи ръцете си, веднага съблече старото си тяло, както се съблича змията и както гъсеницата се превръща в пеперуда. По същия закон и вие трябва да минете. Не стане ли някакъв коренен преврат, който да ви измени, вие не ще може да се ползвате от храната, която ви дава природата. В най-големите нещастия има най-изобилна храна.

Това е Божието решение: знанието ще се даде само на ония, които не ще злоупотребят с него.

Който няма гърбица, а се докача, това показва, че той има гърбица.

Почукай - и ще ти отворят. Поискай – и ще ти се даде.

Но когато чукаш на вратата и искаш, трябва да си готов да изпразниш пълната си чаша, за да се влее в нея новото съдържание.

Трябва да си готов да промениш начина си на мислене и възприемане в живота – да бъдеш буден и съзнателен за случващото се, а не да се оставиш на механичното.

Нужно е да бъдеш отговорен за себе си и пред себе си, заради благодатта, която се излива върху теб.

Нужно е смирение, за да се центрираш в сърцето си и да усетиш Божествената искра, породила теб и всико останало...

Тогава, в съзерцанието, ще се осъзнаеш като "...част от Битието".

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Първото положение в живота е да се представи истината в нейната действителна форма. Има истини реални и отвлечени, или положителни и отрицателни. Ако се движите по цвета на целзиевия термометър, отдолу нагоре, както се повишава температурата, вие ще имате положителна истина, но движите ли се отгоре надолу, ще имате отрицателна истина. В първия случай топлината ще се увеличава, а във втория случай ще се намалява. Ще кажете: "Какво от това, дали се увеличава или се намалява топлината?” - Това нещо е от голямо значение. В Природата само чрез топлината се произвеждат всички растителности и всички плодовити дървета. Този закон е верен и за човешкия ум и сърце. Думата "топлина" превеждам с думата благородни чувства. Най - благородните мисли, чувства и действия се раждат от топлината.

Топлината идва, когато сме смирени, когато сме малки и започнем да работим съзнателно върху себе си. Върху положителните и отрицателните си страни. Истината вътре в нас. В началото е страшничко да я погледнем. Но ако съумеем да стигнем до причините и да ги разберем, значи сме разбрали себе си.

Четем, че Христос положил ръцете си върху тази гърбава жена и тя се изправила. Питам: можете ли вие да сложите ръцете си върху вашият гърбав ум, върху вашето гърбаво сърце и да ги оправите? Ще ми отговорите: "Нашите сърца и умове са прави." Не, вашите сърца и умове не са прави. На всички духовници, министри, учители и др., сърцата и умовете са гърбави. Ще кажете: "Защо ни обиждаш?" Не ви обиждам, но говоря една положителна истина, за да се избегнат илюзиите, че сме нещо, когато всъщност не е така. В прочетения стих, обаче, има и друго психологическо отношение. Христос положи ръцете си върху тази жена, за да стане тя и да слави Бога. Кажете ми: колко пъти майката трябва да положи ръцете си върху своето дете, като го къпе, за да може то да се изправи и проходи? Ако майките не правеха това, щяха ли децата им да проходят? Вашите деца са гърбави жени и затова трябва всеки ден да полагате ръцете си върху тях и да ги къпете. Знаете ли какво означава къпане? Колко проста истина е къпането, а никой от съвременните учени не може да я разреши.

Имала съм доста неприятни моменти в живота си. Правила съм много грешки. А все си мислех, че постъпвам правилно, но резултатите казваха друго. Винаги съм си задавала въпроси-защо това се случва? Какви са причините? Докато не се зарових навътре, за да си обясня нещата, докато не си дадох сметка, че нещо не е както трябва и трябва да се промени и то от мен, самата нямаше напредък.

Когато оправих повредата в моя телевизор, външната картина стана чиста, прекрасна...:feel happy:

Христос видял гърбавата жена и по същия закон положил ръцете си отгоре и; тя станала и започнала да слави Бога. Някои ще попитат: “Защо да славим Бога?” Аз не ви говоря да славите онзи Господ, в чието име стават сега всички раздори и църквите от 2000 години му служат; не ви говоря за тоя Господ, на когото държавите служат, бога на войната. Не отричам, че те са богове, но богове за себе си, а не за човечеството. Но аз ви говоря за един Господ, Когото вие можете да намерите навсякъде, Който е във вас, в Когото живеете, движите се и чувствате. Този Господ на страдащите, на гърбавите в света.

Докато живеем в самозаблудата, че сме идеални, а видите ли, другите са криви, нищо не се получава. Когато признаем пред себе си, че имаме кривинки и съзнателно, разумно започнем да анализираме, започваме да подреждаме своя дом, своето вътре.

Христос всяка сутрин проектира своите ръце чрез тези лъчи. Ако мозъкът, стомахът и дробовете ви са здрави, вашата гърбица непременно ще се изправи. Ще ми възразите, че това не е съобразено с днешната църква. Коя църква? Която хората са образували, или която Бог е създал? Ако е Божията църква, това е Природата. И в нейния символ аз вярвам. А онези, които искат да държат изпит за свещеници, владици, трябва така да го издържат, че като си положат ръцете върху една гърбава жена, да се оправи гърбицата. Колко такива свещеници и владици има в България? Ето вече се изминаха 2000 г. след Христос и какви ли не учени владици и проповедници идваха, а гърбицата на цялото човечество и на българския народ в частност, стои. Защо? Защото те не вярват в това, което Христос е учил. Разговарял съм с много светски лица и съм забелязал, че те са по-възприемчиви за великите истини, отколкото някои духовни. Това не е осъждане или упрек. Ако учителят ви даде една задача да я решите и вие не можете да я решите правилно, учителят казва, че задачата не е разрешена. "Но как така, господин учителю, аз се мъчих много, докато я реша. Освен това моят баща и дядо са богати, добри хора, възможно ли е да не мога да я реша?" Всичко друго може да е така, но задачата не е решена. Като не успеят с това, започват да носят цветя, пари и др. неща на учителя, но задачата остава пак нерешена. Не, знайте, че училищата, гимназиите, университета са основани за знания, а не за подкуп. Гледам, всички съвременни хора носят свещи в църквите, палят ги, но задачата остава пак нерешена. Ти може да си цар, но твоята душа, сърце и воля остават гърбави. На такъв човек казвам: ти нищо няма да направиш в света и винаги ще бъдеш роб на условията, в които живееш. Съвременните хора се оправдават с условията, че те са били тежки, неблагоприятни. Ако поставя някой човек в едно хубаво здание и му създам всички най-добри условия за работа, а той внесе целият боклук отвън в стаята, какво ще стане с тези добри условия, които му се дадоха? Такъв човек ще се оплаква от лошите условия на живота си, а кой ги създаде? - Той самият. Какво трябва да направи? - Да ги измени, но не да събори къщата, а да я изчисти. Не спазваш ли добрите условия, които ти се дадат, ти ще приличаш на онези птичета, които, след като изцапали гнездото си, започнали да се молят на майка си да се премести в друго гнездо, защото това било много нечисто.

Добрите условия, понякога са именно трудностите, които ни провокират да се променим. Да започнем от днес промяната. Няма срокове, важен е импулса, стремежа и старателната работа. Но най-вече да сме благодарни точно на тези условия, които са ни накарали да се събудим и да се обърнем кам Бога, към онази сила, вътре в нас, която ни води към Любовта...

В нас има една апатия към дълбоката истина. Има само едно механическо вярване: ние чакаме да дойде Бог и Той да оправи всичко. Той да ни научи на всичко, без да седнем сами ние да работим и да издирваме. Така ние приличаме на онзи богаташки син, който наследил голямо състояние от баща си. Ходил той на концерти, балове, разхождал се от град на град, обиколил всички по забележителни места в света и като се върнал, най-после казал: "Няма никакъв смисъл в този живот." Такъв човек, който като турист, обикаля градовете или събира знания в училището без да ги приложи, аз го считам като просяк, който ходи със своята торба от къща на къща да събира подаяния и ги трупа на едно място. При това, някъде го приемат добре, а другаде го нахокват, докато в него се убие всяко честолюбие. Това е израждане на човека. Всеки, който очаква на другите, ще се изроди. В Писанието се казва: "Вярвай, надявай се и люби", а това значи - имай воля. Да проявиш воля, значи да се противопоставиш на целия свят, ако е против твоите убеждения, които ти си проверил и искаш да прокараш. Може да ти кажат, че е глупаво да устояваш на това, но ако имаш воля ти няма да се откажеш, по никой начин. Ще кажеш: "Вярвам и нищо повече."

Днес голямата заблуда е, че ако кажеш на някого, че си вярващ, значи, че не трябва да имаш мнение, не трябва да отстояваш вярата си. И аз съм правила тази грешка. Вече-Не! Браня своите убеждения, своята Вяра, защото Живота ме е учил. Все едно дали ме приемат или не.

Забелязвам един инат в масата от българския народ. Казва се, че месото е вредно-напук се набляга на месото. Казва се, че трябва да се намалят цигарите, алкохола, защото това е самоубийство-напук, навсякъде се пуши, а алкохол се произвежда в огромни количества... :feel happy: Никой, на никого не е крив, това, че няма проспериране, израстване е от инат, но избора си е на всеки-да пропада или да се изкачва...

И когато дойде Христос да постави върху вас ръцете си, вие ще започнете да славите Бога, ще познаете, че се движите в един център. И тогава всичките събития, които стават около вас, ще имат друго значение. За да въздигне българския народ, Господ е изпратил своите деца в тази малка земя на пансион. Всички народи са пансиони, където квартируват добрите, Божествени деца. Реномето на всеки пансион се определя според храната, обстановката, чистотата и реда, които владеят в него. И във всеки народ ще се родят талантливи хора, писатели, поети, гении, а после светии и сетне ще дойдат Синовете Божии, които ще се върнат назад, за да се благослови този народ. Най - голямата награда за този пансион ще бъде тази, че в него е живял еди - кой си царски син като пансионер. Ще кажете: "Христос е правил толкова много чудеса между евреите и те не поумняха, та от светии, и велики хора ще поумнеят!" Че и българите не са по-умни от евреите. Ако Христос би дошъл днес между французите, англичаните, германците или между българите, то и те биха постъпили с него така, както и евреите. Днешните войни показват, какви са християнските народи. Христос трябва да простре ръцете си върху тези гърбави народи, за да се изправят. Никому не казвам днес, че е културен човек, всички са гърбави. И ние се нуждаем от друга, по-възвишена култура. Условията на сегашната култура трябва да се изменят, за да подготвят явяването на Божествената култура, за която всички сме призовани. Нашето бъдеще ще се определи от мислите ни, а не от това, което представляваме външно. Може ли в даден момент твоята мисъл, която възприема нещо от невидимия свят, да не го изопачава? Кои светли лъчи идват направо от слънцето и кои са пречупени? Само тази светлина и топлина, които идват направо от него, могат да ни направят здрави. И когато Христос простря ръцете си върху гърбавата жена, тя се изправи, като започна да слави Бога. В десетте пръсти на ръцете, е цялата сила. Числото 10 означава да живееш заедно с Бога и да вършиш Неговата воля. Единицата е Бог в света, а нулата и условията, при които човек може да се развива. Трябва да имаш тези условия в слизането и качването към Бога и да носиш своите благословения на страдащото човечество, на всички, които са се отклонили от правия път.

Прекрасна беседа, иска ми се още да си пиша, но ще стане много дълго. Благодаря lokator!

Редактирано от xameleona

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Наистина, много интересна беседа.:) Ето някои части от нея, които ме накараха да се замисля в разни посоки:

Някои ще ми възразят, че Господ е направил най-напред Адам. Да, но кой Адам? Който бе направен от пръст ли? Господ създаде мъжкия и женския пол заедно. Мъжкият и женският пол подразбират една противоположност в света, но и това разногласие е велика наука. Христос искаше да постави тази жена на нейната висота.

Винаги в Библията ми е правило впечатление различието между първа и втора глава. Сътворението на човека. Учителят говори за акта на сътворението в първа глава – мъжът и жената са създадени заедно. Но защо жената е гърбава. Нов продукт и вече... дефектен? Необходимо е Христос да я „изправи”...? Все пак кога е станало първоначалното „изгърбване”? И защо при мъжът няма гърбица? Естествено, че разсъждавам за принципи, не за реални мъже и жени.

Друг интересен мотив от беседата:

За да се излекува човек, да се излекуват неговите ум, сърце и воля, трябва да има най-малко три условия. Не може да се излекува човек, на когото дробовете, мозъкът и стомахът са развалени. Ще ми възразите: "Ами как е излекувал Христос толкова болни хора и то от различни болести?” - Христос е лекувал само тези хора, които са имали известни препятствия в живота си, а дробовете, стомахът и мозъкът им са били на местата си. Аз взимам стомаха като емблема на физическия живот, дробовете като емблема на умствения живот, а мозъка - на духовния живот на човека. Следователно, ако не сте свързани със силите на тези три свята, вашата гърбица не може да се оправи.

Какво разбира тук Учителя под препятствия в живота, но със здрави основи във физическия свят (стомаха), умствения (дробовете) и духовния (мозъка) светове? Такива, които Христос може да излекува? Може би се изисква желание за това, както Учителят продължава мисълта си в беседата.

Христос всяка сутрин проектира своите ръце чрез тези лъчи. Ако мозъкът, стомахът и дробовете ви са здрави, вашата гърбица непременно ще се изправи.

А ако не са здрави? Тогава? Кой ще ги оправи? Пак до желанието ли опираме? Или и до нещо по-силно и независещо от нас. Поне в този живот?

Разговарял съм с много светски лица и съм забелязал, че те са по-възприемчиви за великите истини, отколкото някои духовни.

Xameleona, вече е засегнала този момент. :)

Аз мога да продължа в тази насока - на бял лист се пише по-лесно. Много се изписа в този форум за светските и духовните лица. Или хора? Но в случая предполагам, че Учителят под думата „духовни” е имал предвид духовниците от различните вероизповедания, които не винаги са били благосклонни към него?

:feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Христос всяка сутрин проектира своите ръце чрез тези лъчи. Ако мозъкът, стомахът и дробовете ви са здрави, вашата гърбица непременно ще се изправи.

А ако не са здрави? Тогава? Кой ще ги оправи? Пак до желанието ли опираме? Или и до нещо по-силно и независещо от нас. Поне в този живот?

Ани, в друга беседа съм срещала, че ако човек е болен, първо ще мисли за здравето си, да оздравее. И чак тогава за Бога, за съзнателно израстване...:feel happy:

И когато положи Христос ръцете си върху гърбавата жена, тя веднага стана и каза на Христос: "Разбирам смисъла на всичко, което ми каза и което е дълбоко скрито в душата ми." Можете ли и вие, като гледате пръстите си, да кажете, че ще изпълните това, което се крие дълбоко в тях по смисъл и съдържание? Свещеникът благославя с двата си пръста и казва: "В името на Божествения свят, в името на нашата религия и справедливостта, въз основа на науката и на материалния живот, аз ви благославям и - дай сега парите." Така постъпвате и вие: направите най-малкото добро и веднага казвате: "Дай сега парите!" Христос не каза на гърбавата жена да Го последва, но и каза: "Жено, иди и отглеждай своите деца по всички правила на Божествената наука." И от тази гърбава жена произлизат всички, които днес славят Бога. Те са синове и дъщери на тази гърбава жена, върху която Христос положи ръцете си.

Възпитанието е най-важно, майките, семейството пишем върху бели листа /Ани:thumbsup:/. След това е училището и обществото. Ясно е, че днес и сега не можем да направим чудо и да създадем съвършени деца, хора /а и по кои критерии ще са съваршени;)/. Но можем да правим стъпки в тази посока. От всички ни зависи и всеки може да направи стъпчица във вярната посока.

Това е говорил Христос на гърбавата жена, това ви казвам и аз, за да ви се изправят гърбиците. Всичко във вас - вашите очи, уши, носове, чела, пръсти, трябва да са рационални числа, за да се изправят гърбиците ви. Тогава ще разберете, има ли в света Истина, Мъдрост и Любов. Аз казвам: има добродетели, абсолютна правда, мъдрост, любов, истина има; вие живеете в един Божествен свят, който трябва да възприемете. И кога ще дойдат новите деца на новото поколение? Много същества са приготвили този свят за вас, сложили са трапеза и ви чакат. Но вие може да намерите причина да се откажете и да отговорите: "Купих си нива, отивам да я обиколя; купих си пет чифта волове, отивам да ги опитам; или, ожених се, искам да се повеселя с жена си и не мога да дойда." Така отговориха учените хора във времето на Христос, но днес вие не трябва така да отговаряте. Вие може да работите на нивата си, може да опитвате петте чифта волове, може да се жените и пак да служите на Бога. И тъй, пожелавам ви да се изправят гърбиците ви. Моите думи се отнасят до тези, които имат гърбици. Ако на някой гърбицата е изправена, ще ме извини. Който няма гърбица, а се засяга, това показва, че той има гърбица. Като се върнете у дома, прочетете този стих, размишлявайте върху него и върху казаното, за да си създадете своя философия, която ще бъде основа за по-добро разбиране на Христовото учение.

Да си нарушим рахатлъка и да надрастнем личния си интерес, его-то... Без да ни пука, че другите ще ни мислят за глупави, ние ще сме само различни:yinyang::smarty:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Гледам, всички съвременни хора носят свещи в църквите, палят ги, но задачата остава пак нерешена. Ти може да си цар, но твоята душа, сърце и воля остават гърбави. На такъв човек казвам: Ти нищо няма да направиш в света и винаги ще бъдеш роб на условията, в които живееш. Съвременните хора се оправдават с условията, че те са били тежки, неблагоприятни. Ако поставя някой човек в едно хубаво здание и му създам всички най-добри условия за работа, а той внесе всичкия боклук отвън в стаята, какво ще стане с тези добри условия, които му се дадоха? Такъв човек ще се оплаква от лошите условия на живота си, а кой ги създаде? – Той самият. Какво трябва да направи? – Да ги измени, но не да събори къщата, а да я изчисти.

По себе си знам, колко лесно човек може да тръгне по наклонената плоскост, когато казва, че нещо пречи, че нещо не е както трябва, че не му е времето сега... Толкова много оправдания, заради инерцията на материалната ни част. И колко трудно се обръща посоката, когато години (може би и животи) вървим в утъпкания и много лесен път – без да се замисляме. Но когато проумеем ставащото (най-често поради дълбоки душевни наранявания) и направим мравешка крачица за промяна, тогава ни се дава преизобилно.

Духът е онова висше разумно начало, чрез което в съприкосновение непременно ще разберете смисъла на живота и ще заживеете по всички негови правила.

Дай Боже всекиму, още днес, в този живот, да бъде докоснат от милостта на Духа и да приеме плодовете му с благодарност.

Когато напише човек нещо и се подпише под него, то значи, че трябва да устоява на думите си. А днес ние лесно подписваме и малко изпълняваме.

"Голям залък лапни, голяма дума не казвай!" Едно от най-трудните неща в моя живот, е да не съдя онези, които обещаят, но не изпълняват. Много ми е трудно. Като че-ли от самото си раждане знам, че когато поема ангажимент, той трябва да се изпълни. И когато нещата се подреждат и вървят точно, а някой механично обещае и забрави (това по-лесно се прощава), или по-лошото – съзнателно излъже, трудно го преглъщам. Но всеки има своите уроци за научаване.

И още – човек се променя и расте, но дойде ли до убеждения – нека не се премята като фурнаджийска лопата. Виж, ако се измени и "порасне", за себе си, това вече е друго.

Няма нищо случайно в света.

Това е една от фразите, които много често срещам в думите на Учителя. Когато тръгна да разсъждавам върху нея, стигам до кръга на кокошката и яйцето. Дори предположенията ми, изглеждат несъстоятелни...

Може да бъде отделена и в нова тема. Тя е орех – за опитване.

Редактирано от xameleona

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте lokator,Ани и xameleona.

Ако ми позволите едно закъсняло включване в обсъждането на поредната много силна беседа.

В мен беседата отекна с едно основно внушение по тема Воля.

Единствения начин да изправим живота си,за да се движи в кръг ,а не в хипербола е този да възпитаме своята воля ,та да ни бъде помощник в прилагането на новото учение.

Вяра и воля за промяна.Мисля,че с този извод ще помня тази интересна беседа,в която има и много други интересни неща за размисъл .

По въпросите поставени от Ани:

Учителят говори за акта на сътворението в първа глава – мъжът и жената са създадени заедно. Но защо жената е гърбава. Нов продукт и вече... дефектен? Необходимо е Христос да я „изправи”...? Все пак кога е станало първоначалното „изгърбване”? И защо при мъжът няма гърбица? Естествено, че разсъждавам за принципи, не за реални мъже и жени.

Ани думата жена тук е използвана от Учителя в един друг смисъл и той го пояснява.

Жена, от санскритската дума "зео", на български означава живот. Животът на тази жена е станал гърбав, но за да се поправи той, Божествената воля трябва да го направлява в тази посока, че да се прояви разумно. Как би се проявил Божественият живот?

Става дума за живота на всеки човек,бил той мъж или жена.Животът ни тук има нужда да бъде изправен,да се движим в кръг,а не в хипербола.

„Така много от вас са комети,които след хиляда години ще се изгубят в пространството.Вие се явявате и не се движите в кръг,но в хипербола;движите се вън от пространството,като мените мястото си,докато дойде друга някоя планета да измени вашия център и да ви тури в кръг.Христос дойде да измени тази хипербола в кръг и да ви тури в центъра,да измени пътя ви.Така Христос измени орбитата на тази жена.Като стана,тя се намери в един мъдър свят,започна да слави Бога,т.е да учи и разбира живота си.”

А живота се изправя само с воля и вяра.Но волята е това,което ще ни направи способни да работим.Изобщо тая беседа отекна в мен с основно внушение по тема ВОЛЯ.

Какво разбира тук Учителя под препятствия в живота, но със здрави основи във физическия свят (стомаха), умствения (дробовете) и духовния (мозъка) светове? Такива, които Христос може да излекува? Може би се изисква желание за това, както Учителят продължава мисълта си в беседата

Според мен препятствия в живота имат всички хора,но не всички имат здрави основи във физическия свят,умствения и духовния свят.

Тези,които са разрушили основите си в трите свята ,не са получили изцеление.Христос не ги е излекувал,защото това изцеление би било напразно там,където няма здрава основа.

„За да може да стане детето,върху което майката полага ръцете си,трябва и то само да има това желание,трябва да има известна мисъл”

„Слънцето проектира своите лъчи всеки ден над нас,те са Божествените ръце.Но какво се крие в тях?Христос всяка сутрин проектира своите ръце чрез тези лъчи.Ако мозъкът,стомахът и дробовете ви са здрави,вашата гърбица непременно ще се изправи.”

Здрава основа във физическия свят?Как да разбираме това.Единствената проекция на човека във физическия свят е неговото тяло.Тук стигаме до „Здрав дух в здраво тяло”.Учителят много е говорил на своите ученици и непрекъснато в давал съвети в тази посока.Обобщено предпоставки да здраво тяло са:чиста храна,чиста вода и чист въздух.И в тази беседа, има конкретни напътствия относно постигане на тази здрава основа:

Първата причина се дължи на неестествената храна, която слагате в стомаха си. Бог е направил човека да се храни с плодове, а вие ядете месо. Месната храна е внесла такива отрови във вашия организъм, че днес той представлява сбор от нечистотии. Това го доказва и самата наука. Ако бихте имали непокварено обоняние, вие бихте странели далеч един от друг - такъв смрад се носи от онези, които ядат месо. Като ми каже някой, че боледува, първото условие за подобрение е да промени храната си. Ще кажете: "Ами с какво да се храним?” - С плодове. "Скъпи са." На първо място трябва да измените условията на живота си. Приемате ли, че има един Господ, който е създал всичко в света, готови ли сте да жертвате за Него всичко? Този велик лекар, Който е вътре във вас и на Когото съвременните лекари са асистенти, казва: "Живей естествено!" Аз разглеждам този въпрос в много широк смисъл. Плодната храна, както и месната, съдържат различни елементи, поради което те предизвикват две различни състояния в нашия организъм. По същия закон, всяка мисъл, всяко чувство в нас, може да произведат две различни състояния, които в далечното бъдеще на нашия живот, ще произведат два различни резултата.

Пак от горния цитат става ясно ,какво се разбира ,под здрава основа в умствения свят-чисти мисли,добри постъпки,жертвоготовност,но не в името на Бог,а като готовност да се пожертва всичко,да се откаже човек от всичко и да е готов да заживее според Божествените закони.Здрава основа в Божествения свят,според мен това е връзката с духа,за която връзка в беседата е казано:

Мнозина от вас, като ме слушат въодушевяват се и казват: "Всичко можем да направим, за да поправим живота си." До края на седмицата, обаче, това въодушевление минава и вие си казвате: "Не, не можем да направим това нещо." Пък вие, надали сте проучили този въпрос, както трябва. Няма въпрос, който бил той от социално или духовно гледище да не съм проучил. Разбирам го по форма, по съдържание и по смисъл, както по действието на Божествената воля и по действието на Божествения Дух. Аз разбирам по воля и по дух това Божествено тяло, което в света не се мени, т.е. онези идеи, които са неизменни, които съществуват вечно и действията, от които светът се гради - това Божествено тяло, в което волята се проявява. Под дух разбирам Божествената душа. От тази Божествена душа произтича това, което наричаме любов. Духът ражда любовта, защото любовта е плод на този дух. На български език думата "дух" произлиза от духане на вятър, но с това почти е изгубен смисъла на тази дума. Духът е онова висше разумно начало, чрез което в съприкосновение, непременно ще разберете смисъла на живота и ще заживеете по всички негови правила.

Поздрави.

Редактирано от Klaudia

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Klaudia:thumbsup1:

Жената е и нашето сърце, връзката с душата ни, дясната ни половина...

А за Волята ето нещо подходящо, което помага да се учим в проявения Живот.

Изгрев молитва

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Klaudia:thumbsup1:

Жената е и нашето сърце, връзката с душата ни, дясната ни половина...

А за Волята ето нещо подходящо, което помага да се учим в проявения Живот.

Изгрев молитва

xamleona,знам си аз ,че веднага разбираш какво ми се върти в главата и каква задачка решавам.И ме подкрепяш на часа.Благодаря.3d_039.gif

А направи ли ви впечатление ето тази мисъл:

Като простря ръцете си, Христос каза на гърбавата жена: "Жено, разбери и пази Божия закон. Когато се обръщаш към Бога, ръцете ти трябва да бъдат винаги чисти." Като се обърнеш към Бога, Той ще погледне устройството на пръстите ти, рационални числа ли са те или ирационални и ще каже, дали да те приемат или да те върнат назад. Това е една велика наука, която като се проучи от всички, тогава и партии, и отделни личности ще се преобразят и ще започнат да славят Бога. Тогава всички партии ще бъдат основани на рационалните числа в математиката, докато днес, те са основани на ирационалните числа. Числото 10 е рационално, а 5 е ирационално. Мъжът е числото 5, затова не му върви. Той трябва да се съедини с жената, за да станат двамата числото 10, което е рационално число. Тогава законът е: две ирационални числа, събрани в едно, образуват едно рационално число. Съчетанията на тези живи числа, ще дадат бъдещия живот. Тези неща, които ви говоря, са неразбираеми за вас, но какво от това. Благодарете на Бога и за това, което не разбирате, както благодарите за това, което разбирате. От това, което разбирате, ще определите това, което не сте разбрали.

Изобщо в беседите думите,мъж , жена и други ,се използват не само в буквалния им смисъл.Добре е да го имаме предвид,за да се опитаме да разрешаваме правилно гатанките,с които беседите изобилстват .Кое число е жената?Също 5?Или 2?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Klaudia, моето усещане за цялата лекция също бе за ВОЛЯ!

Воля и будност.

Воля, будност и разбиране.

Воля, будност, разбиране и приложение.

Числото 10 е рационално, а 5 е ирационално. Мъжът е числото 5, затова не му върви. Той трябва да се съедини с жената, за да станат двамата числото 10, което е рационално число. Тогава законът е: две ирационални числа, събрани в едно, образуват едно рационално число. Съчетанията на тези живи числа, ще дадат бъдещия живот. Тези неща, които ви говоря, са неразбираеми за вас, но какво от това. Благодарете на Бога и за това, което не разбирате, както благодарите за това, което разбирате. От това, което разбирате, ще определите това, което не сте разбрали.

Мислих си за тези числа.

Човек, по принцип е числото 5. Но когато сме слизали в полярния свят, то сме се раздвоили. (Слизали сме по двойки.)

За да се възвърне цялостта, то 5 и 5 трябва да се съединят.

Или - човек е цялостен, когато мъжът и жената, т.е. разума и сърцето, действат в едно - 5+5=10.

Виж цитатите, дадени от Станимир тук , в темата "Мисли за числата".

Можем да поразсъждаваме и да си дадем още обяснения.

Xameleona, "Жената е и нашето сърце" ...

То, някак-си няма как да се тълкува по друг начин. В прав текст е нереалност.

Христос е инфлексната точка от инволюция към еволюция.

Той ни дава пътя на Любовта.

И когато "полага ръце върху гърбавата жена", всъщност, осветява пътя, облагородява го и ни подкрепя в този път.

Това "полагане" е благословение и освобождение от натрупаните "тъмни" чувства.

И е нужна Вяра и Воля, за да го следваме.

Всъщност, ангелът е съгрешил от неправилно чувство...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте приятели.Още нещо от беседата напира да бъде споделено с вас.3d_053.gif

Забележете, че Христос положи двете си ръце върху тази жена, а то значи, че положи десетте си пръста. Знаете ли, какво значи да положиш ръцете си върху някой човек? Няма по велико благо от това простиране на ръцете върху главите на някого.

И днес, вие страдате от това, че не си простирате ръцете. Това е молитва. Но казвате: "Аз не се моля." Да се молиш, това значи да простираш ръцете си, а там, където има правилно движение, то е движение на духа. Молитвата е движение във всяка посока. Както краката се движат правилно, така и сърцето, волята, всичко трябва да се движи в своя път. Какво ще почувстваш тогава? В такъв момент ще почувстваш, че ти си господар на своя свят, че всичко имаш и не ще имаш нужда от другите. Може да те поставят в затвор и пак да се чувстваш щастлив, а може да си в царски палати и пак да бъдеш нещастен, като гърбавата жена.

В десетте пръсти на ръцете, е цялата сила. Числото 10 означава да живееш заедно с Бога и да вършиш Неговата воля. Единицата е Бог в света, а нулата и условията, при които човек може да се развива. Трябва да имаш тези условия в слизането и качването към Бога и да носиш своите благословения на страдащото човечество, на всички, които са се отклонили от правия път. Трябва да се знае значението на всички пръсти на ръцете, за да знаем, какво е искал да каже Христос с полагане ръцете си върху гърбавата жена. С това, той казал: "Жено, на теб ти трябва воля." Палецът означава: дръж се с Божествения свят, не презирай Божията воля и ум, показалецът - бъди чиста и пази правото, което Бог ти е дал; средният - отсъждай всяко нещо с Божествената мярка, за да бъдеш винаги справедлива и милостива към всекиго във всички свои действия; прави това, което искаш и другите да правят на тебе; безименният - обичай Божествената наука: истината, хубавото и красивото в природата, в търговията не лъжи хората; кутрето или най-малкият пръст се отнася за търговията и иска да каже: "Изпреди добре своята прежда и тъчи добре." Такова е значението на пръстите на едната ръка, а значението на пръстите на другата ръка ще оставя за друг път.

Извадих тези няколко мотива от беседата,защото още в хода на чететнето ме впечатлиха,но покрай основното (за мен) внушение,в оня момент не довърших разсъждението си.Обаче ,нещо ме връщаше към размисъл и вчера спонтанно се сетих за движенията при паневритмия.Всеки,който е играл знае,че основните движения в паневритмия са движения на ръцете.Във всички упражнения ръцете изписват различни линии-криви линии,плавни или отсечени,прави-възходящи и низходящи движения с ръцете.Забелязала съм,че ,когато изпълнявам упражнението „Мисли”,винаги има една мисъл в мен, свързана с движението на ръцете.В това упражнение най-естествено се получава при мен синхрона на движението на ръцете с вътрешното ми състояние.

Два конкретни съвета дадени в беседата:

И така, като се върнете у дома, разгледайте ръцете си отдолу и отгоре, направете упражнение и все ще ви дойде една светла идея. Като станете сутрин, поставете ръката си пет минути срещу слънцето, както се греете на печката. Ако имате разположение, в тия 5 минути ще научите много повече неща, отколкото бихте разбрали през цял един глупав живот. Ако разбирате добре тези неща, бихте видели, че в ръцете е скрита цялата енергия и воля, и чрез тях ние ставаме болни или здрави. Започне ли човек да скрива палеца между другите пръсти, няма да му върви на добре. Когато човек си свива ръката на юмрук, то значи, "бой ще ядеш". Някои хора държат четирите си пръста на ръката заедно, а най-малкият отворен. Това значи: "Моите интереси се отличават от хорските." Хората трябва да се научат как да си държат ръцете. Много оратори не знаят, как да държат ръцете си, смущават се. Това показва, че в тях сърцето, умът и волята не са в съгласие. Спусни спокойно ръцете си надолу и кажи: "Господ ще ми помогне", после подигни ръцете си нагоре и в тебе ще се роди известна идея. Някой казва, че е честен човек, а си затваря очите и гледа надолу. Не, отвори очите си и кажи, че си честен човек. Ние днес говорим неща противоположни на добрия живот.

Лекарите препоръчват на болните здрава, силна храна, но с това, положението на болния се влошава. На болни хора, аз препоръчвам поне 2-3 дни глад, а след това може да хапне малко чорбица от сливи след няколко часа пак, но с малко хляб. Като се позасили малко болният, ще му дам една хубава ябълка да я сдъвче добре с кората, за да поеме всичките сокове и чак след това ще пристъпи към обикновената храна, която той употребява.

Поздрави и светъл ден.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×