Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Слънчева

95. Старият книжник

Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Господнята молитва

беседа-Старият книжник

Молитвен наряд за край:

Господи, дай благословение...-формула

А Той им пак рече: „Затова всеки книжник, който се е учил за Царството Небесно, подобен е на човек домовит, който изважда от съкровището си ново и вехто“. (Ев. Матей 13:52)

Христос определя учения книжовник по две негови качества: той изважда от съкровището си ново и вехто. В прочетения стих Христос вмята думите: „Който се е учил за Царството Божие“. Под „Царство Божие“ в широк смисъл Христос подразбира всички ония велики закони, които направляват човешкия живот, защото всичко в природата е тясно свързано с човека, и човек е тясно свързан с природата. Всички явления или сили в света, които наглед като че нямат нищо общо с нашия живот, ние ги наричаме физически или неорганически. Всички тези сили обаче имат съотношение не към личния, а към колективния човек. В такъв случай изваждането на новото и вехтото от съкровището има известен смисъл. Вехтото означава миналото, а новото – бъдещето. Вехтото означава погрешките на човека, а новото – това са благата, които му се дават. Ученият книжник, който изучава природата и живота на хората, намира стари неща, погрешки на хората, и внася нещо ново в света. Следователно, в такъв смисъл, ние може да определим положително и добрините, и злините, които произтичат като резултат от тия последствия на миналото. Тъй че вехто е всяко нещо, което е в дисхармония, т.е. износено, негодно за работа. Онази материя, която е изгубила силата си, считаме я за негативна, т.е. като такава, в която не може да се прояви никаква сила. Всеки от вас е изпитал тези две състояния в себе си: да вади ново и вехто от съкровището си. Когато човек изгуби вътрешното равновесие между сърцето и ума си, той започва да изважда вехтото и с това настава у него недоволство. Когато човек изгуби вътрешното равновесие между сърцето и ума си, той започва да изважда вехтото и с това настава у него недоволство. Такова е положението на болния, който винаги е недоволен от окръжаващите, които му услужват. Здравият, който има сила в себе си, е доволен от всичко. Законите, които регулират едното и другото състояние, състоянието на доволство и недоволство, са в хармония, защото в дадения момент вашето негативно състояние съответства на едно положително състояние на някой здрав. В даден момент, когато вие най-много страдате, друго някое същество, което има някаква връзка с вас, изпитва най-хубаво разположение на духа. Това е един закон, който съществува вътре в природата. Небето и ада съществуват като два полюса. Небето е новото нещо, а адът е вехтото. Тъй че всеки от вас през живота си ще се качи и ще слезе в едното и другото състояние. Аз не ви говоря за ада и небето тъй, както вие ги знаете, но ви говоря върху една положителна истина, която ви се вижда отвлечена. Тези две състояния са необходими на човешкия дух. Вие питате: „Защо е необходимо да остарява човек и да се подмладява?“ – Това е процес, който става и в самата природа. Вие не питайте защо става този процес, но гледайте каква полза може да извлечете от него.

Често виждам недоволни и мрънкащи хора. Те са болните. Нерешителността и заблудите са болести. Има и хора-вечни оптимисти. Все хубавото виждат, защото гледат на света с добри очи...

Като нямаме правилни понятия за всички явления и промени, които стават в природата, ние създаваме една крива култура. Постоянно критикуваме, че този или онзи не живеят правилен, добър живот, че този или онзи е невъзпитан човек. Питам: Кои са правилата, по които трябва да се живее, за да ги приложим. Какво нещо е възпитанието? В християнството не трябва да има критика, а трябва да има знания и добродетели. Критиката трябва да се обуславя от такова вътрешно разбиране, което би било в състояние да измени и поправи нашия живот. Дотогава европейците трябва да направят най-малко стотина опита, за да приложат новата култура и новите форми на управление. Отношението на слугите към господарите е произлязло от отношенията на синовете към родителите. Бащи и синове, майки и дъщери създават всичката дисхармония в света.

"Оправянето" на света трябва да започне от малкото към голямото. От мен, от семейството ми и към обществото, народа, света...

Из Старият книжник

Редактирано от xameleona

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

В миналото, преди отклонението на човечеството от правата посока на своята култура, хората са имали много правилни понятия за законите, които направляват растежа на нашия живот.

***

Преповтарянето на едно и също нещо не е знание. Ние казваме: трябва да опитаме нещата и така да се учим от своята опитност!

***

Всеки носи с най-малките подробности на лицето си свидетелството, което определя не само сегашния негов живот, но и миналия, и бъдещия.

И ако съвременните хора биха могли да четат по тези свидетелства, по тази Божествена книга на лицето, която всеки носи със себе си, хиляди нещастия биха се избегнали. На всички свои последователи, Христос препоръчва да се върнат от своите грешки на миналото.

***

Днес хората са много нервни, но това не е нищо друго, освен повишение на енергията им, затова тяхната енергия трябва да се трансформира и препрати в едно по-висше състояние на материята.

***

Под старо се разбират всички грешки, които са вложени в нас, а под ново - всичко добро, което е в нас и като знаем тези неща, ние ще може да ги комбинираме, за да създадем добър живот, съобразно тези познания.

***

Окултистите казват за чувствата на някого: астралното му тяло не е в правилно съотношение с физическото му тяло, или пък менталното тяло не е в правилна връзка с физическия му мозък. Менталното тяло заменям с мозъка, астралното с дробовете, а физическото със стомаха и казвам, че отношението между стомаха, дробовете и мозъка не е правилно.

***

Ограничението на чувствата предизвиква известна промяна в мозъка, мозъкът - в кръвообращението, кръвообращението - в стомаха и т.н. Сърцебиенето е резултат на борба между две чувства. Премахнете борбата и сърцебиенето ще изчезне. Имаш главоболие, махни мисълта, която те мъчи, примири противните мисли и главоболието ще изчезне. Някой фалирал търговец започва да се безпокои и глава го заболи. Премахнете противодействието в мисли и чувства и вие ще бъдете здрави. Това е наука, воля, християнство, култура, религия: да владеем себе си и да помагаме на ближните.

***

Това е Новото учение: да не изразходваме безразборно своята енергия, а да я пласираме точно на мястото .

Учителят винаги, по всякакви начини ни подсказва, да имаме правилно отношение към нещата.

Да се опитваме да проумеем правилната им подредба и заложения в тях смисъл, те да са такива.

И, колкото и да е трудно, отсявайки (научили се от грешките си),

да приложим знаието - в дадения момент, на "точното място".

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Всички явления или сили в света, които наглед като че нямат нищо общо с нашия живот, ние ги наричаме физически или неорганически. Всички тези сили обаче имат съотношение не към личния, а към колективния човек. В такъв случай изваждането на новото и вехтото от съкровището има известен смисъл. Вехтото означава миналото, а новото – бъдещето. Вехтото означава погрешките на човека, а новото – това са благата, които му се дават. Ученият книжник, който изучава природата и живота на хората, намира стари неща, погрешки на хората, и внася нещо ново в света."

Колективния човек ,беше първото нещо ,върху което се размислих в беседата "Старият книжник".Кога осъзнаваме,че всъщност сме част от нещо много по-голямо?Стига ли до съзнанието ни този факт в обичайното ни ежедневие или е наше си откритие ,което държим запазено за книжните си и умствени занимания?

Когато някому не върви в живота, това показва, че мисълта му е в разрез с неговата воля. Това е и за индивидуалния, и за обществения живот на човека. Аз говоря за събития, които стават сега в Европа и които са определени от преди хиляди години. Съвременното човечество е дошло в разрез с движението още от преди милиони години. Следователно съвременната европейска култура е попаднала в разрез с това течение, и тя се мъчи да си пробие път. Вследствие на това се води една упорита борба, в която ще паднат много жертви. Колко жертви ще паднат, дали един, два или повече милиони, това е безразлично за природата. Казвам, че това е безразлично за природата, защото за нея са безразлични нашите играчки. Когато ние създаваме градове, правим къщи и храмове, мислим, че това е култура, но природата не иска да знае за тази наша култура, в един момент тя може да я разруши. За всички наши най-фини дори материи, природата е създала молците, праха, които ги разрушават. Вън от това, тя е създала много вредни елементи, които постоянно рушат нашия организъм. В миналото, преди отклонението на човечеството от правата посока на своята култура, хората са имали много правилни понятия за законите, които направляват растежа на нашия живот

На природата наистина и е безразлично какви са нашите играчки.А като се сетя колко много време и енергия отделяме да ги създадем(играчките си) и как осмисляме живота си с тях.Имаме си дом,но правим и за децата си.Може и за внуците.си .....

Турете в съгласие вашите мисли, вашите чувства и вашата воля и старайте се от новото и вехтото да създавате вашия бъдещ живот.

Изт.

Старият книжник-неделна беседа

Беседата,която xameleona ни е представила в неделя, е много интересна.Мисля,че всеки ще намери нещо, което в момента му е нужно.

Редактирано от Розалина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Във всяка своя мисъл Христос е скрил нещо. Той е казал: „Много неща мога да ви кажа, но сега не може да носите“. Тия неща ще се кажат на хората, когато станат културни, за да ги разбират. Американците са напреднали в разбирането на тези закони. Например, когато ще встъпват в брак, те не пращат сватове, които да им уреждат работата, а праща младите при някой френолог, за да ги изследва и да се произнесе, могат ли те да живеят и да встъпят в брак. След това ги пращат при някой физиономист, после при някой астролог, и ако всички сведения се схождат в благоприятен за тях смисъл, те встъпват в брак и образуват една щастлива двойка. Тъй че, когато хората се женят, центровете на техните мозъци трябва да имат известно съотношение. Ако между центровете на женския и мъжкия ум не става правилно преплитане на енергиите, непременно ще се образува едно нервно състояние. Причината на това е, че от едната или другата страна остава излишна непласирана енергия, и тя произвежда злото. Затова жена, която е недоволна от своя мъж, нека потърси друг мъж, в когото да вложи, да пласира своята излишна енергия, и по този начин да стане обмяна, за да няма загуба. Но това трябва да става по един духовен начин между тези двама души и така, като вложат излишната си енергия, да възстановят хармонията помежду си. Като не разбира положението на жена си, мъжът ѝ казва: „Не може да имаш приятелски връзки с друг мъж“, и започват разправиите и раздорите. По същия начин постъпва и жената с мъжа си, когато той, за да вложи своята излишна духовна енергия, търси друга по-възвишена жена извън семейството, с която би могъл да влезе в духовно общение. Започват и двамата по стария начин на разправии. Казвам на такива хора: Вие сте започнали зле и ще свършите зле, защото, като книжника, не видяхте какво имате в торбата. Мъжът и жената са двама книжници, които не разбират законите, а трябва да постъпват като книжника. Затова, като се жените, извадете старото и новото, което имате на разположение. Момъкът и момата, преди да се оженят, казват, че всичко в техните торби е в ред и порядък, но като се оженят, отворят торбите и не излиза така, както е говорено. Всичко туй се отнася до съвременния живот и ако българите искат да поправят живота си, трябва да се съобразят с тия закони.

Темата за човешките взимоотношения присъствува много сериозно навсякъде около нас.Почти няма форум в нета,в който част от темите да не са посветени на някакъв аспект от тази голяма тема.Това е така,защото моделът мъж-жена-семейство-деца,е поставен на изпитание и не издръжа дълго проверката на времето.Нещо в тази единица -съвременното семейство, се пропуква и хармонията вместо нормално състояние е рядко срещано бисерче.

Като чета казаното от Учителя в тази беседа си мисля,че това,което ни липсва на нас ,днешните хора( а се оказва,че същите проблеми ги е имало в зародиш или не, още по времето на тези беседи)е правилното разбиране .За правилно разбиране е нужно знание за вечните закони и приложение на това знание в живота.

".....извадете старото и новото,което имате на разположение...",се казва в мотива.Ако никой наоколо на знае законите,ако самият човек е млад по дух и не стига до тях сам,как може да се извади старото и новото ,та да се създаде хармонична връзка-семейство?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×