Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Розалина

97.Бог е говорил

Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Псалом 91

Милитва за плодовете на духа

Бог е говорил -НБ

Молитвен наряд за край:

Аз вярвам в Един Бог на Любовта

Според мене, хората са еднакво ценни, независимо от това, дали правят добро, или зло.

Без добро и зло, никакъв прогрес не може да има. Така е поставен тоя въпрос в природата, така и аз го разбирам. Как вие го разбирате философски, това е друга работа. Ако роптаете против злото, защо го държите в себе си? Ако жената роптае против мъжа си, защо е станала негова наложница? Ако мъжът говори лошо за жена си, защо й е станал наложник? Разберете тоя въпрос принциплно, а не в тесен смисъл. Човек може да бъде наложник и на някаква идея. Човек може да бъде наложник и на някакво верую. Опитал ли е той плодовете на своята идея, или на своето верую? Плодовете могат да бъдат и лоши, и добри. И добрите, и лошите хора любят; и честните, и нечестните любят. – Каква е разликата между едните и другите? Разликата е само в нашите умове, в нашата мисъл, според която приемаме, че едни хора са добри, а други – лоши.

Мъже и жени от целия свят се наричат християни – на Негово име. Едни се наричат баптисти, други съботяни, трети православни и т. н. Въпреки това, влезте, в сърцата на тия хора, да видите, дали вътре е написано името на Христа. Всички казват: „Мойсея познаваме, но Тоя отде е, не знаем.” Право казват евреите, че не познават Христа защото не можеш Да познаеш истината, докато не я опиташ. Учението на Христа, в широк смисъл, е учение на опита, но не на обикновения опит. Ще възразите: Ние познаваме Христа. – Вие познавате историческата сянка на Христа. Знаете, че някога се е родил човек – Христос, от еврейско произхождение. Чели сте Евангелието, познавате Христа, но и това познаване на Евангелието не е истинско. Вие познавате сянката на Евангелието. Ако мъжете и жените познаваха Христа и. Евангелието, домовете им щяха да бъдат другояче устроени.

Питам: Как си обяснявате стиха, в който Христос казва да любите враговете си? Как си обяснявате стиха, в който Христос казва: „Ако не се отречете от себе си, не можете да бъдете мои ученици”? Как си обяснявате стиха: „Който обича баща ги и майка си повече от мене, не е достоен да ме следва?”Как прилагате тия стихове?

Едно се иска от вас: Първо трябва да се освободите от Мойсея и от това, което Господ му е говорил, и после да се занимавате с Христа. Сегашното християнство е християнство с еврейска черупка. Всичко, което едно време евреите са вършели, сега християните го вършат. Христос казва: „Речено е око за око, зъб за зъб. Аз казвам: Не противи се на злото. Ако те ударят по едната страна, обърни и другата.”

Когато приемете едно учение, или някакви идеи, вие трябва да владеете техните елементи и да ги прилагате.

Вярвайте в това, което може да ви повдигне.

Ти провери ли това учение? Не съм го проверил, но мисля, че съм прав. С мислене само работа не става.

Моето верую е следното: Вярвам в любовта и мъдростта, които са създали живота. Вярвам, че те са в сила да пресъздадат света. Вярвам, че живата любов и мъдрост могат да променят нашия живот, нашия обществен строй, нашите домове. Щом приемем любовта и мъдростта, ще дойдат истината и правдата. Тогава ангели ще слязат от небето да садят плодове в нашите души.

Редактирано от Klaudia

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

И българите искат да преустроят България, но не знаят, какви методи да приложат.

Те отиват в Англия, в Америка, в Франция, оттам да вземат някакви мероприятия за повдигане на българския народ.

Ето, 40 години вече България се управлява все с чужди мероприятия, без да постигне ония резултати, към които се стреми. Тя може като египетския цар да се ползува от методите на добрите български овчари и овчарки. Няма защо българите да изучават законите на Мойсея, на когото Господ е говорил.

Те трябваше да кажат:

Макар, че ние знаем Мойсея, на когото Бог е говорил, а не знаем Тоя отде е, ще опитаме Неговото учение. Ще кажете, че, за да се направи един опит, са нужни сто години. Според мене, една година е достатъчна за опита. В това време ще се разбере, право ли е даденото учение, или не.

Когато Христос проповядваше на евреите, по политически съображения, те отблъсваха Неговото учение и казваха: Римляните са силен, културен народ, ние трябва да им подражаваме, да станем силни като тях. Що се отнася до новото учение, което препоръчва да не се противим на злото, да дадем и другата си страна, ако ни ударят по едната, то е далеч от нас. Ние сме практични хора, търсим бърз начин на работа.

Българите, които приемат Христовото учение, още не са Го приложили.

И те казват като евреите: Не е дошло още времето на това учение.

Казвам: Времето е дошло. Повече от 40 години са се изминали от това време.

– Какво ще стане с нас в бъдеще? Представете си, че живеете на северния полюс, дето всичко е лед. Къщите ви са от лед направени, никъде не виждате вода. Ако дойде някой и ви каже, че трябва да измените живота си, да направите лодки, с които да плувате, ще възразите, че не вярвате и не може да измените на живота, който вашите деди и прадеди са прекарали. Казвам ви да вземете мерки, защото земята ще претърпи голяма промяна.

Ако не вярвате, ще дойде ден, когато ще проверите думите ми. Слънцето ще започне по-силно да грее, ще стопи ледовете. Къщите ви ще се разпукат, ледовете ще се стопят, и вие ще почнете да потъвате.

Казвате: Каква съдба ни сполетя! Никаква съдба не е това, но земята е изменила своя път на движение, слънчевите лъчи падат под прав ъгъл и топят ледовете. Вие живеете върху ледено море. Закъснеете ли да промените живота, си, в скоро време ще се намерите на дъното на морето. Сега и на вас казвам: Ако не изправите живота си, същото ви очаква.

Това не е заплашване; това е естествено положение на живота. Великата вълна, която иде сега в света, руши ледовете и ги превръща във вода. След хиляда години не само хората ще се изменят, но и вълците ще престанат да ядат овце. Те ще се отвратят от месото и ще употребяват растителна и плодова храна.

Сега очаквате да дойде Христос на земята, да оправи света. Христос е на земята, между вас и във вас.

Аз Го виждам. Казвате: Какъв е тоя Христос?

Аз Го виждам, но не такъв, какъвто вие си Го представяте. Вие мислите, че Христос седи отдясно на Отца, с ореол и с бяла премяна. Христос е между хората, няма защо да Го очакват да се яви като светкавица между тях.

Достатъчно е Христос да ви погледне в очите, за да внесе във вас такъв пламък, който да ви направи герои, да работите за Него.

Аз бих желал българите да видят тоя Христос, Който може да внесе любовта в душите им.

Бих желал българите да видят тоя Христос, Който може да внесе Божията мисъл в умовете им и да престанат да се интересуват от дявола.

Никакъв дявол не съществува.

Аз отричам дявола като съществена реалност.

Като обикновено същество, като относителна реалност дяволът съществува, но не и като абсолютна реалност.

Редактирано от Viki3

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Но аз ви казвам: Бог живее в мене, и аз живея в Него. Ако и в това не вярвате, по-добре е за мене. Аз ще отида на друга някоя планета, там ще ми бъде по-добре. Ако сега ви говоря, не искам да ви направя адепти, но искам да ви видя, какви сте като хора.

Приятно ми е да се разговарям с вас и да ви кажа:

Не бойте се, един ден и вие ще живеете с Бога.

Това казва и Христос. Дошло е време, когато Господ ще влезе в човека и ще му проговори. Днес е това време. Който казва, че времето още не е дошло, той не говори истината.

Казвам: Бог е отместил вече камъка от гроба. Излезте от вашите гробове. Напуснете затворите, направете си широки прозорци, направете си добри покриви. Живейте без ограничения, без никакви закони. Само три закона съществуват: законите на любовта, на мъдростта и на истината.

Любов, Мъдрост, Истина - три кратки думи с необятно съдържание.

Толкова красиви, а на нас хората ни отнема векове, за да се научим да ги прилагаме.

Важното е да продължаваме по Пътя.

Казвате: Нещастна България!

– Защо е нещастна?

– Защото била обвързана във вериги.

Казвам: Щастлива България!

Освободете се от тия връзки, от тия вериги и от хората, които не говорят истината. Освободете се от контрибуциите.

– Трябват ни добри хора, да дойдат от странство.

Вие имате добри хора. Те са между вас, между вашите добри овчари и овчарки. Аз намерих достатъчно умни хора между вас. България е пълна с моми и момци, които ще свършат велика работа.

Такива, каквито сте, вие сами ще оправите света – никой друг не може да го оправи.

Тези думи са толкова актуални в контекста на темата, която се обсъжда тези дни България. Ще я бъде ли?

Редактирано от Viki3

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря ви момичета!:thumbsup:

Много хубава беседа, актуална с пълна сила днес!

Питам: Как си обяснявате стиха, в който Христос казва да любите враговете си? Как си обяснявате стиха, в който Христос казва: „Ако не се отречете от себе си, не можете да бъдете мои ученици”? Как си обяснявате стиха: „Който обича баща си и майка си повече от мене, не е достоен да ме следва?” Как прилагате тия стихове?

Според мен значи-да разберем родителите си, те са живяли в своето време, имат своите си разбирания. Може и да мразят, може и да са по-простички... Но това не значи ние да им подражаваме и да ги слушаме без да мислим, без да бъдем себе си. Нормално е и ние да проявим някои техни черти, но и да се променим. Например: Не мога да мразя Пенчо и децата и внуците му, защото някога дядо му се скарал с баба ми... Или да мразя всички турци, защото някога БГ е била под робство? Излишно и глупаво... Каквото и да е било-е било! Защо е нужно да го пренасям днес и сега? Всеки човек, всеки род, всеки народ, /както стана ясно в темата България. Ще я бъде ли? има и много хубави и недотам добри страни/.

Да обикна враговете си-ами ако се поразровя и разбера, защо някой е бил лош към мен може би ще открия, че или аз в предишен живот съм му причинила нещо лошо, или някой 4 поколения назад в рода ми е направил нещо... Та благодаря за лошото отношение и нека Бог прощава, ако е безпричинно. Важно е все пак да не приемам лошото вътре в себе си и да не го проектирам върху своя род...

Така постепенно злото спира и изчезва, защото разбираме причините за това-кой и защо е такъв. Разбираме и себе си и се приемаме...:feel happy:

Редактирано от xameleona

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря за цветното включване viki i xameleona.

Един от основните акценти на днешната беседа е свързан с Вярата.Вярата,такава каквато я имаме ние хората-съвремениците на беседата,хората преди 2000 години и хората днес.И Вярата която е нужна на хората,за да спасят себе си,семействата и народите си.

Днес всички църкви твърдят, че Бог на Мойсея е говорил. Това подържат и съвременните народи. Никой народ още не е приел Христа. Ако Христос дойде днес между хората, на общо основание, ще Го разкарват от едно място на друго, да Го разпитват, отде е дошъл, де е роден, как се прехранва и т. н. Какво ще отговори Христос? Той ще каже: Ако хората, наистина, вярват, че Бог е говорил на Мойсея, щяха да вярват и на мене. Но те не вярват и на Мойсея.

и

Вярвайте в това, което може да ви повдигне.

Ти провери ли това учение? Не съм го проверил, но мисля, че съм прав. С мислене само работа не става.

Моето верую е следното: Вярвам в любовта и мъдростта, които са създали живота. Вярвам, че те са в сила да пресъздадат света. Вярвам, че живата любов и мъдрост могат да променят нашия живот, нашия обществен строй, нашите домове. Щом приемем любовта и мъдростта, ще дойдат истината и правдата. Тогава ангели ще слязат от небето да садят плодове в нашите души.

Днес е т.нар.Томина неделя.В резюме за този правослявен празник знаем,следното:

В първия ден след Великден, понеделник, православното християнство в България отбелязва началото на Томина или Светла неделя, която поставя завършека на Великденския празничен цикъл. Празникът е свързан с първите появи на Христос сред учениците му. Седмицата след Великден е наричана и Празна, заради забраната да се работи каквото и да е.

Първата неделя след Великден се чества паметта на един от 12-те Христови ученици - Апостол Тома. Наречена е Томина Неделя. В историята апостолът е известен с прозвището си Неверни. След като Христос възкръсва и се явява на учениците си, Тома не е сред тях. Когато по-късно те му казват “Видяхме Господа” той им отвръща: “Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите и не сложа ръка на ребрата Му, няма да повярвам.”

На първата Неделя след Възкресението Исус отново се явява на учениците си, този път там е и Тома. Христос се обръща към него и му казва: “Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, дай ръката си и я сложи на ребрата Ми. И не бъди невярващ, а вярващ. Понеже Ме видя, повярва ли? Блажени са тези, които без да видят, са повярвали”. Оттогава остава израза “Тома неверни”, а денят е наречен Томина неделя.

Поздрави

Редактирано от Klaudia

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

xameleona,

Когато четох беседата и стигнах до мотива,който и ти си отбелязала,

Питам: Как си обяснявате стиха, в който Христос казва да любите враговете си? Как си обяснявате стиха, в който Христос казва: „Ако не се отречете от себе си, не можете да бъдете мои ученици”? Как си обяснявате стиха: „Който обича баща си и майка си повече от мене, не е достоен да ме следва?” Как прилагате тия стихове?

се сетих за нещо отдавана четено.Една случка на "Изгрева",която според мене е много показателна,за начина по който Учителят е преподавал на учениците си всичко ,за което им е говорел в беседите.

„Беше петък.

Нападнаха го сенки-бяха дошли на „Изгрева” с автомобил,един от тях влезе в салона и го удари в гръб.Удряше без ред по главата,в пълна тишина.Удряше,удряше,удряше!

Само му рече:

-Бог и България!

Ударите спряха ,а нападателите избягаха с автомобила,който бръмчеше пред „Изгрева”.

Братята и сестрите бяха уплашени.

Поръча да донесат чай на всички и седнаха в салона.

И каза на братята:

-Рекох „Бог и България”.Имаха план да сложат бомба в салона,после искаха да ни забранят и да избият всички ни.После искаха да изгорят цялото братство.Но трябваше да стане това,за да се отбие тази вълна.Добре стана,че всичко се размина с това.

Знаеха „Бог и България” беше създадена от Александър Цанков.

И каза на братята:

-Съвремените хора казват:”Който вярва в прераждането ,ще го изхвърлим от църквата”...Когато аз живея съгласно Божия закон,дали ще ме изхвърлите от църквата или ще ме държите в нея,това не засяга душата ми.Когато аз живея при Бог,никого не мразя,старая се да обичам всички,може ли някой да ме изхвърли?Само един Бог може да ме изхвърли.Това е учението,което проповядвам.Казвам:”Деня ,в който сгрешите,вие сте изпъдени от Божествената църква,из рая.”

Двадесет дни след грубия побой за първи път изсвири на цигулката си „Марш на светлите сили”.

След време заловиха побойника и един полицай го доведе на „Изгрева”.И попита какво наказание да наложат.

Отвърна:

-Аз му прощавам.

А на извинението на побойника,каза само:

-Аз ти прощавам,но моли се Господ да ти прости.”

изт.”Петър Дънов”,Георги Гълов ,стр.131София 2007 г изд.”Импулс”

Редактирано от Klaudia

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ние знаем, че на Мойсея Бог е говорил.” Под „Мойсей” в широк смисъл на думата разбираме всичко, което ни е познато. „Тоя отде е, не знаем.” – Това е новото в света. Мойсей представя стария порядък в света, който всички знаем. Христос е новото, което иде в света, и което не знаем.

„Ние знаем, че на Мойсея Бог е говорил.” Мойсей е видимата, физичната страна на живота.

Всеки, който е пострадал от някого, казва: Аз познавам Мойсея, на когото Господ е говорил.

„А този отде е, не знаем.” На името на Тоя неизвестен са построени в целия свят безброй храмове. Мъже и жени от целия свят се наричат християни – на Негово име. Едни се наричат баптисти, други съботяни, трети православни и т. н. Въпреки това, влезте, в сърцата на тия хора, да видите, дали вътре е написано името на Христа. Всички казват: „Мойсея познаваме, но Тоя отде е, не знаем.” Право казват евреите, че не познават Христа защото не можеш Да познаеш истината, докато не я опиташ. Учението на Христа, в широк смисъл, е учение на опита, но не на обикновения опит. Ще възразите: Ние познаваме Христа. – Вие познавате историческата сянка на Христа. Знаете, че някога се е родил човек – Христос, от еврейско произхождение. Чели сте Евангелието, познавате Христа, но и това познаване на Евангелието не е истинско. Вие познавате сянката на Евангелието. Ако мъжете и жените познаваха Христа и. Евангелието, домовете им щяха да бъдат другояче устроени.

Например, знаеш, че телата се привличат, но защо става това? Казвам: Можеш да привлечеш едно тяло, само след като си го отблъснал. Привличане без отблъскване не съществува. Майката първо отблъсква плода, а после го привлича, за да се слее с нея. Това състояние е наречено от индусите „нирвана”, т. е. закон на сливане. Ако не съществуваше закон на сливане, плодът нямаше да се слее с майката, и вие нямаше да дохождате да ме слушате. Ще кажете, че това е философия, не се знае, доколко е верна. Аз пък казвам, че повечето от сегашните хора се занимават с разбиване на вълна. Когото срещнеш, все вълна разбива – философства. В това отношение, вие сте отлични дръндари. Светът е пълен с вълна и с дръндари. Ако продължавате тоя занаят, сами ще се задушите във вълната.–Какво трябва да се прави? – Да се преде. Спасяването на хората е в преденето. Казвам: Повярвай в преденето, ще бъдеш спасен ти и твоят дом. От две хиляди години хората все вярват.

Когато приемете едно учение, или някакви идеи, вие трябва да владеете техните елементи и да ги прилагате. Ако ги прилагате, вие сте величината х – независима променлива величина; ако не ги владеете, вие сте у - зависима променлива величина. В първия случай, човек се разширява, а във втория – ограничава. Това е отвлечен въпрос, но толкова необходим, колкото е необходим пясъкът, който дават на гъската за лесно смилане на храната.

Когато Господ ни говори като на Мойсея, ние правим и добри работи, и погрешки. … ние трябва да разбираме същността на нещата, да разбираме дълбокия смисъл на това, което ни се говори.

„А Тоя отде е, не знаем. Че не знаете, това не е важен аргумент Незнанието не разрешава въпросите. Опитайте Го и ще разберете, отде е дошъл. Че е говорил Господ на Мойсей, говорил е, На кого не е говорил? Па дали има друг народ, на кой го Бог да е говорил толкова много, колкото на еврейския народ. Но надали има друг народ, който да е страдал толкова много, както еврейският. Много от сегашните религиозни хора казват: Знаеш ли, че Бог ми е говорил? Знаеш ли, че трябва да бъдеш внимателен към мене? – Знаеш ли, приятелю, че еврейският народ, на който Бог е говорил най-много, е бит най-много? Всеки човек, на когото Бог много говори, много бой получава.

Никой народ още не е приел Христа. Ако Христос дойде днес между хората, на общо основание, ще Го разкарват от едно място на друго, да Го разпитват, отде е дошъл, де е роден, как се прехранва и т. н. Какво ще отговори Христос? Той ще каже: Ако хората, наистина, вярват, че Бог е говорил на Мойсея, щяха да вярват и на мене. Но те не вярват и на Мойсея.

„Ние знаем, че на Мойсея Бог е говорил”. Там е нещастието на хората, че много мислят за Мойсея, за неговия закон.

Извадете ония закони, които преди милиони години са написани във вашите сърца и умове. Живейте според тия закони и ще видите, че колкото по-свободни сте от закона, толкова повече ще живеете. Колкото по-малко вярвания имате, толкова по-малко ще живеете. Вярвайте в това, което може да ви повдигне.

С мислене само работа не става.

...

„А Тоя отде е, не знаем.” Неизвестното в нас, това е човешкото сърце, т. е. чувстването и движението. Те определят качеството и силата на душата. Както ароматът на цветята оказва слабо или силно влияние върху нас, така и нашите мисли и чувства оказват по-силно или по-слабо въздействие върху нашата душа.

Сега очаквате да дойде Христос на земята, да оправи света. Христос е на земята, между вас и във вас. Аз Го виждам. Казвате: Какъв е тоя Христос? Аз Го виждам, но не такъв, какъвто вие си Го представяте. Вие мислите, че Христос седи отдясно на Отца, с ореол и с бяла премяна. Христос е между хората, няма защо да Го очакват да се яви като светкавица между тях. Достатъчно е Христос да ви погледне в очите, за да внесе във вас такъв пламък, който да ви направи герои, да работите за Него.

„Тоя отде е, не знаем.” Търсете Тоя, Когото не познавате, само в себе си, никъде другаде. Вие не сте дали възможност на тоя Христос да се прояви. Вие сте приели закона на Мойсея и, когато Христос иска да ви говори, вие се затваряте за Него и казвате, че не искате да слушате глупости. Когато някой ви говори комплименти и неискрени неща, вие се отваряте за него и се чувствате щастлив, че ви е посетил. С комплименти и Мойсей си служи. Аз не вярвам на хора, на които Бог говори. Ако и аз ви кажа, че Бог ми говори, и на мене не вярвайте. Но аз ви казвам: Бог живее в мене, и аз живея в Него. Ако и в това не вярвате, по-добре е за мене. Аз ще отида на друга някоя планета, там ще ми бъде по-добре. Ако сега ви говоря, не искам да ви направя адепти, но искам да ви видя, какви сте като хора. Приятно ми е да се разговарям с вас и да ви кажа: Не бойте се, един ден и вие ще живеете с Бога. Това казва и Христос. Дошло е време, когато Господ ще влезе в човека и ще му проговори. Днес е това време. Който казва, че времето още не е дошло, той не говори истината.

Само три закона съществуват: законите на любовта, на мъдростта и на истината. Тъй казва моят Господ, с Когото живея. Тъй ме е учил Той. Така ми е говорил. Не мислете, че аз прекарвам времето си напразно. Аз работя за себе си. Аз рисувам и свиря – това е моето занимание. Музиката и изкуството е постоянното ми занимание. С поезия още не съм започнал да се занимавам, защото човешкият език е груб, не мога да си служа с него.

Някои ме питат, отде ще дойде доброто. Отговарям: Доброто ще дойде от земята, а условията за доброто ще дойдат от небето. Когато се разтопи леда, и водата залее цялата земя, от нейната кал ще израснат най-хубавите цветя и плодни дървета. – Отде ще дойде доброто? – От най-лошите хора в света. Дали вярвате в това, то е друг въпрос. Запишете си тия думи, и един ден ще ги проверите. Ще ме извините, че говоря така. Това е мое гледище. Имайте добрината да ме изслушате, един ден ще проверите истината. Най-голямото добро в света ще дойде от най-лошите хора. Лошите хора са покрити със сняг и с лед. Като дойде слънцето, снегът и ледът ще се стопят, ще се образува кал, която ще донесе най-големите блага. Тия хора ще бъдат носители на най-благородните и възвишени идеи; те ще бъдат най-самоотвержените хора. Такива, каквито сте, вие сами ще оправите света – никой друг не може да го оправи.

Казвам: Приеми Христа в душата си, работи в съгласие с Неговата любов и мъдрост и ще бъдете спасени ти, и домът ти, и народът ти. Ако българите ме питат, как могат да се спасят, казвам им: Приемете Христа в себе си, работете с Неговата любов и мъдрост, в широк смисъл на думата, без никакви закони и ограничения. Ако очаквате спасението да дойде отвън, тежко ви и горко ви.

Дайте място в себе си на Божия Дух, Който от хиляди години хлопа на вратите ви. Вие Го търсите отвън, а не вътре в себе си. Чуйте Неговия глас. Чуете ли гласа Му, ще изпитате оня трепет на душата, който повдига и освобождава. Тогава няма да се критикувате едни – други, да казвате, че Иван е такъв, Драган онакъв. Имената на хората са формули, т. е. условия, при които всяка душа може да живее и да се развива.

Христос казва: „Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си.” С тоя стих Христос изразява един велик закон, който има отношение към органическите вещества в нас. Христос е и в житото, и в царевицата, и в ечемика. Той е навсякъде и във всичко. Като взема житното зърно, казвам: Ти, който си в това зърно, влез в моята държава. Давам ти пълна свобода, можеш да живееш в мене без никакви закони. Приложи своите закони, живей свободно в мене.

Вярвайте първо във вашия Господ, Който ви говори, и Който е неизвестен. После ще вярвате на вашата душа и най-после на вашия ближен. Живеете ли така, никой не може да ви излъже. Така аз се уча от своя Господар, Който е мой проповедник.

Опознай старото и приключи с него. Приеми новото, разбери го и го приложи.

Когато опознаеш и приложиш, ще откриеш себе си, като част от Него.

Редактирано от lokator

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×