Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Лъчезарна

100. Ще живее

Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Добрият път - молитва на ученика

91 Псалом - песен

Беседа: Ще живее

Молитвен наряд за край:

Отче наш - песен

Молитва за всеки ден

“И когато говореше на нечестивия: Непременно ще умреш, а когато той се върне от греха си и направи съд и правда, отдаде нечестивия залог, върне грабнатото, ходи в повеленията на живота в не струва неправда, непременно ще живее, няма да умре.” (Йезекиил 18:21)

***

Някой иска да живее охолно и да пести време. Щом пести време, енергия ще изразходва. Той непременно ще попадне под закона на кармата. Например, млад момък не иска да учи, нито да работи и започва да играе на комар. Той печели лесно, не губи време, но изразходва много енергия. Който пести времето си, а иждивява повече енергия, той лесно намира затвора. Това с неправилно решаване на уравнението. – Де са затворите? – Те не съществуват само вън от нас, но са и в нашите умове и сърца. Питаш: Защо страдам толкова много? – Защото си в затвор. Страшно е да бъдеш в затвор. Ако началникът на затвора не те хареса, заповядва на стражаря да ти ударят 25 тояги. При това положение, никой не може да ти помогне. – Защо? – Защото затворът е вътрешен, никой не го вижда. Тогава викаш един-двама лекари, и те казват, че страдаш от неврастения. Според мене, това не е неврастения, но затвор. Ти си вътре в затвора и стражарят те налага с тоягата.

Съществуват два закона: закон за кармата или закон за причини и последствия. Ти носиш страданията по неволя, т. е. по необходимост. Вторият закон е закон на свободата. Законът за кармата не признава никакво право, никаква култура, никакво щастие, никаква любов. – Кой прилага тоя закон? – Вие го прилагате всеки, ден, но и върху вас го прилагат.

***

В природата съществува закон, който има пред вид правата на всички живи същества. Според тоя закон, ти нямаш право да задържаш в себе си повече енергия от тая, която можеш да асимилираш. Задържиш ли повече, отколкото трябва, излишната енергия произвежда известно напрежение върху твоя организъм. – Възможно ли е излишното количество енергия да се отрази вредно върху организма? Пуснете няколко капки вода да текат непрекъснато в продължение на 20 години, върху един камък, да видите, какво ще направи тя. Малко е количеството на водата, но тя ще пробие камъка на мястото, дето е капала. На същото основание, казвам: Нашите лоши мисли и желания, които са капали хиляди години наред върху нашия ум и нашето сърце, са направили много дупки в тях. Тия дупки са причина за нещастието на сегашните хора.

***

Питате ме, какво искам, и защо съм дошъл на земята. Искам да запаля изгасналите светлини и да ви накарам да светите или като свещ, или като газена лампа, или като дърва, или като електрична лампа. Това ще стане. По тоя въпрос няма две мнения.

Ония, които слизат отгоре, казват: ние ще обърнем земята с главата надолу, но ще изгоним дявола от нея. Втори път той няма да помисли да дойде между вас. Бог пред нищо няма да се спре. Той е избрал нови средства за действие, които не се подчиняват на никакви наредби и закони. Бог няма да остави ново средство, което да не приложи. Всички нови средства ще бъдат приложени и изпитани. Тогава няма да има особени мнения. Всички хора ще мислят еднакво. Всички ще бъдат на един ум. Всички ще спазват правилата: Зле на никого няма да мислят, бедните няма да онеправдават, гладните ще задоволяват, болните ще лекуват, бездомните ще приютяват, на немощния нивата ще изорават.

Това изисква новото учение. Всички ще го опитате. То ще ви избави от заблужденията. Казвате: Не е дошло още времето на новото учение. Други казват, че минало неговото време. Според мене, мина времето на злото.

Горко на бедните и на богатите, които не се подчиняват на великия живот! Благословени са бедните и богатите, които се подчиняват на великия живот! Не давайте богатството си на свинете, да го изразходват напразно, а вие да станете за посмешище.

– Не се живее лесно на тоя свят, искам да туря край на живота си, не ми се живее вече. – И да туриш край на живота си, нищо няма да постигнеш. Това е излишно чесане. Щом те сърби някъде, кажи: Мога да търпя, ще изнеса страданието докрай. Речеш ли да се почешеш, ти си човек със слаба воля. Речеш ли да изгониш или убиеш мухата, ти нямаш търпение. Който пъди мухата от носа, от челото си, от него човек не може да стане. Кацне мухата на носа ти и казва: Братко, защо не живееш по закона на любовта? Не я пъди, но отговори й: Аз правя опити да прилагам любовта. Кажеш ли така, мухата ще хвръкне. Ако не сте готови да се разговаряте с любов с мухата, тя постоянно ще ви безпокои. Едно казва мухата: Човек трябва да мисли право.

***

Не си въобразявай, че си силен. Докато греши, човек всякога е слаб. Силен, праведен и чист е оня, който не греши. Свет човек е оня, който и при най-големите противоречия живее за благото на ближния си.

***

Вие имате своя философия, от която не можете да се откажете. Според мене, старата философия е отживяла времето си. От вас зависи в един момент да се освободите от старото и да приемете новото.

***

Живият Бог е достъпен за всички. Неговата мисъл осветява ума на всички хора, облагородява сърцата им и повдига техния дух. След всеки разговор с Бога, човек е готов да работи и да се жертва.

Дойдеш ли до махалото, напущаш Бога, започваш да философстваш и казваш: Свободен съм да правя, каквото искам. После съзнаваш погрешката си и започваш да се молиш, да се извиняваш за нея. Така постъпват и народите. Обаче, Бог е решил да оправи света. Бентът, който американците построили на реката, не е нищо друго, освен бент, който е задържал кармата, да не се прояви.

Днес кармата на цялото човечество е назряла, й водата пробива бента. Днес кармата се проявява чрез болести, страдания, нещастия. Болестите са признак на назрялата карма на цялото човечество. Един американски лекар изследвал, повече от пет хиляди нервни болести само в Америка. Тия болести се дължат на покварената човешка кръв. Покварата се дължи на кармичния закон, който действа в света. Човек сам си е причинил своята карма.

***

Христос дойде на земята да покаже на хората начин, по който могат да се освободят от своята карма и да влязат в пътя на дихармата.

Какво представя дихармата? Тя е закон на благоденствие, при който човек живее в благоприятни условия, в пълна хармония.

Дихармата подразбира живот на безсмъртие. Тя е живот на любовта, на мъдростта, на истината, на правдата и на свободата. Българите наричат дихармата дарба. Много естествено, като почнеш да обичаш, това е дарба. Като мислиш право, това е дарба. Като си истинолюбив и говориш истината, това е дарба. За да придобием една от тия дарби, трябва да пуснем живия Бог в себе си.

***

Външната красота на човека трябва да отговаря на неговия вътрешен живот.

Каквито и да сте, бъдете благодарни. Важно е да сте искрени и чистосърдечни. Благодарете за всички блага, които ви са дадени.

Не очаквайте благото да дойде отвън.

Купувате си лотариен билет и очаквате да спечелите нещо. Такива билети са и вашите синове и дъщери, на които очаквате. Де са вашите синове и дъщери? Те се забавляват някъде, а вие очаквате на тях. Вие очаквате и на мъжа си, но и той не мисли за вас. Вложете надеждата и упованието си във вашата душа, която живее в Бога. Там ще намерите своята жена, своя син и своята дъщеря. Само така вашият мъж и вашата жена, вашата дъщеря и вашият син ще водят добър и смислен живот.

Приложете правилото на новото учение: Любов към живия Господ, Любов към вашата душа и любов към своя ближен. Това изисква новото учение и новата религия. Те ще разрешат всички философски въпроси. Разрешаването на тия въпроси ще внесе светлина в човешките умове, Влезте в новото училище к направете първия опит. Опитът разрешава въпросите. Като правя опити, аз сам се убеждавам във верността на новото учение.

Аз не се убеждавам в това, което Господ може да направи, но в това, което аз мога да направя. Докато аз постъпвам според Божията воля, и Господ е готов да изпълни моето желание. Ако аз изменя отношенията си към Бога, и Той ще се измени към мене. Ние сме отражение на Бога. Затова е казано: „С каквато мярка мериш, с такава ще ти се отмери,” Каквито камъни хвърляш, с такива ще ти се отговори. Започнеш ли да критикуваш Господа, положението ти ще се влоши. Не мисли лошо за Господа, защото Той е вътре в тебе и ти казва: Страданията, които имаш, се дължат на лошия ти живот. Ако още ходиш в тоя път, вечно ще страдаш. Откажи се от него и не викай против страданията. Всъщност, Бог вика в тебе.

***

Казват за някого: Голям човек е той. –

– Защо е голям? За друг казват, че е малък.

– Защо е малък? – Защото си служи с чужди умове и сърца, а не със своя ум и със своето сърце.

– Много неща знае той. Какви истини говори!

– Той говори това, което от други е чул, а не това, което сам е придобил и преживял.

Ако е за истината, готов съм да я слушам и от децата, и от жабите, и от мухите. Аз съм се разговарял и с жабите, и с мухите и от тях съм чул умни неща. Дето кацне, мухата говори. Ако кацне на челото, тя ни пита: Мислите ли право? Ако кацне на окото, тя казва: Много са отворени очите ви, затворете ги малко. И ние, за да се освободим от мухата, затваряме очите си. С една дума, мухите казват, че идат при нас, за да ни освободят от нечистотиите и да ни покажат, как трябва да живеем. Тъй щото, когато мухата кацне върху вас, не бързайте да я изгоните или убиете, но запитайте се, какво иска да ви каже тя. Умна е мухата, за. нея може да се говори много, но нямам достатъчно време. Каквото и да ви се случва в живота, мислете за живия Господ, Който е на земята, между нас.

***

Вярвайте в своя ум, в своето сърце и в своята душа, за да се освободите от старото заблуждение, наречено карма, или закон на необходимостта. Само така ще влезете в закона на свободата.

...Приложете правилото на новото учение: Любов към живия Господ, Любов към вашата душа и любов към своя ближен...

...Докато аз постъпвам според Божията воля, и Господ е готов да изпълни моето желание.

Ако аз изменя отношенията си към Бога, и Той ще се измени към мене.

Ние сме отражение на Бога...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"...Говори се за Бога, за духовния човек, но какво точно е духовното, какво представя онзи свят, нищо не се знае. Всеки има някаква представа за другия свят, за Бога, но доколко неговата представа отговаря на действителността, това е въпрос, който се нуждае от доказване.

Животът се нуждае от дълбоко, вътрешно разбиране.

За това е нужно много време

***

Знанието, разбирането са за човека. Те го повдигат.

– Някога е така, но някога знанието спъва човека. Има различни видове знания, които се отразяват различно върху човека.

***

Много от знанията на съвременните хора са плесенясали. Те допринасят повече вреда, отколкото полза.

***

Казваш: Аз имам логична мисъл, не мога да приема съществуването на друг свят. – Как се убеди в това? – Чрез науката. Химията, физиката, астрономията говорят за закони, които нямат нищо общо с другия свят.

***

За да разбереш духовния живот, трябва да си събудил в себе си известни духовни чувства.

Както на физическия свят не можеш да заместиш едно сетиво с друго, така и в духовния свят не можеш да си служиш с физически сетива.

***

Следователно, колкото повече сетива и чувства е развил човек, толкова повече врати се отварят пред него. Те разкриват хоризонта на човешкото знание.

На същото основание казвам:

За да разберете духовния свят, нужни ви са духовни сетива и чувства. Не мислете, че лесно се влиза в този свят.

***

Едно е нужно на човека: да се пробуди вътрешно.

***

Помнете: Във всеки човек са вложени духовни способности и чувства, които трябва да се развиват. Като знаете това, работете върху себе си да ги развивате...."

из "Ще живее"

Като бебета пълзим, като пораснали ходим, но духът ни лети ли, лети, към Висоти!

white_dove.317110702_std.jpg

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Орлин Баев, на 04 май 2010 - 09:33 , каза: Една беседа на Учителя можеше да те накара да преобърнеш живота си на 180 градуса. Да промениш посоката си, целите си, приоритетите си. Учителят сякаш знаеше всичко. Може ли обикновен човек да има такъв възвишен поглед върху нещата, да вижда така отвисоко и познава природните закони толкова добре?

Спомени за Учителя и учението на Никола Николов ( дядо Кольо)

Цитирам ,втори път днес ,това мнение,защото го намирам за много вярно и точно .

Благодарна съм,на спонтанното си решение да следя неделните беседи.

Представената от lokator тази неделя ,беседа "Ще живее",изнесена през 1919 година отново ми даде основание за това твърдение.

В публикуваните две мнения на lokator и viki са отбелязани много интересни извадки от тази беседа.Благодаря ви.

Искам да ви споделя,че когато прочетох за пръв път беседата , си спомних нещо от недалечното минало.В един момент от моя живот,темата за карма излезе на дневен ред.Реших да разбера ,да се запозная .Какво е това карма?Какъв смисъл е вложен в тази дума от източните мъдреци?Започнах да търся.Изчетох всичките 12 тома на Лазарев -"Диагностика на кармата" и нещо ми просветля.Продължих търсенето си и стигнах до съвременния преводач на Аюрведа и индийската философия -Дийпак Чопра.Неговата книга "Седемте духовни закона за успеха' задържа вниманието ми и до вчера си мислех,че съм разбрала смисъла на т.нар.закон за причината и следствието или закон карма.Но след като се запознах с беседата на Учителя ,която ни е представена в тая тема -"Ще живее",пред мен се разкри един нов поглед към карма и се отвори нова тема за размисъл върху закона за свободата.

Поздрави3d_053.gif

Редактирано от Klaudia

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да, в тази беседа много се говори за карма и дихарма.

Аз умишлено извадих цитатите тук в темата за индуската философия.

Колкото повече чета, колкото повече обхващам нещата, толкова повече разбирам защо Учителят е казал, че ще трябват поне 2000 години да се разбере и приложи това учение.

То е толкова многопластово и необятно!

Прекрасно е, че имаме витруално Школа и тема с раздел Мисли на учителя по теми.

Това дава шанс нещата да се рагледат по-компактно.

Иначе всяка беседа има много теми и под-теми и те изглеждат понякога кратки и накъсани, като че ли "кацнали" от нейде. А те са били абсолютно адекватни за времето и слушателите.

А сега ние, с модерните средства можем да си служим и да обхванем по-цялостно картината.

Много авторитети (или поне съм ги имала за такива) са се изказвали заклеймяващо за индуската философия, йога и кармата.

Де факто сега разбирам колко са искали чрез Христос и П.Дънов всичко да им се опрости и готово!

А аз съм се чудила как може да се отрича част от историята!

И ето - сега всеки сам може да прочете във виртуалното пространство, без да има стотици книги у дома, което иска да разбере по-задълбочено и сам да си прави изводите!

И се оказа, че Учителят не заклеймява и не се надсмива над йога, както тези, които го цитират.

А само предупреждава, че някой методи са остарели, че има опасности, загубване на знания, грешно тълкуване. Но това не е отричане. Нима това не е станало и с думите и Учението на Христос?

Учителят сам казва, че трябва да се вземем доброто и да се надгради. С Любов...

Толкова е тъжно това мерене коя школа е по-по-най...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

И тъй, когато някой иска да чуе една беседа от мене, аз ще го поканя в градината си, да види моите плодове – въведение в беседата.

После ще му предложа да опита тия плодове – първата част на съдържанието; след това ще се разговорим върху начина на посаждането им и техните качества – втората част на съдържанието.

Най-после той ще пожелае да си посади същите плодове. Ще му пожелая Бог да бъде с него – заключението. Това е новият начин на проповядване.

***

Кармата е закон на тъмнината.

Вторият закон – законът на свободата е също и закон на светлината, т. е. закон за правото и за човешката мисъл.

Бог казва на пророка, че ако някой излезе от закона на кармата, или от закона на необходимостта, и влезе в закона на свободата и светлината, непременно греховете му ще се заличат.

Някои мислят, че като тръгнат за оня свят, ще вземат със себе си всичките полици на своите длъжници. Полици се плащат само на тоя свят. На оня свят, т. е. в света на свободата, няма дългове, няма полици, няма затвори, няма съдии. На оня свят няма помен от тия неща. Там съществата живеят като братя и сестри.

В оня свят е истинският живот. Там е скрит животът на цялото Битие, както в семката на растението е скрит животът на цялото растение. Семката казва: Ако искаш да знаеш, какво нося, посей ме, да израста, да цъфна, да вържа, и плодът ми да узрее. Като опиташ плода ми, ще разбереш, какво нося в себе си. – Нямам време да чакам толкова дълго. – Щом нямаш време, гладен ще умреш.

***

Пророкът казва: „Всички хора трябва да се върнат в правия път, да заживеят по закона на свободата.

– Какво гласи тоя закон?

– Да забравиш, че имаш да взимаш нещо от когото и да е.

Кажи в себе си: Каквото баща ни е оставил, ще го обработваме заедно и ще го делим по братски. Това значи, да се роди човек изново и да работи по закона на любовта, на правдата и свободата.

Всеки човек е дошъл на земята с известна мисия, която трябва да-свърши. Няма да определяме, кой какво трябва да свърши. Всеки трябва да е свободен, както Бог ни е оставил да се проявяваме свободно. Това се отнася до разумните хора, които слушат, какво им се говори.

***

Великият живот е влязъл вече в нас и ще ни измени без нашата воля. Както железарят туря желязото на огъня, за да го пречисти, така и великият живот ще ни прекара през огън, за да ни очисти и кали. Така и фитилът, турен в лампата, гори и дава светлина, без да го питат, желае ли това, или не желае.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×