Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Alexander

КАРТИНИ на хомеопатичните лекарства

Recommended Posts

Всяко хомеопатично лекарство има така наречена Картина. Това е сбора от Ментални характеристики и особености, Физически особености, Симптоми и модалности на симптомите.

Картините на различните хо л-ва варират от няколкостотин до над 13 000 симптома и характеристики! Започвам с Картината на

LYCOPODIUM Clavatum

Това е растително хо л-во, което спада към Псоричният Миазъм.

Преди хиляди години той е бил огромно, могъщо дърво, но с времето се смалява до малък мъх - плавун, който се прилепва към големите дървета и така пълзи нагоре...

Главното усещане при Ликоподиума е, че ако човек остане малък, трудно ще оцелее и другите ще го унижават, няма да може да си намери място под слънцето...

Затова главната амбиция на Ликоподиума е да се издигне високо, да стъпи на най-високото стъпало по пътя към успеха, да стане отново мощен и велик, да достигне висока позиция откъдето да командва подчинените.

Това е нуждата на човек да притежава име, его, имидж. Необходимоста му да бъде някоя важна, значима личност, която хората да запомнят и с която да се съобразяват.

Необходимоста да е горд със себе си, с високо самочувствие, да изглежда добре в собствените си очи.

За да постигне амбициите си той трябва да се движи, да предприема нещо ново, а не да се привързва към старото и стабилното.

Това е положението на човек, който чувства че му липсва власт, затова той е много амбициозен и може да използва всякакви начини, за да постигне това.

Той може да стане и диктатор, да доминира.

Но в Ликоподиум се е загнездил един страх. Страхът от провал, което води до голяма вътрешна неувереност и неспособност.

Затова като компенсаторна реакция и за да защити имиджа си, той се крие зад демонстрация на храброст, говори на висок глас, хвали се с дързоста си, използва помпозни думи за да впечатлява. И зад всичко това се крие страхът, че слабостта му ще бъде разкрита.

Проявата на Егото му е критичното отношение към другите. Критикувайки другите, той се стреми да компенсира вътрешната си слабост и несигурност.

В Ликоподиум непрекъснато се води борба между страхливостта и егоизма, между неувереността и високомерието, между плахостта и диктаторското поведение.

Този човек се страхува от авторитети, но е груб и презрителен към тези, за които той е авторитет!

Не обича отговорността и я избягва, доколкото това е възможно. Дори в любовните си връзки той проявява похотливост - не обича да се обвързва и ако връзката стигне кулминация, той... просто си тръгва.

От друга страна, Ликоподиум е благороден човек и ако някой му е направил добро, той го помни и при възможност му отговаря със същото. Той може да плаче от радост при гледането на сантиментални сцени.

Ликоподиум е човек, който смята, че хората го обичан не заради същността му, а заради това което е постигнал в живота. Това е дете на изискващи родители, които му дават някаква награда при всеки успех.

Има много фантазии, лесно се абстрахира и теоретизира.

Може да обобщава и да създава теории вземайки в предвид много факти.

На физическо ниво имаме:

- Раздут от газове корем

- Корем, флатуленция и изпускане на много газове.

- Влошаване от бобови, зеле, ядки, груби целулозни храни.

- Преждевременно побеляване на косата.

- Желание за топла, гореща храна и напитки и за сладки неща.

- Дясностранни симптоми, като заболяване на десния бъбрек, десния яйчник, десния бял дроб, Черния дроб и жлъчката.

- Апетит. Яденето засилва глада.

- Несигурност от поява пред публика.

- Плаче от благодарност.

- Присъствието на непознати го влошава.

- Подобрява се в компания

- Непоносимост когато му противоречат.

- Ингвинална херния - дясностранна.

Редактирано от Alexander

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Днес ви представям картината на най-лъчезарното хомеопатично лекарство в нашата Материя Медика.

PHOSPHORUS

Душата на всяка компания, без която не може да диша и един час!

Любящ, отвръщащ с взаимност.

Много лесно се сприятелява, печели нови приятели буквално за секунди! yahoo_36.gif

Ако някое дете го удари или блъсне, не реагира, не му отвръщаподсъзнателната идея е да не загуби дори и един приятел. Защо ли? Пак подсъзнателно, ако му прилошее, да има приятели около него, които да му помогнат.

Обича да прегръща, като силно стиска с ръце около врата. Изключителна енергия, която попълва със сладки неща, най вече шоколад и сладолед. Злояд към вкусните манджи на мама, особено ако са топли. Предпочита филийка с масло и нещо отгоре.

Вечерта е с хрема, а сутринта вече с тежка, суха кашлица, която лесно преминава в пневмония.

Рецидивиращи пневмонии, плеврити, бронхити или хронични ангини.

Бързо се разгорещява, и затова го пазете от течение!

Много ранно сексуално пробуждане със стремеж да се съблича гол.

Свободолюбив! Застраши ли му се свободата, ограничавате ли го с нещо, с правила и забрани, направо се бунтува. Бюрократичните формалности усеща като задушаване!

Много лесна психо-емоционална възбудимост. Не му давайте к.кола и други кофеиносъдържащи вечер - няма да може да заспи.

Сънят му е много неспокоен, така се върти в леглото, така разхвърля чаршафите и възглавниците, че майка му се чуди що за борба се е водила...

Основното усещане на Phosphorus е, че не го обичат и не се грижат за него, на което той реагира с проява на обич и симпатия с надеждата, че тези чувства ще станат взаимни.

Редактирано от Alexander

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Зравейте, бихте ли ми предоставили основна информация относно картината на Калиум Каробоникум?

Би ми помогнал и само линк към страница, където мога да почета, ако има такава.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

на алергиите може ли да се повлияе с хомеопатия...?

Разбира се,че може,но

Въпроса ти е за темата Попитай класически хомеопат

http://www.beinsadouno.com/board/index.php?showtopic=8116&st=0

Разгледай я,мисля че има много такива въпроси в нея,а и Алекс ще ти отговори конкретно...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте може ли да опишете и картината на хомеопатичното л-во Туберкулиум?

Благодаря предварително !

Здравейте,

Ето тук съм описал накратко картината на Туберкулинум:

Миазмите. Какво представляват

Редактирано от Alexander

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря за препратката :) възможно ли хомеопата да определи типа от първоначалното интервю на малко дете ?

Не е толкова лесно, колкото изглежда на пръв поглед. Типа, да, но т.н. Симилимум от пръв преглед е доста трудно постижим.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Hydrogenium - Водородът - начин за разбиране на света

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"

Питър Морал

hydrogen-atom-300x300.jpgХид­ро­ге­ни­ум (во­до­род) е мно­го ин­те­рес­но ле­кар­с­т­во. То е свър­за­но с на­ча­ло­то и края, с ду­хов­но­то, със съ­ни­ща­та и ви­де­ни­я­та, ха­лю­ци­на­ци­и­те, из­кус­т­ва­та, пси­хот­роп­ни­те ве­щес­т­ва. То би под­хож­да­ло на зас­та­ря­ва­щи хи­пи­та, ко­и­то все още си спом­нят за упот­ре­ба­та на ха­шиш. В дейс­т­ви­тел­ност то­ва са ме­ди­у­ми­те, фи­зи­ци­те и всич­ки ко­и­то имат  ви­де­ния, ха­лю­ци­на­ции и спо­ко­ен под­ход към жи­во­та.

То под­хож­да на въз­душ­ни­те зна­ци (Близ­на­ци, Вез­ни и Во­до­лей) и на всич­ки с из­г­ря­ващ и си­лен  Мер­ку­рий и т.н., а съ­що и те­зи, ко­и­то се ин­те­ре­су­ват от ду­хов­ност, ре­ли­гия, осо­бе­но из­точ­на­та, езо­те­рич­ни и древ­ни ре­ли­гии и фи­ло­со­фии. То­ва е ле­кар­с­т­во за тър­са­чи на ис­ти­на­та, фи­ло­со­фи и изоб­ре­та­те­ли на ве­ли­ки про­ек­ти за раз­би­ра­не на све­та. То е по­лез­но и за те­зи, ко­и­то са из­пол­з­ва­ли пси­хот­роп­ни ве­щес­т­ва, а съ­що и за ме­ди­у­ми­те, га­да­те­ли­те и хо­ра­та с ха­лю­ци­на­ции. Те са склон­ни да мис­лят за смърт­та и не­пос­то­ян­с­т­во­то, за мър­т­ви­те, мър­т­ви те­ла и чес­то съ­ну­ват на та­зи те­ма.

Те гле­дат на све­та ка­то на илю­зия, а твър­да­та ма­те­рия за  тях е тън­ка, ле­ка, гъв­ка­ва и спо­соб­на да из­чез­не във все­ки един мо­мент. За­то­ва ха­рес­ват сюр­ре­а­лиз­ма, фан­та­зи­я­та и иде­я­та, че све­тът е ед­на по­вър­х­нос­т­на илю­зия без твър­да ос­но­ва. Смя­тат ре­ал­ния свят за фал­шив, и че зад не­го се крие ис­тин­с­ки­ят свят на ми­съл­та и ду­ха, кой­то е ис­тин­с­ки­ят свят. Склон­ни са съ­що да вяр­ват в ду­хо­ве, мо­гат да ги виж­дат и да го­во­рят с тях, мо­гат да по­се­ща­ват ас­т­рал­ни ре­ал­нос­ти, вяр­ват в ел­фи, феи и ду­хо­ве­те на рас­те­ни­я­та.

Те обик­но­ве­но са мно­го твор­чес­ки лич­нос­ти, ко­и­то оби­чат да съз­да­ват и ком­по­зи­рат не­ща, му­зи­ка, ли­те­ра­ту­ра, фи­ло­соф­с­ки трак­та­ти, да тво­рят го­ле­ми про­ек­ти  (ка­то Сул­фур, Фос­фор и Па­ла­ди­ум).

Во­до­ро­дът е ал­фа­та и оме­га­та на ле­кар­с­т­ва­та - фун­да­мен­тал­на­та ос­но­ва на ма­те­ри­я­та. Плаз­ма­та, от ко­я­то е със­та­ве­но слън­це­то е пре­ди всич­ко во­до­род. По то­зи на­чин во­до­ро­дът се свър­з­ва с ог­не­ни­те зна­ци Лъв, Стре­лец и Овен.

Хо­ра­та-Хид­ро­ген виж­дат връз­ки­те и асо­ци­а­ци­и­те - не­ви­ди­ми хо­лис­тич­ни пъ­ти­ща във вся­ка сфе­ра от жи­во­та, би­ло то в из­кус­т­ва­та, ху­ма­ни­тар­ни­те на­у­ки, на­у­ка­та или фи­ло­со­фи­я­та. Те мо­гат да ста­нат по­доз­ри­тел­ни, су­е­вер­ни или пък да се чув­с­т­ват са­мот­ни и прес­лед­ва­ни. Те оби­чат да слу­шат зат­рог­ва­ща му­зи­ка и да сто­ят на вър­хо­ве­те на пла­ни­ни­те.

Как­ва е при­ро­да­та на ле­кар­с­т­во­то - хид­ро­ге­нът е еле­мент №1, ос­но­вен еле­мент и гра­див­на част на ця­ла­та ма­те­рия; той е ек­с­п­ло­зи­вен; със съ­ща­та при­ро­да, как­то и слън­це­то (плаз­ма­та); сил­но ре­а­ги­ращ; най-ле­ки­ят газ; за­ра­ди по­ло­жи­тел­ни­те йо­ни по­тис­ка нас­т­ро­е­ни­е­то, изо­би­лен край мо­ре­то; оби­ча да се мо­тае; чув­с­т­ви­те­лен на до­пир, ста­тич­но елек­т­ри­чес­т­во и елек­т­ри­чес­ки за­ряд; (ка­ли карб, нат-мур); ак­ти­вен, енер­ги­чен, нес­по­ко­ен; уни­вер­са­лен и кос­мо­по­ли­тен по при­ро­да - впис­ва се нав­ся­къ­де.

Ти­по­ве­те Хид­ро­ген оби­чат и чес­то из­пол­з­ват след­ни­те ду­ми:

Асо­ци­а­ти­вен, аб­сор­би­ра, ал­фа и оме­га, ата­вис­тич­но, из­то­щен, ме­хур­че, бла­жен­с­т­во, раз­мит, об­ла­ци,  кап­су­ла, бре­го­ва ли­ния, ком­п­лек­с­но, съм­ни­тел­но, не­си­гур­но, дъл­бо­ко, сън/кръ­го­зор, из­чез­ва, ем­б­ри­о­нал­но, езо­те­рич­но, из­диг­на­то, еми­сия, кап­су­ли­ра­не, фун­да­мен­тал­но, фан­та­зия, те­че­ние, блес­тя­що, гран­ди­оз­но, ге­о­ло­гич­но, хо­лис­тич­но, им­п­ре­си­о­нис­тич­но, по­та­пям, ин­ту­и­тив­но, блес­тя­що, ле­ген­дар­но, па­мет, ме­ди­та­тив­но, ме­та­фи­зич­но, про­из­ход, ор­га­нич­ност, чис­то­та, нас­той­чи­вост, фе­но­ме­но­ло­ги­чен про­цес, квин­те­сен­ция, ре­ми­нис­цен­ция,, се­ми­о­ти­ка, съб­лаз­ни­те­лен, под­зе­мен, сюр­ре­а­лис­ти­чен, ре­зо­ни­ращ, те­о­ло­ги­чен, тран­с­це­ден­тен, съ­вър­ше­но, не­ре­ал­но, не­ди­фе­рен­ци­ра­но...

Лич­нос­ти-Хид­ро­ген: Алън Гин­с­бърг, Тим Ла­ри, Сал­ва­дор Да­ли, Кас­пар Да­вид Фрид­рих, Блейк, Св. Йо­ан Кръс­ти­тел, Све­та Те­ре­за, Бьо­ме, Бу­да, Ед­гар Кей­си, Еле­на Бла­ват­с­ка, Ми­ке­лан­дже­ло, Га­у­ди, Кар­лос  Кас­та­не­да, Айн­щайн, Ко­ле­ридж, Де Ку­ин­си, Бош, Бър­к­ли, Пла­тон, Ню­тон, Ма­лер, Брук­нер, Ме­си­ен, Мар­гит, Стен­ли Спен­сър, Ди­лан То­мас и др.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×