Jump to content
Порталът към съзнателен живот
val68z

Ново, любопитно, съдържателно,

Recommended Posts

Вече мнозинството мнения в общественото пространство отрекоха катаклизмите на 21.12.2012, а това клипче все пак дава интересни тълкувания на житните кръгове, без да говори за катаклизми.

Забелязвам, че където ( в 2та клипа от предното мнение) има изобразена ротация, тя почти винаги е в посока на часовниковата стрелка.

Което ме подсеща, че пентаграмът в паневритмията е също по посока на часовниковата стрелка, нали? ( погледнато отгоре)

Редактирано от късметче

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

http://living-energy...iles/secret.htm

http://www.ufo.obninsk.ru/raih1.htm

кой ,кой е, на историческата сцена.

всъщност ,може би става въпрос, просто за зомбитата на "матрицата"

чудя се ,ако се огледаме днес, дали нямам да видим познати физиономии ...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Движеща сила

Неизброими са инкарнациите на човешките души.Неизброими са сраженията и битките, през които те преминават. Безбройни са мъките и страданията, които изтърпяват. Нямат чет скърбите, кризите и трудностите, които преодоляват. Страдат синовете човешки, страдат и се учат.Бавно върви този процес на обучение. Бавно, много бавно се върти колелото на страданията на синовете човешки. Опит върху опит се наслагват. Знанието расте и се разширява, мъката също. Знаят синовете човешки, че нещо ги измъчва, само не знаят какво именно. Накрая заробването от материята става толкова тежко и непоносимо, че човекът се превръща в търсеща душа.  Бавно, много бавно той започва да разбира, че има друга, по-велика реалност и друга, по-велика справедливост от онези, към които той е привикнал: има Божествена воля и управление. Това усещане отначало е слабо и крехко, но колкото по-внимателно човек се вслушва в своя копнеж,колкото по-внимателно се вглежда в своята болка,  толкова повече забелязва, че чувството не го мами, че самото бъдеще чука на вратата на душата му и го зове да върви напред и нагоре. 

Неуверено и плахо той стъпва на този Път, на новия коловоз на живота, навлиза в нов кръг, ознаменуващ великия преход отабсолютното господство на илюзиите към все по-проявеното господство на душата по Пътя към Светлината. Стремящият се все още много смътно различава високата планина пред себе си, но той вече знае, че това е неговият Път, онзи Път към Себе си, по който той трябва да върви каквото и да стане, каквито и сълзи, мъки и болки да му струва това. Той знае, че няма връщане назад. Пътят винаги води само напред и нагоре, макар че много пъти извива, лъкатуши, спуска се в тесни пропасти и дълбоки долини. Но всеки път, когато човек достига до нов връх, той вижда или по-скоро чувства, че се е издигнал малко по-нагоре и е достигнал по-висока точка от онази, където е бил преди. 

Очертанията на планината едва се виждат пред погледа му. Още много далече от него е тя, но той знае, че някога обезателно ще стигне до нея. Той трябва и е длъжен да стигне до нея, каквито и лишения и опасности да го дебнат по този път. Вътрешна сила, сила мощна, непреодолима и удивителна, непрестанно го тласка напред. Много пъти той губи планината от погледа си. Голямо противодействие среща по пътя си. Натрапчиви видения и измами го заобикалят отвсякъде като плътен пръстен. И макар че не разбира това и нищо не вижда ясно, все пак той неуморно продължава да върви към това велико и удивително, което го чака напред, към това, смисъла на което той самият още не разбира. Този вътрешен стремеж в него към нещо удивително и небивало е по-силен от всички други стремежи, затова всеки път, когато му се случва да падне, тази тяга към неизпитаното, непознатото, отново го изправя на крака и отново го тегли на изток, към планината.

Човекът неуморно върви напред и неуморно води сражения и битки: със самия себе си, с другите хора, с външните и вътрешните опасности. Той търпи поражения и удържа победи, той благославя съдбата си и я проклина, но този вътрешен стремеж в него е непобедим и както и преди го тегли към безкрайността. Постепенно в него нещо започва да се събужда и да проблясва.Сигурно това е Висшата Сила – Бог, Създателят или Нещо, което е много по-голямо, по-силно и по-величествено от него. Нужна му е тази сила, нужни са му подкрепа и помощ, нужен му е някой, на когото той може да се моли, на когото може да се довери и когото може да проклина и да обвинява за всичките си несгоди, когато бремето на страданията става непоносимо, а противодействието отстрана на външния свят отеква като зло или болка. Нужен му е велик, идеален,вълшебен „жертвен агнец“, който може да го избави от всяка отговорност и същевременно може да му помогне и го подкрепи. Големи са, ох, колко големи са човешките съблазни, в това колело от илюзии и дълго, много дълго властват те над хората; и само когато човек избира противоположната посока, когато той започва да върви по Пътя на Светлината и поема по великото Колело на Светлината и Живота,едва тогава той най-после успява да прозре, че тази Светлина е в него самия и че Божественото също е в него. Той смътно осъзнава това в началото на Пътя, но с течение на времето и редуването на инкарнациите това знание неотклонно расте и се разширява. 

Сега, когато е способен да се вслушва в себе си и да вижда вътрешните  процеси, той забелязва как в него се събужда нещо голямо, мощно и силно, как то властно го зове и мами – някаква водеща, насочваща, движеща вътрешна сила, на чийто зов той не може да не се подчини. Колкото по-силно е това вътрешно чувство в него,толкова по-отчетливо се виждат пред него очертанията на планината. Отначало инстинктивно, а после интуитивно той започва да разбира, че това е неговата собствена планина, планина-към-самия-себе-си, която той трябва да покори;по-точно това е неговата собствена вътрешна божественост, която  е длъжен да осмисли и да опознае. Затова тойн амира в себе си сили да противостои на всички опасности и трудности, защото знае, че някога ще изкачи тази планина и ще получи отговори на всичките сивъпроси. И все пак отново и отново той отстъпва, отново се връща обратно и отново напълно забравя и за своята собствена планина, и за своята движеща сила.Противодействието е прекалено голямо, илюзиите са прекалено силни и обременителни. Няма Бог, животът няма смисъл, самият той също е червей без смисъли без цел, направо  ти идва да легнеш ида умреш.  Но когато умира и напуска този физически свят, пред него отново възниква образът на собствената му вълшебна планина, планината на познанието на самия себе си и той пак решава да се въплъти отново,  за да може оттам,отдолу, да заслужи правото да се изкачва към върха на тази несравнима планина,която толкова лъчезарно и прелъстително го влече към себе си.

Така един живот се сменя с друг. Човекът сее и жъне, среща приятелство и отпор и така, като се бори, препъва и пада, през цялото време се стреми напред, вън от заобикалящата го мъгла от илюзии, докато най-после погледът му не се проясни и той не види пред себе си своята планина.Радостно и целеустремено той ускорява крачките си към нея, но отново попада в ивицата от мъгли, отново потъва в тяхната пелена, личността отново го надвива и започва да го командва. Но случи ли му се да изпита неочаквана радост или щастие - и се появява пролука в тази мъгла, и светът отново се разтваря пред него, планината отново започва да се мярка пред вътрешния му поглед, а личността в порив на вдъхновение се предава на водачеството на душата – дотогава, докато неумолимата пелена от илюзии или видения (майя) отново не й отнеме свободата. 

Колко дълго продължава това странстване самият човек изобщо не помни, тъй като губи всякаква реална представа за времето и продължителността на пътя. Но нетърпението му се увеличава, а заедно с това расте и желанието да победи, желанието да се добере най-после до тази сияйна цел, която толкова дълго е съзирал напред толкова далече от себе си; и тогава човекът изведнъж си спомня, че му е дадена свобода на волята, свобода на избора и решенията и че той има право сам да решава колко дълго да продължава това странстване. 

 

Огледалото на ученика

Биргит Ломборг

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

ВАЛ, :thumbsup1:

Planets Align for the Perseid Meteor Shower

August 5, 2010: You know it's a good night when a beautiful alignment of planets is the second best thing that's going to happen.

Thursday, August 12th, is such a night.

The show begins at sundown when Venus, Saturn, Mars and the crescent Moon pop out of the western twilight in tight conjunction. All four heavenly objects will fit within a circle about 10 degrees in diameter, beaming together through the dusky colors of sunset. No telescope is required to enjoy this naked-eye event

skymap_12aug10.gif

The planets will hang together in the western sky until 10 pm or so. When they leave, following the sun below the horizon, you should stay, because that is when the Perseid meteor shower begins. From 10 pm until dawn, meteors will flit across the starry sky in a display that's even more exciting than a planetary get-together.

The Perseid meteor shower is caused by debris from Comet Swift-Tuttle. Every 133 years the huge comet swings through the inner solar system and leaves behind a trail of dust and gravel. When Earth passes through the debris, specks of comet-stuff hit the atmosphere at 140,000 mph and disintegrate in flashes of light. These meteors are called Perseids because they fly out of the constellation Perseus.

Swift-Tuttle's debris zone is so wide, Earth spends weeks inside it. Indeed, we are in the outskirts now, and sky watchers are already reporting a trickle of late-night Perseids. The trickle could turn into a torrent between August 11th and 13th when Earth passes through the heart of the debris trail.

2010 is a good year for Perseids because the Moon won't be up during the midnight-to-dawn hours of greatest activity. Lunar glare can wipe out a good meteor shower, but that won't be the case this time.

As Perseus rises and the night deepens, meteor rates will increase. For sheer numbers, the best time to look is during the darkest hours before dawn on Friday morning, Aug. 13th, when most observers will see dozens of Perseids per hour.

Looking northeast around midnight on August 12th-13th. The red dot is the Perseid radiant. Although Perseid meteors can appear in any part of the sky, all of their tails will point back to the radiant. For best results, get away from city lights. The darkness of the countryside multiplies the visible meteor rate 3- to 10-fold. A good dark sky will even improve the planetary alignment, allowing faint Mars and Saturn to make their full contribution to the display. Many families plan camping trips to coincide with the Perseids. The Milky Way arching over a mountain campground provides the perfect backdrop for a meteor shower.

Enjoy the show!

http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2010/05aug_perseids/

Звезден дъжд на 12август 23,00 за България

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Малко по-нагоре в темата, на 8.08.2010г. val68z е подал една информация за планетата Нибиру, която бих искала да допълня с едно обяснение от книга, която прочетох наскоро. На мен ми беше интересно, затова ви го предлагам и на вас.

Планетата- кораб Нибиру- Немезида е създадена от хората от Фаетон, чийто основен ешалон се е оттеглил малко преди взривяването на планетата. В тази изкуствена планета имат участие и други звездни цивилизации на: Кентавър, Сириус А, Орион, Медеа. Целта на планетата е като чистач- има си задача- да минава край планетите, където има живот, подобен на нашия и ако отттам се излъчва отрицателна Енергия минава близо и изтрива живота там, но ако се излъчва Любов и Прошка(т.е. божествена Хармония) минава на безопасно разстояние. Отново е дошло времето, когато тази планета приближава Земята. Не се знае точния ден и час, но се предполага в периода от октомври 2010 до май 2011г. В книгата се казва, че това вече е ставало на Марс.

Както се досещате има два варианта:

1.Ако планетата излъчва Любов- то Нибиру ще мине между Слънцето и Луната и това ще даде малко катаклизми.

2.Ако се излъчва страх, гняв, агресия- то Нибиру ще мине между Луната и Земята и тогава ще загине живота тук.

Информацията е от книгата: "Съкровищата на тракийските царе 2012"(из дневника на ченелинг)- книга пета

Йорданка Николова(Член-кореспондент на Международната Академия по информация- Москва)

изд. Лаген;Ст. Загора; 2010г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

08:44 / 12 август 2010 /Жителите на Земята ще могат да наблюдават до 100 падащи звезди в час през нощта в четвъртък срещу петък, 13-и. Това ще стане заради благоприятното стечение на обстоятелствата, съпътстващи традиционния августовски звездопад – метеорния поток Персеиди, съобщава РИА Новости, като се позовава на информация на Международната метеорна организация, пише "Фокус".

Най-добре метеорният поток ще може да бъде видян далеч от градовете, където изкуственото осветление пречи на наблюдението на падащите звезди.

Максимумът на звездния дъжд може да се наблюдава след полунощ - между 12 и 1 часа, обясниха от Инситута по астрономия към БАН за Dir.bg. Той може да се види и без специална екипировка.

Всяка година се групи се събират край резервата Белите брези между Ардино и Кърджали и наблюдават метеорния поток “Персеиди”.

Персеиди се появява на небето, когато Земята преминава през потока от отломъци на кометата Суифт-Тътъл. Остатъците от нея се сблъскат с атмосферата, те изгарят, често оставяйки ивици светлина в небето - т. нар. "падащи звезди".

Метеорите изглеждат, като че ли идват от място в съзвездието Персей, откъдето идва и името Персеиди.

Според поверие, който види падаща звезда и си пожелае нещо, то ще се сбъдне. :sorcerer:

http://dnes.dir.bg/news/zvezdi-perseidi-padashta-zvezda-6894847?nt=4

Редактирано от Мария-София

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

http://www.spiralata.net/kratko/articles.php?lng=bg&pg=726

Редактирано от Мария-София

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Цветовете през вековете

" Откакто свят светува, изучаването на цвета и неговото разбиране продължава да предизвиква интереса на хората. В тази статия ще разгледаме какво, кога и как се е случвало във връзка с цветовете.

Цветовете винаги са пленявали човечеството и са били разглеждани като една от най-големите загадки на живота. Всяка цивилизация е има своите митове и асоциации с цветовете.

Няма как да разкажем всичко за цветовете, но можем да разгледаме „крайпътните камъни”. Нека започнем отзад-напред:

През 4-ти век великият философ Аристотел определя като първични два цвята синьото и жълтото. Той ги асоциира с двете противоположности на живота: слънце и луна, мъж и жена, стимулиране и подтискане, разширение и стесняване, вътре и вън. След това той асоциира цветовете с четирите елемента: огън, вода, земя и въздух, както разгледахме тук. Това са принципите, които се следват от художниците до 19 век. Нютоновите открития през 19-ти век обръщат представите с краката нагоре.

Хипократ, съвременник на Аристотел, бащата на медицината е използвал цвета предимно в медицината и е разпознавал някои терапевтични ефекти на цветовете. Знанията и опитите му в тази посока са били доста малко и ограничени.

Авицена, живял в Иран през 11-ти век, вярва, че психическото излъчване на човека е оцветено и индикира неговата предразположеност към различни заболявания. Той е бил лекар и методите му използват оцветяването на пациента при диагностициране.

Ренесансовият лекар фон Хохенхайн, познат като Парацелзий изследва и използва цветовете през 15 век. Съвременник на Коперник, Мартин Лутър, Леонардо Да Винчи и много други, той е силно повлиян от поривите на Ренесанса.

15 век е белязан със страхотни катаклизми в отношенията църква-наука. При последвалото „разделяне” на влиянията, бъдещото изучаване на цвета е било включено към раздела “Наука”, докато за художниците се е смятало, че са родени с инстинктивен усет към цветовете.

Стигаме до най-важният от всички, който е дал най-много за познанията на човечетството за цветовете – Нютон. През 1672г Сър Исаак Нютон публикува своята първа дискусионна статия за цвета, и четиридесет години по-късно, своя труд “Оптики”. Опитите на Нютон преобръщат представата за цветовете на 180 градуса!

Един от най-великите умове на историята , Йоханес Волфганг фон Гьоте, работи върху теорията за цветовете и издава труда си “Теория на цвета”, който се преиздава и до днес. Гьоте не е напълно съгласен с Нютон и в трудовете си се опитва да докаже неправотата му.

През 19 век интересът към цвета е претърпява бум. Изкуството на цветовата терапия е възродено и днес дори най-консервативните лекари използват цвета в ежедневната си работа.

През 1920г в известната школа Бахаус, Германия, където са преподавали светила като Итън, Албърс, Кандински, Мондриан и Клее, технологията и изкуството се обединяват напълно. Йоханес Итън подробно се е интересува от връзките между цветовете и емоциите, цветовете и формите. Той също забелязва, че всеки от учениците му е имал предпочитана палитра от цветове при работата си и тази палитра е свързана с психологическото оцветяване на конкретния ученик. Той издава “ Изкуството на цвета”.

Днес познаваме природата на цветовете повече от когато и да е, но все още не притежаваме пълното знание. Все повече се говори за цветовете и психологията. Безброй „търсачи” на истината за цветовете оставят отпечатък в знанието за цвета. Такива са К. Гьорсдорф, Дж. Олпорт, Х, Фрилинг, Бресендорф, Кох, Бах, Анджела Райт, Лореа Шиъринг и много други.

Езотеричните вярвания за цветовете също набират сила и все по-ясно става, че науката и езотериката вървят към обща цел..."

Източник

Редактирано от Eлф

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Не е ново, но е любопитно и съдържателно, поне според мен. Пък може за някой да се окаже и ново.:rolleyes:

Електромагнитните полета са по-вредни от магнитните бури

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"....Аз съм норвежки политик. Бих искал да кажа, че ще се случат много неприятни неща от сега, до 2012 г.

Норвежкото правителство строи все повече и повече подземни бази и бункери. Когато ги питах, те просто казаха че е за протекцията на населението на Норвегия. Когато ги запитах за срока на тяхното завършване – отговорът беше: „Преди 2011 г.”

Израел прави същото както и много други страни.

Планетата Х идва и Норвегия е започнала да складира храна и семена в местността Свалбард в арктическия север както и на други места навсякъде в страната с помощта на САЩ и ЕС. Те ще спасят само тези, които са от елита на властта и тези, които могат да съградят отново всичко: лекари, учени и т.н.

Колкото до мен, аз вече знам че ще напусна преди 2012 г., за да отида в местността Мосйоен, където имаме дълбока подземна военна инсталация. Там ние сме разделени на сектори – червен, син и зелен. Знаците на норвежките военни вече са дадени и лагерите са отдавна построени.

Хората, които ще останат на повърхността и умрат с останалите няма да получат никаква помощ. Планът е да се спасят 2 милиона норвежци, а останалите да умрат. Това означава че 2,6 милиона ще загинат в нощта без да знаят какво да правят.

Всички сектори и ноеви ковчези са свързани с тунели и имат вагонетки, които могат да ви отведат от един ноев ковчег до друг. Това е за да може да стоят в контакт един с друг. Само огромните врати ги разделят, за да не се компрометират секторите по един или друг начин.

Аз съм много тъжен и плача често с другите, които знаят, че много хора ще научат прекалено късно и всичко ще свърши за тях. Правителството лъже хората от 1983 г. до сега. Всички големи политици в Норвегия знаят това, но много малко от тях биха казали нещо на хората, защото се страхуват че също могат да изпуснат 12-те вагонетки, които ще ги отведат до ноевите ковчези, където ще бъдат на сигурно място.

Ако те кажат на някого – със сигурност ще бъдат мъртъвци. Не ми пука повече за мен. Човешкият и биологичните видове трябва да оцелеят. Хората трябва да знаят това.

Всички правителства по света знаят за това и те просто казват че ще се случи. За тези от хората, които могат да се спасят, мога само да кажа да отидат на по-високо и да намерят пещери по високите места, където да имат хранителни запаси за поне 5 години с консервирана храна и вода за известно време. Хапчета за радиация и биокостюми са също препоръчителни, ако можете да си ги позволите.

За последен път казвам – дано Бог ни помогне, но Бог няма да ни помогне – знам. Само всеки самостоятелно може да направи разликата. Събудете се, моля...!

Можех да ви пиша използвайки друго име, но не се страхувам повече от нищо. Когато знаеш определени неща, ставаш недосегаем и никаква вреда не може да те сполети, когато знаеш че краят е близо.

Уверявам ви на 100%, че нещата ще се случат. Има 4 години да се подготвим за края на играта. Вземете оръжия и организирайте групи по оцеляване и намерете място където ще бъдете на сигурно с храна за известно време.

Питайте ме каквото и да е и аз ще ви отговоря доколкото знам всичко за норвежката връзка. И просто се огледайте: те строят подземни бази и бункери навсякъде. Отворете си очите хора. Питайте правителствата какво строят и те ще ви кажат: „О това са просто складове за храна” и т.н. Те ви заслепяват с всички тези лъжи.

Знаците на извънземното присъствие са също налице и аз виждам че норвежките политици от елита не са това за което се представят. Все едно всяка тяхна мисъл е контролирана и това което говорят сякаш им е предварително зададено. За мен е ясно кои са те и кои не са. Може да го видите в очите им и в умовете им.

Запомнете, че тези които ще останат в или около градовете през 2012 г., ще са първите които ще бъдат умъртвени. По-късно армията ще прочисти останалите оцелели и те ще имат заповед да убиват всички, които окажат съпротива, за да ги закарат в лагерите, където всеки ще бъде маркиран с номер и етикет.

Виждам че се говори за Беназир Бхуто на вашия сайт. Нейната смърт беше трагична. Аз я познавах както можете да видите. Също можете да видите от снимките, че съм се срещал и с други видни политици и лидери от цял свят.

Обществото няма да знае какво става до самия край, защото правителството не иска да създава масова паника. Всичко ще стане тихо и правителствата просто ще изчезнат.

Но аз казвам това: не влизайте тихо в нощта. Вземете предпазни мерки за да сте на сигурно място с вашето семейство. Съберете се с други. Работете заедно за да намерите начини да решите многото проблеми, които ще срещнете."

http://2012-bg.com/2...mo-poletik-2012

 

Редактирано от val68z

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Един от 10-те най-силни труса в Нова Зеландия

04.09.2010 10:26

Властите в Крайстчърч обявиха извънредно положение, след като силно земетресение с магнитуд 7,1 по Рихтер разтърси втория по големина град в страната

Властите в Крайстчърч, Нова Зеландия, обявиха извънредно положение, след като силно земетресение с магнитуд 7,1 по Рихтер разтърси втория по големина град в страната и причини материални щети, но за щастие не и жертви.

Целта е да се координират спасителните операции в града с население от 350 хил. души, където фасади рухнаха на улиците, смачквайки коли и блокирайки пътищата.

Трусът с дълбочина 10 км разтърси града и околността в 4,35 ч. местно време в петък.

Градската болница съобщи, че двама мъже са приети със сериозни наранявания. Още няколко души са получили медицинска помощ заради счупени кости и порезни рани.

"Мисля, че имахме изключителен късмет като нация, задето няма смъртни случаи. Ние сме благословени", коментира пред репортери министърът на гражданската отбрана Джон Картър. Той обаче предупреди, че

икономическите щети ще бъдат големи

Премиерът Джон Кей, който има сестра, живееща в града, замина за Крайстчърч заедно с висши държавни служители. Мисля, че ще мине известно време, преди да разберем цената, каза той по телевизията.

"Вредите, нанесени на инфраструктурата, са огромни. Те засегнаха всяко семейство, всяко домакинство. Водопроводите, канализацията, мостовете, електропроводите са пострадали сериозно", заяви кметът Боб Паркър.

Полицията съобщи и за изолирани случаи на мародерство, които били бързо пресечени.

Електрозахранването бе спряно в голяма част от територията на региона, но след проверка на сигурността постепенно се възстановява.

Властите се подготвят да доставят вода с цистерни, понеже водонапорните кули са повредени, а има и много спукани тръби.

Малкото село Дарфийлд, на около 20 км западно от града, е близо до епицентъра. Директорът на местното училище каза, че трусът, който го изхвърлил от леглото, бил ужасно силен, но никой не е пострадал.

Летището, което бе затворено като предпазна мярка, отново работи, а железопътната мрежа и мостовете в областта се проверяват.

Университетът Кентърбъри, който има около 22 хил. студенти, обяви, че няма материални щети, но ще остане затворен до 13 септември.

Новозеландският сеизмологичен институт коригира първоначалния магнитуд от 7,4 на 7,1. Трусът бе усетен в продължение на 40 секунди. Вторичните трусове с магнитуд до 5,3 продължават.

Земетресението е сред 10-те най-силни, регистрирани в Нова Зеландия, която е разположена между Тихоокеанската и Индо-Австралийската тектонична плоча и регистрира около 14 хил. труса годишно. От тях около 20 на сто надвишават магнитуд 5.

Последното фатално земетресение бе през 1968 г., с магнитуд 7,1, при което загинаха трима души на западното крайбрежие на Южния остров.

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3239811

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

latest_4096_0304.jpg

Извънредна слънчева активност на 09,09,2010

Светлината достига земята днес-12,09,2010

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"....Аз съм норвежки политик. Бих искал да кажа, че ще се случат много неприятни неща от сега, до 2012 г.

Норвежкото правителство строи все повече и повече подземни бази и бункери. Когато ги питах, те просто казаха че е за протекцията на населението на Норвегия. Когато ги запитах за срока на тяхното завършване – отговорът беше: „Преди 2011 г.”

Израел прави същото както и много други страни.

Планетата Х идва и Норвегия е започнала да складира храна и семена в местността Свалбард в арктическия север както и на други места навсякъде в страната с помощта на САЩ и ЕС. Те ще спасят само тези, които са от елита на властта и тези, които могат да съградят отново всичко: лекари, учени и т.н.

Колкото до мен, аз вече знам че ще напусна преди 2012 г., за да отида в местността Мосйоен, където имаме дълбока подземна военна инсталация. Там ние сме разделени на сектори – червен, син и зелен. Знаците на норвежките военни вече са дадени и лагерите са отдавна построени.

Хората, които ще останат на повърхността и умрат с останалите няма да получат никаква помощ. Планът е да се спасят 2 милиона норвежци, а останалите да умрат. Това означава че 2,6 милиона ще загинат в нощта без да знаят какво да правят.

Всички сектори и ноеви ковчези са свързани с тунели и имат вагонетки, които могат да ви отведат от един ноев ковчег до друг. Това е за да може да стоят в контакт един с друг. Само огромните врати ги разделят, за да не се компрометират секторите по един или друг начин.

Аз съм много тъжен и плача често с другите, които знаят, че много хора ще научат прекалено късно и всичко ще свърши за тях. Правителството лъже хората от 1983 г. до сега. Всички големи политици в Норвегия знаят това, но много малко от тях биха казали нещо на хората, защото се страхуват че също могат да изпуснат 12-те вагонетки, които ще ги отведат до ноевите ковчези, където ще бъдат на сигурно място.

Ако те кажат на някого – със сигурност ще бъдат мъртъвци. Не ми пука повече за мен. Човешкият и биологичните видове трябва да оцелеят. Хората трябва да знаят това.

Всички правителства по света знаят за това и те просто казват че ще се случи. За тези от хората, които могат да се спасят, мога само да кажа да отидат на по-високо и да намерят пещери по високите места, където да имат хранителни запаси за поне 5 години с консервирана храна и вода за известно време. Хапчета за радиация и биокостюми са също препоръчителни, ако можете да си ги позволите.

За последен път казвам – дано Бог ни помогне, но Бог няма да ни помогне – знам. Само всеки самостоятелно може да направи разликата. Събудете се, моля...!

Можех да ви пиша използвайки друго име, но не се страхувам повече от нищо. Когато знаеш определени неща, ставаш недосегаем и никаква вреда не може да те сполети, когато знаеш че краят е близо.

Уверявам ви на 100%, че нещата ще се случат. Има 4 години да се подготвим за края на играта. Вземете оръжия и организирайте групи по оцеляване и намерете място където ще бъдете на сигурно с храна за известно време.

Питайте ме каквото и да е и аз ще ви отговоря доколкото знам всичко за норвежката връзка. И просто се огледайте: те строят подземни бази и бункери навсякъде. Отворете си очите хора. Питайте правителствата какво строят и те ще ви кажат: „О това са просто складове за храна” и т.н. Те ви заслепяват с всички тези лъжи.

Знаците на извънземното присъствие са също налице и аз виждам че норвежките политици от елита не са това за което се представят. Все едно всяка тяхна мисъл е контролирана и това което говорят сякаш им е предварително зададено. За мен е ясно кои са те и кои не са. Може да го видите в очите им и в умовете им.

Запомнете, че тези които ще останат в или около градовете през 2012 г., ще са първите които ще бъдат умъртвени. По-късно армията ще прочисти останалите оцелели и те ще имат заповед да убиват всички, които окажат съпротива, за да ги закарат в лагерите, където всеки ще бъде маркиран с номер и етикет.

Виждам че се говори за Беназир Бхуто на вашия сайт. Нейната смърт беше трагична. Аз я познавах както можете да видите. Също можете да видите от снимките, че съм се срещал и с други видни политици и лидери от цял свят.

Обществото няма да знае какво става до самия край, защото правителството не иска да създава масова паника. Всичко ще стане тихо и правителствата просто ще изчезнат.

Но аз казвам това: не влизайте тихо в нощта. Вземете предпазни мерки за да сте на сигурно място с вашето семейство. Съберете се с други. Работете заедно за да намерите начини да решите многото проблеми, които ще срещнете."

http://2012-bg.com/2...mo-poletik-2012

Това са глупости. Ако сме в числото натези, които ще загинат, нищо нямада ни спаси. Земята заедно с цялата Слънчева система,преминава в друг етап на развитие, в друго измерение.Не се поддавайте на техните провокации, всичко е за добро.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

С лънчевата активност на 19/09/2010

http://spaceweather.com/swpod2010/19sep10/polarblast_gifanim.gif?PHPSESSID=am4lolt8hjd3jlspqitjm7n9t7&ref=nf

Ще достигне Земята на 22/09/2010

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Blue-Planet-Earth.jpg

"...Преди шест милиона години Средиземно море е пресъхнало.

Преди 90 милиона години е имало алигатори на Арктика.

Преди 300 милиона години северна Европа е била пустиня и въглищата са се образували в Антарктика.

„Едно нещо знаем със сигурност за тези аномалии, казва Робърт Лафлин – хората не са участвали". "

Едно разсъждение, встрани от общия фон: "На Земята не й пука какво вършат хората - тя ще ни преживее"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"...Пази ме Боже от приятели, от враговете си и сам мога"

Не мога да твърдя със сигурност какви точно планетарни и други условия катализират този процес, но в последните няколко месеца маските, които повечето от нас носят, започват да падат. И зад тях, за наше удивление и дори ужас, се появяват абсолютно непознати лица.

Не искам да ви плаша, но ако до този ден сте били пощадени от разочарованието да бъдете предадени и да загубите близък приятел, подгответе се за това евентуално събитие в близките месеци.

Държа да уточня, че тук не става дума за раздели в резултат да поети различни житейски пътища. Все още търся за себе си отговор какво е подпомагало толкова много хора да носят маски, зад които твърде успешно да прикриват истинската си същност.

Но явно силата, която ги е захранвала доскоро, доста е отслабнала.

Подобно събитие в живота ни е безкрайно болезнено. От една страна, защото сме абсолютно неподготвени за него. Да имате абсолютно доверие на някого и внезапно всичко това да се срине пред очите ви си е стрес, от където и да го погледнем. Положителният аспект на стреса е, че действа като имунизациите – подготвя ни за следващата подобна ситуация.

Това е и поводът да напиша този постинг – да ви подпомогна да се подготвите психически. Живеем във времена, когато всичко старо и ненужно се разрушава, за да се разчисти терен за новата сграда"

източник: блогът на Анахата

http://anahata.blog....iatelite.600485

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За падането на маските се говори и тук:

- Какво ще се случи на нашата цивилизация?

- Земята предстои да премине в друга - духовна област. Това ще стане след едни много бурни катаклизми. Те като време започват от 2006-2007 г. - тогава ще паднат всички маски. Всеки човек ще застане с истинската си душа пред околните. Душата буквално ще “бъде видима” за всички и никой няма да може да скрие вътрешната си грозота. Ще се отворят духовните очи на хората. “Ще видите и ще чуете звуци и сигнали, които не сте чували. А тежките грехове ще теглят надолу, тъй като и оста на земята ще бъде променена на обратната й страна. Това ще стане и във физически, и в духовен план, но първо ще започнат физическите промени у хората.” Казва ми се още: ”Трябва да се олекотите” - не в телесно, а в духовно отношение, макар че в този процес на предстоящи катаклизми, успоредно с изместването на земната ос хората ще претърпят и мигновени анатомични промени.

Тези, които се променят (и физически), ще издържат с много малко храна. Ще станат вегетарианци. Вътрешните им органи ще претърпят големи промени. Ще станат в много по-голяма степен едни духовни същества. А след 2009 г. децата ще започнат да се раждат с умственото развитие на 5-годишно дете.

- Как да се разбира това?

- Цялата Вселена сега е отправила поглед към Земята, предвид предстоящата трансформация на физическото и на енергийното ниво на човеците. И тук, в България, ще бъде Първата порта към преминаването в това ново измерение.

И за да се отвори тази наша порта, ще трябва да се наредят седемте “ключа” един до друг на тракийските царе-жреци. Един от тези “своеобразни енергийни ключове” е откритата от археолога Китов Златна маска при разкопките на “Светицата” .

Но най-интересното е, каза ми се дословно: ”Никой не открива това, което не е заровил!” И в подкрепа ми се изясни, че археологът д-р Китов е прероденият тракийски цар-жрец Севт Трети и именно поради тази причина точно той открива същровищата, които е заровил. Но на мен ми се каза и още, че той тепърва предстои да открие гробницата на Севт Трети, тъй като тази, която откри и смята, че е на Севт Трети, не е на този владетел. А човекът пък, по чийто образ е направена уникалната Златна маска, в минало прераждане е бил сегашният шеф на казанлъшкия исторически музей Косьо Зарев, който тогава е бил цар Терез. Сега се връщат душите на тези царе в сегашния си земен образ именно заради предстоящата трансформация, която ще настъпи с големите катаклизми на Земята в периода на 2013-2014 г. За тракийските царе единственият им шанс е да влязат в другото измерение на вечния живот за да се преустановят преражданията им. Всеки от нас е стигнал дотук именно за това преминаване. Тъй като с изместването на земната ос актът на прераждане на душите приключва веднъж завинаги, който успее да мине през Портите - печели вечността на живота. И не е случайно, че тук, в България, прииждат и все повече ще идват чужденци да изкупуват земите ни. Каналите на тази информация са стигнали и до тях и затова бързат. А и на Америка съвсем не й остава много живот.

- Как, чака я терористичен акт, ядрен удар, война или катаклизъм?

- Катаклизъм! Всичко ще стане бързо и сигурно, както се размества тесте карти от опитен картоиграч! Процесът ще протече за 250 дни и 249 денонощия, пак казвам - това става през 2013-2014 г. Тогава Европа ще се отдели от Азия. Северна и една втора от Южна Америка (северната й част) ще потънат. Африка ще се обедини с Азия. Европа ще остане самостоятелен континент. Гърция ще потъне. България отново ще остане на три морета. Средиземно море ще дойде до Южните Родопи, а Турция ще се откъсне и ще отиде на юг. Българите няма да бъдат избити и заличени; защото сте народ, идващ от древността, за да поведете хората към бъдещето. Тук ще се зароди най-напред шестата раса” - това дословно ми го написа Висшият разум - Господ.

Източник

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×