Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Цялата Активност

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Молитвен наряд за начало: Добрата Молитва Плодовете_на_Духа-беседа Молитвен наряд за край: Молитва на Царството [I. Посл. към Коринтяните, 13 гл.] В 13 глава от I послание към Коринтяните се говори за плодовете на Духа. Любовта е плод на Духа. Всеки плод има смисъл, когато се яде. Следователно и любовта се осмисля, когато се яде. Ако любовта не се яде, не принася никаква полза. Като изядеш един плод, той трябва да се асимилира, да проникне в кръвта, да даде добър резултат. Дето животът се развива правилно, там резултатите са добри. Често се говори за бита на един народ. Думата „бит" има две значения. Бият някого с тояга и казват, че тоя човек е бит. Говори се и за бита на някой народ. Под „бит" на народа се разбира сбор от неговите нрави и обичаи. Бит човек и бита на народа са две различни понятия. Боят плаши хората; в същност, от боя са излезли много блага. Не е страшен боят, но трябва да знаеш, как да биеш. И светлината бие, и въздухът бие, и водата бие, но боят на светлината е милване, боят на въздуха е милване. Понякога въздухът се гневи, и тогава не милва, но удря. Тогава къса листа, чупи клончета, изкоренява дървета. Ако светлината на слънцето те бие, радвай се, защото човек ще станеш. Едно се иска от човека: да разбира нещата правилно. Колкото и да се разбират нещата правилно, все има нещо неразбрано за човека. Ако се вгледате в религиозния живот на човека, и там ще намерите нещо неразбрано. Ако се вслушате в езика на детето, и там ще намерите нещо неразбрано. Малкото дете вижда запалената свещ, сочи с ръка към нея, говори нещо, но никой не го разбира. След това то туря пръста си в свещта и се опарва. Като се опари два-три пъти, майката го предпазва да не тури пак пръста си в свещта, като му казва „гъш". Чуе ли тая дума, то разбира вече значението й и не пипа свещта. И възрастните, като не разбират значението на думата „гъш" не се пазят от опарване. Не туряй пръста си там, дето не трябва. Любовта учи човека, де да пипа и де да не пипа. Хората отсега нататък трябва да се заемат с изучаването на любовта. За коя любов говоря? Не говоря за обикновената любов, която започва с много обещания, а с малко дела. Младият момък обещава на момата цял свят, а накрая и дрипи не й дава; той обещава на момата да се жертва за нея, но, като умре тя, казва: Всичко се свършва вече. След гроба няма живот, няма никакви задължения. Той гледа час по-скоро да я погребе, да си отиде, отдето е дошла. В първо време тя е божество за него; щом умре, става обикновено същество. Оня, когото заравят в земята, и остава там за дълго време, не е никакво божество. Той отива на оня свят да се пречисти. Както момъкът постъпва с момата, така и момата постъпва с момъка. След това всички хора говорят за добър живот... ...Хората могат да се примирят само чрез любовта, те могат да се спасят само чрез любовта – друг път няма. Без любов нищо не се постига. Казано е: „Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си". Всеки трябва да се храни от плодовете на любовта. Само така ще се създаде нова вселена. Само така ще се придобие вечен живот. „Това е живот вечен, да позная Тебе Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил". Плодовете_на_Духа
 3. Здравей Валтазар, Живея в София много близо до градинката на Учителя. Не съм медитирала там, но много често се отбивам в нея, често си наливам вода от чешмата. Съвсем начинаеща съм в медитирането, уви...Ще пробвам през лятото когато си отида в БГ, живея от 20 години в Щатите. Според мен твоето преживяване е било “полет на душата”, ефирните тела са напуснали плътното тяло, в пълно съзнание си бил и си спомняш каквото си видял. Бог да е с теб
 4. Yesterday
 5. Молитвен наряд за начало: Добрата Молитва Молитвен наряд за край: Синовно_отношение-беседа Да се прослави Бог... - формула [ Лука, гл. 5,] В пета глава от Евангелието на Лука, 19 стих, е казано: „Понеже не намериха място, отдето да внесат болния, възлязоха на покрива, и през керемидите го спуснаха с одъра пред Исуса". Ако днес човек се осмели да отвори покрива на някого и оттам да спусне болния, ще го дадат под съд. Ние похвалваме тия хора за смелостта им. Голяма е била тяхната смелост, но и къщата не е била много солидна. Ако покривът е бил като сегашните, не биха могли да го отворят. Смел трябва да бъде човек в доброто, даже и да сгреши. За предпочитане е да бъде смел, отколкото страхлив. Понякога и страхът е на място. Ако заекът срещне мечка, трябва ли да прояви смелост, да се бори с нея? Той трябва да разчита на краката си и да бяга. Тук се изисква разумност, а не смелост. Трябва ли човек да бяга от пчелата? Смешно е да 6ягаш от пчелата. Спри на мястото си, вдигни главата си и духни към нея. Тя се плаши от вятъра. Щом духне вятър, пчелите се скриват в кошерите. Обаче, не е позволено на пчеларите да опушват с дим кошерите за да взимат меда. Това е насилие, а насилието води към зло. Стремете се към доброто в живота. Всеки ден трябва да внасяме нещо ново в живота, колкото и да е малко то. Вижте, как художникът започва своята картина. Ако рисува човек, той първо поставя основните черти: челото, носа, брадата. Като направи скицата, всеки ден прибавя по нещо към портрета. Той постепенно дохожда до най-малките подробности. Ако художникът бърза да свърши картината си в един ден, нищо не е постигнал. Само скиците стават бързо. Има художници, които са майстори на скици, но малцина могат да нарисуват човека такъв, какъвто е. Гледаш един портрет, виждаш, че добротата на тоя човек е пресилена. Той е представен по-добър, отколкото е в действителност. Някой художник нарисувал някого по-смел, по-красив, отколкото е в същност. – От кого зависи това? – От художника. Смелият художник предава своята смелост на човека, когото рисува. Страхливият художник предава своя страх на човека, когото рисува. Какъвто е характерът на художника, такива са и неговите картини. Казвам: Мнозина ме слушат, малцина ме разбират. Това зависи от разбирането. Всеки разбира според своята мярка. Не е лошо това, но понякога вие съкращавате тая мярка. С един или с два милиметра, но все ще я съкратите. – Защо става така? – Защото бързате. Кое е по-добре: да увеличава човек нещата, или да ги намалява? Това се определя от случая. Ако ти е дошъл гост и пожелаеш да го нагостиш, дай му изобилно ядене, да остане доволен. Когато се храниш, никога не преяждай. На госта ще дадеш изобилно, да не мисли, че си скъперник. Към себе си ще бъдеш строг, няма да преяждаш, а към госта си щедър. Не мисли, че той ще те ощети. Колко ще изяде един човек? Може ли да изяде един хляб? Има хора, които ядат много, но те се срещат рядко. Те минават за големи герои... ...Какво представя любовта? – Разумно отношение на Бога към нас. Чрез това отношение ние възприемаме Божията мисъл, Божието чувство, Божията сила. – Какво носи любовта за човека? – Всички права. Тя дава истинска свобода. Чрез любовта човек определя своето синовно отношение към Бога. Откажеш ли се от любовта, ти губиш правата си, губиш свободата си, губиш синовното си отношение към Бога и ставаш слуга. На слугата се плаща, а на сина се отговаря с любов. Синът става наследник на баща си. И слугата, и синът са на мястото си, но всеки трябва да знае своето място, своите права и задължения. Ако искате да станете наследници на любовта, ще работите по нейните закони. Ако искате да ви плащат, ще станете слуги. Казвам: Отворете покрива на вашата къща, да се освети тя. Има къщи, които не се осветяват добре – прозорците им са малки. За да се осветяват, както трябва, отворете и покрива им. Бих желал и вашите глави да се осветяват не само чрез очите ви, но и чрез покрива ви. Човек е на прав път в живота си, когато започне да приема светлината и от горната част на главата си. Ония от вас, които желаят да работят съзнателно, нека направят опит, да видят, колко мисли, колко чувства и колко постъпки се възприемат по пътя на любовта. Всеки трябва да знае за себе си, колко от неговите мисли и чувства се възприемат и прилагат с любов. Кажеш ли, че някой е лош, ти не живееш по закона на любовта. От гледището на любовта няма лоши неща в света. Ако яденето, което ядеш, е горещо и изгори устатата ти, яденето ли е лошо, готвачът ли е лош, или ти сам си виновен за това. Погрешката е в готвача, ако не те е предупредил. Погрешката е твоя, ако ядеш бързо. Обаче, яденето е добре сготвено. Това, което хората наричат зло, не е нищо друго, освен горещо ядене. Не бързай, почакай малко, да изстине яденето, и тогава яж. Казват за някого, че е много студен човек; за друг казват, че е много горещ. Вината е в ръката. Ако ръката ти е студена, не се ръкувай с хората, докато не се стоплиш; ако ръката ти е гореща, не се ръкувай, докато не се разхладиш; ако ръката ти е влажна, пак не се ръкувай, докато не се изсуши. Не е добре ръката на човека да бъде много суха. Ръката на болния е или гореща, или студена. Следователно, ако и твоята ръка е много гореща, или много студена, това показва нездравословно състояние. Кое е естественото състояние на човека? Естественото състояние на човека изисква светъл ум и топло сърце. Не е естествено сърцето на човека да изстива; не е естествено умът му да потъмнява. Избягвайте студенината на сърцето. Избягвайте тъмнината на ума. Не яжте много гореща храна. Не яжте и много студена храна. Спазвайте тия правила, за да бъдете здрави, бодри и силни. Синовно_отношение
 6. Орлин Баев

  Относно окр

  Малките, но постоянни и постъпателни крачки, водят до големи резултати. "Скокът" на костенурката! Тоест, неспирни, спокойни, но правилни усилия. Именно премахването на борбата и медитативното приемане на нормалността на тези в основата си добри и защитни мисли, е пътят. Приемане и непривързано, ведро пропускане.
 7. Last week
 8. Никита никита

  Lilito

  Разбира се ,че не се сърдя.Даже незнам как не са ме изхвърлили вече.Съжалявам хора , найстина.Просто ме е страх, може би Много.В момента в който си Кажа че имам проблем, че трябва да ида на терапия, другия глас казва, нищо ми няма, за какво ми е тази терапия.Този път найстина ще опитам да се сдържа и да не пиша повече.Извинявам се на всички ,че досаждах постоянно с досадните си въпроси.Все пак благодаря че ви има.Надявам се че наистина е ОКР , а не нещо друго.
 9. Трудно ми е натрапливостите да са постоянно с мен,постоянно да живея в страх,но аз обявих война на окр.Засега то печели повечето битки,но и аз правя малки крачки.Иска ми се да направя голяма крачкаи, да го превъзмогна и да мога да напиша и аз ,че съм се справила с чузовището окр
 10. Диляна Колева

  Относно окр

  Натрапливите мисли са фалшиви мозъчни сигнали плод на зацикляне на определен импулс. Те нямат нищо общо с действителния мисловен поток. Точно поради тази причина вярването, че мислите насочват енергия, към определено нещо, което се случва не важи за натрапливостите. Те НЕ са мисли, а фалшиви мозъчни съобщения.
 11. Орлин Баев

  Относно окр

  Ритуалите за малко създават илюзорно успокоение, но в дългосрочен план правят обсесиите по-силни, както и те самите се разклоняват, имат тенденцията да стават по-чести и продължителни. Тоест, захранват състоянието.
 12. Поради големия интерес закупихме нова прожекция на филма „MAGIC PILLS“ за 19 април (петък) от 18:30 ч. Филмът е безплатно преведен от професионалната преводачка Боряна Дешева. Билети може да ги закупите от офиса на ХО срещу 8 лв., да направите заявка на телефона на ХО или на фейсбук на страницата на MagicPills или на място.Прожекцията ще бъде в театралната зала на Сдружение „Тишина“ и НСРИ „Чудеса“ в кв. Стрелбище, ул. „Йордан Йовков“ 13 (бивш клуб на СДС). Тя се намира срещу пазара „Иван Вазов“, от бул. „Петко Ю. Тодоров“ се тръгва по ул. „Мидия“. Театралната зала е на втората пресечка вляво (ул. „Йордан Йовков“) – едноетажна постройка между блоковете, с малка градинка пред нея и кафене в единия край, Линк към събитието във Фейсбук – https://www.facebook.com/magicpillsbulgaria/?modal=admin_todo_tour
 13. В памет на баща ми!!! Най-тежката му емоционална песен. И за тези, които не са запознати със събитията в Беломорието, защото на някои от нас родът ни е от Драма и Кавала. Светла му памет!!! За един живот, живян с достойнство!!!
 14. Г-н Баев, успях да се свържа с жената, благодаря ви искрено,пожелайте ми късмет, скоро ще започна да я посещавам.Надявам се,че ще ми помогне...
 15. Звънях многократно, но не ми вдига...утре ще опитам отново
 16. Благодаря !Обичам да слушам сесиите на Орлин Баев и с тяхна помощ се успокоявам донякъде.Знам, че трябва да намаля разните ритуали, които като ги правя уж намаляват натрапливостите и ме предпазват от нежелани действия.Чета, че хората се освобождават от окр ,и се чудя аз ли съм слабохарактерна или окр е наистина нещо трудно победимо!
 17. Ines Raycheva

  Помощ

  @Ивет, ако трябва да бъдем откровени, ти получи много съвети. Но не личи да ги отчиташ, да опитваш поне да ги приложиш и после да споделиш тук обратна връзка, за да има движение, действане, а не единствено писане. Даването на още съвети и насоки би било преливане от пусто в празно - следва да опитваш практически кое работи за теб и кое не, да си в преживяване, оттам и ще опознаваш себе си и случващото се в теб. Съветвам те да препрочетеш написаното към теб в темата.
 18. АлександърТ.А.

  Lilito

  Никита , На тази страница , това е десетото ти мнение . Преглеждам отговорите и виждам че избирателно разбираш казаното .Просто прескачаш обясненията на специалистите и само повтаряш преживяванията си . Независимо че ти казват нещо друго и то конкретно , само да е вмъкната думичката ,,болест" , си казваш -----да явно съм болна . Голямо момиче си и смятам че няма да се обидиш като директно ти кажа : Вярваш в глупости . Трябва ти терапевт , да те научи как да мислиш . На кои неща да вярваш и кои да пренебрегваш .
 19. Изпълни Изпълнѝ „Отче наш“ „В начало бе Словото“
 20. http://www.otizvora.com/2019/04/10718 – Край на документа и превода – А сега да поразсъждаваме върху „Становището“ Ще коментирам изложението ред по ред. Тъй нареченото Становище5 (на кого е то, кой го е подписал?!) започва с препечатка на нещо, което може да се прочете от години насам във всеки един памфлет, пропагандиращ ваксините. Силно впечатление правят твърденията, че ваксините против едра шарка и тези против детски паралич са поставени в изцяло положителен контекст. От това можем да съдим, че в Гьотеанума си нямат и най-бегла представа какво се случва по света. Ваксината против полиомиелит например се свързва с трагедията на 491,000 (близо половин милион!) парализирани деца. И това само за последните 17 години. При това само в Индия! Още по-интересна е ситуацията около ваксината против едра шарка. Понеже се предполага, че т. нар. Антропософска медицина би трябвало да има нещо общо с Антропософията на д-р Рудолф Щайнер, нека видим какво казва самият д-р Щайнер по този въпрос: „Нека си представим, че огромен брой хора, поради своята липса на милосърдие, са били подходяща среда за определени болестотворни бацили, така че те стават част от една епидемия. Нека след това си представим, че сме в позиция да ги предпазим от тази епидемия. В един такъв случай бихме предпазили физическото тяло от последствията на коравосърдечността, но не бихме премахнали вътрешната склонност към коравосърдечност. Нещата стоят така, че при премахване на външното изражение на коравосърдечността ние би трябвало да поемем дълга и за повлияване на душата по такъв начин, че да се премахне от нея тенденцията към липса на милосърдие. Органичното изражение на коравосърдечността се убива в най-пълния смисъл, във външния телесен смисъл, чрез ваксинацията срещу едра шарка. С това например се извършва следното и то е проучено от Духовната наука. През един период на цивилизацията, когато е преобладавала обща тенденция за развитието на по-висока степен на егоизъм и коравосърдечност, се появява едрата шарка. Това е факт. В Антропософията ние сме задължени да изразяваме истината.“6 С други думи, ваксините против едра шарка лишават човека от условието да реши вътрешния недостатък, заради който изобщо се е появила едрата шарка. И още едно изказване на д-р Щайнер относно истинската „ваксина“ против това заболяване, която няма нищо общо с фармацевтичните ваксини на ариманичната медицинска индустрия. Реалната ваксина е имунизацията с неподправени антропософски знания:7 „Нека вземем един конкретен случай. Ще посоча една идеалистична — истинска терапия на едрата шарка. Истинската едра шарка предизвиква много силна инспирация, а също и интуиция. И познанието, което придобивате тук, когато сте истински лечители в тази област, работи много по-силно върху вас — стига да е истинско познание, — отколкото ваксинацията; в известен смисъл то [истинското познание] действа много по-мощно, а при изучаване на лечението на едра шарка, като лекари, вие предварително ще предизвикате един вид предварително лечение, профилактика. Ето защо ще можете, когато разбирате връзката, да ходите сред пациенти с едра шарка без страх и изпълнени с любов.“8 Ето какво пише и д-р Вернер Шмьотцер, който отлично е бил запознат със становището на Антропософията относно ваксините и в частност тази „против“ едрата шарка: „Още когато ваксината срещу едрата шарка беше сравнително нова Рудолф Щайнер беше питан от лекари за нейното действие върху детето и личността. Неговият отговор не остави съмнение, че тази ваксина представлява силна намеса в свободното развитие на човека. Тя възпрепятствала по-нататъшното духовно развитие на човека, което може да се разбира и в посока на това, че тя привързва човека към материята и материалното. От гледна точка на физическото тяло това, от своя страна, означава една прекомерна тенденция към склерозиране, към втвърдяване. Заради непознаване на тези факти, днешната медицина се е поставила в служба на духовно отношение, което пренебрегва свободното развитие на човека. Под „превенция“ и „профилактика“ на болестите днес на първо място се разбира ваксинирането. Тук са налице същите отношения като при алопатично лекарство: възможно най-бързият спад на симптомите не казва нищо за лечението. Един „успех“ — под това тук се има предвид спад на болестта, та дори и нейното изкореняване е възможно да е само предотвратяване на един симптом и още не показва, че с това са преодолени и причините за неговото възникване. Тук-там се стига до рецидиви, или което е още по трудно за разпознаване — до потискане. То представлява по-голям проблем. Би могло преувеличено да се каже: Относително безвредни детски болести, които би трябвало да служат за развитието на човека, биват въпреки това предотвратявани [чрез ваксините], което обаче подготвя почвата за най-тежки заболявания като карциномите.“9 Обобщено, още в увода на „Становището“ откриваме остър конфликт между нейното съдържание и истинския Антропософски мироглед — такъв, какъвто e в лекциите на самия д-р Рудолф Щайнер и при лекари, които са подготвени антропософски и отговорни към Духовната наука! Нещо повече — отново още с първите думи авторите на този документ от Дорнах реално размиват Антропософската медицина, като я правят просто едно от теченията на материалистичната медицина, която бихме могли да определим още като бездуховна, ариманична.10 Кой им дава това право? И кой подкрепя това „тяхно право“? Кой разглежда тези изменници на Духовната наука като… лидери? Откъде идва тази „твърда подкрепа“? Силно притеснително — дори, бих казал: разтъсващо — би трябва да подействат думите от втория параграф, където Медицинската секция на Гьотеанума се обявява абсолютно категорично за ваксините и в тяхната твърда подкрепа. Така, както е формулирано, не се прави разлика между една или друга ваксина, а само пълен профан би ги генерализирал в една обща представа.11 Всички ваксини са поставени под общия знаменател на нещо добро… А това, че същият този Гьотеанум също толкова категорично не подкрепя движения против ваксините и контрастно се разграничава от тях, просто означава, че днешното ръководство на Антропософското Общество няма допирни точки с мирогледа, изграден от д-р Рудолф Щайнер. Даже не без основание можем да отбележим, че работи против Щайнер и неговото наследство. Ето какво ни учи основателят на Антропософията и Гьотеанума: „По лицето на Земята се разиграват сложни процеси и събития и Духовете на Светлината участват в тях по един правилен начин, обаче Духовете на Мрака се стремят да внесат в тези процеси и събития пълна обърканост, пълно безредие. Аз вече посочих един пример за такова безредие, и той е наистина парадоксален. Занапред човешките тела ще се развиват така, че те ще стават все по-отворени за влиянията на Духовния свят, но на свой ред материалистичният светоглед, който ще се разпространява все повече и повече, следвайки указанията, идващи от Духовете на Мрака, ще работи срещу тях, и то с материални средства. Ето защо Духовете на Мрака ще инспирират своите, бих казал, хазяи — хората, в които те пребивават — да изнамерят такива лекарствени средства, с които да имунизират децата. Така че още в ранна възраст поривът към спиритуалност, към духовност, да бъде окончателно прекъснат. Както днес телата биват имунизирани срещу една или друга болест, в бъдеще децата ще бъдат имунизирани с определена субстанция — тя ще бъде произведена на всяка цена, така че чрез тази имунизация хората ще бъдат предпазени от склонността да пораждат в самите себе си всевъзможните глупости, свързани с духовния живот. Естествено тук „глупости“ е казано от гледната точка на крайните материалисти. […] Основната тенденция е ясна. Да се открият такива лекарствени средства, които след съответните имунизации ще блокират естествената склонност към духовни идеи, така че през целия си живот хората ще вярват единствено в сетивната материя. И както медицината е въвела масовата ваксинация срещу болести като туберкулозата, така в бъдеще ще се правят масови имунизации против влечението към духовния свят! Този е само един от парадоксите, които ще зачестят още в близкото бъдеще, за да се внесе обърканост във всичко онова, което Духовете на Светлината свалиха долу на Земята след тяхната победа в Духовния свят. Естествено, за целта трябва да бъде внесена преди всичко обърканост във възгледите, в светогледите на хората; преди всичко трябва да бъдат деформирани техните понятия, техните представи. Тук сме изправени пред една голяма, сериозна опасност и трябва да запазим пълно самообладание, пълна яснота на съзнанието. Точно в тази област от живота се подготвят бъдещите събития.“12 Точно в тази област се подготвят бъдещите събития. Само че в Гьотеанума не само не са в час със събитията в тази област, ами внасят допълнителна обърканост във възгледите, направо в сърцето на антропософските среди. По този начин се причисляват към „хазяите на тъмни духове“, за които говори д-р Щайнер в цитираната лекция. И не говори за това само на едно място — ето и друго с почти същото звучене, но с абсолютно същата фактология: „Хора от определени кръгове в материалистично време се стремят да парализират, да направят невъзможно цялостното духовно развитие на човечеството, да повлияят на хората да отрекат само заради своя темперамент, чрез своя характер всичко духовно – да го смятат за глупост. Такова течение – днес то вече се забелязва при отделни хора – все повече и повече ще се задълбочава. Ще се появи копнеж да се твърди, че духовното е глупост, лудост! Това ще се опитват да постигнат, като създадат ваксинации, както се правят имунизации срещу болести, само че ще се узнаят някои ваксинационни средства, които така повлияват човешкото тяло, че то няма да позволява да се разгръщат духовните наклонности на душата. Хората ще бъдат имунизирани срещу заложбите за духовни идеи. Това ще се опитат поне да направят, ще се правят опити с ваксинационни вещества, така че още в детството си хората да изгубят стремежа към духовен живот.“13 Обобщено, със своята категорична позиция в полза на всякакви ваксини Медицинската секция на Гьотеанума пропагандира в полза на хора и средства, срещу които д-р Щайнер се е изказвал не благосклонно, а като предупреждение. Тези хора, както се оказва, понастоящем обитават и дори ръководят секции в Гьотеанума. И водят останалите хора към нозете на Ариман, като първи д Становище или Директива? Памфлетът на Гьотеанума и IVAA не може да се приема за становище. Защото становището, било то лично или групово, изисква да бъде, от една страна — защитено, а от друга — подписано. В този документ няма нито един подпис на представител на Медицинската секция в Дорнах, нито виждаме такъв на официално лице или член на IVAA. За сметка на това „се очаква“ (от кого?! от някакво невидимо и безименно божество?!) антропософските лекари да се съобразяват със „Становището“. Даже им се казва как да постъпват в страните, където ваксинациите изискват съгласието на пациента — а именно: да ги убеждават, да преследват договорености, досущ амбулантни търговци на фармацевтична стока. Всичко това е напълно издържано в духа на Директивите от ЕС. А това не е дух на Антропософията. Духът на Директивите от ЕС също е противоборстващият дух на Ариман. Последният параграф тревожно разкрива умствена нестабилност на автора/ите Независимо кой е писал този документ, с който нечия частна представа за Антропософската медицина напълно абдикира от Антропософския мироглед, човекът явно страда от шизофрения или циклично утежняващи се когнитивни недостатъци. Защото както два абзаца по-рано категорично целуваше нозете на Ариман и ваксините му, изведнъж категоричността му избледнява. И се заменя от чувства на плурализъм и „дискусионност“ в този „поляризиран свят“. Ако прочетете кратките описания на Медицинската секция и IVAA, ще разберете на какво (може би) се дължи това раздвоение. От една страна, на някой му се иска да е „различен“ с това, че е антропософски лекар, а не обикновен лекар. От друга страна обаче, като че ли още повече му се иска да бъде „признат“ от ариманическата медицина. За да може например да продава антропософски лекарства и терапии в здравната система — което е недвусмислено написано в постскриптума на „Становището“. Дори ако за целта трябва да обърне гръб и да се разграничи „категорично“ от истинския Антропософски мироглед, какъвто е очертан от д-р Рудолф Щайнер. Няколко думи и за Елиза Балдини Това е госпожата, посочена като кореспондент, в случай че решим да потърсим повече информация. Ами направих си труда да проуча тази широко усмихната дама, заемаща позицията на „генерален секретар“ в IVAA. В нейната биография четем, че е назначена, за да преговаря със здравните власти на Европейския съюз — отново с цел „признаването“ на Антропософската медицина. Оставям читателите сами да си отговорят на тези въпроси: Какво трябва да направи Антропософската медицина, за да бъде призната от Ариман и неговата медицина? Нима не трябва преди всичко да престане да бъде Антропософска, а етикетът „Антропософска“ да бъде просто за ариманична измама, целяща насаждането на ариманични криви представи? Нима на Антропософската медицина няма да ѝ се наложи да пише оди за ваксините, въпреки че противоречат на Антропософския мироглед? Нима вече не го прави с такива „Становища“? Но това, което ме впечатли най-силно в биографията на Балдини, е членството ѝ в European Network Action for Global Health. В тази мрежа попадат петнадесет НПО, сред които една глобална католическа организация и Европейският парламентарен форум (ЕПФ) за популацията и устойчивото развитие. Католиците са ясни, но може би си струва да се спомене, че в ЕПФ са особено загрижени за правата на джендърите и водят политика в полза на абортите. Колко „антропософско“! За жалост, това съвсем не е всичко: В параграфа за Спонсорството на енциклопедичната страница за AGH четем: The network was initiated through a grant from the Bill & Melinda Gates Foundation as part of their support for global health advocacy. „Мрежата [Action for Global Health] е създадена с грант на Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс като част от тяхната подкрепа за напредъка на световното здраве.“ Всички ентусиасти или движения, търсещи подкрепа или „признаване“ от тези НПО или от ЕПФ са задължени да съблюдават изпълнението на тъй наречените MDG (Millenium Development Goals) — глобалистски проекти на окултно-политическите злонамерени ложи от Запада, подготвящи въплъщението и мисията на Ариман. Повече за разните MDG-та може да се прочете на официалния сайт на Световната здравна организация.14 Редовните читатели на „От Извора“ чудесно са запознати със сатанинските проекти15 на Бил и Мелинда Гейтс,16 в които ваксините и генно-модифицираните продукти имат ключова роля.17 Така че очакваме скоро Гьотеанума да се обяви и в категорична защита на ГМО, като се разграничи от истинските последователи на идеите за биодинамично земеделие. Последното може да ви звучи просто саркастично, но нима звучи и нереалистично на фона на това, което се обсъжда досега? Обобщено, Гьотеанумът в Швейцария НЕ е инфилтриран само от йезуити. След това „Становище“ и последвалите проучвания и разкрития около единствената особа, която условно се е подписала под документа, можем да сме напълно сигурни, че управленските среди на Антропософското Общество са превзети и от (не)осъзнати слуги на западните окултно-политически ложи, работещи против естествената еволюция на човечеството. Те са същите, които готвят световното царство на въплътения Ариман и отрано се мъчат да му осигурят триумф над възможно най-много души. Ще завърша с тъжното обстоятелство, че д-р Щайнер е предвидил и такъв развой. А именно — предателства отвътре. И казва в тази връзка: „Би могло да стане така, че един ден Антропософията да трябва да се раздели от Антропософското общество. Не би трябвало да става така, но възможността за това ще съществува. Когато вече не съм тук, ще дойде едно интелектуализиране на антропософското общество. Това представлява една опасност. Защото това означава стагниране на цялото [антропософско] движение.“18 Извънредно съм заинтригуван дали ще има реакция на този скандал — дано има скандал, иначе ще трябва да приемем, че членовете на Дорнах са дълбоко заспали, чак до степен на трагична безнадеждност — от страна на д-р Трайчо Франгов. Както в качеството му на лекар, така и от позицията му в Антропософското Общество на България. Очаквам неговата официална и/или лична позиция спрямо „Становището“. Притаявам дъх, но няма да спра да дишам, докато го чакам. Защото нещо ми подсказва, че чакането може да бъде вечно. Свободата и безпрепятственото дишане не по Директива на самозвани „лидери“ са ми неизмеримо по-важни от ваксините на Гьотеанума. Иван Стаменов 12.4.2019 г. Бележки: Нямам представа дали има първообраз на немски език, но това не е важно. [^] Може да се преведе и като най-важни — бел. пр. [^] Тоест едрата шарка — бел. пр. [^] Тоест детския паралич — бел. пр. [^] Може да се преведе още като Изявление или Позиция на, но това не променя същественото във възраженията ми. [^] Из Събрани съченения 120, лекция 8. Преводът от английски е мой — бел. И.С. [^] Една такава имунизация с духовно-научно знание води до етеризация на кръвта. Духовно-научният мироглед действа изгарящо на ариманичните духове, които от 1878 г. също работят предимно чрез кръвта. [^] Из Курса за млади антропософски лекарри, лекция 7, изнесена в Дорнах на 8 януари 1924 г. Преводът от английски език е мой — бел. И.С. [^] Пълния материал на д-р Шмьотцер можете да прочете тук в превод от немски език на Петър Матеев. [^] Пълната интелектуализация и ариманизация личи от собствените им думи, според които под внимание са били взети само, цитирам: текущите светски проучвания, тенденциите на регионалните инфекциозни заболявания и социо-икономическите рискови фактори. Очевидно мирогледът на д-р Щайнер не е бил взет под каквото и да било внимание. Което повдига въпроса: Дали една такава медицина има основания и право да се нарича Антропософска? [^] Което, впрочем, е събирателен стереотип и нежелателно влияние от Луцифер. [^] Из лекция 13 от цикъла за Духовете на мрака. Изнесена на 17 октомври 1917 г. [^] Из лекция на Рудолф Щайнер, изнесена на 6 ноември 1917 г. в Цюрих. [^] Това, което няма да прочетете на сайта на СЗО, е как ваксини на тази организация превръщат майките в оръжие срещу собствените им деца. СЗО е един от най-фанатичните и безусловни пропагандатори на ваксините. [^] Твърденията на Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, че скоро полиемиелитът ще бъде изкоренен от техните ваксини, не отговарят на истината. Точно обратното — техните ваксини създават още по-сериозни здравни проблеми по целия свят. [^] Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, Световната здравна организация (СЗО) и Проектът за ваксината против менингит (MVP), които разпространяват ваксината MenAfriVac, открито излъгаха за нейната безопасност. [^] Досущ като „Монсанто“, Бил Гейтс упорито опитва да унищожи природното земеделие по света, главно по линия на AGRA (Съюз за Зелената революция в Африка). Бил Гейтс, Монсанто-Байер и военнопрестъпниците от Блекуотър са трите лица на едно и също чудовище. [^] Рудолф Щайнер, цитиран от Аделхайд Петерсен: Рудолф Щайнер за лекционната дейност и работата по разклоненията. В: Ерика Белтле/Курт Фиерл (Хг.): Спомени за Рудолф Щайнер, Изд. Свободен Духовен Живот. Щутгарт 2001, стр. 237. Превод от немски: Петър Матеев. [^] Споделете публикацията
 21. Понякога в живота е така. Бориш се да поддържаш и раздухваш огъня, бидейки един от последните мохикани, а за награда: кофа студена вода.

 22. Никита никита

  Lilito

  Когато бях ходила на психиатър, който ми каза че ОКР се лекува Единствено с Медикаменти, каза че може да е от него миризмата, и да не бързам да ходя на невролог.Обърках се вече.
 23. д-р Тодор Първанов

  Lilito

  Миризмата, тя е характерна за епилепсията.
 1. Load more activity
×