Само оня може да възприеме БОЖЕСТВЕНОТО УЧЕНИЕ, който има ВЪЗВИШЕНИ МИСЛИ; НЕГОВИЯТ УМ Е ДОБРЕ РАЗВИТ; способен за ПРАВО...

Публикувахте от Велина Василева в Петък, 10 май 2019 г.