Не се стремете всички да бъдете еднообразни, еднакви. В живота има разни стадии на развитие; ВСЯКА МИНУТА, ВСЯКА СЕКУНДА...

Публикувахте от Велина Василева в Понеделник, 13 май 2019 г.