1 Коринтяни 12:13 : "Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме, в ЕДИН ДУХ, ДА...

Публикувахте от Велина Василева в Понеделник, 20 май 2019 г.