ЗЛАТОТО В СВЕТА, ТОВА Е ЧОВЕШКИЯТ ЕЗИК. ВСЯКА ДУМА, НА МЯСТО КАЗАНА, ТОВА Е ЗЛАТО. Ако вашият език не е много мек, не е...

Публикувахте от Велина Василева в Сряда, 22 май 2019 г.