Искате да бъдете учени, да бъдете добродетелни. Тия неща са второстепенни. Ти не може да постигнеш в живота си нищо, ако...

Публикувахте от Велина Василева в Четвъртък, 5 септември 2019 г.