Всичките страдания на Земята, са резултат на една нечистота в мисълта, в чувствата и в постъпките; не само на твоята...

Публикувахте от Велина Василева в Понеделник, 9 септември 2019 г.