„Единственото нещо, което ученикът трябва да знае, то е Божествената цел на своя живот. Трябва да знае кои средства да...

Публикувахте от Велина Василева в Сряда, 25 септември 2019 г.