Всички наши вярвания трябва да се преобразят, да минат в нова форма. Не трябва да се освободим от страданията си, но да...

Публикувахте от Велина Василева в Неделя, 19 януари 2020 г.