Петър Дънов – Учителя: „С Принципите хората се хранят, със Законите се учат, а пък с фактите събират знанието.“ „Всеки...

Публикувахте от Велина Василева в Неделя, 22 март 2020 г.