Животът на човека не е нищо друго, освен изпитни – те са пробният камък, с който се изпитва характерът на човека....

Публикувахте от Велина Василева в Вторник, 25 септември 2012 г.