Какво представлява чистото сърце? – Чисто сърце е това, което не ражда никакви отрицателни чувства, нито ги допуща да...

Публикувахте от Велина Василева в Сряда, 24 октомври 2012 г.