Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing most liked content since 02/19/18 in all areas

 1. 6 points
  Баща ми е умрял.Аз съм малък и майка ми ми казва, че той е отишъл на небето.Там той продължава да живее, наблюдава ни и ни помага.Аз живея с тази идея.Един ден, дете ми казва, че баща ми е умрял /починал.Аз не знам какво е това и питам майка си.Тя ми казва, че има различни думи за тава отиване и живеене на небето, една от тези думи е умрял/починал.Така че, да, баща ми наистина е умрял/починал и живее на небето. Къде в това обяснение е проблема? Предполагам в гроба.Щом баща ми е на небето, то какво има в гроба? На това майка ми ми обяснява, че хората не отиват направо на небето, а първо биват поставяни в земята и от там отиват на небето. Сега вече не виждам никакъв проблем. Разбира се, мога да попитам защо хората плачат когато някой умре, на което майка ми казва ,че това е така, защото след като човек отиде на небето той не с е връща и ще го видим едва когато и ние отидем там и на нас ни е мъчно за него. Това автоматично ме кара да питам мама и тя ли ще умре, на което тя ми отговаря,че след като порасна и имам свое семейство, тя също ще отиде на небето, за да бъде там с татко. Тук се сещам да я питам и аз ли ще умра, на което ми отговаря, че и аз също ще отида на небето, защото, всички хора го правят и те с татко ще ме посрещнат.
 2. 5 points
  "...Ти се опитваш да обясниш на този идиот (психотерапевта), а той не разбира! Ти го обясняваш малко по-ясно, а този идиот все още не разбира! Ти го обясняваш още по-ясно и внезапно осъзнаваш, че за пръв път в живота си самият ти го разбираш…“
 3. 5 points
  Здравей, прочетох поста внимателно няколко пъти и според мен проблемът не е в това, как да кажеш на детето, че майка му я няма при него, а в притеснението ти как ще реагира то към теб, в дадена ситуация. В следствие на това твое притеснение искаш да му кажеш по някакъв консервативен и "нормален" начин какво всъщност се е случило. Има два аспекта тази ситуация. От една страна ресурса на детето да разбере "нормалността". До 5-6 годишна възраст децата нямат изградено пространствено и времево мислене. Т.е. какво и да кажеш на детето то не възприема думички като "никога" "някога" , определи срокове - не ги разбира, определени места, които не вижда в момента за него не съществуват, възприятията му не са развити още за подобни обяснения. От друга страна, метафората със звездата и небето е чудесна на този етап, защото е видима за детето, носи му успокоение и му дава ясна представа за ситуацията. В даден момент, но не по - рано от 6-7 годишна възраст, може да се добави душата към звездата без да се отнема второто. Душите ги виждаме като звезди, простичко. Правете от време на време с него рисунки на семейството, в момента, в който на рисунката сте само ти и той /или хора от реалното обкръжение/, а майката не присъства, значи детето е приело настоящата обстановка. Сега вероятно все още ще рисува майка си под някаква форма, но не в равна линия с вас. Пробвайте. Ако има конкретни въпроси, не се колебай да попиташ. На този етап е добре да поработиш за себе си, според мен загубата не е преодоляна от теб и се прави проекция върху детето.
 4. 4 points
  Добрата молитва“ „91 псалом“ „Молитвата на Царството“ „В начало бе Словото“ Ще прочета тринайсета глава от първото послание към коринтяните. „Духът Божи“ Размишление. Учителят каза да се прочетат и се прочетоха 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 и 120 страници от книгата „Божественият и човешкият свят“. „Кажи ми Ти истината“ Утринно Слово:Единственият път 25 януари 1942 г. Желая вие всинца да бъдете от тези, които с любов да привлекат света. „Отче наш“ Единственият път 1942 .
 5. 4 points
  Отвъд формалното казване на какво и как, стои по-дълбокото казване. А то е собственото ти отношение към смъртта като цяло и станалото конкретно. Колкото по-спокойно приемаш илюзията на смъртта през себепознанието си, плюс подходящо четене, толкова по-добри сигнали даваш на детето невербално. Тоест, вкратце - собствената ти настройка, отношение и разбиране за смъртта (и болестта) са ключовите!
 6. 4 points
  Ето извадка от книгата, която споменах по-горе:
 7. 4 points
  „Добрата молитва“ „91 псалом“ „Молитвата на Царството“ „В начало бе Словото“ Ще прочета десета глава от евангелието на Йоана. „Духът Божи“ Едно малко размишление. „Красив е животът“ Единствената врата - Утринно Слово, 11 януари 1942 г. „Отче наш“ Единствената врата
 8. 4 points
  :http://xyli-leonis.com/2018/01/22/нима-всичко-което-смятаме-че-знаем-за/ Здравей! Ето едно четиво относно медикаментите
 9. 4 points
  ,,Докато отделя финанси за да отида какво да направя по въпроса? ,, Започни работа като сервитьорка или магазинерка.Така ще започнеш да си изкарваш пари, с тях ще си плащаш психотерапията и така, след няколко години ще се мотивираш и вземеш изпита си.Може пък, и тази работа да ти хареса и така, нуждата от психотерапия и вземане на изпита да отпадне. Започни работа!
 10. 4 points
  Разбира се, че не.Трябва още инфекционист-може да е някаква инфекция, проктолог-може да имаш скрити хемороиди, непременно диетолог-може да е хранителна алергия или неправилно хранене, кожен лекар-някои венерологични заболявания дават такива оплаквания. И накрая, ако всичко е наред, отиваш при гинеколог, може пък пола да ти е сбъркан-тогава също има подобни оплаквания.
 11. 3 points
  Мисъл за деня-12.3.2018г Казано е: „Ще изпратя Духа си“. Щом дойде Духът, няма да има никакви спорове. Духът работи сега в жените, затова те са повече религиозни и духовни от мъжете. Наблюдавайте, дето стъпи женски крак, всичко тръгва напред: и наука, и религия, и музика – всичко върви добре. Жената е почва, на която всичко вирее. ...В умовете на всички хора стои жената. Тя е любовта, тя е тяхната идея. Аз не разглеждам жената като външна, физическа форма, но като жива идея. Петимата братя
 12. 3 points
  Мисъл за деня-15.3.2018г Новата култура изисква жени, не в обикновения смисъл на думата, но жени на новото – решителни, светещи жени: жени със светли умове, с широки сърца, с диамантена воля. Петимата братя
 13. 3 points
  Мисъл за деня-14.3.2018г Жената на новата култура трябва да възпитава децата си преди да се родят, още като са в утробата. Тя трябва да каже на сина си: „Синко, като излезеш на бял свят, в лицето на майка си, на сестра си и на жена си ще виждаш Божието лице. Ще гледаш на тях с благоговение, няма да допущаш никакви лоши мисли и чувства“. Петимата братя
 14. 3 points
  Нямах това предвид, разбрах, че е казано на детето. Орлин го е синтезирал много добре, това което се опитваме да кажем. Това е типично поведение за деца на тази възраст, не е свързано конкретно с липсата на майката. Дори и да има отношение този факт, той не е водещ. Не бих нарекла тези въпроси на детето "проблем", това е неговата естествена потребност и начин да изкаже липсата си. В такива моменти, не се дават отговори, а се предоставя на детето пространство да изрази усещания и емоции. Например: Въпрос - Кога мама отново ще стане човек? Отговор - Липсва ли ти мама? /дава се обратна връзка на детето за неговото усещане/ Какво би и казал, ако беше човек? /позволява се на детето да изкаже и изкара от себе си усещания и емоции/ Много е важно между вас да има диалог за мама. Но не вие да му говорите, а да го насочите то да говори. Така постепенно то ще стигне да приемането, че мама я няма. Което, обаче не му пречи да говори ЗА нея, СЪС нея, КЪМ нея. При тези загуби няма по - голяма травма от рационалните обяснения и потискането на емоции, чувства и усещания през тях.
 15. 3 points
  Молитвен наряд за начало: Добрата Молитва Псалом 91 Дрехата_на_Любовта,_на_Мъдростта_и_на_Истината Молитвен наряд за край: Молитва на Царството Господнята Молитва Ще прочета двайсет и четвърта глава от евангелието на Матея. Ще прочетем от книгата „Божественият и човешкият свят“ някои страници, да видим какво съдържа годината, какво съдържа първото число, второто, третото, четвъртото число и разните комбинации на числата. Прочетете следните страници: 1, 2, 4, 9. (Прочетоха се 1, 2, 4 и 9 страници. Прочетоха се и следните страници: 16, 19, 42, 92, 94, 142, 194, 200, 300, 400, 409, 450, 451, 452, 453, 454, 455 и 456.) Причините, които спъват човешкия живот. Най-първо, човек не може да бъде щастлив на земята без светлина, не може да има удоволствие без топлина, не може да има постижение без сила. Силата на човека зависи от светлината, която има, светлината зависи от човешката мисъл, човешката мисъл зависи от любовта, с която човек е свързан. Ако нямате вие любов, мислите ви няма от какво да черпят сила. После, ако вие нямате вътрешна топлина. Аз говоря за топлината, която не се губи. Често ръцете ви изстиват, краката ви изстиват, значи нямате онази истинска топлина. Топлината, която се мени, това е едно неуравновесено състояние. Човек, на когото ръцете и краката изстиват, той е беден, той не е богат. Да кажем, вие казвате, че вие обичате Господа, и при студено време ви изстиват ръцете. Ако обичате Господа, ръцете ви няма да изстиват и краката ви няма да изстиват. Казвате, че сте беден. Беден сте по същата причина, че топлина нямате в себе си. Ако нямате някоя пещ, как ще си опечете хляб? Или ако няма в света топлина, как ще се роди житото? Казвам, съществува една аналогия. Земята е една книга написана. Ако поставите мъжа на северния полюс и жената на южния полюс, какво ще родят? Казвате: „Човек да живее сам.“ Значи да е на северния полюс мъжът и жената сама да е на южния полюс. Какво има на полюсите? Сняг натрупан, може би някъде има десет метра лед и сняг. Какво представя този лед? То е човешкият егоизъм – човек от сутрин до вечер мисли само за себе си. Че кокошката мисли само за себе си, клъвне едно зрънце, второ, трето. Намери я лисицата, и тя я клъвне. Питам, кой печели? Кокошката прие зрънцето, лисицата прие кокошката. Какво стана? Дтйде човекът със своята пушка, гръмне, убие лисицата, тури я на врата си. Започват да го хвалят хората, че носи лисича кожа... Дрехата_на_Любовта,_на_Мъдростта_и_на_Истината
 16. 3 points
  Мисъл за деня.5.3.2018г ...Христос е казал: „Когато един грешник реши да заживее чист живот, голяма радост настава между ангелите на небето.” Когато светията вземе тоягата си и тръгне по света да проповядва, цялото Небе се радва, че той е решил да изправи погрешките си и да забрави миналото си – миналото е сянка на Живота. Както човек е станал причина за внасянето на греха в света, така той трябва да работи за неговото премахване. Това не значи, че всеки човек трябва да се заеме с великата идея да спаси света – достатъчно е човек да изправи една своя погрешка, за да се нарече велик. Който може да изправи една своя погрешка, той минава за велик човек в Небето; не може ли да изправи една своя погрешка, той е обикновен човек и като такъв е осъден на страдания. Най-високото място
 17. 3 points
  Inna, всичко което не противоречи на природните закони е възможно.Всичко.Например, в тази минута аз мога да умра и да не довърша писмото си до теб.Това не противоречи на никакъв природен закон и е възможно.Нещата, които могат да се ми се случат в момента са толкова много,че не мога да ги изброя, но може да стане земетресение и да загина под руините на къщата си, може камината ми да избухне и да се задуша в пламъците, да падне гръм и да ме убие и какво ли още не. Въпроса е, ако непрекъснато мисля, за тези неща ще си помогна ли да ги предотвратя . Приел съм,че да го правя е безсмислено и не ги мисля, всичките тези неща.А и, представяш ли си , какъв живот ще е, непрекъснато да мисля, какво лошо може да ми се случи? По добре да се гръмна, отколкото да го живея по този начин. Приеми най-после истината - всичко на този свят е възможно, но не всичко от възможното се случва.Ако това бе така, нямаше да има застрахователни компании, те щяха отдавана да са във фалит. С две думи, да, може да припаднеш, може и много други неща да ти се случат, включително и да забременееш, да родиш близнаци, като едното дете е черно , другото бяло / това не противоречи на генетиката/ , но има ли смисъл да си губиш времето в тези тревоги? Толкова много време ли имаш,че да го пропиляваш в тези напразни тревоги? Ти случайно, да не си безсмъртна и се чудиш с какво да си уплътняваш времето си? Защото ние, пишещите тук сме смъртни и имаме в краткият си живот и други неща, освен да ти обясняваме, колко глупави са страховете ти.
 18. 3 points
  Орлин Баев

  Велизар

  Всъщност, ще се окаже, че не е било мързел, а правене от ТРЯБВА, от борбата на главата... Когато се махне борбата, се вижда, че когато е от сърце, правеното е песен! Браво за крия йога - към коя школа се насочваш? Сатянанда йога е великолепна.
 19. 3 points
  Мисъл за деня-26.2.2018г Обичай душата на всички хора. Бъди готов да се жертваш за човека безкористно. ...Истинският морал се заключава в следното: да не се препятства на Божественото. Дайте път на Божественото Начало в себе си. То определя отношенията ви към Бога. Който спазва този морал, няма грях. Обич и знание
 20. 3 points
  Мисъл за деня 2.03.2018 Когато хората искат да запазят някоя истина от изопачаване, те я предават във форма на разказ, на роман, на легенда и т.н., обаче няма роман, няма разказ, няма приказки, митове или легенди, в които да се описват неверни факти – всичко, което поетите, романистите и писателите са писали, е вярно. Най-високото място
 21. 3 points
  Мисъл за деня-1.3.2018г Белият цвят означава Чистота, при него има интензивен вътрешен живот. Червеният цвят е врата, през която животът влиза. Ако искаш вътрешно да работиш, тури белия цвят за основа. Червеният цвят е проявление на един висш свят. Краските Основни тонове Превръщане на цветовете
 22. 3 points
  На този етап ако започнете и двамата целенасочено да променяте себе си, връзката ви може да е само секс, нищо повече. Фундаментални принципи на човешките взаимоотношения между мъжа и жената са сбъркани при вас - ето ти един от тях - цитат от филма "Опасен чар": Никоя жена не бива да чува, че някога друга жена е била повече обичана от нея....Принцип! Напротив! Натрупвайки сексуална енергия, ще имаш енергия за тронсформиране за така нужната ти промяна. Иначе за какво ти е да се променяш - с редовния секс физиологията ще кротува, емоциите на 60 % са ок да са забутани, ще изкараш така още 2,3 десетилетия. Средството против "сърдита лелка" се нарича любов! Имаш ли я, култивираш ли я у себе си за себе си първо и нататък и за околните, няма как да се случи "олелването". Не виждам причина да не започнеш психотерапия. Процесът на промяна така ще е много по-бърз за теб. Поздрави!
 23. 2 points
  17.03.18 Стремитесь заниматься саморазвитием. Чтобы научиться молчанию – оставайтесь каждый день в молчании 10 – 15 минут. Пусть каждый углубится в себя и просто будет размышлять, не ожидая ответа. Как любой человек в Природе сосредоточивает свой взгляд на ту или другую сторону, или же, участвуя в обеденной трапезе, каждый внимательно выбирает свое блюдо, так и в размышлениях своих будьте такими же: каждому углубиться в себя, постараться приобрести эту энергию. Работайте с Любовью Гледайте да се саморазвивате. Всеки ден оставайте в мълчание десет-петнадесет минути, за да се научите на мълчание. Всеки да се задълбочи в себе си и да размишлява тъй просто, без да чака нещо да му кажат, както в природата всеки си отправя погледа накъдето и да е или пък както е на обед, седнат и всеки си гледа какво ще яде. И в размишленията бъдете така: всяка да се вдълбочи, да гледа да придобие тази енергия. Работете с Любов
 24. 2 points
  Донка

  Що е добро?

  Едно просветление от днешния изгрев - доброто е, когато не издигаме нещо или някого като по-важно от останалите. Доброто е да умеем да признаваме важността и на най-дребните неща. Трудността иде откъде? - че ни е трудно някак да приемем, че в един и същ момент на едно и също място е възможно да има повече от едно важно нещо.... И причината е в ограничеността на егото и неговия страх - ако това, което аз приемам за важно сега и тук, не е най-важното, значи аз греша? Ключът - егото не е в центъра, а е само една точка от окръжността.
 25. 2 points
  14.03.18 Женщине новой культуры нужно воспитывать детей ещё перед рождением, когда они находятся в утробе. Ей надо сказать своему сыну: «Сыночек, выйдя на белый свет, будешь видеть Божие лицо в лице своих матери, сестры и жены. Будешь смотреть на них с благоговением, не будешь допускать никаких плохих мыслей и чувств». Пять братьев Жената на новата култура трябва да възпитава децата си преди да се родят, още като са в утробата. Тя трябва да каже на сина си: „Синко, като излезеш на бял свят, в лицето на майка си, на сестра си и на жена си ще виждаш Божието лице. Ще гледаш на тях с благоговение, няма да допущаш никакви лоши мисли и чувства“. Петимата братя
 26. 2 points
 27. 2 points
  Молитвен наряд за начало: Добрата Молитва И_проводи_ги Молитвен наряд за край: Duhut_Bojii/03_Duhut_Bojii.mp3 Девета глава от евангелието на Лука. „И проводи ги да проповядват Царството Божие.“ Няма по-приятна работа от тази, да проповядваш Царството Божие. Царството Божие е подобно на земните царства. Когато се говори за царство, ние подразбираме това, което не е. Царството Божие не е благото на един човек, нито на едно семейство, нито на един народ, нито даже на цялото човечество. Нека се разберем – Царството Божие е едно положение за всички, разбирам, за всички събудени души, или взето в проста форма, за всички събудени души, в които има едно събудено съзнание в четири отношения. Сега няма да се спирам да обяснявам отношенията. Съзнание в четири отношения разбирам това, което разрешава всички въпроси. Или да взема това в научен смисъл. Квадрат, който не може да стане кръг, не може да бъде равен на кръга, или кръг, който не може да стане квадрат – не може да бъде равен на квадрата. Сега искат да изчислят квадратурата на кръга. Теоретически много мъчно се разрешава този въпрос, той е неразрешим, но практически се разрешава. Ако искате, някога мога да ви покажа как се разрешава практически този въпрос. При това знание, което имате, аз не говоря на прости хора. Понеже не сте прости хора, аз говоря и на вас като на хора, които имат знания. Понеже вие сте от високо произхождение, вие имате дълга и много интересна история на земята. Тъй щото всинца сте от една знатна фамилия. Че някои от вас сте закъсали, то е друг въпрос, то е нещо временно, то е относително нещо, както един пътник или някой богаташ, или някой здрав човек може да закъса с пътя. Това нищо не значи, то е временно отношение. Онова същинското отношение си остава отношение. Сега ще изясня мисълта си с един пример. Един английски лорд тръгнал с дъщеря си и с един от слугите си да посети Австралия, но по пътя корабът им претърпял корабокрушение и едва успял да се спаси на един остров. Този човек, лорд в Англия, тук не знаел какво да прави, но благодарение на слугата си, който носил в джоба си няколко житни зрънца и който знаел да обработва земята, те могли да прекарат на този остров цели десет години. Слугата посял житото и то дало своя плод, като същевременно учил господаря си и неговата дъщеря как да го обработват. Значи той бил господар, а господарят и господарката му – слуги. Те прекарали там много добре цели десет години. Един ден минава покрай този остров един параход и ги взема. Тогава лордът си е пак лорд в Англия, а слугата си е пак слуга. Тъй щото според случая някой път слугата става господар, а някой път лордът става слуга. Това са временни отношения. При дадени отношения ти можеш да бъдеш господар, а при дадени отношения можеш да бъдеш слуга. Ти не считай, че да бъдеш господар е нещо съществено, нито пък да бъдеш слуга е нещо съществено. Това са временни отношения. В разумния живот обаче съществуват едни положителни отношения. Това са само отношения на Битието. За да имаш положителни отношения с когото и да е, или ти трябва да му бъдеш брат, или той трябва да ти бъде брат – едно от двете. Сега ние говорим за Царството Божие, понеже всички имате желание за това, да запазите сегашното си положение, което имате. Ако останеш със сегашните си разбирания за живота, за природата, за Вселената, ние нямаме още зрели разбирания, зрели възрения... И_проводи_ги
 28. 2 points
  Иннна ще ти дам още една гледна точка, освен изброените. Мислите, които имаме се предават в мозъка ни чрез импулси, от неврон на неврон, те предават информация до всички части на нашето тяло, нещо повече, те го задвижват или обездвижват. Ако си кажем : Ох днес нещо не се чувствам добре, моментално към тялото ни, през невроните се предава информация - зле съм. Тялото "чува" този импулс и реагира през усещане, но забележи, ФАЛШИВО усещане. Но със съвсем реално преживяване. Т.е. в този момент, може да получиш УСЕЩАНЕ за болка в корема, но РЕАЛНО на корема му няма нищо, физиологично е здрав. Тази болка е просто усещането, с което коремът реагира на фалшивата информация, която даваш от мозъка. Това усещане те кара да мислиш все повече за "злето" и започваш да правиш нездравословни реакции, за да се успокоиш, напр. отиваш на лекар. Това те успокоява за малко и после отново се завърташ в Цикълът на фалшивите усещания. Фалшиви мозъчни сигнали /мисли, желания/ - неприятни физически и емоционални усещания - нездравословни реакции Това е цикъла, в който си се завъртяла и ако погледнеш темата си, ще видиш, че се опитваш и нас да ни завъртиш там. Решението тук е да промениш фалшивите сигнали, а това става с усилие, с промяна на фокуса, с концентрация или обратно с разсейване, на кой какъвто му е ресурса. Най - напред е важно да изясниш за себе си този цикъл, да стане разпознаваем за теб. В противен случай си се въртиш там. Всеки твой пост в тази тема започва с фалшив мозъчен сигнал. Прегледай темата и ги извади, запиши ги и ще видиш, че са повтарящи се или припокриващи. Напиши ги. Вече знаеш какво се случва. Започни от разпознаването и елиминирането.
 29. 2 points
  13.03.18 Говорю: существует единственная сила в мире, которая может уничтожить войну и внести мир. Что это за сила? Женщина. Снова Казвам: има една единствена сила в света, която може да унищожи войната и да внесе мира. Коя е тази сила? Жената. Изново
 30. 2 points
  Благодаря! Дрехата_на_Любовта,_на_Мъдростта_и_на_Истината
 31. 2 points
  Обичай я! Много я обичай! Хвърли едно око на тази тема: www.beinsadouno.com/board/forums/topic/13307-баща-ми-ме-тормози-чрез-всякакъв-вид-психическо-насилие/?page=2#comment-203064
 32. 2 points
  09.03.18 Я желаю женщинам нового учения быть идеальными: желаю каждой женщине быть подтянутой, смелой и решительной в проявлении своих добродетелей. Я желаю женщине быть умной, сообразительной, хорошо понимать суть вещей и не колебаться перед какими-либо трудностями. Пятеро братьев Аз искам жените на новото учение да бъдат идеални; искам всяка жена да бъде спретната, смела и решителна в проявата на своите добродетели. Искам жената да бъде умна, съобразителна, да схваща добре нещата и пред никаква мъчнотия да не се колебае. Петимата братя
 33. 2 points
  08.03.18 Сегодня говорю женщинам: Внесите в умы своих мужчин больше света. Только женщина может это сделать. ...Женщина испортила мужчину, женщина его и спасёт. Женщина испортила мир – женщина его и исправит. Женщина первой вкусила от запрещённого плода и из-за неё Бог изгнал и Адама из рая. Вот почему женщины спасут мир. Пятеро братьев Днес казвам на жените: Внесете в умовете на мъжете си повече светлина. Само жената може да направи това. ...Жената развали мъжа, жената ще го спаси. Жената развали света, жената ще го оправи. Първо жената вкуси от забранения плод и заради нея Бог изпъди и Адама от рая. Ето защо жените ще спасят света. Петимата братя
 34. 2 points
  07.03.18 Новое сходит в души бесшумно, как новая музыка, как великая гармония, как мощная сила, как яркий свет, как мягкость и нежность, как Любовь, что поднимает души из смерти к Жизни и выводит их из тьмы на Свободу и простор. Он идёт! Он идёт! Новото слиза безшумно в душите като нова музика, като велика хармония, като мощна сила, като ярка светлина, като мекота и нежност, като Любов, която издига душите от смърт в Живот, извежда ги от тъмнина на Свобода и простор. Той иде!
 35. 2 points
  06.03.18 Человек проявляется через сердце, ум, волю и свою душу. Сердце человека познаётся по степени его благородства, ум – по размаху его мыслей, душа – по готовности её к самопожертвованию. Два брата Човек се проявява чрез сърцето, ума, волята и душата си. Сърцето на човека се познава по степента на неговото благородство, умът – по замаха на неговите мисли, душата – по готовността ѝ да се жертва. Двамата братя
 36. 2 points
  Орлин Баев

  Лекарства

  Бизнесът трябва да върви... Пък и желаещи да го поддържат, ведно с илюзиите си, бол.
 37. 2 points
  Прави ми впечатление, че масово оплакванията се назовават с термини, нямащи общо с действителността. Например - бърка се депресията с тревогата. Някакъв вирус, мисловен бъг е и пречи много на добрата комуникация между питащи и специалисти. С тази бележка, ми се иска колкото може повече хора, които четат, да не се опитват да се "диагностицират" и лепят "мръсни думички", нямащи общо със състоянието им. Редовно може да се чуе - депресиран, фрустриран, депримиран... състояния, които дори аз като психолог понякога се затруднявам да дефинирам обективно. Достатъчно е просто да се опише усещането, затруднението и ние тук ще дадем обратната връзка, която е търсена. Иначе става едно повтаряне на едно и също - не е депресия, тревога е, или обратното.
 38. 2 points
  Ти не си депресивна, уплашена си . И какво толкова.
 39. 2 points
  Аз като специалист мога да кажа, че това е възможно най-правилния подход за теб в момента. Останалото е шум, не му обръщай внимание. Поздрави!
 40. 2 points
  Няма как да си успешен терапевт, ако на ниво невроза поощряваш приема на антидепресанти. проследено е в практиката на качествените терапевти! Няма как, пиейки химия, потискаща страха, да се работи с него истински преживелищно и ефективно...
 41. 2 points
  Орлин Баев

  Отлагане

  Въпреки, че както казваш, ти харесва специалността, правиш нещата от глава, от трябва. В малка степен е о'к, но колкото повече си в такъв режим и по-дълго радостта, привличането към правеното намаляват, изчезват и става все по-насила. Съответно, колкото и да подразбиваш на малки стъпки и планираш отново от глава, по хамерикански деня и ученето си, все повече не ти се иска да учиш. Решението е в това да правиш нещата, да учиш от сърце, да ти харесва да го правиш. А това идва, като това ТРЯБВА се разчупи с работа по страха от провал, слабост, излагане зад него. Имам много ютюб сесии с такава работа, силни са поведенческите експерименти (виж в блога ми, на бутона социална тревожност, има три статии с такива експерименти), но работата с психотерапевт ускорява нещата с пъти.
 42. 2 points
  ,,Ясно ми е , че трябва да се науча да поемам сам отговорност за действията си, но това означава ли да прекратя терапията?,, Напротив, психотерапията е процес, в който клиента се научава да бъде самостоятелен и поема отговорност.Тук, важното е, да се разбере,че е процес, тоест, това научаване, става постепенно и почти винаги не със тези срокове, които клиента очаква. Понякога, това става с 10 сесии, понякога с над сто.Факторите, които оказват влияние са толкова много,че няма как да ги изброя.
 43. 2 points
  01.03.18 Белый цвет означает Чистоту, в нём существует интенсивная внутренняя жизнь. Красный цвет – врата, через которые входит жизнь. Если хочешь работать внутренне – возьми за основу белый цвет. Красный цвет – проявление высшего мира. Краски Основные тона Превращение цветов Белият цвят означава Чистота, при него има интензивен вътрешен живот. Червеният цвят е врата, през която животът влиза. Ако искаш вътрешно да работиш, тури белия цвят за основа. Червеният цвят е проявление на един висш свят. Краските Основни тонове Превръщане на цветовете
 44. 2 points
  Мисъл за деня-28.2.2018г Сърцето трябва да е олтар, а душата храм. Умът да бъде слуга при нозете на Господа, а духът да бъде готов да изпълни всичките благи разпореждания. Събрание, водено от г-н Дънов
 45. 2 points
  Отново се отървах от работодателите, които не оцениха нито компетентността ми, нито личността ми. Явно желанието ми да си помогна, да съм пред хората и да съм полезна на себе си и на обществото ще се осъществи след още няколко урока, за което съм благодарна. Когато работя се чувствам добре, дава ми самочувствие, но понякога се случва да изпитам еднто от най-големите предизвикателства по пътя на личностото израстване - да съм отхвърлена от хората. Това, че се е случвало в детството ми може да накара някого да мисли като за закономерност, но аз знам, че урока се повтаря, докато ученика не го усвои. Сега пак ще се радвам да търся работно място. Имам чувството, че късмета ми е толкова силен, че в опита си да прояви силата си за малко се скрива и опитва да ме накара да мисля, че го нямам. И докато отново си търся с удоволствие работа, ще наблюдавам и вземам предвид лошия пример на баща си, който е избрал да не работи и седи у нас. Фактът, че той никога не се е интересувал от семейството отново ми помага да си подредя правилно приоритетите и ценностите. Понякога на работното си място изпитвам вълнение - както всеки жив човек (макар някои да го оприличават като притеснение). Чувствам се полезна и компетентна, а сега нямам търпение да проявя отново тези свои качества. Дори имам времето и свободата да изляза с приятели, защото какво по-хубаво от това да "измериш" приятелствата си в различните етапи от живота си - възходи и заходи. Възможност след възможност да израствам. Знам, че трябва да гледам на спънките в живота си като трамплин, така че това, което сега се случва е просто засилка по пътечката преди него. Аз така прочетох поста ти. Помисли какво и как следва да предприемеш, че да звучиш така. Направих си труда да го пренапиша, за да ти го дам готов. Чети си го и започвай да вярваш в написаното. Ще усетиш промяната след 10-ина дни, ако си настойчива в повтарянето на написаното в това склонение.
 46. 2 points
  Мисъл за деня-27.2.2018г Всички добри хора в света имат само една религия. Обич и знание
 47. 2 points
  Здравей ! Истината е, че миналото е минало, и то не може да бъде променено. Виж, настоящето е нещо прекрасно. Препоръчвам ти психотерапия. Ще поработиш върху самооценката си и ще изясниш собствената си идентичност, ще разбереш, че заслужаваш само най-доброто и няма да се задоволяваш с по-малко. Струва си да положиш всяко усилие, което би те научило, как да сътворяваш магия в ежедневието си. Просто някой, някога ти е казал, че си по-малко от колкото си всъщност, и си му повярвала. А това не е вярно Самото възприятие, което имаш за себе си, е отражение на всичко, което ти се случва. Ние сме огледало на собствените ни мисли и желания. След като се научиш да се обичаш и приемаш такава каквото си, ще заблестиш. Ти си успешна, вървяща напред и търсеща себе си. Ако мислиш, че е трудно, ще бъде трудно. Въпросът не е в събитията, а в начина по който гледаме на тях. А най-важното, до което ще достигнеш, е да пожелаеш да бъдеш с мъж, който те цени и уважава и вижда в теб както силните ти, така и слабите ти страни, но те обича и приема такава, каквото си. Тогава няма да слушаш за други жени и ще правиш секс, който ще те доближи до 3 метра над небето. Виж Вашите слаби места от Уейн Дайър и Бог никога не спи на Реджина Брет. Поздрави !
 48. 2 points
  19.02.18 Герои – богатство народа. Но не [герои] насилия, а [герои] самопожертвования и страданий. Воспоминания Тодора Божкова Героите са богатството на един народ. Но не на насилието, а на саможертвата и страданията. Спомени от Тодор Божков
 49. 2 points
  Ина, извинявай! Не знам защо, помислих, че си мъж, понеже си жена, непременно се консултирай и с уролог-може простатата да ти е увеличена.
 50. 2 points
  20.02.18 Возвышенные и высокоразвитые люди представляют дух общества. Добрые люди представляют душу общества, а обыкновенные люди представляют тело этой души. Поэтому, когда вы говорите о данном обществе, определите, что вы имеете в виду: дух, душу или тело этого общества. Ограничение и освобождение Възвишените и високонапредналите хора представляват духа на обществото. Добрите хора представляват душата на обществото, а обикновените хора представляват тялото на тази душа. Ето защо, когато говорите за дадено общество, трябва да имате предвид за какво се произнасяте: за духа, за душата или за тялото на това общество. Ограничаване и освобождаване
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
×