Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing most liked content since 11/15/17 in all areas

 1. 5 points
  Молитвен наряд за начало: Господнята Молитва Чуваш_ли - беседа Ще се развеселя - песен Молитвен наряд за край: Изгрява слънцето Ще прочета двадесет и първа глава от евангелието на Матея до двайсет и трети стих. Ще взема само думите: „Чуваш ли що казват тия?“ Един въпрос – не на възрастните, на малките деца. Казва: „Що казват тия?“ Въпросът не е какво умните хора говорят, но децата какво говорят. Какво им дошло наум да говорят. Тези най-умните първосвещеници поставят въпроса: не чуваш ли какво говорят, с такива поколения как може да живееш, какво може да излезе от тях. Животът има две страни. Аз сега говоря върху един въпрос, който е теоретически и практически верен – и в своите положителни, и отрицателни страни е верен. Ние в живота искаме това, което никога не може да бъде. Добрият иска туй, което никога не може да бъде, и злият иска туй, което никога не може да бъде, защото аз говоря за живота, който е на земята. Сега вие можете да философствате и да казвате: „Случва се някой път.“ (В салона има течение и Учителят казва: „Туй, което за вас е опасно, за мене е приятно.“) Има два вида разочарования в света. Разочарованието на добрите и разочарованието на лошите, на злия човек. Думата зъл вземам в такъв смисъл, както понякога вие я употребявате. Лошото аз го вземам безлично. Лошото в света се случва. Понякой път и доброто се случва. Как ще обясните? Един светия, който живее един чист и свят живот, случва му се това, което не чака. Някой път на лошия човек се случва това, което един светия очаква. Как ще обясните това? Случайността е великото в живота. Всяко нещо, което се случва, то е велико. Сега, разбира се, не само да казваме. Има два вида философия, два вида в света, два вида разсъждение. Хората се разделят на две категории. Някой път говорят едно, а се разбира друго. Някой път говорят туй, което се разбира, че е така. В древността има един разказ, превеждам го. Един от великите учители праща един от своите ученици да обиколи природата, да изследва нещата. Тръгнал той по пътя и вижда – в гората се тели една крава и при нея седи един вълк, както едно овчарско куче чака. Казва: „Какво пазиш?“ Той казва: „Пазя я, като роди, да не би да се изгуби телето, да не го задигне някой.“ Казвам му: „Много хубава, благородна работа е тази.“ Върви по-нататъка и гледа – една квачка седи и мъти пиленца. Една лисица седи до нея и чака, казва: „Какво вардиш?“ Тя казва: „Вардя и като се измътят пиленцата, да не би да стане хата с тях.“ Казвам: „Много хубава работа. Животът ти е осмислен както трябва.“ Най-после среща го един млад момък – взел една мома, повел я. Тя напред, той отзад, облечена хубаво, с вързани очи и с камшик я кара. Пита го: „Защо я караш?“ „Не знае как да ходи.“ „Много хубаво нещо. Щом не знае да ходи, възпитавай я, разхождай я.“ Сега аз ви навеждам неща и вие ще кажете, че тия неща са неверни. Верни са. Аз не искам да отивам по-далече. Аз изнасям неща, които са верни. И мислите ли, че това е една фантазия. Това е действителност, турена в една форма. Приблизително така се случва. Колко млади моми така са карали. Погледнете историята в миналото. Завързват жени, водят ги вързани пленници с въжета. Вървят напред млади моми. Това не е една фикция. Може би в някои детайлности, може в своята разказвателна форма да има преувеличено, но това са неща, които се случват. Човешкият език не е така точен. Българите казват: „Яйце да хвърлиш, няма къде да падне“ или „Бяга като куршум“, или казва: „Той е човек като планина“, или „Дигнал целия свят на гърба си“, подразбира целия свят. Та казвам, сега има две страни в живота, които трябва да се разбират... Чуваш_ли
 2. 4 points
  Много хора ти казахме, че е нормално отначало с ново момиче да има притеснение, което сваля инструмента, дори да кипиш от тестостерон и да си на 18. Притеснението изчезва, когато има доверие между двамата. Да, в теб самия също, което идва именно от приемане на провала, което е истинската сила, защото максимализмът не е сила, а пънене над страх. Но като цяло доверието не е само личен феномен, а споделено обектно отношение. Георги ти казва по-горе, че въпросът не е само психичен, а по-скоро социален. Доверието се гради във връзка в която има дълбочина. Няма как това да стане по порно сценарий в порно халтура, през преобърнати ценности, в които идеалът за жена е к..вата. Защото девойките, които описваш, се държат именно като такива. Не ги виня - просто социумът сега възпитава така, модерно е. Съобразяването обаче с нормите на болно общество, е противоположното на здравото поведение. Казахме ти многократно - когато си във връзка, в която освен вагина и член, има сърца и градено в изпитания, трудности и взаимни уроци дълбоко доверие, тогава проблеми с ерекцията няма. Защото при добро физическо здраве, ерекцията е равна на релаксирано доверие в партньорката и себе си. Та, вземи че промени разбиранията, и параметрите си за партньорски отношения с жена. Тогава ще осъзнаеш, че има и свестни момичета.
 3. 4 points
  Приятелю, с когото и да работиш, знай, че проблемът ти е образователен, не психологически. Дано и този, който се навие да работи по заявката ти схване нюанса. Успех!
 4. 4 points
  Ми върти се в същия кръг като хамстерче - свръхамбициозно, перфекционистично бягане от страхове в сянката - стой си в зациклянето. Или потърси помощ и се научи да се проваляш с кеф. Когато така страхът е стопен, виждаш, че целият перфекционизъм също се стапя, тъй като винаги е бил другото лице на същата страхлива вкаменелост. Тогава се ражда отново онази радост, помнене, фокус, които си изпитвала докато си учила спонтанно по разни курсове. Заблещуква сърчице. Самичка можеш да си циклиш и ревеш много, докато си казваш колко малко зор си даваш, с което срахът става още по-голям и се спичаш още повече в жалката свръхамбиция. Продължавай така колкото сакаш - свободно окована воля. Или потърси квалифицирана помощ - тогава първо ще видиш, че и малките и големите камънаци от онази гледка всъщност са мега красиви, а второ, те сами ще се наредят в още по-красива картина, задвижени спонтанно от вълшебството на смисъла, заживял в теб!
 5. 4 points
  „Отче наш“ „Духът Божи“ Ще прочета петнайсета глава от Първото послание към коринтяните. Тази глава е мъчна за разбиране. Става спор за възкресението, смесва се възкресението с човешката свобода. За да възкръсне човек, той трябва да е свободен. Понеже сега той не е свободен, затова той умира. Всичките хора умират по единствената причина, че не са свободни. Дотогава, докато човек умира, той не е свободен. (Учителят прочете първия и втория стих.) Повярване значи разбиране. (Прочете трети и четвърти стих.) Думата умря разбира посаждане. Туй, което е посадено – и умира. Хора, които се посаждат, те умират, но се посаждат, за да дадат живот на другите. (Учителят прочете главата.) Ако в света не може да се даде никаква свобода, тогава каквото и учение да се проявява, е празно; какъвто и да е живот е временен. Пък ако има известна свобода, каквато и да е, ако има основа в живата природа, каквото и да е учение, в каквато и да е степен, то се базира на нещо. Защо ще страда човек, когато няма свобода. Щом няма никаква свобода, нека яде и пие, да си поживее, тогава страданията са безсмислени. Под думата кръщение не се разбира обикновено кръщение. „В начало бе Словото“ Неделна Беседа: Възкресение - 30 октомври 1932 г. „Благословен Господ, Бог наш“ Тайна молитва Възкресение
 6. 4 points
  Сега, да избягваш чалготеки и сбирщини на пияници заляници, да. Бягаш ли обаче от нормалните житейски ситуации, срахът се поддържа от самото бягане. Виж от какво те е страх, общувай със страха си, обичай го, успокоявай го. Тогава и бягането намалява и живееш по-интензивно, предизикваш се повече. Като цяло, синдромът на дразнимото черво идва от същия страх. Фактът, че е по-добре положението, говори, че вече стапяш сраха. Продълби в тази посока!
 7. 4 points
  Случва се. Не е задължително в теб да е причината. сама казваш, че и те не са те допуснали. Тогава, най-великият оратор да си, не би помогнало. Работа има колкото искаш, когато си добра в нещата, които правиш. Докато се квалифицираш все повече и инвестираш в развитието си, се налага в разните курсове постоянно да общуваш, да представяш пред хора, да говориш пред публика. Това е един естествен начин да преобразуваш срамежливостта си в социална самоувереност. Ако добавиш малко работа по мисленето с психолог - лична и групова, не след дълго ще си спомняш за предишното си аз в минало време, сега живеейки живота си смело и силно!
 8. 4 points
  Благодаря за беседата! Чуваш ли
 9. 4 points
  За начало: Добрата молитва 91 Псалом Молитвата на Царството В начало бе Словото Ще ви прочета 13 глава от Първото послание към коринтяните. Много пъти е четена тази глава, какво има в нея? Много работи има още. Човек много пъти е ял, но с едно ядене работа на става. Духът Божий Беседа: Безлюбие и любов ,23. Утринно слово 18.V.1941 г. Неделя 5 ч. с. София – Изгрев За край: Отче наш. Безлюбие и любов ,23. Утринно слово 18.V.1941 г. Неделя 5 ч. с. София – Изгрев
 10. 3 points
  „Отче наш“ „Духът Божи“ Ще прочета дванайсета глава от евангелието на Матея. Неделна Беседа: Ето отрока, 6 ноември 1932 г. „Благословен Господ, Бог наш“ „Добрата молитва“ Ето отрока
 11. 3 points
  Мисля, че си чатиш с нас, вместо да вдяваш.
 12. 3 points
  Мисъл за деня-27.11.2017г Ако искате да влезете във връзка със Съществата от Невидимия Свят, трябва да събудите духовните си сетива. В тялото, в мозъка се крият сили, които трябва да се разработят. Достатъчно е да употребявате един час на ден за размишление върху великите духовни въпроси, за да прогледнете. Достатъчно е човек да дойде в състояние на спокойствие, да се абстрахира от физическия свят, за да види духовния. Сетивата
 13. 3 points
  Misha64

  Неувереност

  Нищо ти няма освен че си се фокусирал твърде върху себе си и последиците за всеки биха били същите при подобно фокусиране. Нищо друго не ти трябва освен да изместиш фокуса си. Например към момичето...ти казваш, че непрекъснато мислиш за нея, но подзирам, че не за нея мислиш, а за себе си как ще се изложиш и как ще те отхвърлят. Щото ако наистина мислиш за нея, т.е. наистина ти е интересно тя що за човек е , как си прекарва свободното време, какви филми обича, каква музика слуша...какви книги чете....има ли хоби, има ли домашен любимец, обича ли кучето, котки....цветя....има ли много приятелки и обича ли да излиза навън или предпочита да си седи вкъщи...обича ли да пътува....къде би искала да отиде.....ехеее...за толкова много неща можеш да говориш с нея и да я опознаеш.....за какви теми на разговор бълнуваш, никой не измисля теми предварително...темите възникват в процеса на общуване, когато хората наистина се интересуват от другия човек и от нещата около себе си, а не само от себе си и от това какво би се случило ако.. .Измести фокуса...тренирай всеки ден по улиците - гледай света около теб....нека ти стане интересен....защото в момента сам ти си си най-интересен , но това те съсипва...затова зарежи тая работа..махни с ръка и си кажи, че в този свят има толкова много неща не по-малко интересни от теб самия и си заслужава да им обърнеш внимание. Отмести фокуса от себе си.
 14. 3 points
  Добрата молитва 91 Псалом Молитвата на царството В начало бе Словото Ще прочета 5 глава от Евангелието на Матея. Утринно Слово: Единствената сила - 8 юни 1941 г. Отче наш.
 15. 3 points
  Благодаря за беседата! Мисъл за деня-2.12.2017г Човек има нисша и висша природа. Когато нисшето почне да служи на висшето, тогава светът ще се подобри. Любовта разваля брачния съюз между доброто и злото. Трябва да се развали този съюз! Любовта разрушава този договор. Бъдещият порядък Има толкова връзки, продължения в беседите. Разширяват съзнанието ни. По различни теми. ...Когато по някой път говорим за любовта, разбираме единствената сила в света, която развързва хората и ги прави свободни. Сега вие имате едно понятие за любовта, която образува нови връзки. Това не е любов. Нови връзки – не е любовта. То са търговски работи. В любовта съществува една връзка, която човек като излезе от Бога, носи тази връзка. То е Божественото. Човек като дихание е излязъл от Бога. Душата има връзка с любовта. Всички други връзки, които ги прави, те са второстепенни работи. Те са временни, полезни са, но не са същински, не са реални. Следователно, ние правим погрешка, когато обръщаме внимание на третостепенни и четвъртостепенни работи, пък реалното, от което зависи нашият живот, изоставяме го.... Единствената_сила_1941 .... На български казваме богат, ударението пада на втория слог, но когато кажем богат, ударението на първия слог – то е който заповядва; богат е, който има пари. Като се измени ударението, изменя се и смисълът. От нямане на думи, мени се ударението на думите. Някои думи имат две значения. По нямане на думи трябва да се мени ударението на думите. Някой път, когато ударението на думите е на първия слог, показва, че носиш някакъв товар, на втория слог – поотпуща се малко. Казва: Ще платя, ще го платя, когато му дойде времето. Ударението на двата слога дава вече малко по-широко значение. Когато имате да плащате, турете ударението на втория слог. Когато имате да вземате, турете го на първия слог, ако искате да ви върви. Ако измените ударението, че когато вземате, поставяте го на втория слог, а пък когато имате да давате – на първия слог, тогава работите не вървят... .... Онзи, който има любовта, той никога не се смущава. Той не знае какво нещо е смущение. За него смущение, ад, дяволи, всички те са залъгалки. Хване един дявол, играе си с него, като го пипне с ръката, дяволът престава да е дявол. Любовта като пипне жената, тя престава да е жена. Каквото пипне, тя всичко изменя. Ще кажете: Зная любовта. И аз я зная. Казвам: Когато говоря за Бога, разбирам туй, което може да измени в нас живота. Пък ние не можем да изменим живота. По някой път ние искаме да изменим живота. Благодарете, че нямаме тази сила да изменим живота на хората. И тъй вие очаквате възкресението. То е очакването. Когато тази любов ви зърне, тогава ще възкръснете. То е смисълът на живота, освобождението от това робство. Сега не е невъзможно човек да се избави. По някой път, аз вървя и съзнанието ми е толкоз будно, виждам още от далеч, че някой човек иска да говори с мене 5–10 минути, аз нямам разположение нито една минута да говоря. Сега как да му обяснявам. Ако се поусмихна, ще каже, иска да ми покаже, да се освободи. Ако го погледна сериозно, пак лошо. Той иска да се спра, пък нямам време. Какво бихте направили вие, ако сте на моето място? Сега да дойдем до реалното. Хубаво, аз съзнавам, че имам да давам някому. Факт е. Обещал съм днес, трябва да платя. Нямам нито пет пари в джоба. Казва: Плати ми. – Че от къде, нямам нито пет пари. – Защо не мисли когато ги вземаше? Но сега е въпросът, какво да се прави в дадения случай? Как бихте решили вие въпроса? Аз го разбирам. Казвам: Чакай, имам заровени пари в планината, да ида да ги взема, но ще ми вземе един час, пък ти бързаш. Казва: Защо не ги изровиш на часа, да те чакам един час, ще изгубя времето си. Казвам: Ако ме обичаш, изгуби малко от времето си. Та сега и на вас казвам: Може ли да ме почакате три часа, докато ида да разкопая. Вие нямате време, много бързате. Затуй въпроса ще го оставя неразрешен. Единствената_сила_1941
 16. 3 points
  Здравей, ето това са ти проблемите. 1. Не знам какво става с тялото ми. Никой ли не ти обясни? С тялото ти става нещо съвсем нормално, нищо особено. Мозъкът ти е включил на режим - ОПАСТНОСТ. Дава тази информация по невронните ти вериги в мозъка и той от своя страна подготвя тялото за борба или бягство /като ти слушам симптомите ти си в схема "бягство" - криеш се, прибираш се в къщи, не правиш нищо...../ Ако имаше реална опастност, този механизъм щеше да те спаси, но сега няма и той само активира усещанията - страха и телесните ти усещания. Това се случва заради адреналина, който автоматично се отделя в тялото, когато усети опастност. Прочети тук, за да видиш, че адреналинът ти е приятел http://www.dar-center.com/article/?article=996 2. Всеки ден чакаш паник атаката, за да и се паникьосваш още повече. Защото...? Ами нямаш информация какво да правиш. Паник атаката се прекратява бързо и лесно, когато си запознат с нейната същност от една страна и от друга страна, информацията, че трябва да правиш точно обратното на това което те кара мозъка в този момент. Да лягаш и да почиваш - ставаш и вървиш, бягаш. Да търсиш някой, нещо, което да ти помогне - мобилизираш се и се подготвяш сам да си помогнеш - разсейване, движение, дейност . Все пак си имаш работа с адреналина, а той е боен хормон и иска бой, стани и го изразходвай. Страх те е - смелост . С някои клиенти си правим срещи във фитнеса, за да ми покажат как умират на пътеката при пулс 160 Всъщност след 30-40 мин с този пулс на пътеката излизат като нови. Иска се просто смелост да опиташ. Това е. Фокусиране в усещания - игнориране на усещанията. Те са реална и безопастна част от реакцията на тялото при отделен адреналин. На 16 години си, сега е най- добрия момент бързо и без проблеми да преминеш през страхове и тревожности. Трябва ти само правилна информация и за мъничко добър водач. Това е, действай. И спри да говориш за медикаменти, освен ако не искаш хронична тревожност в следващите години.
 17. 3 points
  Вивиан , ето практика , за веднага . Отделяш напр. 15 мин , може би , вечер . И разглеждаш идеята на Донка в тази част : Като през нея гледаш събитията от деня . Може би ето така ,, виждам само негативите в другия човек, " -------виждам негови хубави черти .Не само да си го кажеш , А и да си го представиш възможно най пълно .Без да се насилваш , но всеки ден ,,,по малко . ,, Знам, че звуча жалко и може би хор " това е , в твоите очи . Виждам съвсем обикновено споделено преживяване .Честото оплакване превърнато в навик . Е навик на ума , потдържащ преживяванията на жертва . Значи човек се чувства жертва по навик , даже и в маловажни случаи .Този навик те кара да казваш ,,звуча жалко" . Дано съм пресилил нещата за да се изясня . ,,А грижата за мен е на 3-то място сред приоритетите ми" . Не се заблуждавай . Това никой не може го направи . Защото никой болен не може да се грижи за другите . Дори и само зъб да те боли е трудно да си учтив . А , ако имаш някакво малко неразположение , веднага ставаш раздразнителен . Ако не говорим за Бог , нищо друго не трябва да е преди собственото здраве , физическо и психическо .
 18. 3 points
  Много добре казано,Орлин! Благодаря за отговорите и съжденията . Животът към този етап от нашето развитие е необятен,поради ограниченията в съзнанието ни,но той е просто едно Чудо!Четейки всичките отговори и разсъждения осъзнавам,как и колко не съм разбрал присъствието Му и в най-малките детайли.. и това че не е толкова важно да откриеш пътя,колкото е важно да вземеш решение и просто да не спираш да вървиш, да не се страхуваш ,а да направиш първата стъпка смело и живей,приемайки го такъв ,какъвто е благодарен за това,което имаш. Благодарен съм,както за живота си,така и на вас .Бъдете живи и здрави!
 19. 3 points
  Мисъл за деня-29.11.2017г Щом човек намери своето място в Природата, тогава ще има една малка радост. Свобода има само този, който е намерил своето място в Природата. Карма, съдба
 20. 3 points
  Мисъл за деня-28.11.2017г ...Всяка една мисъл, която не внася светлина, ти се пази от нея. Всяко едно чувство, което не внася топлина, от него се пази. Всяка постъпка, която не дава подтик, пази се от тази постъпка. Добрият живот
 21. 3 points
  „Отче наш“ „В начало бе Словото“ Ще прочета част от осемнайсета глава от евангелието на Лука до осемнайсети стих. „Духът Божи“ Неделна беседа: Като дете 23 октомври 1932 г. Засега днешната вест е да бъдете всички радостни, да бъдете весели, да бъдете смели, да бъдете всички работливи и да не се потривате. „Благословен Господ, Бог наш“ Тайна молитва
 22. 3 points
  Добрата молитва 91 Псалом Молитвата на царството В начало бе Словото 13 глава от I-то послание на Коринтяните Утринно Слово - Крайното добро и крайното зло - 1 юни 1941 г. Благото е само на Бога, Който не съди никого. Отец казва, не съди никого, дал е съдбата на сина. Любовта е в този, който не съди никого, но и в онзи, който съди всичко. Отче наш. Крайното добро и крайното зло
 23. 3 points
  Мисъл за деня-25.11.2017г Първоначално храмът е бил вътре в човека, но, след като го изгубил, той започнал да си строи външни храмове и там да се кланя и моли. Със загубване на чистотата си, човек изгубил всичко, което било написано в сърцето и душата му. Какъв по-велик храм ще търси той от онзи, който е в него, и онзи, който вижда в цялата природа? Достатъчно е да излезе вън, сред природата, да види небето, да се изложи на слънцето, да диша чистия въздух и да благодари на Онзи, Който е създал цялата вселена. Да излезе вечер, когато небето е осеяно с безброй звезди, за да почувства влиянието на Твореца. Всичко, което ни обикаля, е в състояние да повдигне мисълта и чувствата ни, да ни свърже с Бога. Противоречие в съзвучието
 24. 3 points
  stelyana

  Тревожност

  И един малък съвет от позицията на страдал човек. Грижи се повече за себе си, намали използването на компютър и телефон, въобще всичко, което превъзбужда мозъка допълнително. Чети книги в спокойна атмосфера, има страхотни текстове на Михаил Иванов (Омраам) за личността и индивидуалността. Може да приемеш състоянието си като тласък в живота, като възможност за себепознание. Добър е и течният морски магнезий на д-р Пашкулев. Усвоява се добре и намалява тревожността. Общувай с позитивни хора, чети истории за смели такива. Успех!
 25. 3 points
  Минеш ли на химия, вероятно ще се оправят нещата за известно време. Най-вероятно обаче пак ще се върнат, тъй като страхът няма да бъде решен, а само изтласкан, както и ще си остане един страх от страха, от завръщането на "ужасното" преживяване. Попаднеш ли обаче на силен в работата си психотерапевт, ще те научи на дълбока смелост, автентична радост от живота, искреност, висока мотивация и харизма. Тогава мижавите панички и елементарния агорафобичен страх ще ти бъдат доживотен трамплин за чара и смелостта в живота ти! Почти на 18 си - избери каквото решиш!
 26. 3 points
  Разбира се, че си специален - вселената се грижи за уникалната "неповторимост" на натрапливата ти фиксация, типична обаче за сума ти народ. Тодор не се шегува - просто си спестява повтарянето: натраплив си и с отговори на натрапливостите се стига до още и още натрапливости, гордо човъркащи неувереността на несигурността си. Така или иначе ще четеш, ще предъвкваш, ще се свръхвглеждаш в телцето, от позицията на малкото его ще свръхконтролираш тщеславно страховете си, с което ще ги раздухваш, за да се роди още и още натраплив, невротичен контрол.... Нищо особено не преживяваш. Има маса народ като теб, всеки със своите си фиксацийки. Въпросът е, че те могат да са всякакви, докато механизмът на справяне е сигурен, когато го искаш. Искаш справяне, или всички да се въртят около гордостта на неврозата ти? Ако е първото, супер - тълкуването на мислите се свежда до подходящо, следва много шегуване, транс, медитативно пропускане. Последното се получава, когато първите стъпки са качествено добре преминавани. Ако искаш обаче само да ревеш, влизаш в графа хистеричка, прикриваща вторичните си хистерични печалби с окр. Ти си знаеш!
 27. 3 points
  Благодаря за интересната тема! Лично аз си представям "начертания за нас Път" по-скоро като списък с обектите, през които трябва да минем по време на земната си екскурзия. Обаче ние имаме свободата да избираме маршрута - на всяко от кръстовищата. Дали осъзнаваме какво точно избираме, или не - не се съобразяват с това - все едно всички пътища водят до обектите в списъка ни... А за мен друго е интересно сега - в различните периоди на живота си ние сме различно готови за срещата си с предначертаните ни събития и уроци. Дали е възможно, ако при първото минаване през едно изпитание, не сме били достатъчно подготвени, да си позволим да се върнем отново след време - вече съзнателно и с подготовка?
 28. 3 points
  Здравей и добре дошъл Александър! Радвам се, че си сред нас. Не знам доколко ще те успокои това, но ти далеч не си единствен с подобни преживявания. В случаи като твоя, според скромното ми мнение и опит, човек следва да стори три основни неща: - да открие рационално обяснение на случващото се с него - мисля, че ти вече си го намерил или си на път. - да увеличи вниманието си към контактите, които описваш, и влиянието им - искрено препоръчвам лекцията на Влад Пашов Пътища и методи за влизане във връзка с невидимия свят - старателно изучена - (подкрепям Орлин) - да търси с какво случващото се с него е значимо за заобикалящия го свят и неговото лично място и роля в него. С какво то е полезно на него самия и на останалите хора в материалния му свят. И да прилага с любов, мъдрост, истина, правда и добродетел - те са наука, за която не стигат няколко живота... Ще се радвам да споделяш с нас своите опитности и размисли Благодаря!
 29. 3 points
  Мисъл за деня-23.11.2017г Истинските човеци, създадени по образ и подобие Божие, са на Небето, а Адам и Ева, направени от кал, са още на Земята. Плътта гние, кръвта се разлива, но живото дихание нито гние, нито се разлива и губи, а остава за вечни времена. То е Божественото начало в човека, което е безсмъртно. Животинското начало в човека умира, а Божественото живее вечно. Противоречие_в_съзвучието
 30. 3 points
  Хвани се здраво за социалната реалност и акцентирай на характеровото учене от ситуацията. Да, има много хора, коити чуват гласове и виждат света през по-широка визия, без да са луди. За да си такъв, е нужно да поддържаш много стабилно заземяване, ясно стъпване върху стабилна логика и връзка със социума. Ако следваш духовно учение, нека е в контекста на активен социален и професионален живот, като преживяваното служи не за литване нанякъде, а за виждане на любовта в най-малките неща в ежедневието. Бих ти препоръчал вместо захласване по ефектните преживявания, да се фокусираш именно върху такова заземяване, живяно през характерова стабилност.
 31. 3 points
  Донка

  Социални проблеми

  Това, което ще напиша по-долу НЕ Е за момчето/мъж на 18 г, сложил си многозначителното име Победител. Ето, скъпи родители - млади и на възраст, като мен! Ето го, скъпи колеги - педагози, очевАдният плод на състезателната система на образование и възпитание, която "успешно" въвеждате през последните 20-30 години. Това момче с всичките му мечти и надежди, с представите му за живота и хората, с ценностната му система, с всичките му болки и лутане и сривове - това създава "конкурентната среда и целеполагане". Виждах, знаех още тогава - още през 90-те на 20 век - че децата, възпитани в тази система, ще се наредят на опашка за хапчета, стимуланти и психотерапия. И това стана. Не се радвам, плаче ми се. Е, в това ги настигнахме - онези зад океана..... Нейсе... Не ми се пише повече, огорчена съм безкрайно... Млади родители, умолявам ви, пазете децата си от състезанието за оценки и отличен успех, за класиране и похвали, слава и аплодисменти! Тези последните са по-лоши от депресиите и наркотиците, защото ТЕ са това, което ги предизвиква. Да, сигурна съм. И сега ще ми кажете, че ако няма оценки и състезание, децата няма да учат??? Точно обратното! Точно когато отпаднат, децата възвръщат естествената си любознателност.... Виждам го с очите си вече 20 години и повече... Победителю "Winner" - този свят НЕ Е състезание, както се опитват да те убедят всички и всичко. Те го правят, за да притежават твоя живот, ум и сърце. Отхвърли сравненията с другите хора, спри да поставяш тях и себе си в някакъв калъп на "интелигентен и успял овен в стадото". Откажи се от победите - отвори очите си за малките си радости и за красотата на човеците до теб. Това също е предизвикателство, повярвай ми. Но то ще те изведе от омагьосания кръг, в който системата те е натикала от невръстен... Защо ли ти го казвам? Може би все пак се чувствах длъжна да го направя... Дали ще се замислиш над написаното по-горе, не знам. То беше моята излята тази сутрин болка... Е, светъл ден, все пак...
 32. 3 points
 33. 3 points
  Орлин Баев

  Дилема

  Казваш, че не е краен, а наричаш връзка отношения без интимност. След 70г. целувките може да минават за такава, но дотогава... Интересно ми е, как би реагирала, ако човекът до теб е алфа мъж. Такъв понякога си разнообразява сексуалното меню - не защото е женкар или лош, а просто защото е в природата му. Ако на този естествен факт реагираш с ревност, проявяваш агресия против Бога, създал нещата каквито са. Чини ми се, че поставяш задушевните розовички чувства, идващи от човешкия морал, над любовта. Защото тя е нещо по-голямо - включва и хубавичкото моралничко, но и нелесните житейски уроци. Както писа Георги по-горе, има религия, има и духовност. Първото е човешко произведение - понякога резонира с духовността, но по-често не. Религията подтиква към идеалистична чистота. Духовността вижда, че от калта пониква лотосът!
 34. 2 points
  12.12.17 Любая работа, насколько малой она и ни была, священна. Связывание и развязывание Всяка работа, колкото и микроскопическа да е, тя е свещена. Вързване и развързване
 35. 2 points
  Много важна тема! Благодаря! Всъщност има само един живот - в настоящето. Останалите са опити на човека да се свари в соса на собствените си мисли и емоции, оценки, натрапени ценности, спомените от кривото огледало на нашата памет, желанията и очакванията ни... всичко лично и нищо реално. Няма по-добро лекарство от осъзнаването на настоящето и сливането с него. И все пак - кое настояще? Ако аз изживявам промените в живота си сега като следствие от някакъв провал в миналото, значи още съм в миналото. Ако ги изживявам като пречка за осъществяването на някакви мои очаквания и планове, тогава става още по-зле - като сляпата Вайша - с едното око в миналото, с другото в бъдещето. Изхода? За себе си съм го намерила в Добрата молитва - но не измърморена про-форма, а осмислена и приложена в дребничките неща в ежедневието. Ако авторът на темата позволи, добре би било темата да се извади в общия форум Психология и психотерапия, за да могат да вземат участие повече хора.
 36. 2 points
  10.12.17 Красота жизни состоит в разнообразии мысли. Собственник и наниматель Красотата на живота седи в разнообразието на мисълта. Собственик и наемате
 37. 2 points
  Дезавтоматизирай процеса. Донякъде вече се наблюдаваш и съзнаваш - това е добър старт. Забележи автоматичните мисли и вярвания, които ти идват, когато се приемаш за жертва или когато така се държиш автоматично, че да станеш и бъдеш жертва. Мисли като "Смачква ме несправедливо!", "Обижда ме, ранява ме!", "Не ме разбира, унижава ме!", "Пренебрегва ме, държи се с мен като с парцал!", "Унижават ме и ме отхвърлят"... Когато така прихванеш мисълта и вярването си за ситуацията, виж че в огромна степен то не съответства на реалността, а ти я драматизираш, катастрофизираш, нагаждаш я по предубежденията си, някак си искаш да се върти драмата.Тогава се отпусни, подишай малко, промени мисленето си, постави друга мисъл: "Ако някой мачка, това съм аз самата себе си - сега избирам да видя, че мога да променя предубежденията си в обичам се, уважавам се, вярвам си. Тогава знам, че никой не може да ме обиди, ако аз вътрешно си вярвам и се обичам." ... "Никой не ме унижава, освен аз самата себе си, като слушам жертва модела си - така сама си искам да станат по-груби или пренебрегващи към мен, защото чак тогава ниската ми самооценка си позволява да се заяви и заяви позиция - така обаче цял живот сама бих се слагала в позицията на жертва и бих си я причинявала - писна ми от това. Сега съзнавам, че когато видя, че никой не може да ме унижи, когато се обичам, избирам да се уважавам - тогава давам послания за зрял човек и наистина много повече ме уважават. Заявявам се на мига и на място!"... Малко по малко, когато поработиш по горния начин, когато в ситуация изникне автоматичната мисъл и вярване за унижена, малоценна жертва, проследи в себе си през спомените си все по-назад. Ще видиш ясна повторяемост на възприятието ти в много и много ситуации. Върни се в колкото се може най-ранни спомени, там където вярванията са заложени. Някоя особено ярка ситуация ще изпъкне сама - поработи по нея. Представи се на малката себе си: "Аз съм ти от бъдещето, за да променим нещата!" - бавничко и спечели доверието, прегърни я. Тогава донякъде промени самата ситуация, но по-скоро отношението си вътре в нея. От жертва, към спокойна самоувереност, себезаявяване, игрива радост, самочувствие и уверенст в себе си. Ако тогава си се свивала, виж се като пакостничка, като буйна палавница, която и да я накажат, и е все тая, бяга и се смее и налага себе си с огромна енергия. Можеш в ситуацията да си викнеш сигурни за теб хора, които да застанат на твоя страна и да се почувстваш сигурна и заслужаваща достойнство и автентичност. помни, че това са твоите спомени, в които време не съществува, а са тук и сега и можеш да ги модифицираш творчески както искаш. Не променяш реално станалото, нито реално спомените си за миналото, а отношението, емоционалната си настройка. Когато така преработиш много и ключови спомени, работата с автоматичните мисли и вярвания става все по-силна и ефективна. Все повече в настоящите ситуации реагираш асертивно, спокойно, самоуверено, със самоуважение и харизма! Разбира се, с психотерапевт такава работа се върши по-ефективно и цялостно. Успехи!
 38. 2 points
  Мисъл за деня-9.12.2017г Мнозина се занимават с окултни науки, но всички не успяват. Защо? Те бързат много, искат по външен, по механически начин да придобият всичко. Това е невъзможно. Някой прочел нещо по алхимия и веднага иска да превръща неблагородните метали в благородни. Той не знае, че преди да придобие това изкуство отвън, трябва да го е придобил в себе си. Преди да борави с външни методи, той трябва да е придобил Любовта, т.е. онзи философски камък, който превръща неблагородното в благородно. ...Вътрешна алхимия е нужна на човека. Тя разполага с методи и правила, които не са писани в никоя книга. Те са писани в самия човек, както и във великата природа. Който знае този език, само той може да чете и да се ползва от тях. Степени на съзнанието
 39. 2 points
  09.12.17 Многие занимаются оккультными науками, но не все преуспевают. Почему? Они очень спешат, хотят всё приобрести по внешнему, механическому способу. Это невозможно. Кто-то прочёл что-то по алхимии и сразу хочет преобразовывать неблагородные металлы в благородные. Он не знает, что прежде чем приобрести это искусство извне, нужно приобрести его в самом себе. Прежде чем заниматься внешними методами, ему надо приобрести Любовь, т.е. тот философский камень, который превращает неблагородное в благородное. ...Внутренняя алхимия нужна человеку. Она располагает методами и правилами, не записанными ни в каких книгах. Они написаны в самом человеке, как и в великой природе. Только тот, кто знает этот язык, может читать эти записи и пользоваться ими. Степени сознания Мнозина се занимават с окултни науки, но всички не успяват. Защо? Те бързат много, искат по външен, по механически начин да придобият всичко. Това е невъзможно. Някой прочел нещо по алхимия и веднага иска да превръща неблагородните метали в благородни. Той не знае, че преди да придобие това изкуство отвън, трябва да го е придобил в себе си. Преди да борави с външни методи, той трябва да е придобил Любовта, т.е. онзи философски камък, който превръща неблагородното в благородно. ...Вътрешна алхимия е нужна на човека. Тя разполага с методи и правила, които не са писани в никоя книга. Те са писани в самия човек, както и във великата природа. Който знае този език, само той може да чете и да се ползва от тях. Степени на съзнанието
 40. 2 points
  Мисъл за деня-8.12.2017г ...не се стремете да разрешавате неразрешими въпроси, нито пък се отказвайте от разрешимите. Натъкнете ли се на някой неразрешим въпрос, благодарете, че има с какво да се занимавате в далечното бъдеще. Дойдете ли до някой разрешим въпрос, не казвайте, че не е ваша работа да се занимавате с него. Изследвайте причините и последствията, пред които се намирате, и благодарете, че ви е дадена възможност да разширите кръга на знанията си. ...Щом е дошъл на земята, човек трябва да учи, да се интересува от всичко. Което може да разреши, ще разреши; което не може да разреши, ще остави настрана, за далечното бъдеще. Собственик-и-наемател
 41. 2 points
  Misha64

  Социални проблеми

  Аз точно към това го предизвиквам. Между другото предизвиквам всички участници в дискусията - мъже и жени. Защото не само той е подвластен на езика и словестните и мисловни формули. Аз предизвиквам всички да разнищим тази мисловна/словесна формула и да открием кой какво съдържание намира и смята че трябва да притежават истинските, достойните, качествените МЪЖ и ЖЕНА.. Да речем че трябва да ги дефинираме и да ги обясним на някой паднал от Марс, който не знае що е то. какво ще му обясним?
 42. 2 points
  Мисъл за деня-3.12.2017г Питам тогава: какво е предназначението на съвременната религия? Да ни научи да вярваме в Бога ли? Какво е тогава предназначението на вярата? – Предназначението на вярата е да крепи нашия ум. Какво е предназначението на нашия ум? – Да ни научи да живеем добре, разумно. Какво е предназначението на нашия разум? – Да подтикне нашето сърце към добродетели. Какво е добродетелта? Защо ни е тя? – Добродетелта е основа на нашия земен живот. Следователно, тя е необходима за всинца ни. И докато човек не добие за себе си тези добродетели, той не може да си спомни, не може да разбере своето минало. И оздравя дъщеря ѝ
 43. 2 points
  Съгласна, с едно допълнение... Вземането на решения е сериозен и отговорен момент. Ние често се оправдаваме, че обстоятелствата или други хора са взели решение вместо нас и ние остава да носим последствията. Всъщност обстоятелствата, събитията и другите хора до нас са само факторите за нашите решения. Ако ние ги оставим те да ни водят, значи ТОВА е нашето решение = отказ от самостоятелно решение. И си носим последствията за този отказ. Моят личен опит - и добър и лош - сочи, че при вземането на решенията първо се слуша вътрешния глас и сърцето, но задължително след това разумът пре-проверява няколко пъти материалната реализация в съответните условия, както и истинността и произхода на вътрешните гласове и сърдечния избор. Да добавя, че съм поразена колко много може да помогне астрологията при вземането на важните, определящи съдбата решения!
 44. 2 points
  DilianaD

  Тревожност

  С право те е страх и това не е опция в твоят случай, защото вместо да си опознаеш и решиш проблемите, то ще се закопаеш още по-дълбоко. Дори и да се почувстваш по-добре от медикаментите за някакъв момент, това ще е НЕ само отлагане във времето, а дори и загуба на важни за теб месеци/години... Страничните ефекти от листовката са най-малкото от което да се палшиш. Аз на около 20 г се плъзнах по тази пързалка, но това не реши проблемите ми, а ме доведе до едно състояние в което емоциите, чувствата и смисъла ставаха все по-непознати и далечни, а страховете не само не изчезнаха във времето, а набраха още повече сила. Това е страшното!
 45. 2 points
  30.11.17 Учитесь разумно! Любите разумно! Ходите разумно! Делайте всё разумно! Это – задача ученика, призванного в сегодняшний век служить новой эпохе, наступающей новой эре. Связывание и развязывание Учете разумно! Обичайте се разумно! Ходете разумно! Всичко правете разумно! Това е задачата на ученика, който е призван в сегашния век да служи на новата епоха, на новата ера, която настава. Вързване и развързване
 46. 2 points
  26.11.17 Учение Христа – в принципах, а не в формах. Принципы расширяют, а формы ограничивают. Вне Христовых принципов жизнь бессмысленна. Противоречие в созвучии Христовото учение е на принципи, а не на форми. Принципите разширяват, а формите ограничават. Вън от Христовите принципи, животът на човека е безсмислен. Противоречие в съзвучието
 47. 2 points
 48. 2 points
  Мисъл за деня-22.11.2017г Лошите хора са покрити със сняг и с лед. Като дойде слънцето, снегът и ледът ще се стопят, ще се образува кал, която ще донесе най-големите блага. Тия хора ще бъдат носители на най-благородните и възвишени идеи; те ще бъдат най-самоотвержените хора. Такива, каквито сте, вие сами ще оправите света – никой друг не може да го оправи. Бог е говорил
 49. 2 points
  Мисъл за деня-21.11.2017г Някой иска да стане рано сутрин, да се помоли на Господа и да започне работата си навреме. Колкото по-силно е желанието му, толкова по-голямо изпитание ще му дойде. Като знаете това, дръжте съзнанието си будно, да не се поддавате на изкушения, които могат да ви изместят от правия път, от решенията, които сте взели. Бъдете внимателни, не се поддавайте на изкушения. Защо идват изкушенията? Те са мощна сила, която съществува в природата. Задачата на тази сила е да се явява като противодействие на всяка добра работа. За онзи, който разбира законите на природата, тази сила служи като подтик. За онзи, който не разбира тези закони, тази сила е противодействие, което го спъва. Музикален живот
 50. 2 points
  21.11.17 Кто-то хочет стать рано утром, помолиться Господу и вовремя начать свою работу. Насколько сильнее его желание – настолько бóльшее испытание к нему придёт. Зная это, держите своё сознание пробуждённым, не поддавайтесь искушениям, которые могут отклонить вас с правильного пути, от решений, которые вы приняли. Будьте внимательны, не поддавайтесь искушениям. Почему приходят искушения? Они – мощная сила, существующая в природе. Задачей этой силы является противодействие всякому доброму делу. Для тех, кто понимает законы природы, эта сила служит толчком [к развитию]. Для тех, кто не понимает эти законы, эта сила – противодействие, затрудняющее [развитие] человека. Музыкальная жизнь Някой иска да стане рано сутрин, да се помоли на Господа и да започне работата си навреме. Колкото по-силно е желанието му, толкова по-голямо изпитание ще му дойде. Като знаете това, дръжте съзнанието си будно, да не се поддавате на изкушения, които могат да ви изместят от правия път, от решенията, които сте взели. Бъдете внимателни, не се поддавайте на изкушения. Защо идват изкушенията? Те са мощна сила, която съществува в природата. Задачата на тази сила е да се явява като противодействие на всяка добра работа. За онзи, който разбира законите на природата, тази сила служи като подтик. За онзи, който не разбира тези закони, тази сила е противодействие, което го спъва. Музикален живот
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
×