Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 04/02/10 in Блог Коментари

 1. 3 points
  Да, и аз съм размишлявала върху това, че Кехоу силно отключва критицизма в хората. Защо? След като е толкова сериозен реалист. Ефектът според мен се получава от няклко стъпки: 1. Резултатите му са много добри, около тях започва да се шуми и той придобива известност, граничеща със скандалната. 2. Хората го прочитат веднъж, смятат, че всичко са разбрали, и забравят половината от твърденията му, като в главите им остават само новаторските, "скандалните'. Така се получава леко изопачаване на неговите обяснения. 3. Ако първият опит на някого е несполучлив, най-лесно е да се обвини авторът. Забравяме, че и каране на колело сме научили с рани по колената. Аз също много уважавам Кехоу, защото ни учи да работим съзнателно с мисълта и са понасяме последствията от това - т.е. да сме отговорни и в тази ( доскоро езотерична = скрита) област от живота. Освен това ни учи да се отървем от модела "Магарето и моркова", т.е. да не забравяме постигнатото. Който не е осъзнал това, няма смисъл да ползва техниките му. И последно - правейки познанието по-достъпно за мнозинството, той е пропуснал един момент - ако човек постъпва по Божията воля, всички компоненти от живота му започват да се подреждат , все едно че е ползвал тези техники. Но все пак Кехоу е дал основите препоръки за добър морал, без който техниката би се върнала като бумернаг върху ползващия я. Благодаря, Донче.
 2. 3 points
  Мили приятели! Благодаря! Хубав ден на всички! Бъдете благословени!
 3. 3 points
  Аделаида

  ЧАША КАФЕ

 4. 2 points
  KirilChurulingov

  За хвърчащите хора

  Ангелите преследват целта: в бъдеще всеки човек да вижда във всеки друг човек нещо божествено, скрито в него.
 5. 2 points
 6. 2 points
  Изкуството на ангелите Да ни благослови Бог всички, да стигнем до Любовта, за да подейства в нас Мъдростта и да познаем Истината, която ще донесе Свободата и така - ще влезем в Божествения Живот, напускайки временното съществувание - завинаги!... Обаче - най-напред идва Правдата - тя е основа на Любовта... Правдата - това е еднаквото отношение, което трябва да имаме - към всички души... В правда, истина и святост
 7. 2 points
  "...човек трябва да познае себе си. Той сам е мярката за себе си. Ако се сравнява с другите хора, това не е уместно. Ако речете да се сравнявате с другите хора, за да се изправите, то е труден този въпрос. Всеки човек е мярка за себе си. И ако вземеш друг човек за мярка на себе си, ти ще паднеш в погрешка. Тогаз трябва да пазите слудующия закон: Единицата, едното съдържа всичко в себе си. Но едното е и във всичко! Всички са в едното и едното е във всички. Значи, ще съзнаваш, че Божествената мярка е вътре в тебе. Ще съзнаваш две състояния, две положения: Ти си в Бога и Бог е вътре в тебе. То са две различни състояния. ... Когато ти си в Бога, Бог ще се грижи за тебе. А пък когато Бог е в тебе, ти ще помислиш за Него! А пък когато ти си в Бога, Той промишлява за тебе. * Научете се да изпълнявате Волята Божия. Бог живее в нас и ни наблюдава. Но не ни прави никакви забележки. Той живее в нас и ни наблюдава. Като мислиш, чувствуваш и постъпваш, Той те наблюдава и казва: „Тази мисъл не е такава, каквато трябва да бъде, това чувство не е такова, тая постъпка не е такава, каквато трябва“. Ти се оправдаваш и казваш: „Условията не са такива, онези хора не са такива.“ Бог ти казва, че тази постъпка не е такава, три пъти и млъкне. * Любовта е път на живота. Там, дето има Любов, има Светлина. А там, дето има Светлина, има и Топлина. А там, дето има Топлина, има и сила. Или друго яче казано: там, дето е почнала да действува Любовта, почва да действува и Мъдростта. И там, дето Мъдростта действува, по необходимост идват и Истината и Свободата. Не само да мислите. В мислево отношение има доста прогрес във вас. И в духовно отношение има голям прогрес. Но на физическото поле имате малък резултат. В силата сте слаби. Като дойде до изпълнението на някои работи сте слаби. И знаете ли, у българите има една поговорка: „Малките камъчета прекатурват колата.“ Аз се чудя, как може едно малко камъче да катури колата. Това е вярно в друг смисъл. Една малка искрица, турена на една бомба може не да катури колата, но може да хвърли цяла къща във въздуха. Една малка думичка, казана, знаете ли какво може да направи? Целия свят може да прекатури, всички хора да ги раздели на два лагера. Една малка погрешка във вашия ум може да обърне целия ви ум. Една малка погрешка във вашите чувства, може да обърне наопаки сърцето ви. Една малка погрешка във волята ви, може да преобърне цялата ви воля наопаки. Не отнасяйте нещата сега до другите хора, но към самите вас. Една малка погрешка в ума ви, веднага я поправи, понеже иначе твоята кола ще се прекатури най-първо. И най-малката погрешка в сърцето ви, я поправи, иначе ще се катури колата ви." Изкуството на ангелите
 8. 2 points
  Благодаря! Много полезен е твоят коментар! Неоцененото богатство Човек не съзнава, че е роб и че освобождението му е предстояща задача, а не - текущ факт, както схваща нещата обикновеният човек... Трябва да бъдем търпеливи и да не приемаме лично нещата... Поне дотолкова трябва да имаме ум, че да не се дразним от другия, защото - "другостта" е свързана само с формата и затова е илюзорна... Ще се заобичаме, когато се научим да виждаме себе си и в "другия"... Търпение... Само търпение... Изкуството на ангелите
 9. 2 points
  Колко често говорим за будност, за усещане, за осъзнаване и прилагане. И колко е трудно, докато вървим през пустинята, да устояваме на изпитанията. Волята, без вяра е за никъде. Голата воля - убива. Вярата - съгражда. Чистота в нас, чистотата на чувствата и мислите ни (колко относително звучи това), може да ни покаже пътя. Защото пътечките ни са буранясали, но ние си ги мислим за широки магистрали. И се спъваме в невидимите бурени, защото тези бурени са в нас самите. Божествената Искра, живееща в нас, породила ни, без нашето вътрешно желание да се превърнем в чисти проводници, няма да засияе. А за това, за кой ли път си повтарям - нужно е приложение, разумно приложение. Нужна е мравешката крачица, за да получим богатството на Божието Благословение.
 10. 2 points
  " Човек трябва да застане на това място от злото, че да не изгаря, но да се ползва от него. Засега злото, като мощна сила, е потребно. Понеже злото господарства в света, вие трябва да се учите от него. Всички хора казват, че не обичат злото, а всъщност правят зло. Значи, макар и несъзнателно, те го обичат. Може ли човек да прави нещо, което не обича? Човек дава път и на злото, което е вън от него. Той възприема някоя лоша мисъл в ума си, или някое лошо чувство в сърцето си, храни ги известно време и след това ги изнася вън от себе си. Човек трябва да има будно съзнание, да не допуска злото в себе си, да не дава в услуга на злото нито устата, нито ума, нито сърцето си. * Сегашните хора живеят в един свят на големи противоречия, в който злото царува, а доброто слугува. Докато злото царува, страданията и нещастията са неизбежни. Сега се създава нов свят, с нов ред и порядък, в който доброто ще царува, а злото ще слугува. Някои очакват този свят да дойде вече. Те го очакват преждевременно. Злото не иска да отстъпи царството си. То има още работа, има да взима от света. Докато не получи своето си, злото няма да отстъпи. Вижте какви дълбоки корени е пуснало злото в света. Днес мнозина мислят, че като наругаят някого, ще го оправят. Днес навсякъде виждате насилието да управлява, но светът не може да се оправи чрез насилие. Какво може да донесе насилието? Ще кажете, че чрез насилието човек учи, опитности придобива. Каква опитност ще придобие момата от своя възлюбен? Тя казва: „Изгорих се малко, но поне го познах“. Десет момци ще я обикалят и десетте ще я изгорят и тя мисли, че придобила някаква опитност. Десетте ще я изгорят по различен начин, а тя пак няма да ги разбере. Змията ще те ухапе по един начин, кучето – по друг, комарът – по трети начин, но ти все ще бъдеш хапан и нищо особено няма да научиш. Ако мислиш, че ще знаеш какво нещо е хапането, лъжеш се. Едно нещо трябва да знаете: злото царува в самия човек, а не вън от него. Външните условия са причина да се прояви злото навън, да излезе от човека, да види какво се крие в него. И най-кроткият човек може да бъде предизвикан да прояви злото в себе си и да ухапе. В стремежа си да се самозапази, човек може да убие човека. * Освен Бога няма друга сила, която може да освободи човека от властта на злото. Колкото и да се бият хората, колкото и да воюват, ако Бог не се всели в тях, никаква свобода не могат да имат. Вън от Бога царува насилието, а в Бога – свободата. където царува злото, въпросите не се разрешават правилно. Разрешаването на въпросите се заключава във вселяването на Бога в човешката душа. Казано е в Писанието: „Аз ще се вселя в тях, те ще ми станат народ и аз ще им бъда Бог“. Слушате ли някой да плаче и да се оплаква от съдбата си, ще знаете, че той е слаб човек. Силният не се оплаква. – Защо? – Защото Бог се е вселил в него. Той е пожертвал живота си в служене на Великия. Всяка жена или всеки мъж, които жертват живота си в служене един на друг, не са силни хора. Мъж, жена, майка, деца, всички трябва да пожертват живота си в служене на Бога. Щом служат на Него, те ще служат и на ближния си. Докато живее само за себе си, или за своя ближен, човек служи на злото. Щом живее за всички, щом обича всички, той служи на доброто. Който иска да служи на доброто, той трябва да обича първо Бога, а после ближния си и себе си. В Единния са всички. Той включва в себе си не само хората, но и растенията, и животните. Дайте път на доброто в себе си, за да се всели Бог във вас и да обичате всички. Какво по-голямо благо може да очаква човек от това, да разшири сърцето си, да придобие вътрешен мир и спокойствие? Сегашните хора живеят в един свят, на който не са господари. Те имат един господар, който ги заставя да правят това, което не искат. Никой не прави зло доброволно. Човек е заставен да прави зло, насила го карат. Благодарение на това, всички хора пъшкат под тежестта на злото и очакват да дойде някой да ги спаси. – Кой ще дойде? – Бог. – Как ще ги спаси? – Като се всели в тях. Кога познавате, че Бог се е вселил в човека? Един от признаците за вселяването е, че човек става господар на своите мисли, чувства и постъпки. Видите ли, че някой плаче, ще знаете, че той е далеч още от вселяването. Светията не плаче. Не е лошо нещо да плаче човек. Плачът, както и дъждът в природата, имат благоприятно въздействие върху човека. Като плаче, човек се лекува. казано е в Писанието: „Ще дойде Бог и ще изтрие всяка сълза от очите на човека“. Тогава няма да има причини за плач. Днес хората плачат, защото има причини за плач. Новият живот изисква чисти, здрави, силни хора. Там не се позволява никаква нечистота. В който дом влезете, трябва да носите чистота. И тия, които ви приемат, също трябва да бъдат чисти. Само така можете да очаквате вселяването." Неоцененото богатство, Рилски Беседи, 25.08.1940 г.
 11. 2 points
  Нечистота е когато човек не е достигнал още до вътрешното, скритото, окултното разбиране на живота... Тогава той говори неща, които не разбира - защото това, което казва такъв човек, се отнася до Реалността, която е духовна, а пък човекът си мисли за физическите неща, т.е. има предвид - сенките, илюзията на физическото поле... Това изопачава смисъла на чистите духовни учения и затова е нечистота, незрялост...
 12. 2 points
  "Казва Христос: „Който напусне жена си, прелюбодейства“. Христос обяснявал тази мисъл на учениците, говорил им за дълбокия смисъл, който се крие в нея. Всички хора днес страдат от неразбиране на нещата. Те разглеждат всяко нещо в неговия буквален смисъл. Тази мисъл е новозаветна, и кой как я прочете, ужаси се и казва: „Ние трябва да пазим жените си като писани яйца. Любиш ли жена си, ще любиш и Бога“. Не, аз казвам, че ако любиш жена си, Бога не можеш да любиш. Но любиш ли Бога, ти не можеш да не любиш жена си и децата си, и всички същества. Ще любиш, както Бог люби. Тогава Любовта ще бъде нещо възможно за тебе, и ти няма да казваш, че „този не мога да търпя“, „онзи не обичам“ и т.н. Като човек, вярно е, че много неща са невъзможни, но невъзможното за човека е възможно за Бога. Човешката любов е частична, Божията Любов е целокупна. Под „целокупност“ разбирам единение, единство в съзнанията. Ако ти любиш всички хора, техните съзнания, като възприемат твоята любов, ще се съединят с твоето, и ще има единство в съзнанията. „Всеки, който напуща жена си, прелюбодейства.“ Този стих, преведен в широк смисъл, означава: „Всеки, който напуща Божията Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина, прелюбодейства“. " Братя в единомислие, Съборни Беседи, 20.08.1927 г.
 13. 2 points
  Трябва, търпеливо да придобием едно ново разбиране за себе си - реалното разбиране... То ще дойде, когато осъзнаем, че тук, на земята - сега виждаме и коментираме само отражението си, а не същинският Божествен човек, който де факто сме ... Това сме - всички заедно и всеки един от нас, поотделно... "Вие сте с главата нагоре и с краката надолу, а гледате образа във водата, че неговата глава е към центъра на Земята, а вашата е към центъра на Слънцето." Ние сме материалисти, в душата си, в нисшата си астрална душа, когато - "гледаме образа във водата" (както и да се самозаблуждаваме в изявленията си, когато цялото ни мислене е съобразено с текущата земна парадигма... Самият факт, че тя се променя - говори , че тя няма тежест и затова - не е истинна)... Всъщност - ние първоначално се стремим да задоволим нуждите на този "образ във водата", смятайки, че образът (това е егото) - е действителен човек... Но не - от опита си , на Земята, разбираме, че този път не е правилен, защото много страдаме, докато служим на образа... Едва когато "се обърнем" и разберем, че реално, ние не сме образа, а действителният човек, чиято глава сочи към Слънцето - т.е. Бога - и само когато поставим Бог и в началото, и в края, и във всичко, което мислим, чувстваме и вършим - тогава нещата ще се променят за нас и страданията ни ще свършат...
 14. 2 points
  Лъчезарна

  Рила-опит за разказ

  Да обиколиш Близнака и да се спреш на вътрешния... Да поседнеш на камъните, да послушаш как капките на топящият се сняг падат в езерото и как ехото повтаря звуците им като малки камбанки... Да затвориш очи, да усетиш как слънцето топли гърба ти. Д усетиш хладния ветрец от езерото как погалва лицето ти. И да потънеш в тишината. Тя да те обвземе, да те изпълни и цялата смисленост на този свят да те прегърне... И Душата ти да се изпълни с чувството за съпричастност и единение.
 15. 2 points
  Той е тук - винаги с нас и в нас, независимо какво мислим и вършим. Ние сме проводници на неговото слово, което ни оживява. И когато се научим да го прилагаме, нашият вътрешен свят ще се изпълни с омиротворение...
 16. 2 points
  Заслугата е изцяло на Учителя... Прекланяме се всички, пред Неговия Дух! Той е с нас, сега - в дните, в които израстваме вътрешно...
 17. 2 points
  Eлф

  Дванадесетте избора

  Отново сме на едни вълни . Снощи четох нещо по този повод от Учителя в една книга. Пеперудено ни е...душата те разбра . Това което прочетох днес е едно прекрасно продължение на думите прочетени снощи. Да, Господ винаги потвърждава Словото си разкривайки пред вътрешния взор най- дълбоките взаимовръзки стоящи зад пъстрото многообразие на нещата. Поздрави!
 18. 2 points
  Розалина

  ЧАША КАФЕ

  Материала,който съм записала в блога си под името "Чаша кафе" ми попадна случайно един ден.Не знам кой е автора. Намирам го за съдържателен и доста верен.Аз дописвам списъка с нещата ,на които следва да обръщаме внимание така: 1. Живей просто. 2. Обичай щедро. 3. Желай от сърце. 4. Говори мило и приятелски. 5.Бъди благодарен за всичко,което имаш. 6.Върши малки неща,но с много любов. 7.Винаги давай най-доброто от себе си. Пак ги докарах до 7.Ами какво да се прави това число ми е любимо и все до него стигам. Например любимата ми еврейска поговорка е :"От всяка ситуация има минимум 7 изхода" Поздрави
 19. 2 points
  infinity1305

  Войнишки плитки

  Как тихо ми е до прозореца сега. В очакване да слея белотата на моята последна зима с цветята по пътеката от лотоси. Красива вкаменелост от коси бездъхни съм. ... и коренни ръце. Как тихо е, когато с тях не мога да те имам. А Каллас пее... Ангели се сливат по крайчеца на уличните фотоси. ******
 20. 2 points
  Лъчезарна

  История за идеалната жена

  За идеалната жена... Желанието да поставим в центъра на координатната система себе си, а Бог да е наоколо, води до страх от загуба на контрола. Идеализмът, в някаква степен, тук на земята, придобива форма на свръхконтрол - ще се старая да съм идеален и така никой не може да ме помръдне от създаденото и фиксирано - свръхточно местенце... Страхът да загубиш контрола, е липса на отдаване. Ако не отдадеш себе си Богу, ако не поставиш в центъра на координатната система Бог, а ти да си наоколо, не би изпитал пълнотата на всепроникващата Любов. Защото координатната система се осмисля от центъра, а околностите са следствие от него. Виж, ако се придвижваш към центъра, това вече си е себепресъздаване.
 21. 2 points
  Лъчезарна

  История за идеалната жена

  За пеперудите... Ако трябва да изживея живота си отново, не бих сменила нищо. Колкото и каквото да се е трошило у мен, точно то, днес, ме прави по-смислена в очите ми. Изпитанията са ни нужни за себенамирането. Без тях, без усещането на границите, щяхме да сме безволеви. Не толкова на външен план (и това си е необходимост), колкото на вътрешен. Вече нямам спомен какво е да се живее без опити за себеопознаване, съграждане, размишление, приемане и проявяване на заложеното у мен. Вярно е, че има сивота и мъгла - в дадени моменти. Но и те, в общия поток, са необходимост. Радостта, че мога да усещам скритите от обикновените очи неща, тъгата, че се чувствам захвърлена някъде, където нищо не ми говори за мой дом... И двете състояния са добри и смислени... Дори когато осъзнавам, че греша и не успявам да се спра на време... И тези моменти са част от пътеката. Доброто и злото са частни стойности за нас, но нямат нищо общо с Божественото. Когато за миг успея да надникна зад тази граница на дуалност... ...когато отново се осъзная тук, остава едно усещане за единение и всепроникване...
 22. 1 point
  Гост

  Мона

  Благодаря ти от сърце. Красиво усещане за летен дъжд и есенни листа. Има смисъл в признанията, защото оставят белези, неспособни времето да изтрие. Все едно сънища като дъждове, които ни отморяват, като слънчеви хоризонти, които ни обещават светли пътища ... Благодаря ти.
 23. 1 point
  Аделаида

  По море

 24. 1 point
  xameleona,аз харесвам дон Мигел Руис .(Прощавай за скромната ми оценъчна система) Така се случи,че дон Мигел Руис ,се появи на пътя ми в една доста сериозна житейска лутаница и ми стана спътник за известно време.Появи се да ми предаде няколко начални урока.До ден днешен 4 споразумения са част от житейската ми философия. Имах нужда някой да ми каже:1.Да бъда винаги безгрешна в словото си,2.Да не приемам нищо лично,3.Да не правя предположения,4.Винаги да давам най-доброто от себе си. Имах нужда,да проумея,че онова,което другите казват и правят ,е проекция на тяхната реалност,на тяхната мечта. Дон Мигел Руис ми каза тези и други обикновени неща.С негова помощ стигнах там ,където трябваше да стигна,но тогава не знаех това.Ето затова харесвам дон Мигел Руис. Доста по-късно започнах да чета беседите на Учителя.Определено бях стимулирана от атмосферата и духа на този форум,на Портала.Започнах да се уча и още дълго ще се уча.Днес знам,че пътят ме е водил към Учението на Беинса Дуно. И все пак дон Мигел Руис ме съпроводи по един труден участък от пътя,за което съм му много благодарна . xameleona,ти си един от модераторите на този форум и ще използвам случая да кажа чрез тебе, на всички останали -Иво,Донка,Ани,Моника 13,Диана Илиева,Станимир,Аделаида,Чебурашка,(прощавайте ако пропускам някого),вие работите сърцато,с много Любов и това ваше отношение създава усещане за топлина и уют във форума.Благодаря ви.
 25. 1 point
  Това си е твое мнение, което аз например не споделям... особено, когато е така фанатично изречено.
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×