Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 03/04/20 in Молитви

  1. 1 point
    Господи, благослови Всемирното Бяло Братство, което сега присъства между българите и славянството. Укрепи Духа му. Дай вяра, упование и надежда в Тебе на тия, които следват Твоя път, да се съвземат и да Те славят през всичките векове на бъдещето. Стори, Господи, Боже наш, това заради Великото Си Име, с което си знаен през всичките векове горе на Небето и долу на Земята. Направи да се освети Името Ти пред всички ония, които спъват Твоето свято Дело, и да знаят, че Ти си само Един, в Когото няма измяна и Който си всякога силен да помагаш и да избавяш. Разпръсни враговете на Твоето Царство, Господи, от пред Лицето Си, и ние ще Те славим с чисто сърце, когато ни помогнеш и превъзмогнеш да прогоним лукавите духове на ада, които искат да развалят Твоето свято дело. Ти, Господи, сам действай сега с крепката Си ръка. Стори това заради Господа нашего Исуса Христа, чрез Което Име Ти си благоволил да Те призоваваме. Нека управляващите в този народ да познаят, че няма друг Господ и Бог освен Тебе. Ти си само Един. Амин.
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?

    Sign Up
×