Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 04/02/10 in Файлове

 1. 2 points

  Version

  1743 тегления

  Паневритмия за деца - Дом Паневритмия - видео филм "Говорете на деца за Любовта, която носи здраве, за Мъдростта, която освобождава от противоречия и за Истината, която освобождава от ограничения." "Кажете на децата: Бъдете работливи като пчелите! Бъдете постоянни, както е постоянно растението! Бъдете яки като дъба и непоклатими, никой да не ви отклонява от вашата идея! Природата трябва да се изучава по такъв начин. Всичко това би дало нов подтик на човечеството." "Ти, като майка, като милваш детето си по главата кажи: Да влязат в теб Божествените мисли, да носиш светлина на човечеството, да помагаш на по-слабите си братя, да влязат в теб благородни чувства!" "Възпитателят трябва да създаде условия и растеж на онова, което е вложено в душата от Бога, а не той да внася нови идеи в нея.... Колкото хора има на земята, толкова различни методи за възпитание.... При новото възпитание човек ще се променя с музика." "Паневритмията не е само игра, но и съзнателно влизане в контакт с Разумната Природа. Паневритмията трябва да се приложи във възпитанието на индивида, обществото и човечеството." Продължителност на филма: 17:33 мин Големина на видео файла: 176 МБ Видео кодировка: XviD * Филмът е предоставен от Изгрев ТВ и може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. За повече информация или за дарения, моля пишете на: naranina_bb@yahoo.co.uk Филмът е организиран и финансиран от Общество "Бяло Братство" - Велико Търново * Цитати са мисли от Учителя взети от филма Дата на първоначално въвеждане: 15.11.2006 г.
 2. 1 point

  Version

  2658 тегления

  Учителят говори Учителят Петър Дънов съставител: Георги Радев мисли от Учителя Петър Дънов по основни категории в Учението Ние поднасяме Словото на Учителя на всички братя, чиито души са затрогнати от Любовта, чийто дух се радва на пълна свобода. Защото само онзи, казва Учителя, чиято душа е затрогната от Любовта, живее. Само онзи, чийто разум е озарен от знанието, носи светлина. И само онзи, чийто дух се радва на съвършена свобода, може да се нарече истински човек и брат на човечеството. Съдържание Предговор Живот Душа Истина Любов Мъдрост Правда Бог Човек Дух Добро Свобода Светлина Ядка на Божественото учение Живата Природа Великото Всемирно братство Четирите неща Учител Ученик Свещения огън Тяло на Любовта Христос Послесловие Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство Издателство: Бяло Братство София, 2005 г. ISBN: 954-744-066-7 Дата на първоначално въвеждане: 12.07.2006 г.
 3. 1 point

  Version

  1347 тегления

  НБ, 2-ра серия, Сила и Живот, "Духът и Плътта" - стар правопис Духът и Плътта Неделни Беседи, Сила и Живот 2ра серия стар правопис Учителя Петър Дънов Съдържание на неделните беседи от томчето Беседа Стих от Библията Дата 1. Духът и плътта (Гал. 5:17), 02.11.1914 г. 2. Новото основание (I Kор. 5:11, Йоан 14:6), 10.05.1915 г. 3. Великден (Мат. 28:19), 22.03.1915 г. 4. Многоценният бисер (Мат. 13:46), 19.04.1915 г. 5. Учителите (Мат. 23:8), 07.12.1914 г. 6. Словесното мляко (I Петр. 2:2), 16.11.1914 г. 7. Стари и нови мехове (Лука 5:37), 12.07.1915 г. 8. Свобода на Духа (II Kор. 3:17), 23.08.1915 г. 9. Божественият Промисъл (Лука 12:7), 24.05.1915 г. 10. Истината (Йоан 8:32), 24.04.1916 г. 11. Марта и Мария (Лука 10:40), 14.01.1917 г. 12. Растене в благодат (II Петр. 3:18), 07.01.1917 г. 13. Децата (Мат. 18:3), 11.02.1917 14. Блажените (Мат. 5:10), 04.02.1917 г. * в скоби са дадени стиховте от Библията, с които започват съответните беседи * съдържанието е взето от съвременна електронна версия на томчето Дата на първоначално въвеждане: 12.07.2006 г. "Духът и плътта", беседи държани от П.Дънов (по стенографски записки) изд. София, 1915 г. източник - Издателство Бяло Братство
 4. 1 point

  Version

  1181 тегления

  Living Power – Inspirational Film with Music by the Master Beinsa Douno The majestic images of the Rila Mountains in Bulgaria and the music by the Master introduce you in a world of harmony and joy. Living Power emanates from the mountain peaks, lakes and streams. The Seven Lakes and the peak Mussala are sacred places filled with purity, inspiration, and energy. You are invited to follow the steps of the Enlightened Beings. You climb up towards the summit and you burst into a song , “You are one and the only one, my Mussala, Sacred Place, Divine Summit. My Mussala, Mussala, Mussala, Mussala, My Mussala. Have you seen in clear spring day the sunrise from Mussala?…” Download the film Film duration: 50:07 min File size: 479 MB Video codec: Xvid * The film is offered by Izgrev TV and is free for non-commercial use and distribution. For more information about groups performing Paneurhythmy in USA, please visit: www.paneurhythmy.us TV team: Ivan Mihnevski, Kiril Kirilov, Maria Tasheva Zdravka Baramova – violin and flute Ina Doynova – electric organ and arrangement Дата на първоначално въвеждане: 19.03.2007 г.
 5. 1 point

  Version

  1454 тегления

  Beautiful Life, Endless Path – Inspirational Film with Music by the Master Beinsa Douno Beautiful Life is in the reach for those walking the endless Path of Light. The mystical music by the Master, the pastel images of the sunrise, the sea and the sand dunes are like reminiscence of something man has lost a long time ago and at the same time always present. This is the eternal appeal of the soul. Time will come when those walking that Path “will see that what our soul loves and aspires.” “You will succeed in Life, you will succeed in Life! Listen to the Voice of the Angles and you will succeed in Life!” Download the film Film duration: 62:09 min File size: 589 MB Video codec: XviD * The film is offered by Izgrev TV and is free for non-commercial use and distribution. For more information about groups performing Paneurhythmy in USA, please visit: www.paneurhythmy.us TV team: Ivan Mihnevski, Maria Tasheva Ina Doinova – soprano and arrangement Phyllis Thorpe - narrator Lili Dimmkova – oil pastel Дата на първоначално въвеждане: 19.03.2007 г.
 6. 1 point

  Version

  1837 тегления

  Along the Path of Light - Film Dedicated to the Master Beinsa Douno (Peter Deunov) Born on July 11th 1864, a Great Spiritual Teacher – Peter Deunov who took the spiritual name Beinsa Douno, started his work in Bulgaria. During the course of half a century he gave the knowledge of the coming of the new culture based upon three Principles: Love that bears Life, Wisdom that bears Light and Truth that bears Freedom. In his own words: “There is only one Teacher in the world – God. He has many manifestations in life, but in essence He is One and the same. …Everyone who has the mission to make Truth known to humankind does not speak in their own name – they speak in the name of the One Master.” Peter Deunov brought a spiritual renaissance for the human soul. All fields of human life – science, religion, art, the individual, family and social life, spirit and matter, the human and the transcendental – have been illuminated by the Divine Light brought by the Master. He never failed to address the ordinary things in life as well. In his lectures a special place was devoted to nutrition, the causes of disease, the function of marriage and parenthood, and the education of the new generation. His disciples grew to include many thousands in Bulgaria and abroad. Peter Deunov introduced Paneurhythmy as a method for spiritual development and the continued advancement of humankind. Paneurhythmy literally means - the Supreme Cosmic Rhythm. Paneurhythmy is a system of meditative movements that is set to music and performed outdoors during the spring and summer months. The Master explained, “Through the exercises of Paneurhythmy we come into contact with the vital forces of Nature.” “Each movement has its own intrinsic meaning. All of the exercises, when performed as a whole are a process which develops consciousness, a path to perfection.” Paneurhythmy is now performed in many countries throughout the world: Bulgaria, United State of America, Canada, Iceland, Costa Rica, Mexico, The Philippines, England, Scotland, France, Holland, Belgium, Germany, Switzerland, Italy, Russia, The Ukraine, Latvia, Lithuania, Macedonia, Australia, New Zeeland, Brazil, Spain and many more. Peter Deunov left his earthly life in Sofia on December 27, 1944 with the words, “A small task has been accomplished!. For God!” Download the film Film duration: 26:49min File size: 256 MB Video codec: XviD * The film is offered by Izgrev TV and is free for non-commercial use and distribution. For additional information or donations, please contact: contactus@beinsadouno.com For more information about groups performing Paneurhythmy in USA, please visit: www.paneurhythmy.us All music is composed by the Master Beinsa Douno (Peter Deunov) TV team: Ivan Mihnevski, Maria Tasheva, Stefka Chipeva Script: Antoaneta Krushevska, Nevenka Dimitrova Narrator: Phyllis Thorpe Consultant: Victor Taylor Zdravka Baramova - violin Ina Doynova – electric organ Дата на първоначално въвеждане: 19.03.2007 г.
 7. 1 point

  Version

  4401 тегления

  Животът е притча - документален филм за Учителя Петър Дънов и Учението му Документален филм за Учението и делото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно). Красивите и величествени гледки на Рила и вдъхновяващото Слово на Учителя ни пренасят в магията на Съборните дни - лятната Духовна Школа на Бялото Братство. Филмът съдържа кратка историческа информация за развитието на Учението, както и съвременен видео материал от Седемте рилски езера. Показани са и кадри от всички упражнения на оргиналния танц - динамична медитация - Паневритмия. Продължителност на филма: 70:22 мин Големина на видео файла: 706 МБ Видео кодировка: XviD * Филмът е предоставен от Изгрев ТВ и може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. За повече информация или за дарения, моля пишете на: naranina_bb@yahoo.co.uk слово, музика, Паневритмия: Беинса Дуно четец: Стефан Димитриев тв екип: Иван Михневски, Стефка Любомирова, Мария Ташева песните "Венир Бенир", "Духът Божи", "На Учителя" са в изпълнение на Здравка Баръмова (цигулка) и Ина Дойнова (аранжимент, ел. орган) използвани фотоси от поредицата "Изгревът..." с разрешението на съставителя използвани видео кадри с Петър Дънов от архивен филм сниман през 40те години на миналия век Дата на първоначално въвеждане: 07.08.2006 г.
 8. 1 point

  Version

  4123 тегления

  Изгревът - документален филм с Учителя Петър Дънов Документални кадри с Учителя Петър Дънов - Беинса Дуно /1864 - 1944/ Вероятно сниман през 40-те години на 20 век. Включва моменти от живота на духовния център, наречен "Изгрева", днес - квартал "Изгрев" в София. Включва също така автентични детайли от изпълнението на оригининалния танц - динамична медитация - Паневритмия. Продължителност на филма: 45:22 мин Големина на видео файла: 456 МБ Видео кодировка: XviD * Филмът може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. * озвучаване на филма за Паневритмията с оркестрация на Димитър Грива през 2005 г. Дата на първоначално въвеждане: 07.08.2006 г.
 9. 1 point

  Version

  1548 тегления

  Паневритмия за деца - Слънчевите Песни - видео филм "Скъпи приятели, показваме ви няколко части от един необичаен танц. Нарича се Паневритмия, а това значи космичен, висш ритъм. Играе се рано сутрин сред цветята, пчеличките, росните треви. Нежния вятър ни гали, а птичките ни пеят... Този танц ни прави здрави, весели и добри. " Продължителност на филма: 33:54 мин Големина на видео файла: 327 МБ Видео кодировка: XviD * Филмът е предоставен от Изгрев ТВ и може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. За повече информация или за дарения, моля пишете на: naranina_bb@yahoo.co.uk Филмът е организиран и финансиран от Общество "Бяло Братство" - Велико Търново * цитатът в текста по-горе е от филма Дата на първоначално въвеждане: 15.11.2006 г.
 10. 1 point

  Version

  2254 тегления

  Молитва за човека - видео филм Продължителност на филма: 36:19 мин Големина на видео файла: 365 МБ Видео кодировка: XviD * Филмът може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. Дата на първоначално въвеждане: 15.12.2006 г.
 11. 1 point

  Version

  1796 тегления

  Любовта е Извор - филм за учението в България и Франция Продължителност на филма: 54:08 мин Големина на видео файла: 545 МБ Видео кодировка: XviD * Филмът може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. Дата на първоначално въвеждане: 15.12.2006 г.
 12. 1 point

  Version

  1797 тегления

  Да бъде Виделина - част 1 - видео концерт Вдъхновяващ видео концерт с музика от Учителя Беинса Дуно в зала България. Можете да се потопите в тези вълшебни звуци благодарение на: струнен оркестър с диригент Петър Ганев, солистите - Надя Колева (сопран), Плама Христова (алт), Симеон Симеонов (тенор), Йосиф Радионов (цигулка), Таня Никлева (флейта), аранжимент - Петър Ганев. Ще видите и чуете изпълнението на песните: 01. Махар Бену Аба 02. В начало бе Словото 03. Марш на светлите сили 04. Обетована земя 05. Мелодия 34 - Озарение 06. Играта на поточето 07. Ранен час 08. Мирът иде 09. Радостта на земята 10. Аин фаси 11. Духай, ветре 12. Молитва "Чуй, Господи!" 13. Българска рапсодия 14. Моето слънце днес ще изгрее Продължителност на филма: 49:41 мин Големина на видео файла: 499 МБ Видео кодировка: XviD За повече информация, моля пишете на ganevpeter@yahoo.co.uk * концертът е изнесен на 11.05.2003г Дата на първоначално въвеждане: 15.12.2006 г.
 13. 1 point

  Version

  5494 тегления

  Изворът на Доброто. Последни слова на Учителя "Възможностите на вашия ум, на вашето сърце, на вашата воля, на вашата душа и вашия дух, това, което не се мени – това е Божественото, което трябва да изучавате в себе си. То не е вън от вас. Цялата вселена е по-малка от вас. Човешката душа е по-голяма от цялата вселена – това е Човекът." (Учителя) За книгата През Втората световна война, след началото на бомбардировките над София, Петър Дънов се премества с група последователи в село Мърчаево, на Витоша, където са посрещнати сърдечно в дома на Темелко. Там той дава последните си указания и съвети, като обобщава всичко говорено преди и очертава бъдещето на човечеството. Тези последни слова са записани стенографски и представени от най-близките му ученици Боян Боев и Борис Николов в книгата "Изворът на доброто". Веднъж Учителят уточнява,че в лекциите и беседите си често е отговарял на неизречените въпроси на слушателите. И тук само част от въпросите са изречени. Това обяснява внезапните отклонения от темата в много от беседите, както и разговорния стил на изложение. Разговорите "Изворът на доброто" са заключителната част на Словото на Учителя. В тях Петър Дънов хвърля последен поглед на изминатия път, обобщава, преоценява, пояснява всичко,върху което е говорил, спира се върху най-същественото, дава последни напътствия на учениците. Разговорите "Изворът на доброто", както и цялото Слово на Учителя, отразяват съвършения свят, от който той идва, чистия и свят живот, към който той ни води. Този живот се открива сега за всички хора. За Учителя Петър Дънов Петър Дънов (1864 – 1944) е един от най-големите духовни водачи на двадесети век. Неговото учение за принципите на Божествената Любов, Божествената Мъдрост и Божествената Истина има своите корени в древната езотерична традиция на орфизма – мистичната школа на знаменития тракийски певец Орфей, в християнския мистицизъм и духовното наследство на богомилите, оказали огромно влияние върху духовните движения в Западна Европа през Средновековието. Учителят Петър Дънов, приел духовното име Беинса Дуно, основава движението Всемирно Бяло Братство, което се разраства и днес и привлича хиляди последователи не само в България, но също и във Франция, САЩ, Великобритания, Швейцария, Холандия, Германия, Италия, Коста Рика, Бразилия и много други страни по света. Тук предлагаме кратко есеистично обобщение на учението на Петър Дънов от една негова последователка: В началото на века Божият вестител, Учителят Петър Дънов, започва работата си в България. В продължение на половин век той излага Науката за божествения живот, която започва да се проявява на земята. Тя започва с процес на нашето пречистване и усъвършенствуване. Трябва да се изчистят всички кармични дългове - лични, семейни, обществени, национални и международни, които се дължат на нарушения на етичните закони в миналото и настоящето. ”На човека е дадена свободна воля и той може да избира дали да прави добро или зло, но ще понесе последиците от делата си”, казва Учителят. В повече от 4000 проповеди, лекции и беседи той разкрива принципите, законите и смисъла на живота на прост и разбираем за всички език. Учителят идва, за да ни подготви за една съвсем нова Култура на Любовта. Той носи духовна Пролет за човешката душа. Никога преди човечеството не е получавало такава обилна Светлина. Всички области на човешкия живот – наука, религия, изкуство, личност, семеен и обществен живот, дух и материя, човешко и трансцедентално – са осветени от Божествените Лъчи на Светлината, която Учителят донася. Многото потребности и стремежи на човешкия дух и хиляди въпроси намират отговор в Учението му. (Весела Несторова, Автор на ‘Пътят на светлината’) Екипът на Портала благодари на братята и сестрите, които подготвиха и предоставиха тази книга в електронен формат. Имейл за връзка: donkag@abv.bg * Техничеката бележка: Използвайте програма от сорта на Cool Reader за по-приятно четене на книгата. * горният текст е предговор към едно от изданията на книгата - издателство Кибеа, 2002г Дата на първоначално въвеждане: 20.12.2006 г.
 14. 1 point

  Version

  2108 тегления

  Паневритмия - учебен видео курс - част 2 Паневритмията е обширна наука и голямо изкуство. Тя почива на следните закони: взаимоотношение между човек и природа, зависимост между физиологичните и психичните процеси, съответствие между идея, мисъл, музика и движение. В този учебен видео курс, Ина Дойнова, инструктор с над 15 години опит в преподаването на Паневритмия, ще ви въведе в дебрите на тeзи свещени упражнения. Какво означава Паневритмия? Пан-Ев-Ритмия се превежда като Висш Всеобщ Космичен Ритъм. Пан – това е универсален принцип на Любовта като Творец, мъжкия принцип. Ев – това е универсален принцип на Любовта като Съхранител, женския принцип, от който е произлязло всичко живо. Ритмия - това е, което тече във времето и се повтаря, универсален принцип на периодичността, хармония на отделните части в Цялото. Целта на Паневритмията е да ни синхронизира с Космичния Ритъм. Влизайки в синхрон с него, ние черпим от космическите енергии. Основните опорни точки в Паневритмията са: Господ, природата и изгряващото слънце. А мисълта, която трябва да ни спохожда, докато играем тези красиви упражнения, е мисълта за Великото, за Вечното и Разумното, за пробуждащата се човешка душа. Какво би видял един човек наблюдаващ Паневритмията? Би видял една красива зелена поляна или планина. Всичко това обгърнато с красивата светлина на изгряващото слънце, усмихнати хора наредени в кръг или няколко кръга, а в средата - оркестър. Носи се музика – приятна, красива, привличаща като магнит всеки, който би минал и чул. Играещите са озарени от някаква невероятна светлина. Това е живият кръг на Паневритмията. Продължителност на филма: 3ч 17мин 17сек Големина на видео файла: 1,82 ГБ Видео кодировка: XviD * Филмът е предоставен от Изгрев ТВ и може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. режисьор: Мария Ташева преподавател: Ина Дойнова Дата на първоначално въвеждане: 20.06.2007 г.
 15. 1 point

  Version

  3959 тегления

  Паневритмия - учебен видео курс - част 1 Паневритмията е обширна наука и голямо изкуство. Тя почива на следните закони: взаимоотношение между човек и природа, зависимост между физиологичните и психичните процеси, съответствие между идея, мисъл, музика и движение. В този учебен видео курс, Ина Дойнова, инструктор с над 15 години опит в преподаването на Паневритмия, ще ви въведе в дебрите на тeзи свещени упражнения. Какво означава Паневритмия? Пан-Ев-Ритмия се превежда като Висш Всеобщ Космичен Ритъм. Пан – това е универсален принцип на Любовта като Творец, мъжкия принцип. Ев – това е универсален принцип на Любовта като Съхранител, женския принцип, от който е произлязло всичко живо. Ритмия - това е, което тече във времето и се повтаря, универсален принцип на периодичността, хармония на отделните части в Цялото. Целта на Паневритмията е да ни синхронизира с Космичния Ритъм. Влизайки в синхрон с него, ние черпим от космическите енергии. Основните опорни точки в Паневритмията са: Господ, природата и изгряващото слънце. А мисълта, която трябва да ни спохожда, докато играем тези красиви упражнения, е мисълта за Великото, за Вечното и Разумното, за пробуждащата се човешка душа. Какво би видял един човек наблюдаващ Паневритмията? Би видял една красива зелена поляна или планина. Всичко това обгърнато с красивата светлина на изгряващото слънце, усмихнати хора наредени в кръг или няколко кръга, а в средата - оркестър. Носи се музика – приятна, красива, привличаща като магнит всеки, който би минал и чул. Играещите са озарени от някаква невероятна светлина. Това е живият кръг на Паневритмията. Продължителност на филма: 2ч 55мин 24сек Големина на видео файла: 1,64 ГБ Видео кодировка: XviD * Филмът е предоставен от Изгрев ТВ и може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. режисьор: Мария Ташева преподавател: Ина Дойнова Дата на първоначално въвеждане: 20.06.2007 г.
 16. 1 point

  Version

  1831 тегления

  Сила Жива - вдъхновяващ филм с музика от Учителя Петър Дънов Величествените картини от Рила планина и музиката на Учителя те потапят в един свят на хармония и радост. От планинските върхове, езерата, ручеите струи сила жива. Седемте Езера и Мусала са свещени места излъчващи чистота, вдъхновение и сила. И ето ти тръгваш по стъпките на мъдрите. Вървиш нагоре към високия връх и запяваш: „Един си ти, мой Мусала, Свещено място, Божи връх. Мой Мусала, Мусала, Мусала, Мусала, Мой Мусала. През ясен ден на пролетта видели ли сте изгрева от Мусала?...” Продължителност на филма: 50:10 мин Големина на видео файла: 458 МБ Видео кодировка: Xvid * Филмът е предоставен от Изгрев ТВ и може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. За повече информация или за дарения, моля пишете на: naranina_bb@yahoo.co.uk тв екип: Иван Михневски, Кирил Кирилов, Мария Ташева Здравка Баръмова (цигулка, блок-флейта) и Ина Дойнова (ел. орган, аранжимент) Дата на първоначално въвеждане: 07.08.2006 г.
 17. 1 point

  Version

  2068 тегления

  Красив Живот - вдъхновяващ филм с музика от Учителя Петър Дънов Красив Живот се очертава пред тръгналите по Безкрайния Път на Зазоряването. Мистичната музика от Учителя, пастелните картини, изгревът на Слънцето, морето, песъчинките, като че ли напомнят на човека за нещо отдавна загубено и в същото време постоянно присъстващо. Това е вечният зов на душата. Ще дойде време, когато тръгналият по Пътя "ще види туй що душата ми люби и копнее." "Ти ще сполучиш в живота, ти ще сполучиш в живота! Слушай гласът на ангелите и ще сполучиш в живота!" Продължителност на филма: 62:09 мин Големина на видео файла: 589 МБ Видео кодировка: XviD * Филмът е предоставен от Изгрев ТВ и може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. За повече информация или за дарения, моля пишете на: naranina_bb@yahoo.co.uk тв екип: Иван Михневски, Мария Ташева Ина Дойнова (сопрано, аранжимент) Лили Димкова (маслен пастел) Дата на първоначално въвеждане: 07.08.2006 г.
 18. 1 point

  Version

  1257 тегления

  Да бъде Виделина - част 2 - видео концерт Вдъхновяващ видео концерт с музика от Учителя Беинса Дуно в зала България. Можете да се потопите в тези вълшебни звуци благодарение на: струнен оркестър с диригент Петър Ганев, хор "Аве музика" с диригент Таня Никлева, Стефан Далчев - орган, Петър Ганев - аранжимент. Ще видите и чуете изпълнението на песните: 01. Фир-фюр-фен 02. Псалом 91 03. Да имаш вяра 04. Той иде 05. Духът Божи 06. Венир Бенир 07. Вехади 08. Сила, здраве е богатство 09. Благост 10. Ще се развеселя 11. Молитва "Вярвам в Теб, Господи" 12. Химн на Великата Душа Продължителност на филма: 38:53 мин Големина на видео файла: 389 МБ Видео кодировка: XviD За повече информация, моля пишете на ganevpeter@yahoo.co.uk * концертът е изнесен на 11.05.2003г Дата на първоначално въвеждане: 15.22.2006 г.
 19. 1 point

  Version

  1256 тегления

  За родословието на Учителя Петър Дънов Летопис за възрожденците Константин Дъновски и Чорбаджи Атанас Георгиев, които са съответно баща и дядо на Петър Дънов. Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство Издателство Бяло Братство София 2005 ISBN: 954-744-067-5 Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.
 20. 1 point

  Version

  3096 тегления

  Рила - врата към Агарта Правила на Духовната школа на Рила из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно). "Привет към светлите умове, съвършените души, благородните сърца, към всички, които мислят, които познаваме и които ни познават в света на Реалното и Неизменното." (Учителя) Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство Издателство: Бяло Братство ISBN: 954-744-027-6 Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.
 21. 1 point

  Version

  2649 тегления

  Окултни принципи и закони - том 2 Тази книга е справочник на окултни принципи и закони, дадени от Учителя Петър Дънов в неговото Слово, издадено до 2004 година. Събраният материал е подреден по теми и представлява извадки, които са в оптимално съкратен вид и имат за цел да насочат читателя към конкретния източник. В препратката след цитата са дадени заглавието на беседата, страниците и номерът на томчето от хронологичния указател, даден в края на книгата. Подреждането на извадките е направено за улесняване на читателя при изучаване на Словото и при работа по конкретни теми. За дълбокото разбиране на вътрешния смисъл на всеки принцип и закон е необходимо прочитането на лекцията или беседата, от която е изваден. "Вие сте разбрали Словото, което ви говоря тогава, когато възприемате всичко с всяка клетка на вашата душа, на вашия ум, на вашето сърце и дух и сте го приложили." (Учителя) Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство Издателство: Бяло Братство София, 2005 г. ISBN: 954-744-063-2 Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.
 22. 1 point

  Version

  3027 тегления

  Учението на Бялото Братство - том 1, лекционен курс Бялото Братство – същност, структура, изяви в историята на човечеството. Учението на Бялото Братство в интерпретацията на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно): общ преглед. Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство Издателство:Бяло Братство София, 2005 г. ISBN: 954-744-050-2 Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.
 23. 1 point

  Version

  2108 тегления

  Еволюция на човешкия дух. Новата култура през епохата на Водолея Извадки по темата "Еволюция" от книгата на д-р М. Константинов и Хр. Маджаров "Новата култура през епохата на Водолея", издателство “Алфиола” – Варна, 1991 - 94 Съставител: Васил Василев, vasilbvbg@abv.bg София 2006 В историята на расите и на техните култури, се вижда голямата морфологична, физиономична и анатомична разлика в устройството на човешката глава. Това е едно възходящо движение, което постепенно води човешкото съзнание в посока, доближаваща го към Космичното съзнание, разкриващо ни живота на Единството, на Цялото. Всяка култура при зараждането си носи в себе си характерни основни идеи. Тези идеи се разработват в различни области: наука, религия и обществен живот. Между тях съществува тесен паралелизъм в хода на културата. Всяка от тези области разработва от свои ъгъл общите централни идеи, като ги снема и осъществява в света на формите. Науката, религията и общественият живот са израз на трите координати в човешкото съзнание: интелектуална, емоционална и волева. Тези първоначални идеи възникват и се полагат в основата на отделните култури под вдъхновяващото въздействие на Посветени - Великите Учители на Човечеството. Школите на Великите Посветени дават методите за реализиране на културите в мистичната, научната и обществената област. Самите култури се явяват необходими стъпала, етапи в развоя на човешкото съзнание. "В развитието на човечеството виждаме, как по-низшите степени на съзнанието постепенно са замествани с други, по-висши; как започвайки от подсъзнанието, ние еволюираме през съзнанието и себесъзнанието към свръхсъзнанието. Подсъзнанието се намира в началото на една форма, а свръхсъзнанието - в края и." “Напредналото човечество е вече задминало етапите на подсъзнанието и съзнанието. Сега навлизаме прогресивно в досег с един надсъзнателен живот. Този надсъзнателен процес съединява в себе си съзнанието и себесъзнанието. Надсъзнателният живот е пределът към който се доближаваме. Свръхсъзнанието ще отбележи друга насока на човешката еволюция. Подсъзнанието е живота на инволюцията, а свръхсъзнанието е процес на еволюцията. Съзнанието и себесъзнанието са поле, което се формира между слизането и възхождането, съединяващо двата големи процеса: инволюцията и еволюцията." "От глъбините на подсъзнателния живот човек се въздига постепенно до един по-благороден, съзнателен живот, нещо, което показва, че в него вече проблясва свръхсъзнателният живот, че Космичното съзнание започва да се проявява. Това е новият човешки тип, това е новата раса, която се възвестява". Много раси са отминали, много народи са изчезнали от лицето на Земята. Загинали са също тъй и материците на тези раси, култури, племена и народи, потопени под водите на океани и морета. Техният градивен принос и творческата им същина, обаче са отразени и запазени в анатомичното, физиологичното и психично устройство на човека. Човешкото тяло и съзнание представляват същинска история и синтез на изминалите култури. В този труд ще се опитаме да се докоснем до мистерията на тези исторически и астрокосмични процеси, в светлината на Школата на Учителя. Дата на първоначално въвеждане: 21.07.2006 г.
 24. 1 point

  Version

  9280 тегления

  Книга за здравето Тематично избрани мисли за здравето и лечението от Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно). Здраве, болести, начин на живот, лечение, рецепти, формули, песни на Учителя. www.spiralata.net издателство: Астрала София, 2002 г. ISBN: 954-562-026-9 Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.
 25. 1 point

  Version

  3198 тегления

  Божията Любов ме озари - аудио диск с песни от Учителя Съдържание на диска Божията Любов ме озари 01. Събуди се, братко (2:03) 02. Изгрява ден тържествен (2:25) 03. Напред, чада, напред (1:24) 04. Шуми (1:49) 05. Нови дрехи (1:58) 06. Малкият извор (1:43) 07. Пролет (1:10) 08. Тъги, скърби са богатство (1:13) 09. Мелодия 34 - Озарение (1:17) 10. Напред да ходим (1:24) 11. Ходи, ходи (1:05) 12. Подмладяване (1:36) 13. Писмото (1:37) 14. Пролетна песен (2:11) 15. Небето се отваря (1:36) 16. Мога да кажа (1:42) 17. Росна капка (1:33) 18. На белия цвят (2:35) 19. Божията Любов ме озари (2:34) 20. Добър ден (2:30) 21. Правда (1:57) 22. Песен за двете сестри (1:25) 23. Радост (1:21) 24. Денят иде (1:23) 25. Тема 28 (2:32) 26. Буря (1:53) 27. Тема 9 - Mолитва (2:12) 28. Детето Исус (2:39) 29. Вътрешният глас на Бога (2:53) 30. Нева Санзу (2:22) 31. Отче наш, не ни въвеждай в изкушение (2:19) Песен 28 е с музика и текст от Весела Несторова Аранжимент: Анна Каралашева Сопрано: Спаска Панайотова Пиано: Анна Каралашева дизайн на обложката: Всеволод Яцевич София, България, 2004г Запис в Studio ВИНИЛ, Искрен Искренов за контатки: akaralasheva@yahoo.com * диска се публикува с разрешение Дата на първоначално въвеждане: 10.10.2006 г.
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×