Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/29/20 in Мнения

  1. 1 point
    Вижда ми се меко казано странно за човек посветил се на безкористно служене на Любовта да се привлича от черния цвят, цвета на свещения егоизъм. Например за едно дете с вълчи характер, изучаването на характера на вълка в часовете по зоология е полезно, защото такъв характер може да се облагороди само чрез насищане. Обаче за дете с характера на овцата подобно изучаване ще отнеме много добри качества и след известно време ще се чудим какво стана с това дете, че така се овълчи. Накратко, ако свещените книги на черните братя( използването на малки букви не е случайно) намират резонанс във вашите умове и сърца те са за вас. Обаче ако изпитвате известна дисхармония във вашата душа от подобни съчинения , стойте далече от такива книги за да не си докарвате излишни страдания. Любознателността е добродетел, но любопитството е по скоро животинско качество и се явява пречка в стремежа към духовно усъвършенстване.
  2. 1 point
    Никой не може да окаля и омърси душата на човека. Виж, ума и сърцето може. Това се случва, когато човек прекъсне връзката си с висшите същества. Значи по-голямото или по-малкото съприкосновение с висшите същества, броят на допирните точки с тях определя степента на човешката чистота. Когато човек води един чист живот, той получава знанието си отвътре. Ако животът му не е съвсем чист ще търси знанието отвън. Ако човек съвсем се е окалял и омърсил навсякъде ще се среща с мистерии и няма да знае защо се ражда и защо умира. Как може омърсеният да се изчисти. Като чете свещени книги ? Не, той трябва да намали низшите желания у себе си, т, е. желанията му да се възпитат. Низшите желания не се крият в душата, даже не и във физическото тяло, а в плътта. Белите братя свято пазят свещеното знание и не го изнасят на пазара, а само пред тези души,които мислят и разсъждават като тях,имат същите подтици като тях. Само с тях те споделят този свещен хляб. С всички останали хора, те разменят мисли върху общи въпроси, които са достъпни за техния ум.
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
×