Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 10/29/20 in all areas

 1. 3 points
  Колко добре го е казал . И как звучи , когато нацията се е разделила на две . това е повод да се смири човека .Да насочи внимание към духовното . Защото трябва да се живее този живот , сега , в момента и то по най добрия начин . Ето за това са трудностите . Насила ни обръщат вниманието към най същественото от текущия живот . И които може , излизайки от стомаха да заеме по горно място .
 2. 3 points
  Благодаря! За съжаление, хората се добрахме до владеенето на неща, които могат да ни затрият... но желанието за големство не го осъзнахме, не го преодоляхме, не пораснахме...
 3. 3 points
  Добрата молитва. „В Начало бе Словото“. Ще прочета 28 глава от Евангелието на Матея. „Духът Божи“. 627.Идете в Галилея -5 юли 1936 г. Благословен Господ Бог наш. Тайна молитва. Идете в Галилея
 4. 2 points
  Добрата молитва 71. Лекуване на разни болести / -2 януари 1921 г., неделя Русе Господнята молитва
 5. 2 points
  Нека да дадем първо някакво определение за предателство. За мен, за да се квалифицира едно действие като предателство, то следва да е поет определен ангажимент, който да бъде нарушен. Това е свързано и със съответното доверие, което съществува между страните. Остава въпросът дали единично действие, предизвикано от моментна слабост трябва да се приеме за предателство или просто като грешка. ... Така си мисля, че ако връзката е създадена с очакването, двете страни да имат сексуални отношения само и единствено един с друг, то неоправдаването на тези очаквания е най-малкото лъжа. А може и да е предателство, ако е имало в достатъчна степен осъзнатост.
 6. 2 points
  Господнята молитва 70. Съвети от Учителя / 2 януари 1921 г., неделя Русе Добрата молитва
 7. 2 points
  Коментирай това с терапевта си.Ние, нищо повече от това което сме ти казали не можем да ти кажем.Самата същност на ОКР-то е да те кара да се съмняваш във всичко.
 8. 2 points
  ,,Не искам да си мисля това, знам, че съм аз, ,, E, когато не искаш една мисъл, но не може да се отървеш от нея, тя каква е? Всичко което те плаши са само едни натрапливи мисли, нищо истинско няма в тях.
 9. 1 point
  Ако наистина си в депресия, едва ли щеше да пишеш тук и търсиш помощ за този проблем.Уплашен и притеснен - да, но ...другото не е така. Анафранила се смята за най-добър антидепресант, при ОКР.Но той и потиска най-силно сексуалната функция.Ако се замени с друг, тя ще се подобри, но мислите ще станат по-,,силни,,. За мен, правилният начин за справяне с натрапливите мисли е чрез психотерапия.Тя може временно да се съчетае с медикаменти, но си е основният метод.
 10. 1 point
 11. 1 point
  Христос казва: „За то е дозволено на човека да прави добро съботен ден“. Съботният ден е Божествен ден. Това подразбира онова състояние, при което, като дойдеш до онзи предел на нещата, да започнеш да правиш добро. Затова е позволено да прави човек добро съботен ден, а не през другите дни. Защо се говори само за съботния ден? Ако човек може да направи доброто в съботния ден, той ще може да го направи и през другите дни. Ако съботния ден не може да го направи, не ще може и през другите да го направи. Така трябва да се разбере стихът. Ако не се разбере стихът така, могат да произлязат големи недоразумения. Недоразуменията в живота се дължат на неразбиранията му. --------------------------------- Казвам: Животът, който сега минава, ние го делим на светски и на духовен. И светският живот, и духовният живот е добър. И светските хора са добри, и духовните хора са добри, но човек трябва да разбира работите. В какво седи доброто? Само умният човек трябва да оценява добрите работи в света. Сега вие трябва да проучавате и най-неприятните процеси в света, но трябва да престанете да мислите, че сте нещастни, че никой не се грижи за вас. Престанете да мислите за това. Сега, онези от вас, които искате да вървят в пътя, ще ви дам следната формула............................................................ „За то е позволено на човека да прави добро съботен ден“. Знай, че онзи, който ти прави най-голямото зло, той може да ти направи и най-голямото добро. И онзи, който ти прави най-голямото добро, той може да ти направи и най-голямото зло. Това са относителни неща на земята. Доброто и злото са две относителни величини на земята. Представете си, че вие имате богат баща, от който ви се пада голямо наследство. Но по някаква причина баща ви отнема наследството от вас и го дава на друг някой. Ако вие истински обичате баща си, ще останете тих и спокоен, няма нито на йота да измените поведението си към него. Ще останете благодарен и на това ново положение, в което се намирате. Това значи да обичате баща си. Това значи любов към Бога. И наистина, който обича Бога, той ще остане верен през всичките условия на своя живот. Така ви изпитва Бог. Защо е позволено някой да прави добро
 12. 1 point
  Станимир

  Егото, що е то?

  "Отърваването" става когато трансформираш всички негативни тенденции в положителни. Тогава личността няма да ти е нужна. Тогава в съзнанието си ти напълно ще си се идентифицирала с висшия си аз, ще се осъзнаваш като висшия си аз. В момента не можеш да направиш това, защото висшият ти аз все още не е изграден до край - до степен, че да действаш съзнателно в него. Именно тук може да се открие свободата и изборът. Това изграждане става когато трансформираш всичко отрицателно в себе си в положително. Личността става ненужна когато вече не остане нищо, което да бъде трансформирано. А и спомените от всичко преживяно се пазят. Така че спомените от отделните личности няма да бъдат изгубени. Реално паметта е (поне така ми се струва) която създава усещането за идентичност. Защото ако се погледне реално, човек е различен във всеки един миг.
 13. 1 point
  Габи, рано или късно, ще трябва да замениш шопинг терапия с психотерапия.Направи го по-рано, измъчваш се напразно.
 14. 1 point
  Всичко това са само лъжи на ОКР-то.
 15. 1 point
  Aабсолютно всичко, което описваш в постове си, са симптоми на ОКР.Нищо друго, само неоснователни страхове. Темите на ОКР са безброй, сега те лъже,че не можеш да четеш, преди че ще полудееш и така ще бъде години наред, защото не се вземаш мерки. Питаш как ще ти помогне психотерапията - ще промени мисленето ти, ще станеш устойчива на стрес и много по-смела.Отделно ще знаеш, как да различаваш натрапливите мисли и се справяш с тях.Една такава терапия би продължила около година, обикновено сесиите са един път седмично / в началото/ после стават по-рядко.
 16. 1 point
  Ами, май ни омръзна, да пишеш едно и също и да ти отговаряме, как не си луда и никога няма да полудееш, защото хората които имат ОКР не полудяват. Преливане от пусто в празно е Габи.
 17. 1 point
  ,,Общо взето колко време ми остава? Това ми е въпроса. ,, Най-малко, сто тридесет и седем години.
 18. 1 point
  Когато човек прави избор, от основно значение е, дали притежава нужните познания и разбиране, за да може да предвиди резултата от действията си. Това е основното - да се знае кое действие, какво ще предизвика. И, да твърде възможно е, да няма решение, което напълно да удовлетворява въпросния човек. Освен това животът е динамичен. Ситуациите се променят; другите хора също вземат решения, които могат да попречат на реализирането на нашите намерения. Що се отнася до Бог или действията на духовните йерархии имащи отношение към хората, те са по-скоро като една рамка определяща развитието ни в дългосрочен план. Човек може да действа еднопосочно с тях и така тези действия да се окажат в негова помощ (каквато са си те всъщност). Може и да реши да следва друга линия в живота си. Основата така или иначе е познанието за това къкъв ще е резултата и какви са възможностите той да се реализира. Ако проследим различните еволюции ще видим, че с разширяването на съзнанието расте и свободата и възможностите. При хората тези възможности за разумен избор далеч надвишават тези при животните. Дори и в границите на човечеството се вижда, че информираният избор е за предпочитане от този основан на невежество. Като част от света в който живее човек трябва да познава законите му и няма как да остане независим от тях.
 19. 1 point
  ,, не ми пука за нищо., Мило момиче, ако не ти пукаше за нищо нямаше да пишеш тук.Всъщност, те е страх, много, много те е страх. И това е напълно естествено при ОКР-то.
 20. 1 point
  Светът е логичен, без значение дали разбираме тази логика или не. Човешкият ум не създава логиката, а я разбира, вниква в логичността на нещата. Знание без разбиране може да е полезно при определени обстоятелства, но аз поне не виждам особена ценност в подобно знание.
 21. 1 point
  Florestan

  Вяра и Логика

  Ето какво намерих за обяснение на връзката между вярата и познанието. Рудолф Щайнер - "Прераждане и карма", лекция IV
 22. 1 point
  Вярата се отнася към това, което не можем да обхванем с логиката си, т.е. тя съдържа логиката в себе си, но отива и отвъд нея. Ако между вярата и логиката има противоречие, това показва, че в едно от двете има нещо погрешно (примерно правят се логически заключения възоснова на недостатъчен обем или неподходяща информация и др. под.).
 23. 1 point
  Защото хората са егоисти. Човек който е зависим от егоистичните си желания е лесен за манипулиране. Достатъчно е само да го провокираш да ги следва, а той ще бъде готов да заплаща все по-висока и по-висока цена за това. Когато хората престанат да поставят личните си желания над общите, едната група ще изчезне. Последното обаче никой не може да направи вместо самите хора.
 24. 1 point
  Технологията и духовността не би трябвало да си противоречат. Но има нещо в отношението към технологията, което ми се струва погрешно. Това е виждането, че технологията трябва да прави живота по-лесен за хората. Високите технологии следва да изискват развит ум, който да работи с тях, а не да се стремят към отмяната му. Последното води до деградация и до зависимост. В крайна сметка най-важното е човек да се развива. Смяната на епохите откри пред човечеството възможностите на електро-магнетизма, но има и още по-широки възможности. Технология може да бъде основана и на използването на психичната енергия, но овладяването на последната не може да стане без сериозно развитие на човешкото съзнание. Технологията следва да напряга до краен предел концентрацията на хората, да изисква интензивно внимание и будност на човешкото съзнание при боравенето с нея, а не да ги приспива. Технологиите следва да спестяват само тези усилия на хората, при които последните са постигнали що годе някакво съвършенство (най-вече физически).
 25. 1 point
  "Някога, кога не помня, мълния на мен удари, от тялото остана прах, но вратата се отвори. Кат безсмъртен дух летях всред вселенските простори. И вече от смъртта не ме е страх, защото смърт не съществува, към нови светове врата, от гъсеница към пеперуда."
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×