Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 04/02/10 in Статия Коментари

  1. 1 point
    С това не мога да се съглася по простата причина, че знанието и хоризонта на осъзнаване който имам, се дължат точно на колектирната душа Луцифер - неговия Висш аспект. За тези които не знаят, това са съзнания от 6-та почти 7-ма плътност, което само по себе си говори, че са дошли тук за да служат. Това тяхно "падение" е абсолютно доброволно и е в служба на човечеството. От 3D перспектива, това не може да се схване - трябва да се отдръпнете от ставащото тук, за да видите Голямата Картина - тя дава истинска представа за нещата. Във времето много се е спекулирало с това което ни е било дадено от тази групова Душа, натрупвали са се изкривявания, спекулирало се е с името - волно или неволно ( от различни перспективи, направеното от нея може да се възприеме по различен начин и най-вече като отрицателно от 3D). Това е така защото това е тяхната задача - да ни дадът правото на избор и да ни предоставят катализатора отрицание, който да ни въздигне в Пътя ни обратно към Дома. И в това те са се справили великолепно. Пиша това, защото идва време за равносметка и ние сме длъжни да кажем истината за това което в същност се е случило и за това което е направено за нас, НАМАСТЕ
  2. 1 point
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?

    Sign Up
×