Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 04/02/10 in Песни

 1. 1 point
  Будя. Изгрява моето Слънце във моята душа. Да се слави Името Божие! Будиш. Изгрява Божието Слънце в мен, във сърцето. Да дойде Царството Божие! Буди. Изгрява Слънцето на моя дух. Да бъде Волята Божия! Будим. Изгрява Слънцето на нашите ангели. Да се въдвори Царството на Отца Нашего на светлините! Будите. Изгрява Слънцето на Великия Господ на мира във нашите души. Да обнови нашата душа със Своята сила! Будят. Изгрява Слънцето на всички слънца на нашите духове. Да ни даде Господ живот, здраве и свобода!
 2. 1 point
  Аз ще се подмладя, ти ще се подмладиш, той ще се подмлади. Това ми казва Любовта, това ми казва Любовта. Ний, които следваме пътя на Доброто, ще се подмладим. Вий, които следвате пътя на Доброто, ще се подмладите. Те, които следват пътя на Доброто, ще се подмладят. Това ни казва Любовта, това ни казва Любовта.
 3. 1 point
  Ани

  Бог е Любов

  Бог е Любов, Бог е Любов, Бог е Любов, Любов, Любов – вечна, безгранична, пълна със живот, живот на Благия Божи Дух, Дух на благостта, Дух на святостта, Дух на пълен мир и радост за всяка душа, за всяка душа. Ний ще ходим в тоя път на Светлината, (3) в която царува Божията Любов, Божията Любов. (3)
 4. 1 point
  Ани

  Аум

  Аум, Аум, Аум, Ом, Ом, Аумен.
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×