Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 04/02/10 in Файлове

 1. 2 points

  Version

  1740 тегления

  Паневритмия за деца - Дом Паневритмия - видео филм "Говорете на деца за Любовта, която носи здраве, за Мъдростта, която освобождава от противоречия и за Истината, която освобождава от ограничения." "Кажете на децата: Бъдете работливи като пчелите! Бъдете постоянни, както е постоянно растението! Бъдете яки като дъба и непоклатими, никой да не ви отклонява от вашата идея! Природата трябва да се изучава по такъв начин. Всичко това би дало нов подтик на човечеството." "Ти, като майка, като милваш детето си по главата кажи: Да влязат в теб Божествените мисли, да носиш светлина на човечеството, да помагаш на по-слабите си братя, да влязат в теб благородни чувства!" "Възпитателят трябва да създаде условия и растеж на онова, което е вложено в душата от Бога, а не той да внася нови идеи в нея.... Колкото хора има на земята, толкова различни методи за възпитание.... При новото възпитание човек ще се променя с музика." "Паневритмията не е само игра, но и съзнателно влизане в контакт с Разумната Природа. Паневритмията трябва да се приложи във възпитанието на индивида, обществото и човечеството." Продължителност на филма: 17:33 мин Големина на видео файла: 176 МБ Видео кодировка: XviD * Филмът е предоставен от Изгрев ТВ и може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. За повече информация или за дарения, моля пишете на: naranina_bb@yahoo.co.uk Филмът е организиран и финансиран от Общество "Бяло Братство" - Велико Търново * Цитати са мисли от Учителя взети от филма Дата на първоначално въвеждане: 15.11.2006 г.
 2. 1 point

  Version

  2633 тегления

  Учителят говори Учителят Петър Дънов съставител: Георги Радев мисли от Учителя Петър Дънов по основни категории в Учението Ние поднасяме Словото на Учителя на всички братя, чиито души са затрогнати от Любовта, чийто дух се радва на пълна свобода. Защото само онзи, казва Учителя, чиято душа е затрогната от Любовта, живее. Само онзи, чийто разум е озарен от знанието, носи светлина. И само онзи, чийто дух се радва на съвършена свобода, може да се нарече истински човек и брат на човечеството. Съдържание Предговор Живот Душа Истина Любов Мъдрост Правда Бог Човек Дух Добро Свобода Светлина Ядка на Божественото учение Живата Природа Великото Всемирно братство Четирите неща Учител Ученик Свещения огън Тяло на Любовта Христос Послесловие Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство Издателство: Бяло Братство София, 2005 г. ISBN: 954-744-066-7 Дата на първоначално въвеждане: 12.07.2006 г.
 3. 1 point

  Version

  1404 тегления

  НБ, 1-ва серия,Сила и Живот - "Ето Човекът" - стар правопис Ето Човекът Неделни Беседи, Сила и Живот - 1ва серия стар правопис Учителя Петър Дънов Съдържание на неделните беседи от томчето Беседа Стих от Библиятa Дата 1.”Ето Човекът!” (Йоан 19:5), 16.03.1914 г. 2. Житно зърно (Йоан 12:24), 23.03.1914 г. 3. Явлението на Духа (I Kор. 12:7), 20.04.1914 г. 4. Талантите (Мат. 25:15), 27.04.1914 г. 5. Любовта (I Kор. 13:1), 06.07.1914 г. 6. Сънищата на Йосиф (Бит. 37:5), 20.07.1914 г. 7. Законът на служението (Йоан 12:26), 27.07.1914 г. 8. Важността на малките неща (Мат. 18:10), 03.08.1914 г. 9. “Мир вам!” (Йоан 20:29), 11.09.1914 г. 10. Необходимостта да познаваме Бога (Йоан 17:3), 21.09.1914 г. 11. Колко по-добре стои човек от овца! (Мат. 12:12), 28.09.1914 г. 12. Фарисей и Митар (Лука 18:10), 05.10.1914 г. 13. Страхът (Мат. 10:28), 19.10.1914 г. 14. Условията на вечния живот (Йоан 17:2), 12.10.1914 г. * в скоби са дадени стиховте от Библията, с които започват съответните беседи * съдържанието е от съвременна електронна версия на томчето Дата на първоначално въвеждане: 12.07.2006 г. "Ето Човекът", беседи държани от П.Дънов (по стенографски записки) фототипно издание изд. София, 1915г. източник - Издателство Бяло Братство
 4. 1 point

  Version

  1470 тегления

  НБ, 3-та серия, Сила и Живот, "Солта" - стар правопис Солта Неделни Беседи - Сила и Живот 3-та серия стар правопис Учителя Петър Дънов Съдържание на неделните беседи от томчето Беседа Стих от Библията Дата 1. Солта (Мат. 5:13), 25.03.1917 г. 2. Виделината (Мат. 5:14), 01.04.1917 г. 3. Рождението (Лука 2:11), 07.01.1915 г. 4. Двамата господари (Лука 16:13), 21.01.1917 г. 5. Разделено царство (Мат. 12:25), 08.12.1918 г. 6. Изгряващото слънце (Йоан 12:46), 04.05.1919 г. 7. Светилото на тялото (Мат. 6:22), 11.05.1919 г. 8. Гредата (Мат. 7:5), 18.05.1919 г. 9. Трапезата на Новия Завет (Мат. 9:10), 25.05.1919 г. 10. Отхвърленият камък (Марк 12:10), 01.06.1919 г. 11. Гърбавата жена (Лука 13:13), 08.06.1919 г. 12. Учител и Господ (Йоан 13:13), 15.06.1919 г. 13. Малкият закон (Мат. 5:19), 22.06.1919 г. 14. Старият книжник (Мат. 13:52), 29.06.1919 г. 15. Двамата свидетели (Йоан 8:17), 16.11.1919 г. 16. Денят на доброто (Мат. 12:12)21.12.1919 г. * в скоби са дадени стиховете от Библията, с които започват съответните беседи * съдържанието е взето от съвременна електронна версия на томчето Дата на първоначално въвеждане: 12.07.2006 г. "Солта", Сила и живот, 3-та серия беседи държани от П.Дънов (по стенографски записки) изд. 1929г., Русе източник - Издателство Бяло Братство
 5. 1 point

  Version

  1345 тегления

  НБ, 2-ра серия, Сила и Живот, "Духът и Плътта" - стар правопис Духът и Плътта Неделни Беседи, Сила и Живот 2ра серия стар правопис Учителя Петър Дънов Съдържание на неделните беседи от томчето Беседа Стих от Библията Дата 1. Духът и плътта (Гал. 5:17), 02.11.1914 г. 2. Новото основание (I Kор. 5:11, Йоан 14:6), 10.05.1915 г. 3. Великден (Мат. 28:19), 22.03.1915 г. 4. Многоценният бисер (Мат. 13:46), 19.04.1915 г. 5. Учителите (Мат. 23:8), 07.12.1914 г. 6. Словесното мляко (I Петр. 2:2), 16.11.1914 г. 7. Стари и нови мехове (Лука 5:37), 12.07.1915 г. 8. Свобода на Духа (II Kор. 3:17), 23.08.1915 г. 9. Божественият Промисъл (Лука 12:7), 24.05.1915 г. 10. Истината (Йоан 8:32), 24.04.1916 г. 11. Марта и Мария (Лука 10:40), 14.01.1917 г. 12. Растене в благодат (II Петр. 3:18), 07.01.1917 г. 13. Децата (Мат. 18:3), 11.02.1917 14. Блажените (Мат. 5:10), 04.02.1917 г. * в скоби са дадени стиховте от Библията, с които започват съответните беседи * съдържанието е взето от съвременна електронна версия на томчето Дата на първоначално въвеждане: 12.07.2006 г. "Духът и плътта", беседи държани от П.Дънов (по стенографски записки) изд. София, 1915 г. източник - Издателство Бяло Братство
 6. 1 point

  Version

  1181 тегления

  Living Power – Inspirational Film with Music by the Master Beinsa Douno The majestic images of the Rila Mountains in Bulgaria and the music by the Master introduce you in a world of harmony and joy. Living Power emanates from the mountain peaks, lakes and streams. The Seven Lakes and the peak Mussala are sacred places filled with purity, inspiration, and energy. You are invited to follow the steps of the Enlightened Beings. You climb up towards the summit and you burst into a song , “You are one and the only one, my Mussala, Sacred Place, Divine Summit. My Mussala, Mussala, Mussala, Mussala, My Mussala. Have you seen in clear spring day the sunrise from Mussala?…” Download the film Film duration: 50:07 min File size: 479 MB Video codec: Xvid * The film is offered by Izgrev TV and is free for non-commercial use and distribution. For more information about groups performing Paneurhythmy in USA, please visit: www.paneurhythmy.us TV team: Ivan Mihnevski, Kiril Kirilov, Maria Tasheva Zdravka Baramova – violin and flute Ina Doynova – electric organ and arrangement Дата на първоначално въвеждане: 19.03.2007 г.
 7. 1 point

  Version

  1454 тегления

  Beautiful Life, Endless Path – Inspirational Film with Music by the Master Beinsa Douno Beautiful Life is in the reach for those walking the endless Path of Light. The mystical music by the Master, the pastel images of the sunrise, the sea and the sand dunes are like reminiscence of something man has lost a long time ago and at the same time always present. This is the eternal appeal of the soul. Time will come when those walking that Path “will see that what our soul loves and aspires.” “You will succeed in Life, you will succeed in Life! Listen to the Voice of the Angles and you will succeed in Life!” Download the film Film duration: 62:09 min File size: 589 MB Video codec: XviD * The film is offered by Izgrev TV and is free for non-commercial use and distribution. For more information about groups performing Paneurhythmy in USA, please visit: www.paneurhythmy.us TV team: Ivan Mihnevski, Maria Tasheva Ina Doinova – soprano and arrangement Phyllis Thorpe - narrator Lili Dimmkova – oil pastel Дата на първоначално въвеждане: 19.03.2007 г.
 8. 1 point

  Version

  4389 тегления

  Животът е притча - документален филм за Учителя Петър Дънов и Учението му Документален филм за Учението и делото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно). Красивите и величествени гледки на Рила и вдъхновяващото Слово на Учителя ни пренасят в магията на Съборните дни - лятната Духовна Школа на Бялото Братство. Филмът съдържа кратка историческа информация за развитието на Учението, както и съвременен видео материал от Седемте рилски езера. Показани са и кадри от всички упражнения на оргиналния танц - динамична медитация - Паневритмия. Продължителност на филма: 70:22 мин Големина на видео файла: 706 МБ Видео кодировка: XviD * Филмът е предоставен от Изгрев ТВ и може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. За повече информация или за дарения, моля пишете на: naranina_bb@yahoo.co.uk слово, музика, Паневритмия: Беинса Дуно четец: Стефан Димитриев тв екип: Иван Михневски, Стефка Любомирова, Мария Ташева песните "Венир Бенир", "Духът Божи", "На Учителя" са в изпълнение на Здравка Баръмова (цигулка) и Ина Дойнова (аранжимент, ел. орган) използвани фотоси от поредицата "Изгревът..." с разрешението на съставителя използвани видео кадри с Петър Дънов от архивен филм сниман през 40те години на миналия век Дата на първоначално въвеждане: 07.08.2006 г.
 9. 1 point

  Version

  4117 тегления

  Изгревът - документален филм с Учителя Петър Дънов Документални кадри с Учителя Петър Дънов - Беинса Дуно /1864 - 1944/ Вероятно сниман през 40-те години на 20 век. Включва моменти от живота на духовния център, наречен "Изгрева", днес - квартал "Изгрев" в София. Включва също така автентични детайли от изпълнението на оригининалния танц - динамична медитация - Паневритмия. Продължителност на филма: 45:22 мин Големина на видео файла: 456 МБ Видео кодировка: XviD * Филмът може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. * озвучаване на филма за Паневритмията с оркестрация на Димитър Грива през 2005 г. Дата на първоначално въвеждане: 07.08.2006 г.
 10. 1 point

  Version

  2778 тегления

  Намиране - един филм за действителни събития, хора и съдби Нарекох своя филм "Намиране". Намиране, защото намерих Любовта между хората. Чиста, свята и безкористна. Намерих я на 2230м надморска височина, в планината Рила, при белите братя. Моят разказ е една действителна приказка, от действителни събития, хора и съдби. Този филм не е проповед. Любовта не се нуждае от лозунги. Нея или я има или я няма. И ако ме попитате как я открих сред хората, ще ви покажа и ще ви разкажа. Продължителност на филма: 41:41 мин Големина на видео файла: 362 МБ Видео кодировка: XviD * Филмът е предоставен от Изгрев ТВ и може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. За повече информация или за дарения, моля пишете на: naranina_bb@yahoo.co.uk Музика и Слово: Беинса Дуно Здравка Баръмова (цигулка), Ина Дойнова (ел. орган, аранжимент) Зорница Попова, Стефка Любомирова, Румен Костов Дата на първоначално въвеждане: 04.09.2006 г.
 11. 1 point

  Version

  1547 тегления

  Паневритмия за деца - Слънчевите Песни - видео филм "Скъпи приятели, показваме ви няколко части от един необичаен танц. Нарича се Паневритмия, а това значи космичен, висш ритъм. Играе се рано сутрин сред цветята, пчеличките, росните треви. Нежния вятър ни гали, а птичките ни пеят... Този танц ни прави здрави, весели и добри. " Продължителност на филма: 33:54 мин Големина на видео файла: 327 МБ Видео кодировка: XviD * Филмът е предоставен от Изгрев ТВ и може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. За повече информация или за дарения, моля пишете на: naranina_bb@yahoo.co.uk Филмът е организиран и финансиран от Общество "Бяло Братство" - Велико Търново * цитатът в текста по-горе е от филма Дата на първоначално въвеждане: 15.11.2006 г.
 12. 1 point

  Version

  1797 тегления

  Да бъде Виделина - част 1 - видео концерт Вдъхновяващ видео концерт с музика от Учителя Беинса Дуно в зала България. Можете да се потопите в тези вълшебни звуци благодарение на: струнен оркестър с диригент Петър Ганев, солистите - Надя Колева (сопран), Плама Христова (алт), Симеон Симеонов (тенор), Йосиф Радионов (цигулка), Таня Никлева (флейта), аранжимент - Петър Ганев. Ще видите и чуете изпълнението на песните: 01. Махар Бену Аба 02. В начало бе Словото 03. Марш на светлите сили 04. Обетована земя 05. Мелодия 34 - Озарение 06. Играта на поточето 07. Ранен час 08. Мирът иде 09. Радостта на земята 10. Аин фаси 11. Духай, ветре 12. Молитва "Чуй, Господи!" 13. Българска рапсодия 14. Моето слънце днес ще изгрее Продължителност на филма: 49:41 мин Големина на видео файла: 499 МБ Видео кодировка: XviD За повече информация, моля пишете на ganevpeter@yahoo.co.uk * концертът е изнесен на 11.05.2003г Дата на първоначално въвеждане: 15.12.2006 г.
 13. 1 point

  Version

  3404 тегления

  Извор - кратък видео филм за учението Продължителност на филма: 11:43 мин Големина на видео файла: 118 МБ Видео кодировка: XviD * Филмът може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. Дата на първоначално въвеждане: 15.12.2006 г.
 14. 1 point

  Version

  5408 тегления

  Изворът на Доброто. Последни слова на Учителя "Възможностите на вашия ум, на вашето сърце, на вашата воля, на вашата душа и вашия дух, това, което не се мени – това е Божественото, което трябва да изучавате в себе си. То не е вън от вас. Цялата вселена е по-малка от вас. Човешката душа е по-голяма от цялата вселена – това е Човекът." (Учителя) За книгата През Втората световна война, след началото на бомбардировките над София, Петър Дънов се премества с група последователи в село Мърчаево, на Витоша, където са посрещнати сърдечно в дома на Темелко. Там той дава последните си указания и съвети, като обобщава всичко говорено преди и очертава бъдещето на човечеството. Тези последни слова са записани стенографски и представени от най-близките му ученици Боян Боев и Борис Николов в книгата "Изворът на доброто". Веднъж Учителят уточнява,че в лекциите и беседите си често е отговарял на неизречените въпроси на слушателите. И тук само част от въпросите са изречени. Това обяснява внезапните отклонения от темата в много от беседите, както и разговорния стил на изложение. Разговорите "Изворът на доброто" са заключителната част на Словото на Учителя. В тях Петър Дънов хвърля последен поглед на изминатия път, обобщава, преоценява, пояснява всичко,върху което е говорил, спира се върху най-същественото, дава последни напътствия на учениците. Разговорите "Изворът на доброто", както и цялото Слово на Учителя, отразяват съвършения свят, от който той идва, чистия и свят живот, към който той ни води. Този живот се открива сега за всички хора. За Учителя Петър Дънов Петър Дънов (1864 – 1944) е един от най-големите духовни водачи на двадесети век. Неговото учение за принципите на Божествената Любов, Божествената Мъдрост и Божествената Истина има своите корени в древната езотерична традиция на орфизма – мистичната школа на знаменития тракийски певец Орфей, в християнския мистицизъм и духовното наследство на богомилите, оказали огромно влияние върху духовните движения в Западна Европа през Средновековието. Учителят Петър Дънов, приел духовното име Беинса Дуно, основава движението Всемирно Бяло Братство, което се разраства и днес и привлича хиляди последователи не само в България, но също и във Франция, САЩ, Великобритания, Швейцария, Холандия, Германия, Италия, Коста Рика, Бразилия и много други страни по света. Тук предлагаме кратко есеистично обобщение на учението на Петър Дънов от една негова последователка: В началото на века Божият вестител, Учителят Петър Дънов, започва работата си в България. В продължение на половин век той излага Науката за божествения живот, която започва да се проявява на земята. Тя започва с процес на нашето пречистване и усъвършенствуване. Трябва да се изчистят всички кармични дългове - лични, семейни, обществени, национални и международни, които се дължат на нарушения на етичните закони в миналото и настоящето. ”На човека е дадена свободна воля и той може да избира дали да прави добро или зло, но ще понесе последиците от делата си”, казва Учителят. В повече от 4000 проповеди, лекции и беседи той разкрива принципите, законите и смисъла на живота на прост и разбираем за всички език. Учителят идва, за да ни подготви за една съвсем нова Култура на Любовта. Той носи духовна Пролет за човешката душа. Никога преди човечеството не е получавало такава обилна Светлина. Всички области на човешкия живот – наука, религия, изкуство, личност, семеен и обществен живот, дух и материя, човешко и трансцедентално – са осветени от Божествените Лъчи на Светлината, която Учителят донася. Многото потребности и стремежи на човешкия дух и хиляди въпроси намират отговор в Учението му. (Весела Несторова, Автор на ‘Пътят на светлината’) Екипът на Портала благодари на братята и сестрите, които подготвиха и предоставиха тази книга в електронен формат. Имейл за връзка: donkag@abv.bg * Техничеката бележка: Използвайте програма от сорта на Cool Reader за по-приятно четене на книгата. * горният текст е предговор към едно от изданията на книгата - издателство Кибеа, 2002г Дата на първоначално въвеждане: 20.12.2006 г.
 15. 1 point

  Version

  2107 тегления

  Паневритмия - учебен видео курс - част 2 Паневритмията е обширна наука и голямо изкуство. Тя почива на следните закони: взаимоотношение между човек и природа, зависимост между физиологичните и психичните процеси, съответствие между идея, мисъл, музика и движение. В този учебен видео курс, Ина Дойнова, инструктор с над 15 години опит в преподаването на Паневритмия, ще ви въведе в дебрите на тeзи свещени упражнения. Какво означава Паневритмия? Пан-Ев-Ритмия се превежда като Висш Всеобщ Космичен Ритъм. Пан – това е универсален принцип на Любовта като Творец, мъжкия принцип. Ев – това е универсален принцип на Любовта като Съхранител, женския принцип, от който е произлязло всичко живо. Ритмия - това е, което тече във времето и се повтаря, универсален принцип на периодичността, хармония на отделните части в Цялото. Целта на Паневритмията е да ни синхронизира с Космичния Ритъм. Влизайки в синхрон с него, ние черпим от космическите енергии. Основните опорни точки в Паневритмията са: Господ, природата и изгряващото слънце. А мисълта, която трябва да ни спохожда, докато играем тези красиви упражнения, е мисълта за Великото, за Вечното и Разумното, за пробуждащата се човешка душа. Какво би видял един човек наблюдаващ Паневритмията? Би видял една красива зелена поляна или планина. Всичко това обгърнато с красивата светлина на изгряващото слънце, усмихнати хора наредени в кръг или няколко кръга, а в средата - оркестър. Носи се музика – приятна, красива, привличаща като магнит всеки, който би минал и чул. Играещите са озарени от някаква невероятна светлина. Това е живият кръг на Паневритмията. Продължителност на филма: 3ч 17мин 17сек Големина на видео файла: 1,82 ГБ Видео кодировка: XviD * Филмът е предоставен от Изгрев ТВ и може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. режисьор: Мария Ташева преподавател: Ина Дойнова Дата на първоначално въвеждане: 20.06.2007 г.
 16. 1 point

  Version

  3945 тегления

  Паневритмия - учебен видео курс - част 1 Паневритмията е обширна наука и голямо изкуство. Тя почива на следните закони: взаимоотношение между човек и природа, зависимост между физиологичните и психичните процеси, съответствие между идея, мисъл, музика и движение. В този учебен видео курс, Ина Дойнова, инструктор с над 15 години опит в преподаването на Паневритмия, ще ви въведе в дебрите на тeзи свещени упражнения. Какво означава Паневритмия? Пан-Ев-Ритмия се превежда като Висш Всеобщ Космичен Ритъм. Пан – това е универсален принцип на Любовта като Творец, мъжкия принцип. Ев – това е универсален принцип на Любовта като Съхранител, женския принцип, от който е произлязло всичко живо. Ритмия - това е, което тече във времето и се повтаря, универсален принцип на периодичността, хармония на отделните части в Цялото. Целта на Паневритмията е да ни синхронизира с Космичния Ритъм. Влизайки в синхрон с него, ние черпим от космическите енергии. Основните опорни точки в Паневритмията са: Господ, природата и изгряващото слънце. А мисълта, която трябва да ни спохожда, докато играем тези красиви упражнения, е мисълта за Великото, за Вечното и Разумното, за пробуждащата се човешка душа. Какво би видял един човек наблюдаващ Паневритмията? Би видял една красива зелена поляна или планина. Всичко това обгърнато с красивата светлина на изгряващото слънце, усмихнати хора наредени в кръг или няколко кръга, а в средата - оркестър. Носи се музика – приятна, красива, привличаща като магнит всеки, който би минал и чул. Играещите са озарени от някаква невероятна светлина. Това е живият кръг на Паневритмията. Продължителност на филма: 2ч 55мин 24сек Големина на видео файла: 1,64 ГБ Видео кодировка: XviD * Филмът е предоставен от Изгрев ТВ и може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. режисьор: Мария Ташева преподавател: Ина Дойнова Дата на първоначално въвеждане: 20.06.2007 г.
 17. 1 point

  Version

  1831 тегления

  Сила Жива - вдъхновяващ филм с музика от Учителя Петър Дънов Величествените картини от Рила планина и музиката на Учителя те потапят в един свят на хармония и радост. От планинските върхове, езерата, ручеите струи сила жива. Седемте Езера и Мусала са свещени места излъчващи чистота, вдъхновение и сила. И ето ти тръгваш по стъпките на мъдрите. Вървиш нагоре към високия връх и запяваш: „Един си ти, мой Мусала, Свещено място, Божи връх. Мой Мусала, Мусала, Мусала, Мусала, Мой Мусала. През ясен ден на пролетта видели ли сте изгрева от Мусала?...” Продължителност на филма: 50:10 мин Големина на видео файла: 458 МБ Видео кодировка: Xvid * Филмът е предоставен от Изгрев ТВ и може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. За повече информация или за дарения, моля пишете на: naranina_bb@yahoo.co.uk тв екип: Иван Михневски, Кирил Кирилов, Мария Ташева Здравка Баръмова (цигулка, блок-флейта) и Ина Дойнова (ел. орган, аранжимент) Дата на първоначално въвеждане: 07.08.2006 г.
 18. 1 point

  Version

  1254 тегления

  Да бъде Виделина - част 2 - видео концерт Вдъхновяващ видео концерт с музика от Учителя Беинса Дуно в зала България. Можете да се потопите в тези вълшебни звуци благодарение на: струнен оркестър с диригент Петър Ганев, хор "Аве музика" с диригент Таня Никлева, Стефан Далчев - орган, Петър Ганев - аранжимент. Ще видите и чуете изпълнението на песните: 01. Фир-фюр-фен 02. Псалом 91 03. Да имаш вяра 04. Той иде 05. Духът Божи 06. Венир Бенир 07. Вехади 08. Сила, здраве е богатство 09. Благост 10. Ще се развеселя 11. Молитва "Вярвам в Теб, Господи" 12. Химн на Великата Душа Продължителност на филма: 38:53 мин Големина на видео файла: 389 МБ Видео кодировка: XviD За повече информация, моля пишете на ganevpeter@yahoo.co.uk * концертът е изнесен на 11.05.2003г Дата на първоначално въвеждане: 15.22.2006 г.
 19. 1 point

  Version

  1034 тегления

  Концерт във Варна с музика от Учителя Вдъхновяващ концерт с музика от Учителя, състоял се на 14.04.2007г в художествената галерия във Варна. Изпълнява софийски дамски квартет: Йоана Стратева - цигулка Надежда Няголова - цигулка Катя Вълева - виола Анна Каралашева - вилончело Продължителност на филма: 52:47 мин Големина на видео файла: 528 МБ Видео кодировка: XviD Концертът е организиран от Общество Бяло Братство - Варна Дата на първоначално въвеждане: 20.06.2007 г.
 20. 1 point

  Version

  1252 тегления

  За родословието на Учителя Петър Дънов Летопис за възрожденците Константин Дъновски и Чорбаджи Атанас Георгиев, които са съответно баща и дядо на Петър Дънов. Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство Издателство Бяло Братство София 2005 ISBN: 954-744-067-5 Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.
 21. 1 point

  Version

  3090 тегления

  Рила - врата към Агарта Правила на Духовната школа на Рила из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно). "Привет към светлите умове, съвършените души, благородните сърца, към всички, които мислят, които познаваме и които ни познават в света на Реалното и Неизменното." (Учителя) Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство Издателство: Бяло Братство ISBN: 954-744-027-6 Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.
 22. 1 point

  Version

  2635 тегления

  Окултни принципи и закони - том 2 Тази книга е справочник на окултни принципи и закони, дадени от Учителя Петър Дънов в неговото Слово, издадено до 2004 година. Събраният материал е подреден по теми и представлява извадки, които са в оптимално съкратен вид и имат за цел да насочат читателя към конкретния източник. В препратката след цитата са дадени заглавието на беседата, страниците и номерът на томчето от хронологичния указател, даден в края на книгата. Подреждането на извадките е направено за улесняване на читателя при изучаване на Словото и при работа по конкретни теми. За дълбокото разбиране на вътрешния смисъл на всеки принцип и закон е необходимо прочитането на лекцията или беседата, от която е изваден. "Вие сте разбрали Словото, което ви говоря тогава, когато възприемате всичко с всяка клетка на вашата душа, на вашия ум, на вашето сърце и дух и сте го приложили." (Учителя) Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство Издателство: Бяло Братство София, 2005 г. ISBN: 954-744-063-2 Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.
 23. 1 point

  Version

  3029 тегления

  Правила за Ученика "Ученикът всякога трябва да придобива знания и да работи за трима: първо за Бога, каквото остане, да внесе в банката на ближния си и каквото още остане, да внесе в своята банка. Ученикът благодари за всяко изпитание и съзнателно го използва. От ученика се иска първо Любов и почит, а после вече идва стремежът към учене. За да натори почвата на своя ум и на своето сърце, ученикът се нуждае от светлината на Мъдростта и Истината, както и от топлината на Любовта. Който иска да учи, непременно трябва да има светла и чиста мисъл, за да възприема. За ученика физическата, умствената и духовната работа са еднакво свещени и той ги извършва с любов. " (Учителя) Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство Издателство: Бяло Братство София 2003 г. ISBN 954-744-034-9 Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.
 24. 1 point

  Version

  3050 тегления

  Учителят за образованието. Ролята на образованието в живота Авторът на настоящия труд „Учителят за образованието” е извършил една ценна работа със събирането на всички живи зрънца по отношение на образованието, които се съхраняват в хилядите беседи на Учителя. Действително, тия живи зрънца, посяти в полето на образованието, не за дълго време биха дали своя богат и сочен плод. Педагогическите идеи на Учителя не са мисли само на един теоретик, а на един мъдрец, който обладава опита на вековете и дълбоко познава глъбините на човешката душа. Тия идеи, събрани и систематизирани, ще хвърлят светлина в умовете на всички скромни ратници, които работят в полето на образованието. Действително, образованието като дейност, която е насочена към облагородяване на детската душа, ще успее да създаде хора на новия свят, на новата ера, която идва да внесе всички необходими преобразования за извеждането на човечеството от настоящите противоречия и за влизането в пътя на истинския прогрес и духовно културно усъвършенстване. Новата ера, за която сега всички мислят и говорят, ера, която ще даде своя отпечатък както в социалните, стопанските, така и в духовно-културните отношения, налага един нов мироглед в разбиранията на всички хора. Това може да се постигне единствено чрез образованието, което трябва да бъде насочено специално към крехките души на младите поколения. Сега епохата е толкова динамична, че няма място за умувания. Историята красноречиво говори, че за създаването на една нова обществена система се изисква идеализмът на младите, идеализъм, който да граничи с възторга на Божественото себеотрицание. В това отношение, на първо място се изисква една непобедима вяра в новото, което иде, от друга страна - един активен, волев интерес да се въдвори социалната справедливост и разумното сътрудничество между хората. Или, както казва Учителят: „Нужни са хора със сърца чисти като кристал, умове светли като слънцето, души обширни като вселената и духове единни с Вечното Начало, което е Любов, Мъдрост и Истина.” Пожелаваме, живите семена на тая книга, посветена на най-благородната обществена дейност - образованието - да попаднат на добра почва, за да израснат и дадат своя плод, както за българския народ, така и за всички други народи. Ние сме уверени, че настоящата книга ще изпълни своето предназначение - да бъде един неугасващ светилник в стръмния, светъл път на човека, който неминуемо ще го изведе в майчинските прегръдки на живата природа, която ще му разкрие своите тайни за един истински разумен живот. из Предисловието към книгата от д-р Методи Константинов 1 януари 1943, София * Благодарим на Иван, Донка, Роси и Ася, които направиха възможно публикуването на тази книга в електронен формат. Дата на първоначално въвеждане: 28.08.2007 г.
 25. 1 point

  Version

  2092 тегления

  Еволюция на човешкия дух. Новата култура през епохата на Водолея Извадки по темата "Еволюция" от книгата на д-р М. Константинов и Хр. Маджаров "Новата култура през епохата на Водолея", издателство “Алфиола” – Варна, 1991 - 94 Съставител: Васил Василев, vasilbvbg@abv.bg София 2006 В историята на расите и на техните култури, се вижда голямата морфологична, физиономична и анатомична разлика в устройството на човешката глава. Това е едно възходящо движение, което постепенно води човешкото съзнание в посока, доближаваща го към Космичното съзнание, разкриващо ни живота на Единството, на Цялото. Всяка култура при зараждането си носи в себе си характерни основни идеи. Тези идеи се разработват в различни области: наука, религия и обществен живот. Между тях съществува тесен паралелизъм в хода на културата. Всяка от тези области разработва от свои ъгъл общите централни идеи, като ги снема и осъществява в света на формите. Науката, религията и общественият живот са израз на трите координати в човешкото съзнание: интелектуална, емоционална и волева. Тези първоначални идеи възникват и се полагат в основата на отделните култури под вдъхновяващото въздействие на Посветени - Великите Учители на Човечеството. Школите на Великите Посветени дават методите за реализиране на културите в мистичната, научната и обществената област. Самите култури се явяват необходими стъпала, етапи в развоя на човешкото съзнание. "В развитието на човечеството виждаме, как по-низшите степени на съзнанието постепенно са замествани с други, по-висши; как започвайки от подсъзнанието, ние еволюираме през съзнанието и себесъзнанието към свръхсъзнанието. Подсъзнанието се намира в началото на една форма, а свръхсъзнанието - в края и." “Напредналото човечество е вече задминало етапите на подсъзнанието и съзнанието. Сега навлизаме прогресивно в досег с един надсъзнателен живот. Този надсъзнателен процес съединява в себе си съзнанието и себесъзнанието. Надсъзнателният живот е пределът към който се доближаваме. Свръхсъзнанието ще отбележи друга насока на човешката еволюция. Подсъзнанието е живота на инволюцията, а свръхсъзнанието е процес на еволюцията. Съзнанието и себесъзнанието са поле, което се формира между слизането и възхождането, съединяващо двата големи процеса: инволюцията и еволюцията." "От глъбините на подсъзнателния живот човек се въздига постепенно до един по-благороден, съзнателен живот, нещо, което показва, че в него вече проблясва свръхсъзнателният живот, че Космичното съзнание започва да се проявява. Това е новият човешки тип, това е новата раса, която се възвестява". Много раси са отминали, много народи са изчезнали от лицето на Земята. Загинали са също тъй и материците на тези раси, култури, племена и народи, потопени под водите на океани и морета. Техният градивен принос и творческата им същина, обаче са отразени и запазени в анатомичното, физиологичното и психично устройство на човека. Човешкото тяло и съзнание представляват същинска история и синтез на изминалите култури. В този труд ще се опитаме да се докоснем до мистерията на тези исторически и астрокосмични процеси, в светлината на Школата на Учителя. Дата на първоначално въвеждане: 21.07.2006 г.
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
×