Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/07/21 in all areas

 1. 1 point
  АлександърТ.А.

  Размишления 1

  Утринна молитва Да обнови Бог сърцата ни със съвършената Божествена Чистота. 1. Добрата молитва. 2. Благословен Господ Бог наш. 3. „Всичко у вас с Любов да бива.“ (Първо послание към коринтяните 16:14) „Да се утешат сърцата им, съединени купно в Любов, и във всяко богатство на съвършено разумение да познаят тайната на Бога и Отца и на Христа.“ (Послание към колосяните 2:2) „От това всички ще познаят, че сте Мои ученици, ако имате Любов помежду си.“ (Евангелие от Йоана 13:35) 4. Размишление върху Божествената чистота. (Коленичили на лявото коляно.) Да царува Любовта на Единия наш Отец в сърцата ни. Да се слави Мъдростта на Единия наш Отец в духовете ни. Да осияе душите ни Истината на Единия наш Отец, Който е начало и конец на всичко. 5. „Отче наш“. Бележка: Щом от Любовта се преминава към Мъдростта и Истината, преминава се от едно състояние в друго. При произнасянето на тези изречения нека се постараем да схванем вътрешната страна на това, което е скрито в тях.
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×