Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12/16/10 in all areas

 1. 6 points
  Защо се появява Юда винаги, когато се яви истината? Защото мракът е нужен, за да видим светлината, нямаше да разберем силата и значението на доброто, ако го нямаше "злото". Юда - е относителното в живота, а Христос - Абсолютното. Юда е преходното, а Христос - вечното. И щом Небето е допуснало "Юда", То знае, че има своето място и роля в света. Ако го нямаше "Юда" - в този форум нямаше, предполагам, да се разговаря, спори и прочие; и в целия свят нямаше да има наранени и обиждани хора. А само раняващи и убиващи. Защо ли? Защото нямаше да го има Христос, Който да ни покаже другото лице - на Прошката, която съдържа в себе си Любовта, Мъдростта, Истината, Вярата, цялата Библия. Много точно, braman "Любовта пита: Юда имал ли е майка? Тя плака ли е за него?" Любовта казва: "Прости им, Отче! Те не знаят какво правят" Само Любовта може да бъде майка. Безлюбието е нашата мащеха. Само Любовта, т.е. Христос в нас, може да пита за Христа. Само Любовта прощава.Юда знае да хвърля камъни по Юда, защото вижда само Юда. Още спи и не вижда, че в Юда е спящият Христос. Юда държи камъка. Христа държи Любовта. За жалост, трябва да си призная, че аз виждам често пъти себе си повече "Юда", отколкото Христос - всеки път, когато цитирам Слово и името на обичния Учител, и не мога да приложа това Слово, аз съм Юда - предател на Словото, на Мъдростта, в която вярвам, на Любовта, към която се стремя, на Истината, която ми шепне: "Прощавай, както Бог на теб прощава. Виж Бог в другия - сега ти е трудно да го видиш, но Той е в него/нея". И в този шепот се събуждам, и разбирам, че тук вече е Той, а не предателят... Дошло е времето на Христос. Времето на Любовта.
 2. 5 points
  Мисъл за деня - 16 декември 2010 година Докато сте на Земята, не завършвайте всичките си работи наведнъж. Оставете нещо незавършено. Завършиш ли всичките си работи изведнъж, ще заминеш за другия свят. Ако завършите всичките си работи наведнъж, вие ще добиете лош навик, ще станете пасивни. Не, човек трябва да остави нещо недовършено, да има какво да работи, да се стреми към нещо. Роденото от плътта Молитвен наряд за всеки ден: Добрата молитва Псалом 91 Псалом 23 Господнята молитва Да се прослави Бог... – формула Молитвен наряд за четвъртък: Той иде Плодовете на духа - молитва Псалом 112
 3. 4 points
  В евангелските истории е доре да се различава това което е казал Христос от това какво са казали другите, които както се вижда от въпросите им към Христос не са били особено наясно какво се говори и какво предстои да става. Христос никъде не е говорил за врагове, това другите около него са го направили после, даже предостатъчно. Да се свързва интелектуалния подход към духовността с предателството на Йуда не е сериозно, Петър като не е бил интелектуален пак се отрекъл три пъти от Христос защото искал да го оставят да се топли на огъня, докато Христос бил настрани окован. Другите ученици пък съвсем избягали, само Йоан все пак после се върнал и отишъл на Разпятието. Петър в неделя пак си отишъл за риба както преди. В тяхното съзнание тези събития са били изненадващи и доста неясни, така че трите години не са били достатъчни и са били учени-недоучени. Йуда също не е разбирал защо искат да арестуват Христос посред нощ и като е разбрал се е разкаял, така че явно не е бил осъдил Христос предварително в себе си, това са направили тези които са го арестували и техните подръжници на другия ден. Въобще единствен Христос е разбирал какво става и първосвеществениците, за тях разгонването на обменителите на пари за пожертвуванията в храма (монетите с цезаря на тях не ставали за това) е било последната капка дето препълнила чашата. Развихрянето на излишни емоции около тази история причиниха сума страдания за тези 2000г, не интелектуализирането около нея. А ако сте намерили истината за нея по емоционален или интелектуален път, тя направи ли свободни по някакъв начин? Защото именно освобождението е дал Христос като критерий за истината. А и отговорите на Христос на отправените въпросите към него съвсем не са нелогични и изискват сериозно мислене за да бъдат разбрани. Това започнало още откакто посетил храма за пръв път като дете, където говорил с мъдреците. През цялото му проповядване интелекруалците на времето му са го разбирали, разбирали са го и простите, т.е. тези с предимно емоционално нагласа, на които предстои да работят по интелекта. Така че противпоставянето на емоционалността и интелекта като път към духовността е несериозно, най-малкото защото няма такова нещо като една единна духовност. Има различни духовности, също както в един свят има много места на които можеш да бъдеш, но не и едновременно. Според мен най-важно не е че човекът има низша и висша природа, това е само един факт. Най-важно е че човек може да бъде щастлив и посредством низшата, и посредством висшата си природа. Това го прави специален и мост между световете. Така че борбата не е между низшата и висша природа, както и да драматизираме и описваме тази борба използвайки духовни персонажи, а между желанията на човека да търси дадено щастие с едната и друго с другата, ако е възможно. Единия или другия избор е логичен, но траданието е крайния резултат от постигането на щастие посредством нисшата природа, която най-общо е базирана на сетивата и материалния свят към който са насочени, вкл. менталното сетиво. В този смисъл страданието е повратна точка, понеже насочва ума (съзнанието) към търсене на щастие по друг начин. Това е показано от Христос, но ясно е описано от Буда, за съжаление в Евангелията от много емоции се губи смисъла.
 4. 4 points
  Човек според нрава си, си избира верою. На някои много им харесва образът на Христос с бич в ръка да гони търговците от храма. На други пък сърцето им проговаря, когато четат за момента на кръста: Прости им Отче, те не знаят какво вършат. Има двама Юда: Единият е историческата личност, чиято мисия и съдба едва ли знаем дори в малки подробности. Другият - това е литературния герой, т.е. евангелския - едно кошче за боклук, в което почти всички са плюли в него. За кого от двамата говори Учителя като ни казва да се освободим от Юда? От Юдата в нас, от този окарикатурения, известния. А колко малко са мислили за истинската историческа личност! И няма как да е друго - много по-лесно е да се усъди, от колкото да се прости. Да не говорим, че трябва да се види и доброто. Колко невъзможно става вече... Но не и за любовта. Любовта пита: Юда имал ли е майка? Тя плакала ли е за него? Ако беше толкова лош защо пък се разкая до такава степен, че стигна до крайност? Защо първо не изпи парите и тогава да се обеси? Учителя това, Учителя онова. Какво знаем ние за възвишената му Природа? И Стан, ако беше вникнал във втората част от поста ми нямаше да ги вадиш тези цитати, защото аз мога да извадя пък други. Но нали идеята е в разсъждаването.
 5. 3 points
  „Любовта на ученика трябва да се издигне дотам, че да издържи всички недостатъци на хората в света. Какво значи това? Ти обичаш някои хора, но ако забележиш някои недостатъци в тях, ти ги разлюбваш. Значи твоята любов не може да издържи греховете на света. Щом обичаш някои хора, твоята любов не трябва да се изменява, ако забележиш някои недостатъци в тях. Защото ти обичаш Божественото в тях. Недостатъците са нещо външно, те не засягат човешката душа. Те са нещо временно, преходно, защото когато човек се издигне на по-висока степен на развитие, те изчезват. Първи стъпки на ученика – 1 Боян Боев - Доброто разположение (Това е цитат от Учителя, публикуван от Ася_И в темата "Пет първоначални качества на ученика")
 6. 2 points
  Разбира се думата „осъждане“ е неподходяща. Но когато някъде има грешка или слабост, тя трябва да бъде отчетена. Ще повторя последния цитат от предходния ми пост, защото мисля, че някои моменти в него са интересни: „Та казвам: В съвременния християнски свят, днес имаме християнски народи, които се бият. Защо? Ако в един дом се бият братята и сестрите, как ще се оправдае. Не може да се оправдае. Едно от двете: или че бащата и майката не са ги възпитали, както трябва, или че не са родени както трябва. Християнството като влезе, направи една погрешка. Понеже християните възприеха всичките форми на езическия свят и се смеси съдържанието на езическия свят с новото. Старото и новото се смесиха. Развалиха християнството. Християнството като влезе, имаше един предател. Юда внесе лошото в християнството.“ Послушни и непослушни Значи Юда е старото, което не иска да отстъпи своето място. Това е нещо, валидно не само в случая с Юда и Христос, но винаги. Причината за предателството винаги е там. Сега аз лично не съм много съгласен на това разделение езичество-християнство, освен ако не го приемаме единствено като символ. Християнството по времето на Христос може да е изразявало новото, а езическите религии да са съдържали много закостенели елементи, но ако погледнем от гледна точка на настоящето, закостенялостта в последните не е повече отколкото при християнството. Но основната идея тъй или иначе не са самите религии, а сблъсъкът между новото и старото. Това всъщност е борба за оцеляване от страна на последното.
 7. 2 points
  Сигурен ли си? Защото на мен ми трябваха съвсем малко време и усилия да открия това примерно: „Щомъ Истината оттегли проекцията си отъ човѣшката душа, ние имаме единъ типъ като Юда, който върши престѫпления и послѣ отива да се самоубива. Значи имаме два типа въ свѣта: Юда, който търсеше своята слава и мислеше само за себе си; и Христосъ, който търсѣше славата на Онзи, Който Го е проводилъ.“ Който иска славата „Защо християнството не успя? Христос в едно нещо не сполучи: не можа да отучи Юда да краде. И този Юда го има и в съвременното християнство. Христос го знаеше. Днес това, което разяжда християнството, е кражбата. Между 12-тях ученици на Христа, 11-те бяха на място. Само Петър се подхлъзна малко. Христос го обърна. Но Юда не можа да обърне. Христос сега трябва да обърне този Юда. Сега ще дойде Христос да обърне Юда. И ако Юда не се обърне, светът не може да се поправи. Сега не е въпрос за праведните, а е въпрос за Юдите. Вие сте се намерили при една от най-трудните задачи. Какво ще правите с Юда? Аз го виждам навсякъде. За 2000 години той е прогресирал. Във време на Христа този Юда е бил ученик, а сега е станал професор. Аз имам особено схващане за Бога, за обществения строй, за семейството и пр.“ Божествен и човешки порядък „Та казвам: В съвременния християнски свят, днес имаме християнски народи, които се бият. Защо? Ако в един дом се бият братята и сестрите, как ще се оправдае. Не може да се оправдае. Едно от двете: или че бащата и майката не са ги възпитали, както трябва, или че не са родени както трябва. Християнството като влезе, направи една погрешка. Понеже християните възприеха всичките форми на езическия свят и се смеси съдържанието на езическия свят с новото. Старото и новото се смесиха. Развалиха християнството. Християнството като влезе, имаше един предател. Юда внесе лошото в християнството.“ Послушни и непослушни Това са три от първите четири линка, които ми излязоха, но единият вече е цитиран в темата.
 8. 2 points
  В една много дълбока книга - "Последното изкушение на Христос" се описва Юда като герой. Никой друг от апостолите не е бил способен за тази роля и Христос натоварва именно него. Разбира се Никос Казандзакис е много голяма тема, но като се има предвид, че, Учителя също не осъжда Юда, вече би трябвало да се замислим. Как може Висшето Същество да бъде предадено? Кой може да му скрои някакъв номер? Та нали от Горе се дирижира всичко. Предаден или даден? Даден без Той да Го е искал, т.е. предаен или даден по Негово желание, т.е. ... изпратен? Ама тоя Юда какво направи? Нищо особено, изпълни си ролята. Но се обеси защото не осъзна, че нищо лошо не е направил, а после репродуцираха собственото му чувство за вина в драмата за невинния страдалец.
 9. 1 point
  "Хората не разбират своите синовни отношения към Бога и вършат безобразия в света. Това безобразие се вижда в любовта, в знанието, в мъдростта, в истината – навсякъде. Навсякъде виждаме лъжа. Защо трябва да лъжеш? И като лъжеш, какво ще придобиеш? Казват за някого, че като говори, има намерение да заматохари хората. Може да е така. И аз може да имам същите слабости. Като хората. Може и у мене да се яви желание да ви заматохари. Не, вие не сте глупави. Утре вие ще видите моето заматохарване. Едно нещо ще знаете: Аз не искам да лъжа хората. Аз не обичам лъжата. Аз не искам да лъжа себе си, аз не искам да лъжа ближния си, аз не искам да лъжа и Бога. Всичко друго мога да направя, но тия три неща не мога и не искам да правя. Аз не искам да лъжа – нищо повече. Аз не искам да турям лъжата като договор на престъпление. Като направя една погрешка, казвам: Аз трябва да поправя погрешката си – нищо повече. На тебе, като човек, не ти подхожда да грешиш. Ти ще изправиш погрешката си сам – никой не ти е крив. Аз съм крив за погрешката си и трябва сам да я изправя. Какво правят някои? Някой направи една погрешка и туря веднага лъжата, като започва да се извинява, че условията били такива, че възможност нямал, че наследил такива черти от баща си, от майка си и т.н. Това са измислици и лъжи. Кажеш нещо, стой на думата си – нищо повече. Обещаеш ли нещо, изпълни обещанието си. Ценността на човека седи в неговото сърце, в неговия ум и в неговата душа. Истината се крие в душата на човека. И заради тази истина той не трябва да допуща никаква лъжа в себе си. Сега аз говоря за лъжата малко специфично. Аз не разбирам лъжата така, както вие я разбирате. Според мене лъжа е това, което спира човешкия прогрес. Лъжа е това, което осакатява човешкия ум. Лъжа е това, което осакатява човешкото сърце. Лъжа е това, което скъсява човешкия живот. Лъжа е това, което прави човека сиромах. Лъжа е това, което прави човека болен. Лъжа е всичко онова в света, което става причина за хилядите нещастия и страдания на хората. С тази лъжа именно трябва всички да ликвидират. Не е лъжа това, че някой взел един хляб отнякъде. Гладен бил човекът, три деня не е ял, взел един хляб. Не е лъжа това, че някой взел една ябълка. Не е лъжа това, че един гладен, като минавал край едно лозе, откъснал си един–два грозда, да подкрепи силите си. Лъжата седи на друго място. Всяко нещо, което спира човешкия прогрес, е лъжа. Ти, който остаряваш, престани да лъжеш. Ти, който оглупяваш, престани да лъжеш. Болестите се дължат на лъжите на миналото. Съвременните хора страдат все от лъжите на миналото. Не само това, но от хиляди години насам ние носим живота на своето минало и неговите последствия. Животът на нашето минало върви след нас като сянка и ние не можем да се освободим от тази сянка и от последствията на това минало. Сега аз не казвам, че не трябва да умираме. Трябва да умираме, но за какво трябва да умираме? Всички трябва да умрем за безлюбието в света. Всички трябва да умрем за лъжата в света. Ако не умрем за лъжата, ние не можем да се освободим от нея. Всичко онова, което лъжата ни е дала, трябва да мине през огън. Всичко трябва да изгори, че да нямате повече взимане-даване с нея. Хората имат още сделки с лъжата. Тя хване човека и му казва: „Каквото ми дължиш, всичко ще го върнеш.“ Лъжата е едно учреждение. Лъжата, безлюбието се дължат на злото в света. Те принадлежат на света на злото. Любовта, Мъдростта и Истината се отнасят към света на доброто. Като отидете на онзи свят, веднага ще ви разглобят на дребни частици и ще ви пречистят, да видят къде се крие злото във вас. След четиридесет и пет години, според индуската философия, вие отново ще се създадете. Така пречистени, частиците ще се сглобят в една нова машина и вие ще се родите като дете, със своите специфични дарби и способности. Някой от вас ще се роди като гениален музикант, или гениален художник, учен, философ и т.н. И върху всяка ваша частица ще бъде писано: „Този човек се връща от ремонта на Любовта, от ремонта на Мъдростта и от ремонта на Истината.“ Всеки, който е минал през трите ремонта: на любовта, на мъдростта и на истината, той ще бъде гениален човек. Нека след това някой се опитва да го съветва, че може да живее и с лъжа. Той ще му каже: „Ти ходил ли си в света, дето ремонтират?“ – „Не съм ходил.“ – „Аз пък съм ходил и втори път не искам да отивам.“ Та, на онези от вас, които не сте се справили със стария свят, пожелавам да отидете в света на ремонта, т.е. в заведенията на Любовта, на Мъдростта и на Истината. Като се ремонтират всички хора, тогава ще дойде Шестата раса, която е раса на любовта. Когато тези хора се върнат от ремонта, тогава ще дойде Царството Божие на Земята. Ако имате вяра
 10. 1 point
  На 4 години започва да рисува, на 6 вече създава произведения на изкуството. Майка и баща и не са религиозни, но се обръщат към духовното благодарение на картините на дъщеря си. Официален сайт на Akiane Kramarik Благословения Принц на Мирът (картина, нарисувана от Акиане, когато е на 8 години) http://www.youtube.c...h?v=qTPYDSi0Rok
 11. 1 point
  Петиция за включването на вегетарианска храна в менюто на всички обществени заведения, субсидирани от държавния и общинските бюджети: http://bgpetition.co...menu/index.html Основна цел на настоящата петиция е осигуряване по законодателен път на възможността във всички обществени заведения, субсидирани от държавния и общинския бюджет (като болници, детски градини, училища, студенстки столове, затвори и др.) да се предлага вегетарианска храна на лицата, които пожелаят такава. Настоящата ситуация налага извода, че на практика държавата дискриминира и потъпква конституционните права на вегетарианците, като не уважава правото им на свободен избор на храна, и те са изправени пред реалната ситуация да гладуват във всички тези обществени заведения, които в крайна сметка се финансират от техните данъци. Съгласно чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България, не се допускат никакви ограничения на правата, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Чрез липсата на законодателна уредба, чрез инертността на институциите на държавата, се допуска дискриминация на всички български граждани, които са вегетарианци по убеждение или религиозна принадлежност, като реално се ограничава тяхното право на нормален достъп до обществени и здравни услуги....
 12. 1 point
  Не може така произволно да се разделя образа на Христос на парчета според това, кое парче ни харесва в момента. Това не е истинската духовност на сърцето. Това е мисловната псевдо духовност на ума, който е специалист по разделянето, пронумероването и прошнуроването. Христос е светло същество, цялостно и интегрирано, реализирало Висшата си божествена същност и няма нищо общо с твоите проекции на ума върху него. Ето отново умът разделя и интерпретира човешки същества, като че ли са мъртви откъси от буквописане! Юда е човешко същество, естествено и с майка, и с татко. И Христос също си е имал и майка и татко. Ето защо нито едно човешко същество няма право да отнема живот, да предава живот, защото животът е от Отца ни. . Ти къде виждаш добро в предателството, Браман!? И да не съдиш според теб едно и също ли е с това "Да си затвориш очите за истината?!" Защото да видиш Истината е да видиш Бог. Да видиш Истината не е да я осъдиш, а просто да я осъзнаеш такава, каквато Е. Хайде сега, ново 20! И каква излезе тя - че Христос е дошъл само заради Юда!?!?!? Не за да изживее младия си божествен живот, а за да прости на Юда!? Нека не забравяме историческата истина - Христос нито осъжда, нито оправдава - той просто вижда Истината, такава, каквато е. В случая с Юда той вижда неговото огромно Его и жаждата за слава, но не е успял да му повлияе /както и Учителят твърди/, дори и Христос, носителят на Божествената Любов, не може да освети тъмното сърце на хора като Юда. Защото грехът на Юда, огромната му заблуда и прекомерните му желания, са го заслепили и не са му позволили да разпознае Истината и Любовта в лицето на своя Учител Христос. Това се е случвало много пъти в човешката история - светли и ценни същества са ходели по нашата земя, но само хората със сърца са ги разпознавали, а не хората, капсулирани в своето его и предразсъдъци. Не забравяй Цветна дъга, че в Божествения план, в Царството Господне, Истината и Любовта са едно и също. Любовта към Неистината и Заблудата не е божествената!!! А защо тогава, Цветна дъга, не спреш да цитираш Учителя и не се опиташ първо да го разбереш в уединение и медитация?
 13. 1 point
  "Като ученици, вие трябва да говорите истината. На ученика не се позволява никаква лъжа. Лъжата е двоен грях. Като направиш една грешка и не искаш да я признаеш, ти лъжеш. От вас се иска да осветявате името Божие. Ако вие не направите това, ще дойдат други, те ще осветят името Божие. Ако обичаш Бога, ти ще пазиш името Му свещено, а същевременно ще почиташ и хората. Казват, че някога съм постъпвал по човешки. Щом е така, всякога ще постъпвам по Божествено. Както и да постъпвам с хората, те всякога са неблагодарни. Бог им е дал живот, дал им е ум и сърце, дал им всички блага, и те пак са неблагодарни. От всички се иска да сложите ред и порядък в себе си; да се справите с онази компания от духове, които бушуват във вас. Вие сте председателят на тази компания. Ако не сложите ред и порядък в тази компания, от вас нищо няма да стане. Не се опитвайте да извинявате вашите членове. Не се позволява никаква лъжа. Не изопачавайте истината, не изопачавайте и моите думи. Не лъжете в мое име, не позволявам това. Помнете: Който лъже в мое име, нищо няма да остане от него. – „Тъй каза Учителят.“ – Десет пъти проверете това, което съм казал, но не лъжете в мое име. Не лъжете и в името Божие! В Школата не се позволява абсолютно никаква лъжа. След всичко това, ще дойде някой да говори за Любовта. Какво ще говориш на гладния за Любовта? Ще нахраниш гладния, нищо повече. Като го нахраниш, ти си изпълнил волята на Бога. Ще дойде някой да ми разказва, че Бог му се явил. Това е механическо разбиране. Мина времето на тези лъжи. Ако отсега нататък Бог може да ни говори, къде остава истината? Пъпката, която днес се разцъфтява, се е приготвила от дълго време за този процес. Много пъти е цъфтяла тази пъпка. Казваш: „Слънцето изгря“. – Много пъти е изгрявало слънцето, но ти не си го видял. Следователно, ако ти още не си цъфнал, гледай да цъфнеш. Силата на човека се крие в пукването на пъпката, в нейното разцъфтяване. Всеки може да си има някаква слабост, обаче лъжата се изключва. Не е позволено на човека да лъже! Аз имам най-голямото отвращение към лъжата. Всичко може да се прости на човека, но лъжата – никога. Другите ви грехове могат да се простят, но лъжата никога не се прощава. Като ви срещна, едно нещо искам от вас: да сте свободни от лъжата. Искам да видя, че прогресирате, но без лъжа. Абсолютно никаква лъжа! Не позволявай на лъжата да застане между тебе и Бога като препятствие. Където е лъжата, там всички работи се развалят. Не слагайте никаква преграда между Бога и вашата душа. Не питайте до кого се отнася това. Аз говоря за всичките хора. Това се отнася до всички, без изключение. Аз не говоря само за абсолютната чистота. Преди да дойдете до чистотата, вие трябва да изключите лъжата от своя път. Тя прекъсва всякакво развитие. След лъжата иде смъртта. Който лъже, сам прекъсва връзката на своя живот. Работете върху себе си, за да се освободите от лъжата. Само така ще дойде мирът. Където има лъжа, там не може да има мир. С лъжата си служат, а за мир говорят! Мирът ще дойде, когато лъжата престане. Мирът трябва да застане между Бога и нас. Христос казва: „Моят мир ви давам“. Сега, като излезете от класа, ще кажете, че Учителят ни нахока. Това не е хокане. Кажете: „Учителят иска от нас да се освободим абсолютно от лъжата“. Това е истината. Не кажете ли истината, вие си служите с друга лъжа. Защо ще говорите това, което не е казано? Срещна една млада сестра и я погледна. Защо я погледнах? – Искам да ѝ кажа да не лъже. Казвам мислено: Ти си млада, едва сега влизаш в света и лъжеш. Срещна една стара сестра, и нея погледна. Казвам мислено: Сестра, единият ти крак е в гроба, внимавай да не лъжеш. И младите и старите трябва да говорят истината. Някога и мене поглеждат накриво. С това хората ме питат: „Защо позволяваш на учениците си да лъжат? Защо позволяваш и на духовете да ни лъжат?“ Така те ме правят техен съучастник. Не, аз не мога да бъда техен съучастник. Има нещо, в което не мога да участвувам – това е лъжата. Ще кажете, че не може без лъжа. – Може и без лъжа. Без лъжа ще бъде вече. Аз съм доста снизходителен към вас. Всички грехове могат да ви се простят, но лъжата – никога! За предпочитане е всеки грях, но не и лъжата! Ако един човек не е направил нито един грях, а само лъже, все едно, че той е извършил всички грехове. В това отношение той е най-големият грешник, той е непоправим. Дяволът е баща на лъжата. Понеже той лъже, никой не може да го спаси. Щом престане да лъже, другите му грехове лесно ще се простят. Помнете: Лъжата не се прощава. – „Какво да правя, когато мине през ума ми една лъжлива мисъл?“ – Хвани я за ухото и я изнеси навън с думите: „Никаква лъжа!“ Това са думи на Учителя. – „Какво да правя след това?“ – Ще говориш истината. И като те питат какво говори Учителят, кажи: „Учителят ни говори да изхвърлим лъжата навън“. Ще кажете, че съм бил разгневен. – Това е лъжа. Гневът нищо не помага. Какво ще направя с гнева си? Значи ще се намръщя, ще си повдигна гласа, ще викам. – Не, с това нищо не се постига. Повтарям: Никаква лъжа! Помнете: Ако искате да имате Божието благословение през тази година, откажете се от лъжата. Иначе всичко ще изгубите. Аз не искам нито един от вас да бъде ощетен. Аз поддържам вашия интерес. Ако ви оставя с лъжата, вие съвсем ще се объркате. Лъжата не е присъщо качество на човека; тя е присадена от друга култура. Вие не можете да я обичате. Лъжата има животински произход. Ще прочета първа глава от Евангелието на Йоан: „В началото бе Словото, и Словото бе у Бога.“ (– 1-ви стих.) Под Слово разбирам разумността. Значи в началото бе разумността. „И виделината свети в тъмнината, и тъмнината я не обзе.“ (– 5-ти стих.) – Защо не я обзе? – Защото разумността бе там. „И Словото стана плът и всели се между нас.“ (– 14-ти стих.) „И видяхме славата Негова, слава, както на Единороднаго от Отца – пълен с благодат и истина.“ (– 14-ти стих.) – Там, където има благодат, където има истина, там няма никаква лъжа. Където има лъжа, няма благодат, няма истина, няма Слово, нито разумност. „Никой никога не е видял Бога: Единородният Син, Който е в пазухата на Отца, Той Го изяви.“ (– 18-ти стих.) – Защо никой не е видял Бога? – Защото повечето хора си служат с лъжата. Всеки, който лъже, не може да види Бога. Ако искаш да Го видиш, освободи се от лъжата. Лъжата е жената, а вие сте мъжът. Аз ви развеждам с тази жена. Никой няма право да се жени за лъжата. Ще останете девствени! Лъжата е първата жена – блудница. Ако се свържете с нея и родите деца, мислите ли, че те ще бъдат добри? Мислите ли, че те ще имат възвишени желания? Никакъв съюз с лъжата! Ако се жените, съветвам ви да се свържете с истината. Пита ме някой, да се ожени ли. – Ожени се, но само за истината. – „Трябва ли да се женим?“ – Женете се. – „За кого?“ – За истината. Който влиза в клас, трябва да се разведе с лъжата и да се ожени за истината. Ако бащата е свързан с лъжата, и него ще напуснете. Ако роднините ви са свързани с лъжата, и тях ще напуснете. Това означава стихът: „Да се отречеш от баща си и майка си“. Отречи се от себе си и от всички, които те подтикват към лъжа. „За кого да се женим?“ – За истината. – „Кого да обичаме?“ – Истината. Ще обичаш баща си и майка си, които служат на истината; ще обичаш брат си и сестра си, които служат на истината. Ще обичаш роднините и приятелите си, които служат на истината. Ще обичаш животните и растенията, които служат на истината. Абсолютна истина! Ето идеалът на новото учение. Абсолютна истина! Ето идеалът на новото човечество. Дръжте този идеал в душата си." Абсолютната Истина
 14. 1 point
  Канел

  Библията

  Ето го и превода: Любовник на мечтите Имам нужда от любовник, който да ми даде такава любов, която да трае вечно. Имам нужда някой въздигащ да ме отведе от тук. Искам такъв любовник, който да ме познава, който да разбира как се чувствам отвътре. Някой, който да ме приюти и прегърне през дългите самотни нощи догде зазори. Защо не ме вземеш оттук? [Припев]: Любовнико на мечтите ми, ела и ме спаси. Нагоре или надолу, отведи ме където искаш, мили, сега. Имам отчаяна нужда от теб Моля те ела, защото искам да споделя вечността с теб, скъпи. Не искам поредния преструвко да ме баламосва за сетен път, да ми шепне думи за вечна любов и да си играе с мен. Имам нужда от някой стабилен, от любов, която няма да изветрее. Просто искам да бъда с някой всеки ден завинаги. Така че ела и ме отведи. [Припев]
 15. 1 point
  Vsi4ko e vupros na kultura i vuzpitanie.Az dokato jiveex v BG se bjx ot4ajla 4e 6te namerj muj za kogoto da se omuja i se primirix s tazi misul. Bjx umorena ot prosta6tina , vulgarnost , lo6o otno6enie kum jenite kato cjlo i nai- ve4e nesekva6tijt im interes kum 4ujdi jeni ,dokato svoevremenno imat vruzka ili brak!!!(Otvratitelno) Zaminax za 4ujbina da porabotj i o, 4udo sre6nax razli4en tip muje!!!:thumbsup2:Ne mojex da povjrvam 4e ima i razli4en tip muje , za6toto do togava poznavax samo rodnata deistvitelnost. Sega sum 6tastlivo omujena i muja mi vuv vsi4ko mi pomaga ne za6toto go iziskvam nito go prinujdavam ,a za6toto taka e vuzpitan v ku6ti ot roditelite si.Tuk jenite sa na edno mnogo po visoko nivo i kato uvajenie i kato vnimanie. Govorj po princip 4e kulturata im e takava. No dokato bulgarskata jena ne se promeni ,njma da se promeni i bulgarskijt muj.Jenite trjbva da se nau4at na pove4e samouvajenie i da ne se primirjvat s po-malko ot kolkoto zaslujavat.
 16. 1 point
  Много често ние не знаем и не разбираме дълбоките причини за извършване на определен акт, действие. Когато ни се даде да погледнем на Живота от Божествено гледище, да видим Истинската реалност, не простата човешка ще разберем и Юда. До тогава лично бих приела в себе си-"Прости им Господи, защото не знаят, какво правят" Прости и на мен, защото не винаги постъпвам според Твоята Воля! И не винаги я разбирам... Т. е. ние, които вървим по духовния път /или поне се стремим към него/ е редно да разбираме, прощаваме. Да не съдим /за жалост и аз още има, какво да искам от себе си:feel happy:/. Но само така ще съумеем да обикнем враговете си и да се издигнем. Любовта е Единствената Реалност, но тя не съдържа съдене, а разбиране на причините. Високото, извисено съзнание предполага приемане на всичко случващо се. И благодарност към "юди-те" от тук
 17. 1 point
  Канел

  Библията

  То по тая логика божественото може да се намери и във всеки друг текст. Ето например тази песен на Марая Кери е почти перфектната молитва, ако заместим певицата с душата и "любовника на мечтите" с божествения дух. Т.е. това е молитвата на душата, която търси Бога: Извинявам се за текста на английски, но сега нямам време да го превеждам. Ще пусна превод по-нататък.
 18. 1 point
  Всичко, което Иисус прави, е толкова публично, толкова открито, толкова показно (в което е и смисълът му най-сетне), че не разбирам кой е бил онзи, който да не е познавал Христос, та му се е налагало да му го посочват по такъв театрален начин. Не е задължително да си чел евангелията, за да знаеш, че цялата дейност на Иисус е била публична по дефиниция: върши чудеса (осигурява например допълнително вино на едни сватбари, дето не са си направили добре сметката, превръща също и едни камъни в хляб, нахранва народа с пет - или седем след малко - хляба и две-три риби), после пак проповядва и се кара свирепо на ония, които не Му вярват, и всичко това става пред очите на всички, разбира се. И непрекъснато говори. Общо взето - все за себе си. И че ако не Го слушат - лошо! Много лошо. Пък те наместо да Го слушат, молят го за различни лечителски услуги и полезни чудеса. Слепци да излекува, прокажен да излекува, на един му изсъхнала ръката - и него да излекува. А никой не Го познава! Те чакат Юда да им Го посочи. Юда пък, подлецът, лично си предлага услугите и им представя офертата си: трийсет сребърника и им Го предава. Кого предава Юда? Било ли е необходимо обаче това предателство? Иисус според Йоан им говори още дълго, като между другото казва и една от най-фаталните реплики: "Който Мене мрази, мрази и Отца Ми." (Йоан, 15:23) - след което идва и началото на края. Иисус отвежда учениците си в една градина отвъд Кедрон, а това място "...знаеше и Иуда, който щеше да Го предаде, защото Иисус често се събираше там с учениците Си." И затова взема една чета войници и слуги от първосвещениците и фарисеите и отива с фенерите му, със светилата му и, естествено, с оръжие. Иисус излиза и ги пита: Кого търсите? Викат му: Иисуса Назорея. Иисус им казва: Аз съм. (Тук Йоан още повече засилва напрежението: веднага след "Аз съм" - в същия стих той добавя: "С тях стоеше Иуда, който Го предаваше." Христос "...пак ги попита: кого търсите? Те рекоха: Иисуса Назорея. Иисус отговори: казах ви, че съм Аз; и тъй, ако Мене търсите, тях оставете да си идат..." - и така нататък. Така според Йоан не само че няма никаква Юдина целувка; според Йоан Юда въобще не са го оставили да посочва когото и да било и каквото и да било. Христос не го оставя да го направи, Христос! Лично! Малко по-късно той ще каже на Каиафа: "Аз открито говорих на света; Аз винаги съм поучавал в синагогите и в храма, дето отвред се събират иудеите, и скришом нищо не съм говорил..." (Йоан, 18:20). Александър Демандт, един явно голям познавач на историята на християнството и във всеки случай много остроумен и увлекателен автор, миролюбиво и дипломатично допуска, че предателството се състои само в посочване на мястото за нощуване. Ето: "На традиционната теза за предателството би могло да се възрази, че Исус действа съвсем открито. За да се избегне обаче излишен шум, е разумно той да бъде арестуван през нощта, а това изисква да се знае къде нощува." (Александър Демандт, Невинни ръце: Понтий Пилат в историята; Страданията на Исус). Съвсем не толкова дипломатично обаче той продължава: "Наградата на Юда в размер на трийсет сребърника (argyria), впрочем, е заемка от Стария завет. Пророкът Захария (11:12) взема трийсетте сребърника и ги захвърля, както прави и Юда според Матей (27:5)." Името му (на Юда) се превръща в ужасна заплаха и в най-главното основание за страх. Предателството се наказва с ужасна смърт, а ако е предателство срещу Църквата - задължително със смърт и вечен позор. А Църквата обича да плаши. И най-голямото предателство за нея е усъмняването. Пак Александър Демандт обобщава нещо важно. "За християнската традиция - казва той - Юда е ПРАзлодеят." Юда, разбира се, е и необходимият злодей, без когото историята на човечеството нямаше да е същата. През всичките тези векове и хилядолетия християнската църква си отмъщава за предателството на Юда Искариот. Руши с кръст, огън и меч стари цивилизации и непрекъснато плаши хората с Апокалипсис (издиктуван на Йоана пак от Иисус). И, което е най-ужасното, за предателството няма прошка. Много неща могат да бъдат опростени, случва се дори страшни престъпления да бъдат възнаградени с вечна почит към извършителите им, но предателството - никога. Извинявам се за дългия пост, но темата го налага. П.С. (Александър Демандт е професор по стара история в Берлинския свободен университет ); използвах материали от Христо Карастоянов
 19. 1 point
  Всеки човек в живота си трябва да се обменя с някого. Тия двамата представляват два центъра, които взаимно се обменят: енергията от единия център тече към енергията на другия. Обмяната може да става между двама души, които се обичат, но може да става и между двама души, които не се обичат. И когато се обичат, и когато се мразят, хората мислят едни за други. Природата не обича да подпушва енергиите си. Този закон съществува в цялата природа, затова, когато един човек се радва, друг скърби. Когато двама души не се разбират, в помощ ще им дойдат други двама, с противоположни на тях енергии, за да се обменят. Придобиване на щастие (Общ Окултен Клас, 30.05.1928 Сряда, София)
 20. 1 point
  Ели кара вече единайсти месец в болницата. Оферта от клиниката в Бостън за СТЕП-процедурата е получена още първата половина на месец ноември, но Ели все още не може да замине, защото Комисията за лечение в чужбина (КЛЧ) изисква поредната камара документи. Безсърдечно и нечовешко е постоянното поставяне на един млад живот в зависимост от някакви хартийки, безкрайно жестоко е всяко ново отлагане на взимане на решение – дано това поредно трескаво издирване на нови и стари документи е и последно, а прегледът им от всички комисии се осъществи в максимално кратък срок. Ели все още не може да се прибере вкъщи, въпреки че отдавна може да се справя сама с поставянето и промиването на системите за венозно хранене. Причината, както обикновено, е поредният параграф 22, с когото тя и нейните близки трябва да се сблъскат – въпреки че венозното хранене е животоутвърждаващо за Ели, според НЗОК то не попада в определението за лекарство, за нещо таблетирано и поставено в кутийка. Отговорността се прехвърля между НЗОК и Министерството на здравеопазването, разбира се, проблемът се корени в това, че става въпрос за пари, но – не бива да забравят - преди всичко – за човешки живот. Дано все пак по-скоро успеят да вземат правилно решение и Ели да посрещне наближаващите празници у дома, сред близки и приятели. Въпреки всички трудности, въпреки безкрайния болничен престой и постоянно съпътстващата я болка, Ели е все така прекрасна и смела, с грейнала широка усмивка. В тон с несломимия й борбен дух е поредното организирано събитие – демонстрация на източни бойни изкуства: ................................................................................. На 17 декември, петък, от 19:00 часа в залата на ансамбъл „Филип Кутев” (ул. „Оборище”, отсечката между бул. „Васил Левски” и Александър Невски, входът е отляво до „Планет клуб” - самата зала е на първия етаж, над портиера) ще се проведе благотворителна демонстразия на таекуондо, шаолин, вин чун и кендо (събитието във фейсбук). Заповядайте!
 21. 1 point
  Сега ви оставям с желанието да проявите такава Любов, която да заличи погрешките ви. Не очаквайте да дойдат отвън да ви помагат, вие сами можете да заличите своите погрешки, да изчистите ума и сърцето си, за да приготвите условия за идването на Божия Дух във вас. Бог иска от човека чисто сърце, на което като на чиста книга да напише закона си. Пророкът казва: „Ще отнеме каменните им сърца и ще им даде нови сърца, на които ще напише своя закон“. Като слушате да се говори за Любовта, не казвайте, че можете изведнъж да я приложите или че сте я проявили вече. Стремете се към необятната Любов, без да говорите за нея. Колкото повече говорите за Любовта, толкова повече изпадате в заблуждения. Тогава ще дойдат в ума ви чужди мисли, а в сърцето – чужди чувства и незабелязано ще правите погрешки. Това състояние е подобно на хипнотично, в което човек понякога изпада. Като излезе от това състояние, човек постепенно отрезнява и разбира, че с него е станало нещо особено, той е служил на чужди мисли и желания. За да се справите с положението си, приложете Любовта, която заличава всички погрешки, и вървете напред. Който е влязъл в Божествената школа, трябва да бъде готов на всички жертви; той ще мине през много изпитания и ако ги издържи, ще влезе в новата епоха – епохата на Любовта. Казано е: „Който издържи докрай, той ще бъде спасен“. През много сита, едри или ситни, ще мине ученикът, докато се изпита. Любовта изпитва хората. Тя никого не съди, не критикува, но дава възможност на човека сам да се познае и да разбере има ли Любов и как я проявява. Необятна любов
 22. 1 point
  След Мойсей трябваше да дойде Христос, да замести този закон с любовта и да каже, че Син Человечески, т. е. законът на любовта е господар и на съботата. Когато всички вярвания, всички религии се застъпят за съботата, казвам: Любовта е господарка на всички религии, на всички вярвания, на всички човешки наредби. Любовта мълчи, не вдига гласа си, но не от слабост. Силният човек минава за слаб, не иска да покаже силата и знанието си. Слабият постъпва точно обратно: той се представя за силен и дава вид, че всичко знае. Умният човек минава за невежа, а невежият – за учен, за всезнаещ. Той иска да се представи, че всичко е видял и всичко знае. Да се стреми човек към знания, това е в реда на нещата, но да мисли, че всичко знае, това не е правилно. При днешното развитие на човека невъзможно е той да знае всичко. Човешкият мозък е така устроен, че не може да понесе тежестите на знанието, което съществува в света. При това, човек не е проявил още всички свои умствени способности. със сегашния си мозък човек не може да обхване вселената. Много неща му предстоят още за изучаване. Господар на съботата (Неделни Беседи, 13.04.1930 Неделя, София)
 23. 1 point
  Има един разказ, който характеризира цялото човечество; той при лича на приказка от „Хиляда и една нощ“: един богат човек носел на рамото си мотика и търсел да го наеме някой. Един му казал: „Ще ти платя, иди на лозето.“ Той казал: „Аз за пари не работя, пари не искам.“ „Какво искаш? Скъпоценни камъни ли?“ Онзи му казал: „Та аз имам толкова много от тях!“ Другият му казал: „За Бога помагаш ли?“ Човекът отишъл с мотиката да помага. Занапред каква ще бъде ценната монета? Думите „За Бога!“ Такава ще бъде бъдещата Култура. Направете една услуга без да искате да ви платят. Изхвърлете идеята да ви се заплати, всичко трябва да бъде продиктувано от Любовта. Всички блага се включват в Любовта, трябва да работим от Любов към Бога. Ако някому му се плати за труда, то не е Божествено, понеже изразходваната енергия с нищо не се заплаща. Ако работиш, работи с Любов. Ако служиш, служи с Любов. Ако пиеш, пий с Любов. Яко ядеш, яж с Любов. Ако правиш добро без Любов, не го искам. Всяко нещо, което е направено от някого за мен с Любов, и той се ползва, и аз се ползвам. Това ще турим като един велик закон: вършете всичко с Любов и бъдете разнообразни в методите. Най-висшата подбуда за работа е Любовта. Не започвайте никаква работа без Любов. Пазете това правило! Трябва човек да започне да се запитва за кого работи, за кого мисли, за кого чувства и пр. Това е най-важният въпрос. Сега всичко в света се върши все с плащане. Съдията съди, но му плащат. Проповедникът проповядва и му плащат. Адвокатът – също. Трябва да изменим своите възгледи, но сега вършим нещата по закона на принуждението. Когато има каква да е материална подбудителна причина, то не е вече Свобода. Нека Доброто само по себе си да те привлече и то да е силно за теб. Стр.339-340 ИСТИНАТА И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪПРОСИ Ученикът трябва да разсъждава обективно, безлично. Не е важно какво е твоето лично отношение към въпроса, а как гледа Бог на него. Преценявай нещата не от лично гледище, а от гледище на Бога; когато хората се намират в доста гъста материя, отслабва силата им. Днес всеки усеща нещо несигурно, но не след дълго то ще мине. Аз препоръчвам на учениците да се занимават с музика, с рисуване, с други изкуства, с изучаване на език. И щом човек има добър, идеен живот, Любовта и всичко друго ще дойде. стр. 324 Акордиране на човешката душа, том 1
 24. 1 point
  Повече от девет месеца Ели и нейните близки ни разказват и показват една история за несломимата воля, силата на оптимизма, любовта към живота и вярата в доброто. Всичко започва на 23 януари тази година, когато, след тежка операция, тънкото черво на Ели е почти напълно отстранено. Състоянието й е толкова сериозно, че лекуващите я лекари не са сигурни, че тя ще отвори очи отново. На пук на всички тежки прогнози, тя се събужда. И започва да се бори за живота си. Постепенно показателите й се стабилизират, а организмът й успява да сведе необходимостта от животоутвърждаващото парентерално хранене до оптимален минимум. И така Ели успява да ни върне вярата в чудесата, вярата в доброто, вярата, че след всичката болка и страхове, иначе скрити зад хубавата й усмивка, след всички усилия, положени от близките й, след грижите на нейните лекари, тя има напълно реални шансове да се оправи и отново да заживее нормално. Новата надежда се нарича СТЕП. Тази процедура за удължаване на тънкото черво има редица предимства пред другия вариант – трансплантация, тъй като чрез нея се избягват редица проблеми като риск от отхвърляне на органа и доживотната имуносупресия. Всички изследвания, направени до момента, са изпратени в клиниката в Бостън, където се извършва СТЕП. Работещият там лекарски екип допуска, че процедурата е напълно подходяща за състоянието на Ели – за да кажат това със сигурност, тя трябва да премине предварителни изследвания там. Повече от девет месеца Ели буквално живее в болница. Това е прекалено много време. Пречката Ели да се върне вкъщи е липсата на законова уредба, която да го позволи. От Министерството на здравеопазването работят по внасянето на корекции в закона и дано това се случи по-бързо. За да може да бъде гарантирано покриването на разноските по парентералното хранене и извършването на СТЕП процедурата, след получаването на конкретна оферта от Бостън, документите на Ели, които вече са обиколили (понякога и неколкократно) толкова много врати из Министерството на здравеопазването, НЗОК и Фонда за трансплантации, сега трябва да преминат и през бюрото на финансовия министър Симеон Дянков. Всичко по силите на Ели и близките й вече е направено, решенията за всичко по-нататък са в други ръце. Стискаме палци тези решения да бъдат взети от министъра колкото се може по-скоро и те да са с правилния отговор, а именно – “Да!”. Повече информация и актуални новини можете да намерите на обновения сайт www.help-eli.org и фейсбук страницата “Да помогнем на Ели!”.
 25. 1 point
  Какво се забелязва между учениците? Често някои ученици се оплакват, че другите ги нападали, и като не могат да понасят техните нападки, те започват да се нахвърлят върху тях, да ги наричат лицемери. Това са празни думи, които не позволяват на ученика да употребява. За всяка празна дума той ще дава отговор пред Бога. Много от учениците си позволяват голяма свобода, която граничи с понятието „слободия“. Те казват: „Ние сме рицари, доблестни хора, ще говорим истината право в очите“. Не, докато си вкъщи, говори, каквото искаш, но щом излезеш вън, мълчи. Да изобличиш брата си, това не е казване на истината. Ако искаш да кажеш на брата си истината, можеш да му кажеш: „Братко, ти имаш голям запас от енергия, която можеш да проявиш и като любов, и като милосърдие. Ти можеш да бъдеш и търпелив – от тебе зависи“. Ученикът трябва да има мек, сдържан, благороден език. Той може да превръща всички отрицателни мисли в положителни. Обиди ли те някой, кажи му: „Моля ти се, говори и на мене така, както говориш и на себе си. Аз зная, че ти си добър човек и можеш да говориш меко“. Ако дойде някой при мене и ми каже, че иска да му говоря, както говоря на себе си, ще кажа: „Аз ще ти говоря, както искаш, но и ти ще ми говориш, както говориш на себе си“. Ако вие ми говорите, както на себе си, и ако аз ви говоря, както на себе си, между нас ще има пълна хармония и разбиране. Бялото Братство изисква от всинца да приложите тази задача в действие. Живите закони на добродетелите
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
×