Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/23/11 in all areas

 1. 6 points
  Мисъл за деня - 23 март 2011 година Пратени сте на Земята да добиете едно от нейните качества. Другояче защо човек ще дойде на Земята? Бог от тази Земя извади онази есенция, най-чистата материя, и създаде човешкото тяло, което отговаря на всичките части на Земята. Има нещо в човека, което отговаря на цялата Земя. С благодат и истина Молитвен наряд за всеки ден: Добрата молитва Псалом 91 Псалом 23 Господнята молитва Да се прослави Бог...– формула Молитвен наряд за сряда Песен на светлия път( инструментал №98) Молитва на Братството Псалом 19 Псалом 103
 2. 4 points
  Гост

  Банално, но истинско

  Здравей,broken bottle top, Прочетох поста ти и реших, че искам да ти споделя моя опит. Аз също имах несполучливи връзки по същата причина и непрестанно търсех отговор (въпреки, че съм мъж), защо в крайна сметка имам чувството, че не съм обичан. Дерзанията ми продължиха до не отдавна, когато прочетох следната мисъл на Петър Дънов за любовта: "Този , когото обичаш, трябва да бъде тъй свещен, както твоят образ и да не внасяш абсолютно никакво петно върху него. Съвременните хора не могат да разберат любовта, понеже не могат да се разделят от старите схващания.Те мислят, че като обичаш един човек, трябва да го нахраниш, да го облечеш, да му дадеш легло и пр. Някой може да каже, че при любовта ще задоволиш нуждите на онзи, когото обичаш: ако е жаден, ще му дадеш вода; ако е беден, ще му дадеш условия; ако е невежа, ще му дадеш знание; ако е скръбен , ще го утешиш. Но ако той има всичко това, ако няма нужда от това? Това е само външната страна на любовта. Любовта дава нещо повече от това, което можеш да дадеш или направиш външно на човека. Любовта си има една , по-велика, по-дълбока вътрешна страна. При любовта има взаимна обмяна между душите , преливане на душите.Любовта е най-нежното цвете, което трябва да се развие далеч от погледите на хората. За любовта ти никой не трябва да знае. Любовта с език не се предава. Онзи ,който те люби, не говори , но ти чувстваш, че в тази душа има любов.Проговори ли за любовта си , тя се изгубва.Когато се обичат , хората предават настроенията и разположенията си един на друг. Когато между двама души съществува известно подобие, те взаимно предават своите мисли и чувства.Каквото мисли и чувства единият, ще го мисли и ще чувства и другият. Ако единият е добре или зле разположен, и другият ще има същото разположение.Когато обичаш едно същество, макар то да е далеч, твоята любов ще го закриля, подкрепя и огражда.Прояви своята любов, без да търсиш любовта на хората. Връзката е Божествена, когато човек има такава широка любов, че като обича, да не очаква да му дадат нещо в замяна. Щом очаква, той не е никакъв извор.Той е щерна.Като търсиш любовта на някого, ти всякога ще имаш терзание. Когато някой ти кажа , че те обича, кажи му: " Ти вършиш волята Божия". Не питай другите: " Ти обичаш ли ме?" Щом питаш, всичко ще изгубиш. Кой как ни обича, то не е наша работа. Това е работа на другите. А ние как обичаме , това е наша работа.Престъпление е човек да изисква от някого той да не обича другиго , освен него.Любовта носи изобилието.При любовта между двама души единият е активен, а другият - пасивен. Двамата не могат да бъдат едновременно активни, Това състояние не остава винаги в същото положение. Като люби известно време, човек става пасивен. У него има вече желание да го обичат. Ето, защо , който люби , след време става пасивен, а когото любят, от пасивен става активен и почва да люби.Когато любовта между двама души е активна и в двамата, те стават положителни и се отблъскват.Ако са мъж и жена, в такъв случай остават бездетни.Ако искате някой да ви обича, между него и вас трябва да има разлика, която да е хармонична, както между тоновете в музиката. В това правилно съчетание, в това различие именно седи хармонията, от която ние се възхищаваме.Никой няма право да запита приятеля си или когото и да е , обича ли го. Зададе ли такъв въпрос на приятеля си, любовта между тях ще изчезне. Обичате ли някого , и той ви обича. Няма защо да го питате.Щом питаш , ти не вярваш вече.Ако кажеш на някого, че го обичаш, с това все едно, че искаш да му кажеш: " Както аз те обичам, и ти трябва да ме обичаш".Отрицателните сили в света не могат да докоснат човека на любовта. Те не намират храна в него, понеже не са в хармония с неговото естество.Когато имаме любовта целият свят работи за нас, а когато я нямаме, ние сами работим, и затова работите ни не вървят.Човешката любов, ако не е облагородена от Божествената, може да изсмуче соковете на онзи , когото обича.За всеки човек е определено, кой да го обича,.И всеки човек трябва да намери онзи, който го обича.Искате ли да знаете, дали даден човек ви обича, спрете се в съзнанието си. Ако мисълта за този човек никога не изчезва от съзнанието ви, ще знаете,че той ви обича. Ако и вие не изчезвате от съзнанието му , и двамата се обичате.Не може да мислиш за някого , ако той не мисли за теб.Няма по-голяма нещастие от това, да видиш любовта и да я нямаш". В сърцето си почувствах, че той може би е прав и реших да се променя. Наложих си да спра да се притеснявам дали ме обича жената до мен, а да мисля само за това, което аз изпитвам. Много скоро тя усети промяна в мен, започна да ме пита дали не се е случило нещо (когато спреш да се тревожиш, излъчването се променя, изглеждаш щастлив - това действа като магнит за околните), да не би да съм срещнал друга (значи съм започнал да изглеждам влюбен, за разлика от преди), получавам всичко онова, за което съм се дерзал толкова години. Има и друго. В крайна сметка, има един, който те обича безрезервно и безгранично - Бог. Любовта между хората е проявление на тази негова любов.
 3. 3 points
  Гост

  Дихателни упражнения

  ".........Сега ще правите едно упражнение, малко упражнение ще ви дам, ще го правите по две седмици, за четири седмици. Ще го правите сутрин и вечер. Ще затворите дясната ноздра и през лявата ще вдишвате, като броите ритмически до четири. След туй ще спрете, ще затворите лявата си ноздра и ще броите до осем, като издишвате. По шест пъти ще го правите. Едно вдишване и едно издишване за един път ще го смятате. През втората седмица ще бъде по седем вместо четири. Вечерно време ще започнете през дясната ноздра......." "Характерни черти" извънредна 13 . 06 . 1922 г. "..........Упражнение за дишане : поемете въздух през лявата ноздра, а дясната затворена. Задържане на въздуха няколко секунди, след което издишвате през дясната ноздра, а лявата затваряте. Ще правите упражнението три пъти на ден : сутрин, на обяд и вечер преди ядене, по шест пъти......." "Наука и знание" М . О . К . 1 . 03 . 1929 г. "...........Я станете всинца прави. Ще затворите дясната ноздра с левия пръст, ще поемете въздух и ще броите до 4 . Ще задържите въздуха и ще броите до 16, ще издишате навън и ще броите до 8. 4 - приемане, 16 - задържане, 8 - издишане. Поемане с лявата ноздра, издишане с лявата. / Направихме упражнението. / Туй упражнение ще го правите, понеже аз участвам. Направете го всички, не се обленявайте. Понеже никога няма да имате по-добри уславия да го правите. Ще го правите 2 пъти на ден, сутрин и вечер. Ще пристъпим към някои малки работи. Потребни са известни упражнения. Има някои неща, не можем да ги придобием, докато не се хармонирате. Във всинцави трябва да се хармонират мислите. Не е лесно да се хармонира човешкия ум, човешките чувства и човешката воля. Понеже има да се борим с всичките минали хиляди поколения, които са живели не тъй както трябва. Сега трябва да изправим много работи. Не се обезсърчавайте. " Минало и настояще " О . О . К . 28 . 02 . 1940 г. ".............Сега, едно правило : За 10 деня наред ще затворите дясната си ноздра, ще поемете въздух и ще броите до 10. Ще държите въздуха, ще затворите двете ноздри и ще броите пак до 10. Ще затворите лявата ноздра и ще издишате и ще броите до 10. Това ще го правите 3 пъти на ден. Които нямат време, два пъти - сутрин и вечер. За 10 дена наред по 10 пъти ще дишате......." "Повече спокойствие" О . О . К . 19 . 11 . 1941 г. Поздрави !
 4. 3 points
  Съгласна с отговорите на Донка (макар че аз не бих го окачествила като агресивност), дори мога да продължа по точки нататък в същия дух. Но не знам има ли смисъл. Само нещо друго искам да кажа - вместо да се вайкаме за меланхолията и да хабим енергия да я търсим и откриваме тук или там, в това или онова проявление в живота, не е ли по-конструктивно и няма ли да канализираме, както казваш Канел, нашата собствена енергия в нещо смислено, ако решим да действаме антимеланхолично . И ако повечко хора решат да действат така, дали пък няма да се промени (бавно и постепенно, разбира се) цялото общество Това да се вглеждам в другите и да си мисля - Ах, колко са некадърни и корумпирани (примерно политиците, или чиновниците), Ах, колко са меркантилни ... какво беше - съвременните девойки май, от една друга тема, но сигурно важи и за съвременните младежи въобще и т.н. Това Ах, ах, ах ... за мен няма смисъл, най-малкото защото въобще за нищо не помагам с това Ах. Само си тровя моя живот и респ. допринасям с мъничко за тровенето и този на Цялото. Предпочитам да правя каквото мога, за да допринеса в положителна посока (вярно, според това, както аз го усещам, дано да съм на прав път), в колкото и микроскопични размери спрямо Цялото да е, това е. Е, преди си мечтаех да мога да направя нещо по-значително (и сега продължавам да си мечтая, де ), но не се кося, че не успявам все още и не се притеснявам, че трябва да бързам с тези си мечти и планове, защото се убедих, че за всичко си има време, най-подходящото и то.
 5. 2 points
  Здравейте, Днес 23 март започнах първия в живота си житен режим.
 6. 2 points
  Гост

  Дихателни упражнения

  "........Дишайте дълбоко при всички условия на живота, добри или лоши. Ще кажете, че външните условия са лоши, големи бури има, силни ветрове веят. Нека вятърът си духа - това е негова работа. Нека бурята бушува - това е нейна работа. Вашето първо задължение към себе си е да излезете вън и да дишате дълбоко. Най-много, което ще стане с вас, е това, че косите ви ще се разпилеят, дрехите ви ще се разкопчаят. Ще поправите косите си, здраво ще стегнете дрехите си и ще продължавате да дишате. Пазете се от неестествените навици и разбирания, които сте наследили от деди и прадеди. Те не ползват човека. Дишайте бавно, спокойно, равномерно и без страх. Обикновеното дишането трябва да достигне до 15 вдишки и издишки в минута. Когато правите упражненията си, ще се стремите постепенно да стигнете до една вдишка, едно задържане и едно издишване в минута. Постигнете ли това, можете да лекувате всички болести, даже и туберколоза. Добре е, като правите упражнението за дишане, същевременно да правите и движения с ръцете. Правете следното упражнение : Ръцете, свити на юмрук, поставете на раменете. Разтваряте бавно ръцете настрана, вдишвате дълбоко въздух, задържате го и след това спущате бавно ръцете надолу, отстрани на тялото и бавно издишвате. Ако се уморите, починете си малко и направете упражнението още няколко пъти. По този начин вие поемате достатъчно прана от въздуха и кръвта се раздвижва ; капилярите се разширяват и кръвообръщението се усилва........" " Правилно дишане " съборна 29 . 08 . 1941 г. Цялата беседа е за дишането Поздрави !
 7. 2 points
  "...........Животът е едно море, ако ти не знаеш как да си отваряш и как да си затваряш ръцете, ти може да се удавиш. Като отвориш ръцете, те показват пътя на твоето щастие. / Учителят отваря ръцете настрани / Като събереш ръцете напред, ще тръгнеш напред. / Ръцете напред с допрени пръсти / Ако искаш да вървиш успешно, отвори ръцете. / Ръце напред с допрени прпъсти и десния крак напред. Ръцете настрани и левия крак напред /. Че то е законът на правилното движение. Ако искаш в тебе кръвообръщението да става правилно, ти трябва да тръгнеш и като вдишваш, да отвориш ръцете си настрани, като издишваш, да затвориш ръцете си - при първата стъпка отвори ръцете си, при втората - затвори ръцете си. Ако искаш да свириш и в музиката, ще правиш това упражнение, десния крак напред, отвори ръцете настрани, левия крак напред, затвори ръцете напред с допрени пръсти. Ще се учиш това са елементарни работи. Ти тръгнеш и вървиш, а ръцете ти са свити под ъгъл. Искаш да четеш някоя книга, тръгни, отваряй и затваряй ръцете. Ти си тръгнал и си свил раменете. То са ненормални състояния. Трябва да гледаш нещо, но като го гледаш, трябва да го разбираш. Какво нещо е разбирането? Аз бих ви препоръчал да прочетете......." "Разумните движения" М. О. К 15.10.1937 г. От този цитат могат да се извадят две упражнения ! Поздрави ! [media=]
 8. 2 points
  Сега, като си помисля, това състояние доста точно описва нещата в нашата родна страна: висшисти, които продават кебапчета или потници. Хората учат една петилетка и повече, а после се оказва, че за тях няма реализация или условията на труд са доста мизерни (да вземем БАН например);жени и мъже, които са разочаровани в очакванията си едни към други, а това води до тъга и подтиснатост;не можем да канализираме евро фондовете (т.е. усвоим) и това се превръща е една горчилка;блокирани са природните ни инстинкти за създаване на поколение поради редица социално-икономически фактори и се нареждаме на първите места по трагичност на тенденциите в демографията;не можем да канализираме младежта си и тя изтича навън;не можем да канализираме езика си и да използваме богатият му потенциал, за да комуникираме пълноценно помежду си - това наистина го припознавам като голяма трагедия;не можем да реализираме идеите и мечтите си и това се трансформира в една меланхолия;не можем да канализираме националните си приоритети - дали да сме в НАТО, ЕС или пък в руския блок или пък в Ориента, и т.н. Ето ви още малко черна жлъчка;почиваме на Черно море - май стига толкова, а? Излишно е да казвам, че до голяма степен горните подхождат и на мен като част от този народ (пък и козичка на всичкото отгоре). Вие какво мислите? Мисля, че меланхолията е симптом на дълбока вътрешна агресивност на мисленето. Отговарям по точки: * все още в страната ни се учи висше, за да НЕ се работи, или да се намери лека удобна и високоплатена службица. Обаче социализма свърши. В резултат остават излишни висшисти, които не знаят какво да правят и не искат да работят за "жълти стотинки". Голяма част от тях са с претупано или купено висше образование. *жените и мъжете са разочаровани един от друг точно зашото имат очаквания, само че вместо да осъзнаят истинската причина за меланхолията си - т.е. техните очаквания и зависимости от модели на мислене и поведение, от измислени ценности, вместо да отворят път към безусловност на своята любов и дружба, към свобода в отношенията си, те упорито се обвиняват един друг и света, в който живеят. А светът е такъв, какъвто ние самите си го правим. Стара истина. Изпробвана лично от мен - живяла съм в меланхоличния свят, живея сега в свободния и щастливия, с хоризонтите. И знам как човек влиза в меланхолията и как излиза от нея. Хайде да не продължавам, че ще се нацупи слънцето а на някого може да му дойде истината възгорчивичка. Светъл ден!
 9. 2 points
  От беседата "Новият живот"
 10. 2 points
  Гост

  Дихателни упражнения

  "...........Да направим едно малко упражнение. /Упражнението за дишането, 6 приемане на въздух, 3 задържане и 6 издишане./ /Всички прави./ Сега ще правите вдишките като вдигате ръцете си нагоре до мишниците си, ще задържите до три и ще издишате, като издигате ръцете си право над главата. После, снемате бавно ръцете си до мишниците като вдишвате и ще броите до 6, ще задържите до три и после надолу снемате ръцете си и издишвате до 6. /Това упражнение направихме шест пъти. /........" "Фактори на храносмилането", М.О.К. 19.02.1932 г. Поздрави!
 11. 2 points
  Гост

  Меланхолията на един народ

  Българите трябва да приемат учението. Няма шега работа - искам, не искам. Трябва. Иначе идват божествените шамари и ... пак се стига до учението. То така се работи - со кротко, со благо и со малко кютек. Колко мои познати предпочитат да слушат чалга и да се напиват вечер, но не и да приемат учението? Като станат на по 40-50-60 години, като банкрутират, ще кажат - всичко ми взеха - младостта, радостта... и хоп - влизат в учението. Ама влизат в учението без капитал - изхарчили са го. Няма страшно. Божията промисъл си е божията промисъл. Празно няма. Ще играе тоягата и ще се канализират енергиите.
 12. 2 points
  Тази тема напомня една друга -за негативизма на българите... С риск да се повтарям, пак ще кажа,че Хармонията,Свободата и Щастието са вътрешни състояния ... Когато ги намериш в себе си,ще се промени и списъка,но ще започва с МОГА.....
 13. 2 points
  УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДУХА И ТЯЛОТО от Учителя Петър Дънов Движението е живот. Без движение животът не може да се прояви. Движението трябва да бъде разумно. И един сантиметър да се подвижиш, трябва да имаш някаква цел , някакво постижение. Учебен филм заснет на Рила, в който детайлно са показани 5 комплекса с упражнения дадени от Учителя Петър Дънов. ПОРЪЧАЙ ОТ КНИЖАРНИЦАТА ТУК
 14. 1 point
  Гост

  Дихателни упражнения

  ".................Ха сега да направим едно упражнение. През лявата ноздра ще поемате въздуха. Ще направим две упражнения. 6 вдишки, 6 задържания и 6 издишки. Второто упражнение : 10 вдишки, 10 задържания и 10 издишки. Ще бъде тъй ритмично. Когато правите тия упражнения, за мярка вземете пулса, както бие вашето сърдце, за да има един ритъм. Когато искате, правете упражненията с такта но сърдцето, да се хармонирате. Започнете вдишките през лявата ноздра. Запушете двете ноздри и издишайте през дясната ноздра. / Три пъти направихме упражнението /. Числото 6 е число на света на промените. Туй, което е в психическия език дава удара : Тин, тин. Може да бъде, може и да не бъде. Наричат го света на промените или света на илюзиите. Сега да направим упражнението с 10. / Направихме едно упражнение./ Ще кажете : "До какъв хал дойдохме, нас учените хора да ни учат как да дишаме". Такъв вуздух никога не сте дишали. Има нещо във въздуха, което може само при тия упражнения да дойде. Иначе ще имате едно обикновено дишане. Има един елемент във въздуха. Във въздуха има прана. Някой път дишате без да има прана. Това е животворната енергия. Въздухът е носител на живота, и като дишаме ние дишаме по единствената причина да можем да възприемем живота, уханието на Бога да остане в нас. И дотолкоз, до колкото остане, той се разпространява в цялото тяло. В дишането има един велик процес. Божието дихание като дишаме, както е диханието на Бога, така да бъде и нашето дишане. Да направим още две упражнения. Като дишаш, в това дишане, да получиш благородния импулс на Божественото. В туй дишане да получиш Божествения импулс. Като въздъхнеш, да остане Божествения импулс. Затова запушваш ноздрата, запушваш за да остане Божествения импулс в тебе, и възвишеният човешки импулс. Туй хубавото да остане. Туй е дишането, който знае. Пазете се от догматизъм. Туй ще го правите на свободен въздух. Всяко нещо, което човек прави, трябва да знае защо го прави. Туй, което не знаеш, не го прави. Ако го правиш някой път, не е лошо. Като правят едно упражнение, онези, които дишат, за Господа да дишат ; те ще се подмладят............." " Четиритях точки " О . О . К . 12 . 01. 1938 г. Поздрави и честита пролет !
 15. 1 point
  Приятели, какво мислите за Кръстова гора? Има ли нещо по – особено, загадъчно, магично в това свято за мнозина българи място, за което се носят легенди, или ореолът, с който е обкичена Кръстова гора, е плод на суеверие? Наистина ли се случват там мистерии и чудеса? За да отворя темата ме провокира този разказ на многоуважавания наш брат Светозар Няголов от том 22 на поредицата „Изгревът”: Учителят изпраща брат Данчо да открие местността „Кръстова гора”, която е най – големият духовен център на Балканския полуостров, където са се подвизавали повече от 300 монаси и постоянно са се молили и работили за освобождението на България. Турците нападат черквите, разрушават ги, запалват ги и избиват всичките монаси. Казва се „Кръстова гора”, понеже на всяко дърво имало поставен кръст – символи на големите страдания, през които са минали българите под турско робство. Бай Данчо открива мястото. Бог му казал да вземе и пусне 2 бели гълъба и където кацне първият гълъб, там да сложат един голям железен кръст, а където кацне вторият гълъб, там да се построи църква „Света троица” и олтар. Тази местност е свързана с историята на България и там в бъдеще ще се подпише договора за „Европа без граници”. В София се разболява княгиня Евдокия много тежко и цар Борис изпраща сестра Мария Стоянова да пита Учителя как да я излекуват. Учителят казал: „Със самолет да я закарат на Кръстова гора и там да преседи един месец, и ще оздравее от епилепсията, която има.” Генералът, който трябвало да я заведе, казал на Борис, че и неговият син страда от същата болест и вземат и него. И двамата оздравяват. Отиват да благодарят на Учителя и Той им казва двамата да направят кръст тежък 66 кг, от бронз и мед, и да го занесат и сложат на определеното място за него. Брат Данчо помагал и услужвал на Евдокия и момчето, които оздравели и сложили кръста, където бил кацнал първият гълъб. Когато идват на власт комунистите, за тези прояви на брат Данчо го арестуват и изпращат на лагер в Белене. Там го заровили жив в земята да стърчи само главата му и птиците изкълвали главата му и така мъченически напуснал този свят. Той бил дърводелец и правел дървени статуетки, кръстове и дървени икони. Така мъченически си отива брат Данчо, изпратен от Учителя да открие и възстанови най – важния духовен център на Балканите – Кръстова гора. За повод ми послужиха и мои лични впечатления: Две последователни години посещавам Кръстова гора. Първата година приятел, който беше скептично настроен, съвсем нелепо си счупи крака. А втората година, когато се изкачвахме нагоре към върха, където е кръстът, заваля силен дъжд. Скрихме се в последния параклис в ляво, посветен на ап. Йоан. Бяхме се приютили 9 човека и изведнъж… гръм разтресе параклиса! Слава Богу, че под металния полилей, който се спускаше от тавана на параклиса, в този момент нямаше никого! Само ушите ни писнаха и сърцата ни се разтуптяха… иначе се оказахме невредими, а и на практика изпитахме силата на библейския стих от псалом 91 „Който живее под покрива на Всевишния, ще пребивава под сянката на Всемогъщия”. Другото нещо, което ми направи силно впечатление, беше аязмото (там, където е побит сега оригиналният кръст), за чиято вода казват, че е лечебна. Не знам дали е лечебна, но няколко човека забелязахме, че когато отпиваме от нея, сякаш изпълнява ролята на индикатор на проблемните зони в тялото, където се появява едно усещане за парене. Допускам, че е възможно при по – продължителна употреба наистина да лекува болести. При всички положения обаче Кръстова гора е силно наситено в енергийно отношение място, от което лъха на святост!
 16. 1 point
  Приятели, на 22 март след Паневритмия заповядайте на откриването на гостилница "Здраве и живот" в новия братски център на Изгрева. Гостилницата ще работи от 8 до 16 ч., всеки ден от понеделник до събота. Ще се предлагат здравословни закуски, чай, кафе, плодове, топла супичка и най-вече истински домашно приготвен хляб. За да започнем заедно това начинание молим, всеки който има желание и възможност да приготви нещо вкусно, което да се продава с благотворителна цел в деня на откриването.
 17. 1 point
 18. 1 point
  Гост

  Дихателни упражнения

  ".......Станете всички ! Питате : Защо трябва да станем? - Да направим едно упражнение за дишане, според ритъма на сърдцето. Ще броите мислено до 6, според пулса на сърдцето и ще поемете въздух. След това ще броите до 3 и ще задържате въздуха в дробовете си. После ще издишате въздуха, като броите пак до 6. Значи, 6 вдишки, 6 издишки и 3 при задържане на въздуха - всичко 15. Числото 15 означава разклащане на дявола. Не да изхвърлиш дявола, но да разклатиш основите, на които се крепи. Когато поемате въздуха и броите до 6 , лявата ръка излиза напред и малко нагоре, под ъгъл от 45 градуса, а дясната ръка отива назад. Когато броите до 3 и задържате въздуха, свивате пръстите на ръцете, без да ги движите. Като броите до 6 и издишате, изнасяте ръцете отстрани на тялото, с отпуснати пръсти. При второто поемане на въздуха, става смяна на ръцете : дясната ръка излиза напред и малко нагоре, а лявата - назад. Като броите, тялото не трябва да се движи, само ръцете се движат. Свиването на пръстите, при задържане на въздуха, показва, че си взел нещо, задържаш го в себе си, за да го използваш. При издишване отваряш ръцете си настрана - даваш това, което си получил. / Упражнението се прави три пъти. / Когато лявата ръка се изнася напред и поемаме въздух, дишаме за сърдцето ; когато дясната ръка излиза напред, дишате за ума. Така ръцете се сменят. Това упражнение за дишане е свързано с естествени нормални движения. Като правите упражнението, няма да мислите за нищо, освем за дишането. Ще мислите само за богатството, което приемате от въздуха. Въздухът е склад на Божествени енергии. Животът е складирал там своите енергии. Въздухът е най-големият склад в който животът е складирал енергиите си. Ако не дишаш правилно и храносмиланетоти не става правилно ; ако храносмилането не е правилно, и кръвообръщението не е правилно ; ако кръвообръщението не е правилно, и мисълта не е правилна ; ако мисълта не е правилна, и чувството не е правилно. След такива процеси, човек казва : Ще се мре вече. Да, ще се мре, но за анормалния живот. Ще умреш за анормалния живот, т.е. ще излезеш от него. Правете упражнението за дишането по пет пъти с лявата ръка и пет пъти с дясната ръка. Ако страдате от ревматизъм, това упражнение ще го изпъди навън ; ако имате сърцебиене и него ще изпъдите навън ; ако имате главоболие и с него ще се справите. Това няма да стане изведнъж, но постепенно. Всеки ще брои според пулса на своето сърдце. Проверете пулса, ритъма на своето сърдце. Това е космически ритъм. Ако ритъмът на сърдцето не е правилен, може да го регулирате с правата мисъл. Мислете правилно, за да регулирате неправилния ритъм на сърдцето......" "Граници в живота" О . О . К . 6 . 01 . 1932 г. Поздрави !
 19. 1 point
  borislavil

  Банално, но истинско

  Човешко и разбираемо е в любовта да има очаквания – че човекът, когато обичаш, ще ти отвръща по подобаващ и желан от теб начин. Обаче винаги когато се появи очакването, ние трябва да сме нащрек, с будно съзнание, защото може би любовта ни не е чиста… може би в нея се е промъкнал користен, търговски елемент – „танто за танто”… може би това очакване е знак за наличието на себелюбов, която ние погрешно сме разпознали като Любов. Да снемеш от любовта очакванията, това на практика означава да снемеш огромен товар и да се увериш, че източникът на твоята любов е чист. Първо, Любовта е безусловна – аз обичам някого независимо дали той ме обича или от начина, по който той отвръща на любовта ми. Обичам го просто защото не мога да не го обичам. В любовта важният съм не аз – ако има аз, тогава няма любов! В любовта важен е другият – неговото щастие, неговото удовлетворение, разгръщането на неговия потенциал и цялостност. И ти си щастлив, когато любимият човек е щастлив! Нима това не е достатъчно? Любовта не мисли за себе си, не дири своето си, не капризничи, не безобразничи, не се сърди, не поставя условия, изисквания… не чертае директиви, не се съобразява с правилници, наредби и закони. Тя е закон сама по себе си. Ако живееш наистина в Любовта, ти не мислиш за минало, нито за бъдеще – живееш единствено с и в настоящия момент. Тоталното потапяне в настоящия миг ти придава усещането за вечност… за нещо Божествено. Ето защо се твърди, че Любовта е другото име на Бог. Но Любовта може да бъде позната само от този, който има смелостта, решителността, дързостта да изгори в нейния изпепеляващ пламък… за да възкръсне от пепелта подобно на птицата Феникс!
 20. 1 point
  Здравей , историята ти никак не е банална, а много актуална. Това се случва много често в новия вид взаимоотношения с високо изразен егоцентризъм, както сама казваш. Това което съм цитирала е нещо като извод, от който става ясно (за мен, според написаното), че ти си наясно какво искаш, и си мислила над това. А какво иска Той? За да си отговориш на този въпрос( който е ключов) не е достатъчно само да анализираш себе си. Можеш ли да изброиш поне няколко неща, които иска той и не ги получава във вашата връзката. При мъжете е много важно да не бъдат притискани. Често, когато притиснеш мъжа с настоятелно искане за отговор на нещо, няма да го получиш. Мъжът по скоро ще се отдръпне още повече и ще се "скрие" в себе си. което се е и получило според мен. Когато човек се чувства добре в една връзка, за да я изживее пълноценно е много важно да се научи да се отпусне във връзката. Избрала си човек с някакви характерни черти и особености, той се е опитвал да отговаря на твоите изисквания до някакъв момент и на теб ти е било прекрасно, но човек се уморява да играе роля. И ето че, когато е дошъл момента да видиш истинското лице, е станал конфликт. Той явно е наясно какво би ти се харесало, но е дошъл момента в който и ти трябва да харесаш нещо, което е нетипично за теб. Вместо това е започнал порой от думи, думи, думи, които обикновенно увисват в пространството и изграждат една дебела стена, която трудно може да бъде съборена. Едно упражнение може да направиш и да изчакаш резултата: опитай се да дадеш това което искаш да получиш без да очакваш отговор в замяна. Искаш извинение- направи го ти по най- красивия за тебе начин, искаш внимание - дай го ти, внимателно и без да натоварваш с него, искаш да те търси - покани го на кино, но бъди готова за отказ( казвам на кино, защото там е мястото в което няма думи между двамата, а само присъствие), искаш да ти покаже, че вие двамата сте си много важни - направи го ти, но не по начин, който на теб ти харесва, а нещо с което би го зарадвала, дори и на теб да не ти допада.
 21. 1 point
  Гост

  Дихателни упражнения

  ".............Я сега ние да направим едно упражнение. Всяко едно дишане е свързано със закона на любовта. Ти не може да изучаваш любовта, ако най-първо не приемеш въздуха. Не може да изучаваш и мъдростта, ако не издишаш навън. Всяка вдишка, това е любов, а издишването, това е мъдростта. Знанието - това е светлината. Като дишаш, трябва да знаеш, че от себе си светлина трябва да пращаш. Казвам сега: Ръцете настрани с длани нагоре, започвате постепенно да си свивате пръстите на ръцете. Ще хванете горните два пръста с палеца. Туй е вземане. Същевременно ще поемате въздуха. Започнете да поемате през двете ноздри. Ръцете ги свивате, в това време палците отгоре. Тогава започнете да приближавате ръцете пред гърдите със свити юмруци. Сега започнете да издишвате като ръцете ги поставяте настрани, постепенно отваряте пръстите на ръцете. /Направихме няколко пъти упражнението./ Упражнението има смисъл, ако ти седиш и осмислиш нещата. Свиваш пръстите, то е интелигентност. Свиваш всичките си пръсти, че всичко онова, което Бог ти е дал, поемаш го, и хубаво го поемаш. Силите на любовта поемаш хубаво. Вие всички бързате, като направите едно упражнение, искате бързи резултати да имате. Микроскопическа полза ще имате от едно упражнение. Хиляди и милиони упражнения трябва да направите за да имате един резултат. Понеже нашите ръце са свързани със съзнанието, трябва да работите. Понеже ръцете са свързани с онази страна на съзнанието, и вие не може да преодолеете вашата мислеща страна, ако не работите с ръцете. Природата е турила ръцете да работят, очите, краката ни, всяко нещо, което се движи, събужда известна част от мозъка. Клепачите даже като се движат и те събуждат предната част на вашето чело........" "Бъдете щедри" М. О. К. 7.01.1938 г. Поздрави !
 22. 1 point
  Мисъл за деня - 22 март 2011 година Сега иде нова епоха, в която се създава нова месечина. Съгласно това Писанието казва: „Ето, създавам нова земя и ново небе, ново слънце и нова месечина.“ Не зная дали всички тия неща ги има в Писанието. Ако ги няма, аз си позволявам да ги вмъкна. Ако ме държат отговорен, аз съм съгласен, не се отказвам да отговарям. И затова казвам: В Писанието се казва, че ще създам ново небе, нова земя, ново слънце и нова месечина, и нови звезди. Елате, вие благословени от Бога, които сте излезли от Любовта и наследете Царството Божие. Слънцето, това е бъдещият обществен живот на хората. Месечината, това са бъдещите религии на света. Звездите, това са всички добри хора, всички учени от всички отрасли на науката, те ще бъдат тези плеяда звезди, които ще украсяват небето. Навсякъде ще говорят тези звезди. Небето пък това е Бог, в Когото ние живеем, и се движим. А пък аз съм човекът, който гледам всичко това и се радвам на онова, което Бог е създал. Иди повикай мъжа си Молитвен наряд за всеки ден: Добрата молитва Псалом 91 Псалом 23 Господнята молитва Да се прослави Бог... - формула Молитвен наряд за вторник: Ще се развеселя - песен Пътят на живота - молитва Псалом 27
 23. 1 point
  Е направо разбиваш сърца!...И аз някога ядях такива като Минчо, и други като Сивушка например. Дори не само това, бях като вълк, само месо, нищо друго, баща ми ми казваше: "Ти си вълк, не мога да те прехраня!" После като гледах, гледах, гледах такива сцени, взех че се отрекох от месото, защо да ставам причина за този ужас...Много тежко беше, три пъти се връщах назад, наистина от вълк да станеш овца, но....струва си....тази моя жертва.....сега виждам, не е маловажна работа да се откажеш от месото, млеката, яйцата, дори бих казал е първото важно постижение в духовния живот. ....За всеки е различно...сигурно постепенния начин е най-добър, и падания ще има, но ставайте и вървете отново, Това е Благородство, Живот на Любовта. Минали са 19 години, от моето начало, Струва си! Насърчавам всеки от вас, Намерете вашия начин на хранене, от раз или постепенно освободете животните от тази ужасна служба, да бъдат пържолки в нашите усти....Те могат да обичат....Дори много повече от някои хора сега.....И тази Любов дава много повече от това каквото дава месото им. Моля изявете Божията Милост!...Направте тази ваша жертва, нама да съжалявате...
 24. 1 point
  „Узнавший Бога о себе не помнит, Над ним не властны прошлого влеченья, Он — пациент Врача, и он не дрогнет, Приемля жизни горькое леченье. Узнавший Бога не творит кумира Из личных чувств и мыслей, он готов Отдать легко богатства мира За миг свободы, что дарует Бог. Узнавший Бога — капля океана, И зная, что исчезнет в должный срок, Стремится он к тому, что постоянно, А постоянен в мире только Бог. Узнавший Бога пьет вино забвенья — Ни споров, ни различий больше нет, И в тысячах зеркальных отражений Находит он Того, кто дарит свет“ суфи поезия
 25. 1 point
  Благодаря за тази тема. Историята е интересна и личната история също. Аз не зная нищо за това място. Казаха, че е много красиво и през март 2007 тръгнахме нагоре, трима възрастни и три деца. Това е място което няма да забравя, събитията които последваха промениха много неща в мен. Още щом пристъпихме на хълма интереса ми към мястото изчезна, замени се с едно силно раздразнение и тежест в гърдите. Тръгнахме да разгледаме околността, църквата и храмовете.Беше празник и имаше много хора. В един момент усетих силно раздразнение от присъствието на всички тези хора сякаш ми пречеха, имах чувство, че накъдето и да се обърна всички идваха към мен, безкрайното говорене кънтеше в ушите ми и липсата на тишина направо ме подлудяваха.Всичко край мен стана като в мъгла, започнах да се задушавам, искаше ми се да се разкрещя и да изгоня всички.Много странни за мен мисли и тип поведение.Опитвайки се да овладея всичко това отидох под храмовете в гората, седнах на един дънер, за да имам поне момент в който край мен да няма никой, защото дори собствените ми деца предизвикваха силно раздразнение.Задушавах се и всичко край мен започна да минава като на забавен кадър, вятъра, помръдването на клоните, гласовете на птиците.Имах чувството, че полудявам станах и заслизах надолу към църквата, взех от там светена вода и настоях незабавно да тръгнем от там.(най- общо описано) Всичко това беше изключително странно и необичайно за мен. Още докато слизахме по хълма ме заболя глава.Още вечерта аз и двете ми деца и племенника ми се разболяхме тежко. В продължение на 1 месец не можаха да ме излекуват, диагнозата ми беше - нищо. Нямаше физически проблем, но аз не можех да сваля температура от 39 градуса, която не се повлияваше от нищо. В този период бях толкова уплашена, дори тук във Форума(тогава едва го бях открила)търсих помощ в темата за високата температура, точно там написах и лекарството което намерих,( като цитат) в думите на Дънов. Оздравях толкова внезапно, както и се разболях.Вечерта когато бях убедена, че ще умра изхвърлих всички лекарства и сутринта бях значително по добре, след два дена оздравях. Нямам желание да се върна отново на Кръстова гора- страхувам се за себе си. Това разбира се е лично за мен, със съпруга ми и със сестра ми не се случи нищо подобно, а връзката с децата е друга. Животът ми в личен план също се промени в много отношения, още същата година по същия внезапен начин по който се разболях и оздравях.
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
×