Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/23/11 in all areas

 1. 6 points
  Мисъл за деня - 23 март 2011 година Пратени сте на Земята да добиете едно от нейните качества. Другояче защо човек ще дойде на Земята? Бог от тази Земя извади онази есенция, най-чистата материя, и създаде човешкото тяло, което отговаря на всичките части на Земята. Има нещо в човека, което отговаря на цялата Земя. С благодат и истина Молитвен наряд за всеки ден: Добрата молитва Псалом 91 Псалом 23 Господнята молитва Да се прослави Бог...– формула Молитвен наряд за сряда Песен на светлия път( инструментал №98) Молитва на Братството Псалом 19 Псалом 103
 2. 4 points
  Гост

  Банално, но истинско

  Здравей,broken bottle top, Прочетох поста ти и реших, че искам да ти споделя моя опит. Аз също имах несполучливи връзки по същата причина и непрестанно търсех отговор (въпреки, че съм мъж), защо в крайна сметка имам чувството, че не съм обичан. Дерзанията ми продължиха до не отдавна, когато прочетох следната мисъл на Петър Дънов за любовта: "Този , когото обичаш, трябва да бъде тъй свещен, както твоят образ и да не внасяш абсолютно никакво петно върху него. Съвременните хора не могат да разберат любовта, понеже не могат да се разделят от старите схващания.Те мислят, че като обичаш един човек, трябва да го нахраниш, да го облечеш, да му дадеш легло и пр. Някой може да каже, че при любовта ще задоволиш нуждите на онзи, когото обичаш: ако е жаден, ще му дадеш вода; ако е беден, ще му дадеш условия; ако е невежа, ще му дадеш знание; ако е скръбен , ще го утешиш. Но ако той има всичко това, ако няма нужда от това? Това е само външната страна на любовта. Любовта дава нещо повече от това, което можеш да дадеш или направиш външно на човека. Любовта си има една , по-велика, по-дълбока вътрешна страна. При любовта има взаимна обмяна между душите , преливане на душите.Любовта е най-нежното цвете, което трябва да се развие далеч от погледите на хората. За любовта ти никой не трябва да знае. Любовта с език не се предава. Онзи ,който те люби, не говори , но ти чувстваш, че в тази душа има любов.Проговори ли за любовта си , тя се изгубва.Когато се обичат , хората предават настроенията и разположенията си един на друг. Когато между двама души съществува известно подобие, те взаимно предават своите мисли и чувства.Каквото мисли и чувства единият, ще го мисли и ще чувства и другият. Ако единият е добре или зле разположен, и другият ще има същото разположение.Когато обичаш едно същество, макар то да е далеч, твоята любов ще го закриля, подкрепя и огражда.Прояви своята любов, без да търсиш любовта на хората. Връзката е Божествена, когато човек има такава широка любов, че като обича, да не очаква да му дадат нещо в замяна. Щом очаква, той не е никакъв извор.Той е щерна.Като търсиш любовта на някого, ти всякога ще имаш терзание. Когато някой ти кажа , че те обича, кажи му: " Ти вършиш волята Божия". Не питай другите: " Ти обичаш ли ме?" Щом питаш, всичко ще изгубиш. Кой как ни обича, то не е наша работа. Това е работа на другите. А ние как обичаме , това е наша работа.Престъпление е човек да изисква от някого той да не обича другиго , освен него.Любовта носи изобилието.При любовта между двама души единият е активен, а другият - пасивен. Двамата не могат да бъдат едновременно активни, Това състояние не остава винаги в същото положение. Като люби известно време, човек става пасивен. У него има вече желание да го обичат. Ето, защо , който люби , след време става пасивен, а когото любят, от пасивен става активен и почва да люби.Когато любовта между двама души е активна и в двамата, те стават положителни и се отблъскват.Ако са мъж и жена, в такъв случай остават бездетни.Ако искате някой да ви обича, между него и вас трябва да има разлика, която да е хармонична, както между тоновете в музиката. В това правилно съчетание, в това различие именно седи хармонията, от която ние се възхищаваме.Никой няма право да запита приятеля си или когото и да е , обича ли го. Зададе ли такъв въпрос на приятеля си, любовта между тях ще изчезне. Обичате ли някого , и той ви обича. Няма защо да го питате.Щом питаш , ти не вярваш вече.Ако кажеш на някого, че го обичаш, с това все едно, че искаш да му кажеш: " Както аз те обичам, и ти трябва да ме обичаш".Отрицателните сили в света не могат да докоснат човека на любовта. Те не намират храна в него, понеже не са в хармония с неговото естество.Когато имаме любовта целият свят работи за нас, а когато я нямаме, ние сами работим, и затова работите ни не вървят.Човешката любов, ако не е облагородена от Божествената, може да изсмуче соковете на онзи , когото обича.За всеки човек е определено, кой да го обича,.И всеки човек трябва да намери онзи, който го обича.Искате ли да знаете, дали даден човек ви обича, спрете се в съзнанието си. Ако мисълта за този човек никога не изчезва от съзнанието ви, ще знаете,че той ви обича. Ако и вие не изчезвате от съзнанието му , и двамата се обичате.Не може да мислиш за някого , ако той не мисли за теб.Няма по-голяма нещастие от това, да видиш любовта и да я нямаш". В сърцето си почувствах, че той може би е прав и реших да се променя. Наложих си да спра да се притеснявам дали ме обича жената до мен, а да мисля само за това, което аз изпитвам. Много скоро тя усети промяна в мен, започна да ме пита дали не се е случило нещо (когато спреш да се тревожиш, излъчването се променя, изглеждаш щастлив - това действа като магнит за околните), да не би да съм срещнал друга (значи съм започнал да изглеждам влюбен, за разлика от преди), получавам всичко онова, за което съм се дерзал толкова години. Има и друго. В крайна сметка, има един, който те обича безрезервно и безгранично - Бог. Любовта между хората е проявление на тази негова любов.
 3. 2 points
  "...........Животът е едно море, ако ти не знаеш как да си отваряш и как да си затваряш ръцете, ти може да се удавиш. Като отвориш ръцете, те показват пътя на твоето щастие. / Учителят отваря ръцете настрани / Като събереш ръцете напред, ще тръгнеш напред. / Ръцете напред с допрени пръсти / Ако искаш да вървиш успешно, отвори ръцете. / Ръце напред с допрени прпъсти и десния крак напред. Ръцете настрани и левия крак напред /. Че то е законът на правилното движение. Ако искаш в тебе кръвообръщението да става правилно, ти трябва да тръгнеш и като вдишваш, да отвориш ръцете си настрани, като издишваш, да затвориш ръцете си - при първата стъпка отвори ръцете си, при втората - затвори ръцете си. Ако искаш да свириш и в музиката, ще правиш това упражнение, десния крак напред, отвори ръцете настрани, левия крак напред, затвори ръцете напред с допрени пръсти. Ще се учиш това са елементарни работи. Ти тръгнеш и вървиш, а ръцете ти са свити под ъгъл. Искаш да четеш някоя книга, тръгни, отваряй и затваряй ръцете. Ти си тръгнал и си свил раменете. То са ненормални състояния. Трябва да гледаш нещо, но като го гледаш, трябва да го разбираш. Какво нещо е разбирането? Аз бих ви препоръчал да прочетете......." "Разумните движения" М. О. К 15.10.1937 г. От този цитат могат да се извадят две упражнения ! Поздрави ! [media=]
 4. 2 points
  Сега, като си помисля, това състояние доста точно описва нещата в нашата родна страна: висшисти, които продават кебапчета или потници. Хората учат една петилетка и повече, а после се оказва, че за тях няма реализация или условията на труд са доста мизерни (да вземем БАН например);жени и мъже, които са разочаровани в очакванията си едни към други, а това води до тъга и подтиснатост;не можем да канализираме евро фондовете (т.е. усвоим) и това се превръща е една горчилка;блокирани са природните ни инстинкти за създаване на поколение поради редица социално-икономически фактори и се нареждаме на първите места по трагичност на тенденциите в демографията;не можем да канализираме младежта си и тя изтича навън;не можем да канализираме езика си и да използваме богатият му потенциал, за да комуникираме пълноценно помежду си - това наистина го припознавам като голяма трагедия;не можем да реализираме идеите и мечтите си и това се трансформира в една меланхолия;не можем да канализираме националните си приоритети - дали да сме в НАТО, ЕС или пък в руския блок или пък в Ориента, и т.н. Ето ви още малко черна жлъчка;почиваме на Черно море - май стига толкова, а? Излишно е да казвам, че до голяма степен горните подхождат и на мен като част от този народ (пък и козичка на всичкото отгоре). Вие какво мислите? Мисля, че меланхолията е симптом на дълбока вътрешна агресивност на мисленето. Отговарям по точки: * все още в страната ни се учи висше, за да НЕ се работи, или да се намери лека удобна и високоплатена службица. Обаче социализма свърши. В резултат остават излишни висшисти, които не знаят какво да правят и не искат да работят за "жълти стотинки". Голяма част от тях са с претупано или купено висше образование. *жените и мъжете са разочаровани един от друг точно зашото имат очаквания, само че вместо да осъзнаят истинската причина за меланхолията си - т.е. техните очаквания и зависимости от модели на мислене и поведение, от измислени ценности, вместо да отворят път към безусловност на своята любов и дружба, към свобода в отношенията си, те упорито се обвиняват един друг и света, в който живеят. А светът е такъв, какъвто ние самите си го правим. Стара истина. Изпробвана лично от мен - живяла съм в меланхоличния свят, живея сега в свободния и щастливия, с хоризонтите. И знам как човек влиза в меланхолията и как излиза от нея. Хайде да не продължавам, че ще се нацупи слънцето а на някого може да му дойде истината възгорчивичка. Светъл ден!
 5. 2 points
  От беседата "Новият живот"
 6. 2 points
  Гост

  Дихателни упражнения

  "...........Да направим едно малко упражнение. /Упражнението за дишането, 6 приемане на въздух, 3 задържане и 6 издишане./ /Всички прави./ Сега ще правите вдишките като вдигате ръцете си нагоре до мишниците си, ще задържите до три и ще издишате, като издигате ръцете си право над главата. После, снемате бавно ръцете си до мишниците като вдишвате и ще броите до 6, ще задържите до три и после надолу снемате ръцете си и издишвате до 6. /Това упражнение направихме шест пъти. /........" "Фактори на храносмилането", М.О.К. 19.02.1932 г. Поздрави!
 7. 2 points
  Гост

  Меланхолията на един народ

  Българите трябва да приемат учението. Няма шега работа - искам, не искам. Трябва. Иначе идват божествените шамари и ... пак се стига до учението. То така се работи - со кротко, со благо и со малко кютек. Колко мои познати предпочитат да слушат чалга и да се напиват вечер, но не и да приемат учението? Като станат на по 40-50-60 години, като банкрутират, ще кажат - всичко ми взеха - младостта, радостта... и хоп - влизат в учението. Ама влизат в учението без капитал - изхарчили са го. Няма страшно. Божията промисъл си е божията промисъл. Празно няма. Ще играе тоягата и ще се канализират енергиите.
 8. 2 points
  Тази тема напомня една друга -за негативизма на българите... С риск да се повтарям, пак ще кажа,че Хармонията,Свободата и Щастието са вътрешни състояния ... Когато ги намериш в себе си,ще се промени и списъка,но ще започва с МОГА.....
 9. 2 points
  УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДУХА И ТЯЛОТО от Учителя Петър Дънов Движението е живот. Без движение животът не може да се прояви. Движението трябва да бъде разумно. И един сантиметър да се подвижиш, трябва да имаш някаква цел , някакво постижение. Учебен филм заснет на Рила, в който детайлно са показани 5 комплекса с упражнения дадени от Учителя Петър Дънов. ПОРЪЧАЙ ОТ КНИЖАРНИЦАТА ТУК
 10. 1 point
 11. 1 point
  Важността на черния дроб
 12. 1 point
  Lifetime

  Таро инвенции

  На това клипче, на 2.08 - 2.18 мин., ме грабна поразително образът на Кралица чаши Просто уникална. http://www.youtube.com/watch?v=nHEZcKTQxsA&NR=1
 13. 1 point
 14. 1 point
  Промени през последния месец: - секцията със статии е променена визуално; сега е като част от форума; има множество малки подобрения и функции - напълно нова секция за клипове е добавена; добавени са много категории; още се работи по структурата - днес е стартирана версия на сайта на английски; очаквайте повече подробности скоро Предстоят много нови промени: пълен ъпгрейд на галерията, нов ъпгрейд на книжарницата, ъпгрейд на форума, нови модули и др, които ще бъдат обявени по-нататък.
 15. 1 point
  Гост

  Дихателни упражнения

  ".........Станете, тогава, да направим едно упражнение за дишане. 1. Ръцете отдолу, напред, нагоре в кръг - вдишване, след това надолу отстрани - издишване. 3 пъти. 2. Изнасяне десния крак напред, същото - с клякане при издишването. 3 пъти. Същото - с изнасяне левия крак напред. 3 пъти. 3. Сега ще направим дишането с думата "Вдихание" /с мелодия/ 3 пъти. Сега ви поздравлявам с тия упражнения и утре пак ще се видим на екскурзията. /От всички страни глас: - Благодарим, благодарим. /........." "Великденският подарък", М.О.К., 24.04.1927 г. Поздрави !
 16. 1 point
  Гост

  Дихателни упражнения

  "..............Има много системи за дишането, много правилни и неправилни. Всички методи за дишането са хубави, но в тях липсва един съществен елемент. Има наука за дишане на индусите, но и в нея липсва нещо. В него липсва волевото дишане. Този метод на индусите е придружен с големи противоречия : Големи печалби има, но и големи загуби. В този начин на дишане стават големи кризи. Тези методи са упражнявани от индусите с хиляди години, вследствие на което имат големи постижения. Каквито и колкото да са добри тези методи, те не са добри за европейците. Те дават големи жертви. Европейците нямат преживяванията на индусите. Един метод за дишането е следният : След като приемете в дробовете си чистият въздух, и го задържите 15 - 20 - 30 секунди, трябва да кажете в себе си положителни думи : Господи, заради голямото благо, което си ми дал, аз съм готов да изпълня Твоята Воля. Тези трептения, които излизат чрез въздуха, отиват в пространството и се хроникират. И това, което си приел от въздуха, образува се една реакция. И тогава приетата сила от въздуха се нагажда в организма. И съществата от другия свят като ви слушат и те ще възприемат тази формула, която за тях е едно благо. Тъй щото едновременно с вас и те ще приемат благото от въздуха. Не само един път трябва да казваш тези думи, но колкото пъти дишаш през деня, все трябва да си служиш с някоя формула. Няколко формули трябва да употребява човек при дишането. С дишането човек може да се освободи от всякакво тягостно състояние. Още какво можете да кажете като дишате : Господи, аз се радвам и скърбя заедно с тези, които се радват и скърбят и аз ще бъда едно с тях. Ако не си ял три деня, започни да дишаш и кажи : Господи, благодаря ти, че не съм ял три деня, за да имам възможност повече и по-правилно да мисля за Тебе. ....." " Омих се и гледам " неделна 27 . 10 . 1935 г. Поздрави !
 17. 1 point
  Чудя се, дали книгата "Мъжете са от Марс, жените от Венера" (или обратно подредени, не помня точно) няма да ти даде една голяма част от отговорите, които търсиш.
 18. 1 point
  Гост

  Дихателни упражнения

  ".........Да имаме упражнение с дишането. Ще броите 7 при поемане, 6 при задържане, 8 при издишане. Числата играят роля, както течните и въздухообразните тела. Ритмично ще броите, както пулса, както когато човек се изкачва нагоре, върви нагоре равномерно. Ще запушите дясната ноздра, ще поемете, като броите до 7 . Ще задържите въздуха, като броите до 6 и после издишате и броите до 8 . / Направихме упражнението няколко пъти. / Ще седите прави. Като седите да има правилна обмяна. Понеже симпатичната нервна система е свързанаа с центъра на земята, мозъкът е свързан със слънцето горе, двата центъра образуват един перпендикуляр. Под думата "перпендикуляр" ние разбираме отношението между центъра на слънтцето и на земята, то е перпендикуляр. Значи възприемате отгоре. Вдишката, то е слънчево течение, което слиза през лявата ви ноздра, минава в дясно. Течението от лявата страна минава в дясно. Земното течение или лунното, минава през дясната ноздра, влиза в лявата страна. Тъй както седите то слиза до гръбнака долу. Сега вие за да познаете колко сте търпеливи ще поемете въздуха и вижте колко ви е търпението. Ако 15 секунди задържите въздуха, 15 ви е търпението. Тъппението ви може да се определи от възможноста да задържате въздуха в дробовете си. Ако 16 секунди задържате въздуха, 16 ви е търпението. Някой може да задържи 2 секунди, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 50, 100 секунди. Който задържи 100 секунди, доста търпелив е. Сега във всяка работа умът ви трябва да присъства ; всяка една работа, в която умът ви не присъства е безполезна. Защото туй, което човек мисли е важно - умът е свързан със слънцето. Сърдцето е свързано със земята или с луната. Та сега определят разликата между човека и животноте. Аз ще ви дам друго едно определение. Животните сега се учат да говорят. Когато човек не мисли, а само говори е животно. Животните не знаят да говорят. Те имат няколко елементарни думи. У кокошката има само няколко елементарни думи и у другите животни има само няколко елементарни думи. Човек учи животните как да говорят, а пък човек се учи как да мисли. Сега и вие се учите как да мислите. Да говорите знаете. Някои от вас може да говорят колкото искат. Това е придобивка на животните. Значи вие сте излезли от животинското състояние и сте навлезли в човешкото състояние. Говорът трябва да бъде ръководен от мисълта. Всеки говор, който не е ръководен от мисълта е енергия. Всички нещастия на хората, всички хора страдат, че нямат съотношение между умът и сърдцето. Някой път сърдцето ги води като струя и като вятър, който отвява листата. Сега тази идея трябва да слегне да я опитате, не теоретически да вярвате, но да я опитате. Казвам : Нещастният живот се дължи, че умът не работи. Казвам : Недоволен си някой път, неразположен си. Седни и чети мислено 1, 2, 3, мислено нали може да броите? Всякога трябва да има един ритъм на сърдцето. То е космически ритъм. У някои сърдцето не бие така ритмично, но все таки сърдцето е един добър капелмайстор. Понякой път сърдцето се енервира, когато музикантите не свирят добре. Капелмайсторът прави забележка. Така някой път сърдцето тупа по-бързо, някой път по-бавно. За човешкото сърдце има две определения - човек има две сърдца : едното, животинско сърдце и другото, човешко сърдце. Има един животински ум и един човешки ум. Животинският ум си обяснява фактите, но не мисли. Той е като Плюшкин. Той е животинският ум, каквото намери събира. Каква работа ще направи не разбира. Както Плюшкин събира гвоздеи, събира антични неща. Да направим още веднъж упражнението за дишането. Не си натискайте дясната ноздра, само я затворете. Турете божествения палец така, отдолу на ноздрата, леко, носът ще се докачи. / Направихме упражнението няколко пъти./ Проточете ръцете си настрани. Започнете да свивате палците, после бавно започнете да свивате пръстите на ръката, като броите мислено до 7 - в това време поемете въздуха. Отваряне на пръстите и издишване. Ръцете нагоре, пак свиване пръстите на юмрук и отваряне на пръстите и издишване, като се брои до 8......" " Дишане " М . О . К . 31 . 12 . 1937 г. Хубава беседа ! Поздрави !
 19. 1 point
  Тази сутрин,четейки в-к Стандарт,попаднах на мнението на един православен християнин свързано с темата,която коментираме. Ето го : Петър Маринов, художник, православен християнин Напоследък ставаме свидетели как лицемерни попчета петнят името на Българската православна църква - този символ на вярата, тази върховна духовна сила, запазила нашето самосъзнание и съхранила нашата национална идентичност през 200 години византийско робство, през годините на фанариотските домогвания за духовна асимилация от гръцката църква, опазила вярата ни и през 500-те години турско робство. БПЦ е този духовен лидер, който ни обедини и ни поведе към подвига за спасяването на 40 хиляди наши братя български евреи от газовите камери на Хитлер. Българските висши сановници Стефан и Кирил са единствените православни свещеници в света, за които евреите на изнасят служба на иврит. Всичко това е БПЦ. Затова искрено вярващите православни християни трябва да разграничим тази църква от заемащите разни постове в днешната й администрация, които хвърлят кал по името и делото на Петър Дънов и Ванга. Това, че някой е нахлузил расо и калимявка, не означава, че е искрено вярващ. Също както някой престъпник може да е навлякъл полицейска униформа, за да може по-лесно да краде, изнасилва и убива. Това са вълци в овчи кожи, лицемери в расо, които богохулстват срещу икони като Дънов и Ванга. Ако има здрави сили в днешната духовна администрация, те трябва заедно с нас да се разграничат от богохулните клеветници. Но келявите попчета, които се осмеляват на това богохулство, не са в основата. В основата е някой на висок пост в църковната администрация, който точи лиги за патриаршеския трон - за да седнат на стола на Максим, някои са готови да продадат душите си. Как може човек да е искрено вярващ в Бог, ако оспорва дарбата на Дънов и Ванга, дадена им от самия Бог? "Не - дадени са им от Дявола!", ще кажат богохулниците. Да - ама не! (За кой ли път.) Дявол няма или, ако има, той е в главите ни. И точно Бог го е поставил там, за да ни поставя на изпитание и да ни гледа "сеира". Дяволът е в главите, а Бог е в сърцата! А в сърцата на българина са и Ванга, и Дънов, и Ботев, и Левски, и всички, които искрено са милеели за нашия многострадален клет народ. изт.
 20. 1 point
  Моя много близка приятелка е учителка, които редовно подготвя и води ученици на различни състезания по цялата страна. От една страна тя много ловко отбива родителски амбиции "моето Трябва аха-аха да стане гений по математика". Но от друга, тя приема участието в такива мероприятия като много ценен опит за децата. Ако се разясни, че животът често е забързан и стресиран, както е и кратко времето за решаване на задачите; ако се обясни, че понякога е по-важно да си спокоен, а не най-подготвен, то децата получават ценни жетейски уроци. Стават по-комуникативни, тренират справяне със стрес и загуба (лошо представяне), посещават много градове, научават нови и забавни факти... Именно това според нея са най-ценните ползи от тези състезания.
 21. 1 point
  Чудеснна идея, не, направо Прекрасна идея! А в колко часа ще бъде откриването, в 08ч ли?
 22. 1 point
  „Узнавший Бога о себе не помнит, Над ним не властны прошлого влеченья, Он — пациент Врача, и он не дрогнет, Приемля жизни горькое леченье. Узнавший Бога не творит кумира Из личных чувств и мыслей, он готов Отдать легко богатства мира За миг свободы, что дарует Бог. Узнавший Бога — капля океана, И зная, что исчезнет в должный срок, Стремится он к тому, что постоянно, А постоянен в мире только Бог. Узнавший Бога пьет вино забвенья — Ни споров, ни различий больше нет, И в тысячах зеркальных отражений Находит он Того, кто дарит свет“ суфи поезия
 23. 1 point
  Пётр Викторович Вегин Свет Уходя, оставлю свет в комнатушке обветшалой, невзирая на запрет правил противопожарных. У любви гарантий нет. Чувство ведь – не корпорация. Уходя, оставьте свет в тех, с кем выпало расстаться. Жаль, что неизбежна смерть. Но возможна сатисфакция - уходя, оставить свет. Это больше, чем остаться! Светает Светает от твоих волос, светает, как будто бы стволы берез взлетают, спит радуга в твоих плечах витая. Ты – продолжение луча. Светает. Ты – Сольвейг, спой же, не молчи! Сегодня ко мне скрипичные ключи подходят. Светает, будто ручейки сверкают, светает, будто рушники свисают. Да будет нам дано светать, сметая все непристойные цвета! Светает. На ощупь свет продолговат... На ощупь он – волосы твои, он сад, он роща. Твоим светаньем в тишине мне греться. Светает где-то в глубине, у сердца. Проснись и в озеро нырни! Светает, и ты, как церковь на Нерли, святая. Проснись и в озеро нырни, как в лето. Ты вся, как церковь на Нерли, из света... Странная женщина Птицы тебя принимают за птицу, Дикие розы за дикую розу. Кошки тебя принимают за кошку, Скрипка считает своею сестрою. Я ничего в тебе не понимаю - Дикую розу для кошки срываю, В скрипке пусть птица гнездо себе вьет... Я не уеду на красном трамвае, Только пусть вечно меня исцеляя, Скрипка играет и роза цветет. Как в тебе все это может вместиться: Кошка играет на скрипке для птицы, Птица про дикую розу поет... Я не пойму и никто не поймет. Я ничего в тебе не понимаю - Дикую розу для кошки срываю, В скрипке пусть птица гнездо себе вьет... Я не уеду на красном трамвае, Только пусть вечно меня исцеляя, Скрипка играет и роза цветет. Ты мастерица взлетать и кружиться, Значит, ты птица. Ты перешла мою жизнь, как дорожку, Значит, ты кошка. Коль усмиряешь, спасаешь от крика, Значит, ты скрипка. Значит, ты скрипка... Но я ничего в тебе не понимаю - Дикую розу для кошки срываю, В скрипке пусть птица гнездо себе вьет... Я не уеду на красном трамвае, Только пусть вечно меня исцеляя, Скрипка играет и роза цветет, Скрипка играет и роза цветет. Уходя, оставлю свет... (О жизни и творчестве Петра Вегина) Стихотворения: (1) и (2)
 24. 1 point
 25. 1 point
  Какви духовни интереси се търсят? При условие, че ние не познаваме собствената си литература? Човек, който е месоядец (ау, че грозно звучи) и наистина звучи, ала който прави място и на мравката път, който със звънчететата су звъни да пробуди и да предупреди живата природа, че иде - и на мравката път - да стори - е героят на Елин Пелин от цикъла Под манастирската лоза. Добротата няма нищо общо с неяденето на месо, нито с отхвърлянето му. Добротата е отвъд
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
×