Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/28/11 in all areas

 1. 2 points
  Рассвет

  Страхът от Бог

  Малко допълнение: Георгий Чистяков. "Страх Божий. Что это значит?"
 2. 1 point
 3. 1 point
  Човек трябва да даде път на новото сърце в себе си, което е изтъкано от мека материя, а не от камък, каквото е сегашното. Мекото сърце е изтъкано от материя на милосърдието. Следователно, онзи, на когото сърцето е милостиво, е кандидат за новата раса. Мекотата на сърцето е един от признаците на хората от шестата раса. Казано е в Писанието: „Ще им отнема каменното сърце и ще им дам ново". До идването на Христа, еврейският народ се придържаше в буквата на Мойсеевия закон. До това време евреите колеха агнета, овце, волове и принасяха жертва на Бога. С идването на Христа, обаче, животът им коренно се измени. С един замах Христос унищожи стария живот. Те дойдоха до съзнание, че истинската жертва се заключава в добри мисли, чувства и постъпки. Мнозина чакат нещо ново. Новото се заключава в примиряването на хората. Новото примирява всички противоречия. Как ще стане примиряването между хората? Много лесно. Който има да взима, да прости дълга на брата си. Който има да дава, да бъде готов да си плати дълга. Като отиде при своя кредитор да плаща, последният да му каже, че в името на братството той прощава дълговете му и го признава за свой брат. Когато двама души се признаят за братя, дълговете им сами по себе си падат, споровете се прекратяват, и недоразуменията изчезват. Аз бих желал хората да спорят, но само за едно: кой повече да даде и да помогне на брата си. Когато някой забележи, че брат му е много уморен и не може повече да вдига и слага мотиката, нека той я вземе от ръката му и извърши работата вместо него. Когато види, че брат му изнемогва под тежестта на своя товар, нека снеме товара от гърба му, да го тури на своя гръб, и двамата да продължат пътя си и братски да се разговарят. Когато срещне брата си на улицата и разбере, че е гладен, три деня не е ял, нека го покани у дома си, да го нагости добре и да му каже, че когато пожелае, може да го посети пак. Това са братски отношения. Днес хората очакват Христа втори път да дойде на земята, да оправи света. – Не, по външен път светът не може да се оправи. Христос трябва да дойде вътре във всеки човек. Само по този начин светът ще се оправи. Ако поставите милиони железни стърготини една до друга, те няма да се сплотят, да образуват едно цяло. Поставите ли ги, обаче, под известна температура, те ще се стопят, ще се слеят една с друга и ще образуват течна маса. В случая, огънят представя онази вътрешна сила, която споява железните стърготини и ги превръща в едно цяло. Следователно, Христос трябва да дойде в сърцата и в умовете на хората като вътрешна сила, която ще ги обедини в едно цяло. Тази вътрешна сила е любовта, която носи живот за човешките души. Само чрез любовта хората могат да работят в единство. Когато искате да се лекувате, излагайте гърба си на ранните слънчеви лъчи. Когато искате да придобиете вътрешен мир, излагайте гърба си на залязващото слънце, а лицето си отправете към изток. При това положение вие ще изпитате дълбок вътрешен мир и ще разберете, че не трябва да се тревожите за нищо и за никакво. Жителите на слънцето живеят в голямо изобилие, вследствие на което не се тревожат за нищо. Тяхната задача е да изпращат блага по цялата слънчева система. Те определят бюджета на всички същества, на всички хора, на всички държави и народи, на цялото човечество, на всички планети. Мнозина, учени и прости, не разбират, какво грамадно влияние имат мислите и чувствата върху вътрешния живот на човека, а оттам и върху неговото здраве, вследствие на което търсят щастието си по неестествен път. Те искат да станат богати, да се оженят за красива жена, да придобият много знания, без да подозират, че по този начин те сами си приготвят своето нещастие. Не е лошо да придобие човек знание, сила, красота, богатство, но той трябва да знае, как да се справя с тях. Турците казват: Благословение е за човека да гледа красиви неща. Наистина, естествено е човек да се стреми към красотата, да се вдъхновява от нея, но не и да я обсебва. В природата и красотата, и грозотата имат свое място, както светлината и тъмнината. Светлината царува, докато слънцето грее. Щом слънцето залезе, тъмнината иде. Обаче, без тъмнина звездите нямаше да светят. Значи, в човешкия живот тъмнината е необходима, за да се проявят добродетелите – звездите. На всеки човек е дадена специална мисия, да бъде носител на Божията любов, на Божията мъдрост и светлина, на Божията истина и свобода, по свой специфичен начин. Само при това положение човек може да постигне всички свои желания. Всички несгоди, всички мъчнотии и страдания, които човек днес преживява, ще бъдат условия за познаване на Бога, на великото в света. Бог ще бъде с вас във всичките ви пътища. Желаният мир
 4. 1 point
  Мисъл за деня-22.8.2011 Човек трябва да мисли не само за едно малко общество, но за всички трябва да мисли. Вие трябва да работите за разумните хора в света. Тогава и те ще работят за вас. Щом престанете да мислите за тях, и те ще престанат да мислят за вас. Когато те работят, и ти ще работиш заедно с тях. Когато те мислят, и ти ще мислиш заедно с тях. Така само ще вървите по техния път. Това е великото в света. По какво се отличават великите хора? Те се отличават по това, че са работили за човечеството и са казали неща, които са верни. Не съдете по лице Молитвен наряд за всеки ден: Добрата Молитва Псалом 91 Псалом 23 Господнята Молитва Да се прослави Бог в Бялото Братство...– формула Молитвен наряд за понеделник: Благославяй - №8 от "Духът Божий" Молитва на царството Псалом 143
 5. 1 point
  Проява и постижение на любовта
 6. 1 point
  Донка

  Страхът от Бог

  Ами ето го отговора - нали е по-лесно да прехвърлим на друг отговорността за неприятностите, които имаме.... Как ще си признаем, че сами сме си виновни за това, което ни се е случило - за това се иска смирение и гледна точка вън от нашето его. Иска се отворен ум, непрекъснато самообучаващ се. Забележи, обаче, че на пръсти се броят хората, които приписват успехите си на Бог... Значи ако успея - това си е Моята заслуга, ако сбъркам, Бог е дето ме наказва.
 7. 1 point
  Донка

  Страхът от Бог

  Пламъче, разбирам те - разбирам и него. Всяко нещо, което той ти казва, ясно ти показва какво цари в душата му - а именно - с това, с което иронизира теб, той плаши себе си. той е този, който вътрешно дълбоко в себе си се страхува от наказанието на Бог. Може да не го признае никога дори на себе си, може да не го осъзнае, но огледалото срещу него (ти) го вижда и отразява. Но това си е негов проблем - за теб е важно ти какво виждаш в неговото огледало и дали приемаш, че одраскването на котарака е наказание или просто част от пейзажа - ръката е била близо до ноктите, а те са остри. Бог ги е направил такоива, за да оцелее живинката. На нашата ръка не и е мястото в лапите му... та затова. Снощи си мислех по повод една случка. Лампата в спалнята ни изважда очите, защото е много силна, а тази на бюрото също ги вади, защото е слаба. Е, лампите ли са лоши, да ги хвърлим ли? Бог ли ни наказва за нещо че ни вади очите?
 8. 1 point
  Незнанието. Мързелът. Нежеланието за разбиране. Защо да се мъчи да обича, като може да накаже!? Няма по-страшно от страха, а страхът се контролира лесно. И много други причини. И в кръга на шегата , не е хубаво край теб да има много такива хора , ”заразни” са. Както и позитивните разбира се.
 9. 1 point
  smehy

  Сънища, сънища, сънища....

  Ами не само, че е възможно, но обикновено така става Това, че с воля се опитваме да не мислим за едно или друго, съвсем не означава, че сме престанали да го обмисляме... Докато спим камъчетата на мозайката се нареждат и можем да видим цялата картина... Тази картина, от която в реалността виждаме отделни фрагменти, щрихи или само рамката, но цветовете, нюансите се губят... В сънят често падат веригите на рационалното и "разумното", наложени от обществените нрави, но не винаги кореспондиращи със същността ни, която отчаяно "крещи", но остава неразбрана...
 10. 1 point
  Гост

  Лятна Духовна Школа на Рила - 2011

  http://www.youtube.com/watch?v=vqMPz8aNim0
 11. 1 point
  Гост

  Лятна Духовна Школа на Рила - 2011

  http://www.youtube.com/watch?v=BM4QS-OXhe4&NR=1
 12. 1 point
  http://www.youtube.com/watch?v=IK1EXaudYFY&NR=1
 13. 1 point
  Ирена Йогансон Что хотят нам сегодня поведать Ангелы? Ответы Ангелов на вопросы современности
 14. 1 point
  Надеждна

  Опознаване

  Да, ВЯРА и ТЪРПЕНИЕ! <br>
 15. 1 point
  Лъчезарна

  Опознаване

 16. 1 point
  L_i_a

  Пари - Психотерапия

  Благодаря за отговора!
 17. 1 point
  Гост

  Разни мисли от Учителя

  Човек мъчно се справя със себе си.Някой път аз нарушавам всички окултни закони.Има някои неща, които в окултната наука не се позволяват-това е да говориш за себе си.Това е най опасната тема.Като речеш да говориш за себе си, ти вече имаш една опасност.Всичката опасност произтича, когато човек говори за себе си.Това е едно от правилата.И всичките нещастия произтичат и когато говориш зле за хората.И когато говориш за себе си е лошо, и когато говориш зле за хората, пак е лошо.Ще се отучиш да хвалиш себе си.Щом се похвалиш ще дойде една голяма беля.Ти не оставяш Господа да говори за тебе, каквото той иска. Всички трябва да живеем така, както Бог се проявява.Трябва да бъдем носители на Божественото.Аз в себе си трябва да бъда съобразен с Божественото.Аз като се върна , изправям нещата.Виждам, че една дума не е турена на място.Та мъчнотиите за мене са и ваши мъчнотии.Някой път аз търся думите.Всяка дума има двойно значение.Та много мъчно е да не обижда човек хората и да не говори за себе си.И за това Господ не създаде света с буквата "А".Аз, аз. Мислете най- хубавото за Бога, а пък другото ще се оправи. Та трябва да бъдем много внимателни.Някой път казвам нещо и после си казвам:Не трябваше така да говоря.И като го срещна му казвам:Аз съзнавам, че те обидих, но и ти не трябваше да се обиждаш.И ти трябва да мислиш като мене.И той трябва да бъде умен.И обиденият, и който обижда, и двамата трябва да бъдат много умни.Не само добри. След като говоря една беседа, аз си казвам:Там другояче трябваше да кажа!Като се върна, коригирам нещата, цяла седмица коригирам.Защото виждат ония Съвършените!Пред тях на може да мине така!Непотребните работи не трябва да се казват. Искам и вие да се коригирате.Аз се коригирам постоянно., понеже условията изискват коригиране.В говора някой път интонацията не е както трябва.Не произнесем думата както трябва.Не е лесно да се говори на един език.Мъчна работа е. Свещеното правило 27.01.1937г."Запалена свещ"ООК
 18. 1 point
  Гост

  Разни мисли от Учителя

  Ценни мисли За човека Постигнатият път, изгряващата истина, и постигнатия живот са за мъдреца радост, веселие и мир, щастие, блаженство и доброта. Мисли върху водата, която надолу, върху вятъра, който вее нагоре и върху светлината, която свети навсякъде. Хлябът, слязъл от небето, е за сърцето, мисълта- за ума, работата за човешкия дух. Мислете върху изворите на живота, на знанието и на свободата. Това, което не остарява е дрехата на Любовта. Това, което не се мени, е дрехата на Мъдростта. Това, което не се губи, дрехата на Истината. Изгряващата звезда показва красотата на нощта. Изгряващото слънце, показва славата на деня. Това, което носи съблазън и радост, поле се казва. Това, което носи опасност и чистота, планина се казва. Това, което задоволява душата е Любовта. Това, което задоволява духа, е Мъдростта. Това, което осмисля всичко е Истината. "Оживяване" стр.345. Неделни беседи 1942-1943г.том II
 19. 1 point
  Пламъче

  Разни мисли от Учителя

  Държавата е форма, в която човешкото съзнание се проявява. Тя е създадена от разумните хора. Докато има разумни хора, ще съществуват и държави, но сами по себе си държавите не съществуват. Държавата е актив на човешкото съзнание. Докато човек съществува, и държавата ще съществува, но не може да се каже обратното, т. е. че докато държавата съществува, и човек ще съществува. Ако ние сме хора на Любовта, на Мъдростта и хора, които обичат Истината, такава ще бъде и самата държава. Какъвто е човекът, такава е и държавата, такива са и съдиите, такива са майките, такива са бащите, такива са свещениците, такива са учените и т. н. Така трябва да се говори Истината. Учителю, да прогледам
 20. 1 point
  Гост

  Мисли от Учителя за Живота

  За да разбере човек живота и да бъде полезен на себе си и на другите, трябва да започне от физическия живот и постепенно да отива към Духовния и Божествения живот. Който не обича физическия живот, не може да има никакво отношение към Светлината.Защото във физическия свят е складирана енергията на Светлината- в растенията, в плодовете.И хигиената на физическия живот започва с правилната използване на Светлината, складирана в растенията и плодовете.С други думи тя започва с правилното ядене.А яденето е предговор на физическия живот.Тъй както предговор на Духовния живот е музиката, а предговор на Божествения живот е молитвата. Животът е съкровище, което трябва да се пази.Пази го чрез Мъдростта и нека истинското Знание, което произтича от нея, да му бъде охрана.Остави го да тече от великия извор- Любовта.Освети го чрез Истината, света на абсолютната разумност.Освети го чрез истината, която дава Свобода на Живота във всички направления. Защото животът си има своето зазоряване, своя изгрев и своето пладне. Зазоряване на Живота това е Любовта. Изгрев на Живота, това е Мъдростта. Пладне на Живота, това е Истината. Зазори се в Живота!Напъпи!Стани, изправи се и почувствай, че си свързан с всички същества на Земята и Небето. Изгрей в Живота!Разцъфти се и вържи плод! Достигни неговото пладне!Узрей! И когато се издигнеш до пладнето на Живота, ти ще опиташ великия му смисъл, благия му плод. Живот "Учителят говори"Беинса Дуно
 21. 1 point
  Земният живот е велико училище. Науката във всички свои отрасли, във всичко това, което сега става на земята, всичко е потребно за човека. Няма нито един отрасъл, нито едно явление в живота, което да не е употребено и използувано за човека. Всичко е употребено за човека. Вие можете да кажете, че всичко не е потребно на човека във физическия живот, в практическия живот, който той минава на земята. Ако мислите така, вие се лъжете. Или ако кажете, че това не е потребно на човека за обществения или за религиозния му живот, вие пак се лъжете. Вие не разбирате живота. Всичко ви е потребно – и общественият живот, и политиката – всичко е потребно на човека. Това е начин за живот. Общественият живот е широк живот. Политическият живот е широк, в него има ред отношения, които трябва да се спазват. Никой в света не живее за себе си. Иди повикай мъжа си
 22. 1 point
  Благодаря ти
 23. 1 point
  "Често съм слушал с часове как пеят славейчетата и гугутките и с наслаждение съм ги изслушвал и съм си казвал: много хубаво пеете и ако хората разбират вашия език и биха могли да приемат вашата култура, в света не би имало толкова страдание, колкото сега. Славейчетата и гугутките ми отговарят: „Да, и ние бяхме едно време хора, и като не ни задоволи тяхната култура, напуснахме я и днес предпочитаме птичата култура пред човешката“. Малкият закон
 24. 1 point
  Според мен преди човек да вземе решението да кандидатства психология трябва де е наясно дали става за тази професия.Нужни са определени качества на личността,за да може завършилия студент да се реализира успешно.Едно от тези качества е човеколюбието - не го ли носиш в себе си и най-доброто образование няма да ти помогне да си добър в тази професия.
 25. 1 point
  Много е прав Орлин! Психолог не се става в университета в никакъв случай! Не казвам, че можеш да станеш психолог, без да си учил това, но определено само със знания от университета няма да се получи... Опитът на човек наистина е водещ фактор, а може би и вътрешното усещане, че можеш и искаш да правиш точно това. Ако са налице последните две неща, изобщо не се замисляй и недей да се притесняваш за мнението на околните. С реализацията след като завършиш е малко сложно, но и това не бива да те притеснява. Всичко е въпрос на правилна насока, контакти, късмет... общо взето както с всяка друга работа. Желая ти много успехи!
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
×