Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/21/12 in all areas

 1. 5 points
  jul

  Архивен филм от Изгрева

  http://filmotizgreva.wordpress.com/
 2. 4 points
  Молитвен наряд за начало: Добрата молитва Беседа: Божествен и човешки порядък Молитвен наряд за край: Молитва към великото съзнание 14 глава от Лука
 3. 4 points
  Благодаря, Лъчезарна! Божествен и човешки порядък
 4. 3 points
  Каквито българи "вижда" човек около себе си, такива намира и такива него намират. Истината за огледалото и за сянката боли, но е истина - проверила съм я, виждайки около себе си само хора от две категории - съдници и жертви. Сега не е така. Сега моите българи и особено българчетата са по своя обикновен начин необикновени, не мога да ги опиша с думи, защото всеки един е различен и красив по своя си начин. От всеки един се уча на нещо, което у мен самата не е пълно все още. За нито един от моите ученици, а те са доста вече - за 31 години, за нито един от родителите им, за нито един от съседите, приятелите и личните ми познати не мога да дам негативна квалификация. Всеки от тях си има свой "числител" и свой "знаменател" и е красив и важен точно защото е различен... Е, тогава как ще съберем тези дроби? Как ще постигнем гражданското общество? Ами както се събират дроби, според мен. Ако имате да събирате 1/3 +2/7 + 4/5 +... нали 1/3 няма изнервено да изкомандва на другите в редичката "станете като мен, за да можем да направим сумата!" Сега ни остана - на нас, умните хора от началото на 21 век, да се досетим как да приложим аритметичните закони за събиране на дроби с различни знаменатели в живота си. И това, което винаги трябва да помним! Събирането е подчинено на разместителното и съдружителното свойства!
 5. 3 points
  Мисъл за деня - 21.07.2012г. Тъмните духове на ада, като влязат в Божествената светлина, нищо не виждат, а като влязат в ада, тъмнината е тяхната светлина. Щом държиш идеята за Бога, ти си в Божествената светлина. Там тъмните духове са слепи, нищо не виждат и ти си спасен. Този е начинът да се отървем от тях. Една аналогия: нали бухалът денем нищо не вижда, а вечерно време вижда много добре. Път на ученика Молитвен наряд за всеки ден: Добрата Молитва Псалом 91 Псалом 23 Господнята молитва Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула Молитвен наряд за събота: Бог е любов – песен Малката Молитва Псалом 25
 6. 2 points
  Чувството за справедливост и прилагането й зависят не само от нивото на съзнанието, но и от безпристрастността. Темида не случайно е с завързани очи. Хората обаче са зависими в твърде голяма степен от това дали става въпрос за техни близки и познати или за случайни хора, когато преценяват дадени действия като справедливи или несправедливи. Също така често на преценката пречи и личния интерес. Такава епизодична или условна справедливос всъщност не е много справедлива. Като цало хората могат да бъдат справедливи, те знаят кои действия са добри и кои - не, но често си намират оправдания за да извинят отрицателните действия на близките и познатите си, или пък на тези хора, на които симпатизират (политици например). Да, има някаква връзка между справедливостта и стремежа към щастие. Но когато стремежът към щастие е твърде егоистичен, то и справедливостта се тълкува твърде изкривено от човека. Нужен е един силен и осъзнат стремеж към всеобщо щастие, а не към индивидуално такова.
 7. 2 points
  vorfax

  Възмездие

  Ами ако има причина за връщане (отмъщение) и тя е провокирана от някого, защо ние да не бъдем инструмента за това, както друг е инструмента за нашето наказание? Това не е ли двоен стандарт - да извиняваме извършителя на отмъщение, а да не приемаме, че тази роля е отредена и на нас?
 8. 1 point
  За да е устойчиво и балансирано едно общество, хората, които го съставят, трябва да разглеждат неговия вътрешен ред като справедлив. Друг е въпросът, че идеите за справедливостта силно се различават. Едни общества я търсят в относително равенство на материалните възможности; други я определят като равенство на възможностите пред отделните индивиди; трети приемат за естествена йерархията и неравенството на отделни групи; четвърти залагат на равенството пред закона, отхвърляйки всякаква форма на господство на човек над човека; пети разглеждат справедливостта като загриженост, защита и подкрепа спрямо слабите, изоставащите и различните (децата, старците, бременните жени, инвалидите, вдовиците, сираците, болните...). Още древногръцкият философ Платон казва, че справедливостта се състои в отдаването на дължимото на всеки човек. Той дефинира идеята за "идеалната държава" като държава, в която по въжможност биха били щастливи всички нейни граждани и в която те ще имат силно усещане за справедливост. Тоест, Платон обвързва чувството на щастие на отделния човек с неговото чувство за справедливостта на държавата, на обществения строй. Но Платон знае, че справедливостта е относително понятие, понеже всяка власт създава закони, полезни най-вече на нея самата. Справедливостта съществува, но - винаги за по-силния, винаги за този, който е на власт. Робът завижда на робовладелеца, крепостният селянин - на феодала, а работникът - на капиталиста. Робите, крепостните селяни и работниците живеят бедно, на ръба на оцеляването, а робовладелците, феодалите и капиталистите тънат в разкош. Чувството, че са измамени, експлоатирани, лишени от собственост, че към тях се отнасят несправедливо, дълбоко и трайно засяда в душата на робите, на селяните и на работниците. Да добавим, че последните са откъснати от селото, от земята. Много често в съзнанието на бедния се формира убеждението, че незавидното му положение се определя от липсата на свобода. Драстични ситуации се получават, когато потиснатият гладува, когато децата му умират или е принуден да ги продаде, когато бива бит, изтезаван или убиван. Тези ситуации предизвикват инстинкта му за самосъхранение и протестите може да имат крайни размери и форми. Възможни са два изхода. В първия случай човек се примирява с положението си и намира утеха в убеждението, че се е родил слаб и недостоен, но че Бог (или боговете) така е устроил света. Но на Другия свят Господ-Бог ще въздаде справедливост всекиму. Във втория случай в душата му се нагнетява злоба, той обяснява лошото си положение с фактори извън него самия, което го води до заключения за лошо устройство на обществото. Психически човек се подготвя за бунт срещу съществуващия обществен ред. В определен момент тези чувства избухват в лични или колективни протестни дейности, приемащи най-разнообразни форми, включително - и различни въоръжени действия. Когато неудовлетвореността стане много голяма и непоносима, и се вижда, че че тя е следствие от несправедливост, криеща се в устройството на обществото, повечето недоволни се обединяват и започват действия за смяна на системата. Неконтролируемото натрупване на противоречия в обществото може да предизвика ответни действия за рязка смяна на системата, когато тези противоречия драстично се отразят върху личната собственост, върху доходите, върху жизнения стандарт на мнозинството или на достатъчно голяма част от обществото. Чувството за самосъхранение се изявява, завладява хората и те тръгват на борба за активна промяна на статуквото.
 9. 1 point
  Знаете от опит, че няма как да спрете или трансформирате мислите, чувствата, телесните си усещания и поведенческите си реакции с помощта на медикаменти трайно! Психолог сте, имате PhD, запозната сте с методите на психотерапията. Какво ви пречи да ги приложите към собствената си личност и живот? Какво сте прилагала,колко настойчиво, систематично и продължително сте го ползвала? Сега какво правите, за да се промени възприятието, мисленето, чувстването, телесното ви благоразположение и поведението ви?
 10. 1 point
 11. 1 point
 12. 1 point
  Дълго време не можех да разбера защо идеята на Учителя за хляба не може да се възприеме и приложи. Отговорът „дойде случайно” и разбрах, че това неприемане е още от времето на неговите ученици: „От проведените разговори с други ученици, стана видно, че те са среща­ли този закон в беседите, но тази тема им е неприятна. Някои ученици, ощепри започване на разговор по въпроса, обръщат гръб и си тръгват, а другинеохотно продължават разговора, като се опитват да сменят или приключаттемата. Трети реагират остро и заемат поза на обидени или се озлобяват.Различни са отговорите и реакциите на различните ученици, но положениетое същото, както някога. Сред днешните ученици не се намериха такива, които да спазват Законаза хляба. Но думите на Учителя са ясни и недвусмислени: "Законът за хлябае първото условие за учениците на Новото Учение." Този закон е пробният камък за учениците. Ако искаш да разбереш каквое нивото на един ученик или на една школа, виж дали спазват Закона за хля­ба! Това е първият и най-важен закон не само за последователите на НовотоУчение, но за всички ученици от всички учения, за всички духовни школи иза всички хора по лицето на Земята. „ А най- тъжното нещо е, че : „Причината за преждевременното заминаване на Учителя е непослушанието на учениците. "От едно българско тяло, каквото можеше да се направи, направих, повече от това не може! Аз си заминавам. Възрастта ми е 80 години. Пратен съм за 180 години.Сега остават 100 и понеже събитието е важно, тия 100 години ги подарявамна братята и сестрите за работа на Бялото Братство." http://shop.pingvini...българите - ДЕН
 13. 1 point
 14. 1 point
  Донка

  Духът на музиката

  1987 Here I go out to see again The sunshine fills my hair And dreams hang in the air
 15. 1 point
  Призвание към народа ми Мария! Благодаря!
 16. 1 point
 17. 1 point
  http://www.youtube.com/watch?v=Uf7NLY0rspo&feature=related
 18. 1 point
 19. 1 point
 20. 1 point
 21. 1 point
  Гушкайте си децата! Без граници! Отгледах две мои деца и най- малко може да се каже за тях, че са разглезени. Сега гушкам 3 чужди деца, двете от които са аутисти ( 90% едното и 30% другото) и намалиха кризите, започнаха да говорят повече, да учат... Може би определението за разглезено дете е различно за всеки, но по мое мнение, наблюдавайки част от познатите тинейжърки, разлигавени са точно тези, чиито майки никога не са имали време за тях. Докато пиша постинга, Linus ( децата са англичанчета) седна в мен и се сгуши Той е тежкия аутист в семейството, до преди 4 месеца не даваше да го докоснеш, а сега сам се сгушва в мен. Гледа снимката ми на профила докато пиша, сочи я и повтаря " I believe. I believe. " Това е начина по който ме назовава Трябва да приключвам, че ме чака едно гушкане...
 22. 1 point
  Най-нежната нужда Поне веднъж на ден старият ни черен котарак сам идва при някого от нас. Прави го по такъв начин, че ние приемаме това като израз на някаква специална молба. Не че иска да го нахраним, да го пуснем навън или пък да задоволим някаква подобна негова тривиална потребност. Той има нужда от нещо много по-различно. Ако си седнал удобно, той ще скочи в скута ти, ако не, застава с тъжен поглед край теб, докато му направиш местенце. Щом веднъж се настани в скута ти, той започва да потрепва, преди още да си погалил гърба му, да си го почесал под брадичката и да си започнал да му повтаряш какво добро котенце е. Тогава пуска мотора на бързи обороти и започва да се върти, докато се настани по-удобно. От време на време мъркането му излиза извън контрол и зазвучава като хъркане. Гледа те с широко отворени, пълни с обожание очи и дълго и бавно примижава по котеижи, изразявайки така пълното си доверие. Скоро притихва. Ако усети, че всичко е наред, може да остане в скута ти за удобна дрямка. Но може и да скочи и да тръгне по свои си работи. И в двата случая е доволен. Дъщеря ни го казва кратко и ясно: „Блеки има нужда да го накарат да мърка." В къщи той не е единственият, който изпитва подобна потребност — и аз съм като него, а и съпругата ми. Убедени сме, че това не е привилегия само на определена възрастова група. И все пак, тъй като работя в училище, а съм и баща, свързвам тази потребност най-вече с подрастващите, с тяхната бърза, импулсивна нужда от топла прегръдка, протегната ръка, подпъхване на одеалото — не защото нещо не е наред, не защото трябва на всяка цена да се направи, а просто защото това им доставя удоволствие. Много неща бих искал да направя за децата. Но ако трябваше да избера само едно, то щеше да бъде: да се гарантира на всяко дете, навсякъде по света, възможност, поне веднъж на ден добре да си помърка. Децата, като котките, имат нужда от време за мъркане. Фред Т. Уилхелмс
 23. 1 point
  Обединява съзнанието. Нищо и никой не може да ни обедини освен промяната на вътрешното ни отношение към нещата. Докато се следва девиза " Прецакай, другарчето", няма как да стане. И докато едни го следват явно, а други го оплюват явно, но го следват тайно, пак няма да стане. Но има и трети, дето нито го следват, нито го оплюват, защото си имат друг " Обичай другарчето, каквото и да е и си свърши работата" и след тях повярвайте има доста голяма дружина. И тези с прецакването в един момент стават част от дружината. Защото на всеки му е нужно да е до хора, които имат желанието да свършат работата, идеята да я направят по- добра и екипа с който да го осъществят.
 24. 1 point
  Общите цели ... А могат ли българите да имат общи цели, докато е актуална поговорката: "Я не сакам на мен да ми е добре, а на Вуте да му е зле."?
 25. 1 point
  „В първа глава на Битието се казва, че Бог направи небето и земята. Значи, Той ги направи, но не ги създаде. Това подразбира, че Бог ги направи видими. В този смисъл земята не е мъртво тяло. Тя е живо тяло, върху кората на което живеем. Ако бихте погледнали земята с очите на ясновидеца, вие бихте я видели като красива жена, наша майка, в която живеем ние, хората, и които тя често потупва, понеже не изпълняват службата си, както трябва. ... Нашата вселена крие в себе си възможности за развитието на разумните същества. Един ден, когато те завършат своето развитие, ще се създаде нова вселена. На същото основание, когато и нашата земя завърши своето развитие, тя, заедно с разумните същества, които живеят на нея, ще дойде до Божественото пристанище, и там ще спре. Тук тя ще се отърси от всичкия си багаж, от всички свои деца, и първо тя, а след нея разумните същества, ще се явят пред Бога, да дадат отчет за извършената от тях работа. След това те ще получат нова работа.“ Из „Кротките“ – НБ, 20 март 1927 г. „Господ е проявление на онази велика Любов, в която няма никаква промяна. Любовта на Бога е еднаква към всички същества. Под думата Господ, ангелите разбират туй същество, което има еднакви любовни отношения към всички същества. Туй същество се отзовава на помощ еднакво към всички същества, от най-малкото, до най-голямото, и то според нуждите му. Туй същество еднакво урежда отношенията на всички същества.“ Из „Блажен този раб!“ – НБ, 9 ноември 1924 г. „Сега, мнозина казват: Условията на живота са такива. За условията не говорете! Условията вие ги създавате. Бог е едно същество, от което изтичат само блага. Но, ако ние направим в себе си подпушване за Божествената Любов, туй подпушване произвежда пропукване на съзнанието в нас. Когато налягането в една канализация е голямо, то може да произведе пропукване тъй, както и напорът на Божествената Любов може да пропука съзнанието на всеки един от нас. Божествената Любов е една сила, която трябва да мине през човешкия ум, през човешкото сърце и през човешката воля – изобщо през всичките части на тялото.“ Из „Да угоди на народа“ – НБ, 23 ноември 1924 г. „Господ не създава. Създаването е един механически процес. В света има раждане. Раждането е един вътрешен процес, процес на Божествения Дух. Всички напреднали същества са минали по известен път на развитие под ръководството на Божия Дух и са достигнали до тази степен на развитие, в която се намират. Та казвам: Всеки един от вас може да стане ангел, може да стане и дявол, според както живее. И по закона на тази свобода именно човек може да направи и добро, и зло; по закона на тази свобода, именно, човек може да възприеме един добър, или един лош живот.“ Из „Който се учи“ – НБ, 30 ноември 1924 г.
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
×