Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/08/12 in all areas

 1. 4 points
  Мисъл за деня - 8 .11 .2012 година Когато говорим за културата на онзи свят, ние подразбираме всички Разумни същества, които са завършили своето развитие преди милиони години и днес направляват Космоса. Някои от тях направляват Слънчевата система, други – живота на някои планети, трети направляват отделните народи – българския, английския и др.; четвърти направляват водите, пети – растителността в света, и т. н. Според степента на своето развитие и знание всяко Същество е поело съответна служба. И всички хора са заобиколени от тези Разумни същества, които се грижат за тях и направляват живота им. Да я събуди навреме Молитвен наряд за всеки ден: Добрата молитва Псалом 91 Псалом 23 Господнята молитва Да се прослави Бог...– формула Молитвен наряд за четвъртък: Той иде Молитва за плодовете на Духа Псалом 112
 2. 3 points
  ФОРМУЛИ ЗА ОГРАЖДАНЕ ОТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ Тези формули се използват за защита от духове, които искат да отклонят човека от духовния път 1. Никоя сила в света не е в състояние да спъне моето божествено израстване. В Божествения план е аз да раста в Добродетелтта. В Божествения план е аз да възраствам в Божията Правда. В Божествения план е аз да живея в Божията Истина. В Божествения план е аз да цъфтя в Божията Мъдрост. В Божествения план е аз да узрея в божията Любов. Туй право никой не може да ми го отнеме. Дето е Господ, там съм и аз. 2. Допрете пръстите на ръцете пред устата, с длани навън и кажете: “В Името на Божията Любов, в Името на Божията Мъдрост, в Името на Божията Истина, в която живеем и се движим и със силата на живото Слово Божие, да се разпръснат всички зли и лукави помишления и вражески сили”(три пъти). 3. Направете с дясната си ръка, в посока обратна на движението на часовниковата стрелка, един кръг около себе си и един около главата си. Представете си, че те са много светли и кажете думите: “В Името на Божията Любов, в Името на Божията Мъдрост, в Името на Божията Истина и със силата на Духа Божий, в тия светли кръгове да се разбият всички лоши мисли, които идат, всичките лоши заклинания да станат на пух и прах”. 4. Обърнете се на изток и вдигнете дясната си ръка, свита в лакътя. Кажете следната формула три пъти: “Господи, огради ме с диамантената стена на Твоята бяла светлина. Божият Дух, възлюбленият на моята душа, ще направи всичко за мен”. След това завъртете тялото си с вдигната дясна ръка последователно на юг, запад и север. Кажете във всяка посока три пъти същата формула. При казавнето й в четирите посоки мислено се ограждайте с бяла светлина и диамантена стена. 5. Когато се приближавате към някого и искате да му помогнете да разпръсне злите сили, вдигнете двете си ръце с длани обърнати към него и кажете думите: “В Името на Божията Любов, в Името на Божията Мъдрост, в която живеем и се движим, и в Името на Неговото Слово, всяко зло и лукаво помишление да се разпръсне”. Накрая завършете с духане. 6. Когато срешнете много лош човек, не се плашете, а кажете: “Господи, познавам те и в добрия, и в лошия човек. Ти, Който управляваш Вселената, няма да допуснеш този човек да ме убие. Ти ще проявиш милосърдието си чрез него”. 7. Формула за гонене на лоши и шумни духове: “Аз съм мобилизиран, аз имам работа, аз служа на Бога. Ако искаш да служим заедно, остани! Ако не, напусни”. 8. Винаги, когато излизате от къщи, казвайте три пъти формулата: “Учителю благи, води ме!” След това тръгнете като прекрачите прага с десния крак. 9. Когато имате да свършите важна и сложна работа, кажете: “Учителят е светлина за нас и ние сме силата на неговата десница”.
 3. 2 points
  От времето когато бях ученик, та до днес, "традицията" учебниците да се списват по един безобразен начин, продължава! Продължават да се пишат от хора с титли - професори и доценти, които за да угодят на... Егото си, и се представят за много начетени, масово използват чуждици вместо хубави, разбираеми думи, а често засипват децата с абсурдни, абстрактни изречения. Това може и да е удобно за зубрачите, не и за мислещите деца. А всички в образованието съзнават, че учебниците трябва да се съставят от ерудирани, качествени и с богат опит учители. Не от префърцунени професори.
 4. 2 points
  08.11.12 Когда мы говорим о культуре того света, мы подразумеваем всех Разумных существ, завершивших своё развитие миллионы лет назад и сегодня руководящих Космосом. Некоторые из них руководят Солнечной системой, другие – жизнью какой-то планеты, третьи руководят отдельными народами – болгарским, английским и др., четвёртые управляют водами, пятые – растительностью в мире и т.д. Каждое Существо согласно степени своего развития и знания приняло соответствующую службу. И все люди окружены этими Разумными существами, руководящими их жизнью. Да пробудим её вовремя Когато говорим за културата на онзи свят, ние подразбираме всички Разумни същества, които са завършили своето развитие преди милиони години и днес направляват Космоса. Някои от тях направляват Слънчевата система, други – живота на някои планети, трети направляват отделните народи – българския, английския и др.; четвърти направляват водите, пети – растителността в света, и т. н. Според степента на своето развитие и знание всяко Същество е поело съответна служба. И всички хора са заобиколени от тези Разумни същества, които се грижат за тях и направляват живота им. Да я събуди навреме
 5. 1 point
  ..."След 2005 година промените в глобалната планетарна матрица и универсалната схема за новия тип съзнание за новия еволюционен цикъл ще въздействат активно върху енергиите на матрицата на Козирога във всеки човек, както и в групата на сродните му души. Промените ще са много мащабни и активни и в страните, които са под знака на Козирога и чиито народи трябва да отработват стари кармични дългове. България и българите също ще имат доста работа на нивото на тази матрица и всичко, което не е било преосмислено като опит от миналото, ще се наложи да бъде прозряно в съкратени срокове и в по-натоварена еволюционна програма... До 2012 година трябва да се активира 12-та матрица в духовната структура на две трети от земното население, а от края на 2012 година – 13-та многопластова енергийна структура минимум при 144000 души на всички континенти. Катаклизмите могат да бъдат смекчени и преходът да бъде по-поносим за хората и планетата, ако това се постигне при 1 440 000 души. Всеки от нас, независимо колко матрици от неговата духовна структура са активирани и с каква мощност работят, може да присъедини своята мисъл, като използва някоя предпочитана от него молитва, която има универсален характер – например „Отче наш”, Господнята молитва или Добрата молитва на Учителя Беинса Дуно. Може да се използва и вибрацията на тази осъвременена формула за хармонизация на фините структури на всички нива: Дванадесет по дванадесет – тук и сега - отключват Светлината, Любовта и Силата на могъщото Триединство в Едно. Дванадесетте часа на деня се хармонизират с дванадесетте часа на нощта. Дванадесетте месеца правят силата на годината. Дванадесетте матрици на моята истинска безсмъртна същност активират тринадесетата и аз съм част от цялото. Тук и сега. Приемам и предавам на всички Любовта, Светлината, Хармонията, вибрацията на новия живот и новия ритъм – дванадесет по дванадесет – в съвършен ритъм. Каквото е горе, това е и долу. Каквото е вътре, това е и вън. Така е. Сега. Тази формула се казва на 12-тия час на 31 декември (24 часа), в 12 часа на обяд на 1 януари, на същите часове на датите 22 март, 22 юни, 22 септември и 22 декември. Според Повелителите на кармата хората не бива да приемат едностранчиво и негативно промените, които вече се случват в глобален мащаб в различни части на света. Това е част от ритъма на живота и смъртта, на прилива и отлива, на раждането и умиране, на трансформациите на старото и непригодното, което трябва да умре, както „умира” житното зрънце, за да даде нов живот и нов плод." (съкратено от "Книгата на живота", Нина Ничева) "Не е въпрос какво е говорил Бог в миналото. Важно е какво говори днес. За мене Господ е жив и Христос не е Този, Когото познавахте в миналото. Това може да се докаже. Едно време разпнаха Христа на кръста и учениците Му се разбягаха. Сега Христос е великан, мощна сила. Има 500 милиона последователи, а горе, на небето, около Него има 144 000 души, завършили своята земна еволюция. Ако с тези 144 000 души Христос приложи силата Си в каква и да е посока, Той е в състояние да стопи всичко. Ако със Своята сила Христос насочи мисълта Си към кой да е народ, Той пак ще стопи всичко. Пред лицето Божие, пред Христовата мисъл всичко се стопява, всичко се превръща на вода.(106, с. 123) Как мислят българите да изправят себе си? Ще кажете: “Ще поправим погрешките си.” Кога, как ще изправите погрешките си? Не е достатъчно само да се каже това, но трябва да се направи. Българите ще се изправят, когато дойдат между тях тия 144 000 души, за които се говори в Писанието. Те не са само евреи. Между тях има и китайци, индуси, тибетци, египтяни, англичани, французи, германци, както и българи. (27, с. 52) Всички хора не могат да притежават големи капитали. Справедливо ли е Провидението да се грижи за уреждането само на твоя бюджет? Ако всеки тегли чергата към себе си, тогава каква е задачата на вярващите, на религиозните хора? Те проповядват, че човек трябва да се спаси, за да влезе в Царството Божие. Обаче спасението на човека не е главната цел в живота му. Целта в живота на човека е неговото усъвършенстване. Когато човек се усъвършенства, той става служител. Колко души служители има в света? Земята трябва да бъде пълна с такива хора. Ако в България имаше 144 000 души, които са завършили своето развитие, тя щеше да бъде една от първите страни в света. Днес колко такива българи има? И ако има такива българи, как ще се познаят? Казано е в Писанието: “По плодовете им ще ги познаете.” (60, с. 78) За новото човечество има загатвания тук-таме в Новия Завет, в “Откровение”-то. Евангелист Йоан още преди 2000 години е видял бременната жена с тази велика идея – новото човечество, и той е определил числото на тези избраници, носители на тази идея – 144 000 души. Като съберете числата 1+4+4 = 9. Числото 9 е резултат на една еволюция на хората, които имат всички положителни, благородни качества. Някои ще кажат, че тия 144 000 души са горе на небето. Не, тези хора са тук сега, на Земята – те са дошли вече на Земята и са се въплътили между образованите хора. Едни от тях са писатели, други – поети, учени, и всички подтикват човечеството в пътя към новата идея, към Божественото. Те са врагове на онзи мрак, на ония окови, които сковават човечеството. И това брожение, този велик преврат, който иде сега, се дължи на тях – те ще преобърнат тоя свят с главата надолу. Не считайте това за лош признак: когато някой човек погълне много вода и се задави, у българите има обичай да го обръщат с главата надолу, за да повърне погълнатата вода. И съвременните културни хора са погълнали много нечиста вода, затова те трябва да се обърнат с главата надолу, за да изтече водата. След като изтече всичко нечисто, пак ще ги обърнат с главата нагоре и ще започне новият живот.(95, с. 68 и 80) Например, някой извърши едно престъпление – обрал е някого, и казва: “Кой ме видя в мрачината, че съм откраднал нещо!” Да, но като открадне, оглежда се, страхува се. Защо? Съвестта ще го гризе, ще го преследва. А що е съвест? Тези 144 000 души, членове на Бялото Братство, казват: “Господине, ние видяхме престъплението, което извърши, и според нашия закон, който никога не се изменя, ние те осъждаме и ще понесеш последствията от своите дела.” Тогава този господин, за да облекчи съвестта си, уединява се някъде, прекарва 10-15 дни в пост и след това отива при някой свещеник – да му прочете нещо, да го успокои. Свещеникът трябва да постъпи според закона на новото човечество и да каже: “Братко, ти ще се изповядаш пред Бога! А тъй, да постиш 10-15 дни и с това да изкупиш своето престъпление – това не минава пред Бога.” Аз ще ви кажа как трябва да се изповядвате пред Бога. Например, запалил си къщата на своя ближен – ще поправиш грешката си, като отидеш при пострадалия, ще му се извиниш, ще му купиш нова къща и нови мебели и ще му изплатиш дълговете. Ако не постъпиш така, никаква прошка няма.(95, с. 80) С Христа има 144 000 същества, завършили своето развитие. Много сърца правят едно сърце. Многото умове правят един ум. Многото души правят една душа. И вие да влезете в тях! (121, с.248) Първият принцип на ученика е: за да станеш брат и сестра, и майка на Христа, трябва Любовта Божия да изпълни сърцето ти, душата и духа ти и тогава ще станеш брат, сестра и майка. И след като приложиш този принцип, ти ще бъдеш ученик… Аз казвам и втория принцип (Христос не го е засегнал) – плачът е второто условие за ученика на една окултна школа в пълния смисъл. И като заплачете, ще почувствате в себе си един изобилен живот, пълен най-първо с тъга, който постепенно се превръща в Божествена светлина. Такъв живот не сте почувствали никога. Вашата душа ще се разшири тъй, че ще искате да помогнете на всички. Ще започне във вас новият живот. И понеже вие заплаквате и тъжите, тази Божествена ръка ще се простре върху вас и ще каже: “Понеже плачеш, ще бъдеш Мой ученик, под Мое ръководство, Аз ще ти дам всичките уроци.” Тъй казва Господ сега! Спасени има много – те са хиляди и милиони, но ученици – малцина. И до онова време, когато Йоан е писал своето Евангелие, е имало 144 000 ученици. Това са всичките ученици, които се записали. А оттогава насам колко ученици са се записали? Запитайте свещениците и евангелските проповедници – те ще ви кажат: 144 000, а аз казвам: те са 288 000, т.е. два пъти повече. При мене беше дошъл един съботянин и ми казваше, че е на правия път. Казвам му: “Ти ученик ли си на Христа? Де са ти документите? Знаеш ли, че си записан и че си един от тия 144 000?” Той почва да ми разправя, че е чел Мойсея. Питам го: “Ти чел ли си по-голямата Библия?” – “По-голяма няма.” – “Да спрем тогава, казвам, ти си съботянин от малката Библия, а аз съм ученик на Божественото училище, на голямата книга. Аз изпълнявам волята Божия, плакал съм и ме приеха. Две неща само се изискват, за да те приемат – това са условията в туй училище.” – “Ее, тия неща не са правоверни” – ми казва той. Аз му казвам: “Твоите пък хептен не са!” На отиване той ми казва: “Сбогом, аз те извинявам.” – “Глупави хора да ме извиняват не искам. Защото нито те считам виновен и няма какво да се извиняваш, но говоря истината. Ние трябва да изпълним волята на Отца. На Този Господ чувал ли си гласа? Разговарял ли си с Него? А не да гледаш какво са говорили пророците. Ти трябва да имаш една опитност – не в бъдеще, досега поне веднъж в този живот трябва Господ да ти е говорил. Щом не ти е говорил, аз зная, че ти не си изпълнил волята Божия, не си плакал. Може да си плакал, но само от хрема.” Тия са условията, при които ние можем да бъдем ученици на Христа. Върху тия два принципа лежи учението. В друга беседа аз ще говоря върху един трети елемент. Първото условие е да почнеш да изпълняваш волята Божия – да станеш брат, сестра и майка на Христа. И второто, за да познаеш Мъдростта – да заплачеш веднъж като Него (126, с.33) (Учителят за Библията-Том2) “В края на века (Учителят има пред вид ХХ век; К.З.) всички светии ще бъдат на земята. Те са вече тук, на земята. Не казвам, че са тук, на земята, в плът, но в една или друга форма са на земята и работят.” И още, на друго място в Словото: “Тези Творци на миналото, тези велики предци и днес пак слизат на нашата земя. И те ще я превърнат в рай. С тях ще дойдат и ония 144 000 души, за които се говори в Откровението и между които има представители от всички народи на миналото и настоящето. Ще дойдат всички светии, адепти и Учители от памтивека. Те ще впрегнат с мощния си дух всички пробудени души от четирите краища на земята и всички вкупом ще въведат истински ред и порядък в света. След свършване на своята работа те ще се оттеглят и ще оставят човеците да живеят и да работят при новите условия. Така ще се възстанови съобщението между видимия и невидим свят" (Учителят Петър Дънов)
 6. 1 point
  Избрани цитати от Учителя за Шестата раса и бъдещето "Новата епоха ще дойде с нова раса, след което ще настане особено деление на хората – всеки ще заеме своето място. Пак ще има народи, пак ще има хора, но с нови имена. Тогава българинът няма да се нарича Вълко, нито англичанинът – Блекстоун, т.е. Черният свещен камък. Денят Господен е едно от най-великите събития, които могат да се случат на Земята. Ние не говорим само за външния, за физическия свят. Че в природата стават промени, в това няма никакво съмнение. Астрономите, които наблюдават цялата природа, виждат, че всеки ден стават промени, било в атмосферата, било в Слънцето, било в цялата вселена. Такива промени са ставали и друг път, но сега се усеща една особена топлина, на която могат да издържат само праведните. При тази топлина човек минава особени състояния, през които минава болния през време на болестта си той толкова изнемощява, че едва се държи на краката си; всички мазнини в тялото му се стопяват, но след това вече той се чувства обновен. Такова ще бъде състоянието на праведните – те ще бъдат като болни, но ще се освободят от всички излишни вещества в организма си и щом оздравеят, ще бъдат леки, като че са облечени в тънка копринена материя; те ще тежат едва десет грама, а някои от тях даже един грам. Този грам ще бъде техният актив. Грешните пък ще се стопят – от тях нищо няма да остане. (МНОЗИНА КАЗВАХА, Неделни беседи, 1927-28) Разликата между Петата (т.е. бялата раса) и Шестата се заключава в това, че Петата раса се мъчи да установи ред и порядък в света чрез закони, чрез пушки и топове – чрез насилие. Шестата раса ще установи реда чрез Великия Закон на Любовта и чрез Свободата. (УЧИТЕЛЮ БЛАГИ, Неделни беседи, 1929) Когато дойде Шестата раса на Земята, тогава хората ще подобрят положението си. Дотогава ще минавате от една епоха в друга, от едни условия в други. През колко месене ще минете! През колко сита ще ви пресяват! Колко пъти ще ви съдят и наказват! Колко пъти ще ви мелят във воденицата, докато излезе от вас чисто, хубаво брашно. Днес още сте киселици. Едва след две хиляди години ще станете хубава, доброкачествена ябълка. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920) Едно време черните [черната раса] са били господари, сега са слуги на белите. Иде нова раса, на която белите ще слугуват. Всяка раса е дала нещо от себе си. Бялата раса е направила много повече от черната и жълтата раса. Следващата раса, расата на Любовта, ще даде най-много. Тя ще се представя от благородни, светли души. Тя ще донесе новата култура на Земята. Хората ще се познават, ще живеят братски помежду си. Тогава, като пътуваш от един град в друг, няма да вадиш разрешение, няма да се записваш, а ще пътуваш свободно – никой няма да те пита отде идеш и къде отиваш. В който град отидеш, ще имаш най-малко десет души приятели, които ще те поканят. Всеки ще счита за привилегия, че си влязъл в неговия дом. (ПОУЧАВАШЕ ГИ, Неделни беседи, 1923) Шестата раса е раса на Братството. За нея може да се говори само на учениците, но не и на оглашените. [Когато тя дойде,] тогава ще живеят [заедно с нея хора] и от бялата раса – както сега има хора също от черната и жълтата раса, [но] те ще бъдат в спящо състояние. (АЗ ВИ ИЗБРАХ, Извънредни беседи, 25.6.1920 г.) По какво се познава идването на Шестата раса на Земята? По особеното лазурно сияние, което се забелязва на небето по целия Балкански полуостров. Това сияние е резултат на особени психически влияния, които действат в пространството и променят даже атмосферата. Това показва, че целият разумен свят, всички разумни същества, усилено работят и пречистват както физическата, така и духовната атмосфера на Земята. Те създават добри условия за растене, за развитие и за работа на хората. Както лозето се чисти от изсъхнали и гнили листа, от паразити, така и Невидимият свят подготвя онези хора, които искат да служат на Бога. Той им създава добри условия да растат и да се развиват, като им казва: Не се страхувайте, още малко и всичко ще се нареди, ще тръгне по нов път. (ПОУЧАВАШЕ ГИ, Неделни беседи, 1923) Хората на новата раса ще ядат по-малко. (АЗ ВИ ИЗБРАХ, Извънредни беседи, 1920) Хората на новата раса ще се хранят изключително с растителна храна. Там няма да се говори за месна храна. (ПОУЧАВАШЕ ГИ, Неделни беседи, 1923) В бъдеще хлябът, плодовете и изобщо всички храни ще бъдат в самия човек. Достатъчно е той да помисли за круша и тя ще дойде при него; достатъчно е планината да си помисли за извор, и той веднага ще бликне пред нея. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН) В бъдеще хората ще приемат храната направо от природата, както днес приемат въздуха. Тогава храната няма да се мели, да се пази в хамбари, да се меси, както става с житото. (НОВИЯТ ЧОВЕК, Неделни беседи, 1921) В бъдещата култура храната ще се смила напълно. Няма да има остатъци, няма да има отходни места, нито канализация. (МЕДИЦИНСКИ И ОКУЛТНИ ПРАВИЛА, I, съст. Л. Кръстева) В бъдеще, когато човек придобие положителна мисъл, той няма да се нуждае от нищо. Чрез мисълта си той сам ще си създаде светлина, а чрез чувствата си – топлина. Човек ще има собствена електрическа енергия, с мисълта си ще се предвижва от едно място на друго, няма да се нуждае от превозни средства. (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи, 1917) В далечно бъдеще хората ще се хранят със Светлина, както и сега има адепти, които се хранят по този начин. Всичко е в Светлината – ако ти можеш да сгъстиш Светлината, ще имаш храна. Когато хората започнат да се хранят със Светлина, тогава ще дойде Син Человечески на Земята. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН) Днес хората летят със самолети, а в бъдеще ще летят и без самолети. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН) В съвременната техника правят опити да създадат желязна кола, която да пътува по една релса, а не както досега на две релси. Тази кола ще бъде поставена на две колелета и ще върви по права линия. На тази кола отгоре ще има една топка, която ще се върти. Докато топката се върти, и колата ще се движи по права линия. Престане ли топката да се върти, и колата ще престане да се движи или пък ще се преобърне. Колкото по-бързо се движи топката, толкова по-бързо ще се движи и колата. Учените са забелязали отдавна същото нещо и по отношение на човека: и човек се движи по права линия, на две колелета и с една топка отгоре. Двата крака представляват двете колелета. Човек се движи дотогава, докато и неговата глава мисли. (ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи, 1926-27) Ще дойде ден, когато човек ще пътува по Земята без влакове, без автомобили и самолети. Той ще има ново тяло, устроено по нов начин. Сам той ще разполага с нова светлина и знания; ще познава Законите на Всемира и ще ги прилага. Тогава той няма да оре и копае земята, както днес прави, а ще се храни по особен начин, който днес и най-учените не познават. (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи, 1917) Ще дойде ден, когато човек ще пътува свободно от една планета в друга, но не в сегашното си тяло. Ново тяло трябва да си създадете, което да може да се разглобява и отново (да се) създава, за да го пренасяте от едно място на друго. (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи, 1917) Както съвременните хора се съобщават чрез радио, така един ден ще се създаде апарат, с помощта на който ще се фотографират както мислите, така и целият живот на хората. Това ще се постигне само тогава, когато човек дойде до положението да владее рибите, т.е. да завладее течната материя,понеже тя се отличава с голяма неустойчивост. Това ще се постигне само тогава, когато човек завладее птиците, т.е. когато завладее въздухообразната материя и започне да разполага с полета на своята мисъл. (МНОЗИНА КАЗВАХА, Неделни беседи, 1927-28) Един ден, когато човек научи законите да владее клетките си, да разширява и смалява тялото си, да го разпръсва в пространството и пак да събира частичките му, той ще минава през всички пропасти и препятствия. Чрез силата на волята си, той ще може да лети във въздуха като птица, да минава през океани, да пътува от Земята до Слънцето. (ПЕТИМАТА БРАТЯ, Неделни беседи, 1917-38) В бъдещата култура [...] хората няма да се съобщават с железници, параходи, аероплани, автомобили, както сега. Например искаш да изпратиш писмо до свой приятел. Писмото ще бъде написано на особена фина материя, която чрез силата на своя ум и воля ще изпратиш точно там, дето трябва. То ще се пренесе чрез пространството и ще стигне направо до твоя приятел. Ако приятелят ти е на разстояние хиляда километра от тебе, за една минута писмото ти ще бъде на неговата маса. Имаш нужда от един килограм картофи – няма да ходиш да ги купуваш от една бакалница в друга, а веднага ще намериш на масата си нужното количество картофи. Как са дошли те? Някой твой приятел е възприел мисълта ти и веднага е изпратил картофите. Имаш нужда от ябълки – и те идват по същия начин. Искаш да видиш приятеля си, за да си поприказвате – сядаш на стола си, отправяш мисълта си към него и се понасяш в пространството, след една минута си при него. След като си поприказвате, ти насочваш мисълта си към своя дом и се намериш в пространството. И да е затворена вратата на къщата ти, свободно ще минеш през нея. В бъдеще ключовете няма да имат сила – всеки ще влиза и излиза през затворени врати. Това носи бъдещата възвишена култура на хората. (ПОУЧАВАШЕ ГИ, Неделни беседи, 1923) В новата култура хората ще бъдат много подвижни. Тялото им ще бъде развито, умът им – също. (АЗ ВИ ИЗБРАХ, Извънредни беседи, 1920) Хората на Шестата раса ще се разхождат не само по Земята, а и по другите планети. Те ще пътуват по Слънцето, по Луната и ще изучават живота на планетите. (ПОУЧАВАШЕ ГИ, Неделни беседи, 1923) Сега хората много работят. За новата култура ще се впрегне в работа слънчевата светлина. Тя ще служи на хората и те ще се хранят с плодове. (АЗ ВИ ИЗБРАХ, Извънредни беседи, 1920) Хората от шестата раса ще отопляват и осветляват жилищата си по съвсем друг начин. Те идват със своя програма. Тяхното идване е съпроводено с особено лазурно сияние на небето, след което ще настъпят промени в атмосферата и психиката на хората. Целият разумен свят, всички разумни същества, усилено работят и пречистват както физическата, така и духовната атмосфера на Земята. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН) Сега мнозина от вас очакват да дойде нещо хубаво. И еврейските пророци са писали, че ще дойде време, когато хората ще живеят добре. Кога? Ние сега сме по-близо до това време, отколкото пророците бяха едно време. Преди 2500 години те са го предсказвали. Те са живели много преди нас – сега ние сме по-близо до това време. Според мене до тази епоха ни остават още 2100 години. Това ви предсказвам аз. До тази епоха, за която аз ви говоря, ни остават точно още 2100 години. Туй, което хората са предсказали, което пророците са предсказали, точно след 2100 години ще стане. Европа ще бъде изменена. Там, на Средиземно море, Гърция, ниските места ще бъдат под морето – ниските места в Западна Европа ще бъдат под морето. И българинът тогава няма да носи калпак, англичанинът няма да бъде англичанин. Ще има една нова раса хора – не като сегашните, а като ги погледнете, светли ще бъдат. Но тогава какво трябва да се прави? Това е един път, в който трябва да се изяви сегашното човечество. То е един път от 2100 години – все едно два дни и няколко часа. В съзнанието на тези велики същества, които управляват сегашните събития в света, тези 2100 години са като два дни и няколко часа. Два дни и един час, това не е много време. Писанието казва: „Тисящи години пред Бога са като дни.“ Вие искате да знаете кога ще се оправи светът. След 2100 години. Така го кажете. И всякога, когато съм казвал “след десет години”, аз тъй го разбирам: под десет аз разбирам едно Божествено Число, което включва подсъзнанието и свърхсъзнанието. Ако ние искаме, Царството Божие може да дойде още сега – за някои хора, които искат, то може да дойде. А след 2100 години на Земята ще има ред и порядък, тя ще се измени във всяко отношение: и климатическо, и органическо. В пространството Земята наближава вече да дойде в съприкосновение с една нова слънчева система, която ще упражни голямо влияние върху цялата наша Слънчева система. Може би след 2100 години светлината на Луната ще се измени – няма да бъде светла, както сега, а малко синкава. След 2100 години на Луната ще има разстителност. Това е пророчество. Ако това стане, ще знаете, че съм говорил в моето подсъзнание и свръхсъзнание; ако не стане, ще знаете, че съм говорил в моето съзнание и самосъзнание. (ДУМИ НА ПРАВДА, Неделни беседи, ХVI серия, 1932-1933) Тялото на бъдещия човек ще бъде по-фино от сегашното и той ще живее в етера. Тогава той ще пътува свободно от Земята до Луната, защото пространството между тези две планети е изпълнено с етер, към който човек ще бъде нагоден да живее. Сегашният човек обаче не може да отиде на Луната, не е годен за там – дробовете му още не могат да възприемат етера. Който си е изработил дробове, нагодени към етер, свободно може да пътува до Луната. Според окултистите, такива хора има на Земята, те пътуват не само до Луната, но и до други планети. (ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА, Съборни беседи, 1942) Ще дойде ден, когато хората няма да ядат кокошки. Защо? Защото кокошки няма да има. Ще дойде ден, когато хората няма да ядат агнета. Защото агнета няма да има. Ще дойде ден, когато хората няма да се избиват. Защо? Защото вълци няма да има. А кой ще остане в света? Само разумните хора, които ще се разбират помежду си. Те ще се разбират и ще прилагат правилно Божите Закони. Кога ще настане това време? Когато храната и водата бъдат в тях и няма да имат нужда от тия елементи отвън. Храната ще бъде вътре в хората и тогава те ще се хранят отвътре, тъй както Господ се храни. Следователно Царството Божие ще дойде на Земята. (ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи, 1925-26) Нисшите животни се размножават много и колкото отиват към по-висшите, толкова по-малко се размножават. Ще дойде денят, когато един човек ще роди само едно дете – един ще си отиде, друг ще дойде и числото на хората ще остане едно и също. Ще се измени културата – ще има спирачки, човек ще живее двеста години и ще роди само едно дете. (АЗ ВИ ИЗБРАХ, Извънредни беседи, 1920) Докато човек е на земята, душата му обитава от време на време в тялото. В бъдеще тялото ще бъде по-съвършено. Когато пожелае, човек ще става невидим, ще става воден, въздухообразен, според желанието си ще може да отива на Слънцето. Новата култура, която идва на земята, ще измени коренно хората. Те ще дойдат до знанието да превръщат материята от едно състояние в друго. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН) Ще дойде ден, когато хората така ще се обединят в мисли и чувства, ще бъдат толкова разумни, че сякаш един човек мисли. Ще има външно еднообразие, но вътрешно разнообразие. Сега се приготовляваме за този порядък. Този ден няма да бъде много далече. Даже в този век хората ще бъдат свидетели на едно ново начало на този порядък. Някои ще доживеят да видят това. Няма да минат 53 години, 62 години, 75 години, и тези, които ще доживеят дотогава, ще бъдат свидетели на един велик преврат. Преврат ще настане в съзнанието, в разбиранията на хората. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН) Един ден, когато човешката любов се увеличи, и планетата Венера ще стане по-голяма. Слънцето днес е толкова голямо, колкото е широко човешкото съзнание и колкото голяма е разумността. Един ден, когато хората духовно се повдигнат, Слънцето ще стане по-голямо, сто пъти по-голямо. В тази епоха Слънцето навлиза в нова фаза. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН) Възвишените същества от невидимия свят, които са завършили своята еволюция, търсят съработници в Новата култура – хора с чисти сърца и светли умове. Мислите ли, че сам Господ и ангелите ще слязат на земята, за да уреждат човешките работи? Те сами няма да слязат, а ще се изявят чрез готовите за работа хора, които живеят на Земята. (ВЛИЗАНЕ, Неделни беседи, 1926-27) Съществува една раса, която сега направлява съдбините на цялото човечество. Това са предците на човечеството. Тази раса е дошла преди човека. Тя подготвя и новите условия. Цялата Земя се преустройва – веществото на Земята се преустройва. Те изменят и човешките мозъци. Един ден вие ще се събудите и вашите мозъци ще бъдат изменени. В шестата раса българинът няма да бъде българин, нито англичанинът – англичанин. Всички ще оставят дрехите си отвън и ще бъдат братя, а Бог ще им бъде баща. Ще живеят в мир и съгласие. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН) В бъдеще всички велики музиканти, каквото придобият, ще го вложат за общ капитал на цялото човечество. След време малките деца ще свирят като Падеревски, като Кубелик, децата на 5, 6, 10 години ще свирят като сегашните големи изпълнители. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН) В бъдеще и срокът за раждането на един човек ще се съкрати – вместо девет месеца, зародишът ще стои в утробата на майката все по-малко и по-малко. Това време може да стигне до една секунда – докато речеш “да се роди”, и детето се ражда. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН) Великият план, който Бог е предвидил, ще се реализира и светът ще се оправи. Аномалията, която сега съществува в света, ще изчезне. Идва една велика духовна вълна, която ще залее умовете на хората и те ще се събудят. Тази вълна ще подеме всички хора нагоре. Хората ще изрезнеят, ще си подадат ръка, ще хвърлят оръжията настрана и ще се въведе нов ред и порядък в света. Когато дойде това време, ще го видите, ще повярвате и ще прогледнете. (УЧИТЕЛЮ, ДА ПРОГЛЕДАМ, Неделна беседа, 21.6.1931 г.) Религиозните вярват, че ще дойде Царството Божие на Земята и хората ще заживеят добре. И в миналото вярваха в това, но не стана според вярата им. Сега вярват в същото, но и тяхната вяра не се сбъдна. Ще стане нещо, но не това, което очакват – ще стане това, което никой не е очаквал. Какво ще стане, ще видите. Сега ви казвам това, за да не се обезсърчавате. (НОВАТА МИСЪЛ, Лекции пред Общия окултен клас, 1932-33) Вие ще бъдете зрители на Новата култура, на туй Божествено Благо, и ще разберете, че вътре във вас – във вашето сърце, във вашите умове, във вашите души, има нещо ново, туй, за което не сте сънували. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, 1923-24) Съвременните хора се намират пред едно светло бъдеще. Всичко лошо ще изчезне, Земята коренно ще се промени, а заедно с нея и Луната. Бог е приготвил нов свят, нови условия за ония, които Го любят. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА, Съборни беседи, 1939) В бъдеще ще имате такава музика, от която умрелите ще оживяват. От картините на бъдещите художници мъртвите ще оживяват. Статуите на бъдещите скулптори ще възкресяват хора. За да оздравее болният, достатъчно е един от бъдещите лекари да мине покрай къщата му. Ако красивите моми и момци на бъдещето минат край хора, които се карат, те веднага ще се примирят. Новите хора – хората на бъдещата култура – ще носят навсякъде Любов, радост и веселие. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА, Съборни беседи, 1939) В бъдеще електричеството ще се пренася без жици. Тогава всеки човек ще има собствена лампа – когато мисли, главата му ще свети; когато иска, ще я запали; когато иска, ще я загаси. Ще дойде ден, когато хората ще се осветляват от енергията на собствената си мисъл. Това ще стане, когато се извърши коренно преустройство на нашата земя. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН) В бъдеще ще се възстанови съобщението между видимия и невидимия свят. Вие ще бъдете свидетели на това. "(МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)
 7. 1 point
  Концерт "Духът на Благодатта - Аметистови лъчи" 17 ноември, Видин
 8. 1 point
  Аз, много често си казвам формула 4, но малко изменена - Господи, запази с ме с Твоята бяла светлина и ме огради с Твоята Диамантена стена. Духът Божий, бъзлюбленият на моята (нашите) Душа(и), ще изпълни това заради мен(нас). Казва се обърнат на Изток с вдигната дясна ръка (като при поздрава на Братството) и докато се казва "и ме огради с Твоята Диамантена стена" с дясната ръка в посока на ляво се ограждаш (все едно описваш ореол около главата си). Когато излизам от вкъщи си казвам (не винаги, но като се сетя ) си казвам и следната формула: Господи/Учителю бъди ми задна и предна стража.
 9. 1 point
  Да я събуди навреме
 10. 1 point
  Здравей, преди по-малко от век София е била малък град и прииждащите са били много. Не мислиш ли , че всеки от тях е започнал така: Ти просто си в началото на процеса, който за едни е продължил цял живот, а за други - и няколко поколения. И все пак, и аз като пришълка да ти кажа, че зад мазолите и черупките ние сме си все същите. Който си има възпитание, има си го. Сам избираш.
 11. 1 point
  Emmy

  Помните ли книгите-игри ?

  Помним ги и още ги играем (= (на хартиени или дигитални носители) Предимно дигитални....
 12. 1 point
  Който иска да научи нещо повече, да се насочи насам - Михаил Иванов - Любов и сексуалност - 2 част Михаил Иванов - Любов и сексуалност - 1 част
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
×