Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/11/14 in all areas

 1. 3 points
  Мисъл за деня-11 август, понеделник Онзи човек, който живее Божествен живот, като мине през някоя гора, ще знае какво да прави. Той ще полее най- малко 40-50 дървета, ще изчисти най-малко 10 запушени извора, на някои реки ще направи бродове - това е разумният човек. Знаете ли какво представляват тия извори? Това са изворите на всеки човек в света. Ако ти изчистиш един запушен, потънал в прах извор, откъде знаеш може би този извор съответства на живо-та на някой държавник в обществото. Когато човек не знае начин да си помогне, чувства живота си запушен, затруднен. Ако ти изчистиш извора на този човек, ще помогнеш да се просвети ума му. На него не му идва наум да отиде горе в планината и да изчисти своя извор. Къде е този извор? Може да е на Витоша, може да е на Мусала, а може и да е на друга планина. Аз бих желал българите да чистят тия извори. Ако всяка година биха ходили да изчистват Горното езеро на Мусала, знаете ли какво щеше да стане с тях? Няма да кажа, какво биха придобили те. Доколкото е изчистено онова езеро на Мусала, дотолкова са изчистени и техните работи. Казвам: обръщайте внимание на малките работи в живота! Дава плод Молитвен наряд за всеки ден: Добрата Молитва Псалом 91 Псалом 23 Господнята Молитва Да се прослави Бог в Бялото Братство...– формула Молитвен наряд за понеделник: Благославяй - №8 от "Духът Божий" Молитва на царството Псалом 143
 2. 2 points
  Сутрешен наряд 1. Песента „Благославяй” 2. Формулата: „Аз съм ангел-вестител, служител на Бога. Това е моята задача, за която съм слязъл на Земята” /3 пъти/ 3. Песента „До ще ден” 4. Беседата „Новата култура” 5. Песента „Да бих те слушал” 6. Красивата молитва 7. Формулата „Любовта иде!” /3 пъти/ Новая культура - беседа на руски език Вечерен наряд 1. Молитва на царството 2. Песента Венир Бенир 3. Псалом 143 4. Песента „Махар Бену Аба” 5. Молитва на избраните 6. Песента „Давай, давай” 7. Формулата на Братството Новата култура
 3. 2 points
 4. 1 point
  mordor

  Old Dance

  Gloria - C'mon Everybody (1995) http://www.vbox7.com/play:627e7e745f
 5. 1 point
  mordor

  Disco 70s & 80s

  William King - Robin Hood (1987) http://www.vbox7.com/play:c609aa1211
 6. 1 point
 7. 1 point
 8. 1 point
  4 август 2014 Молитвен наряд за начало 1. Песента "Благославяй" 2. Молитва, дадена в 1925 г. 3. Песента "До ще ден" 4. Добрият Път - Молитва на ученика 5. Беседата "Възходящият път", 23.06.1942 г. "Восходящий путь" (Преводът на руски език е направен от издателската група "Слово Учителя" от българското издание "Опорни точки на живота", 1942 г.) Молитвен наряд за край 6. Молитва за всеки ден 7. Песента "Радост за душата" 8. Формулата "Господи, моля Ти се, изпрати ми един Ангел да ме науче как да направя най-малкото добро. Да ме научи как да направя най-малкия акт на Любовта. Да ме научи на най-малкото знание. Да ме научи как да дам на хората най-малката свобода и как да проявя най-малкото милосърдие. Амин." 9. Формулата "Обични ми Учителю, бъди винаги с нас. Учи ни на твоите пътища. Закриляй ни според Твоята милост. Опази ни за Твоето дело" 10. Песента "Давай, давай" 11. Формулата "Божият Дух, Божият Мир и Божието Благословение да залеят цялата Земя" /три пъти/ 12. Формулата на Братството Възходящият път
 9. 1 point
  Много, много благодаря за отговора и за линковете, които ми пратихте! Ще се опитам да се справя със страха чрез вашите съвети и моята воля . Първото нещо, което мисля да направя е да изпусна нещата от контрол, да се отпусна максимално и да прегърна себе си с повече доверие от обичайното. Прекрасен ден !
 10. 1 point
  mordor

  Рок& Метал - 2

  Starship - It's Not Enough (1989) http://vbox7.com/play:c521881b42 Air Raid - Annihilation http://vbox7.com/play:2b8b5a6a4d
 11. 1 point
  Интересни по своята форма ,са беседите,които четем тази година.Те са изнасяни през 1942 година.Военни години.Европа е тревожна.Повече от 40 години,Учителя сваля Словото и дава знание на жадните души.И днес, всеки може да намери "своето изречение" във всяка от беседите.Колкото и каквито различни задачи да решаваме в живота си,беседите са извор на надежда,вдъхновение,умиротворение,радост ,мир и благост.Ето над какво се спряха моите мисли в днешната беседа : Възходящият път
 12. 1 point
 13. 1 point
  Беинса Дуно на санскрит означава Миров Учител. Това не е духовното име на Учителя. Използвал го е да подписва различни неща с този "псевдоним", защото полицията го е тормозела, а подписвайки се като Беинса Дуно, полицаите не са знаели кого да търсят.
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×