Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/11/14 in all areas

 1. 3 points
  Мисъл за деня-11 август, понеделник Онзи човек, който живее Божествен живот, като мине през някоя гора, ще знае какво да прави. Той ще полее най- малко 40-50 дървета, ще изчисти най-малко 10 запушени извора, на някои реки ще направи бродове - това е разумният човек. Знаете ли какво представляват тия извори? Това са изворите на всеки човек в света. Ако ти изчистиш един запушен, потънал в прах извор, откъде знаеш може би този извор съответства на живо-та на някой държавник в обществото. Когато човек не знае начин да си помогне, чувства живота си запушен, затруднен. Ако ти изчистиш извора на този човек, ще помогнеш да се просвети ума му. На него не му идва наум да отиде горе в планината и да изчисти своя извор. Къде е този извор? Може да е на Витоша, може да е на Мусала, а може и да е на друга планина. Аз бих желал българите да чистят тия извори. Ако всяка година биха ходили да изчистват Горното езеро на Мусала, знаете ли какво щеше да стане с тях? Няма да кажа, какво биха придобили те. Доколкото е изчистено онова езеро на Мусала, дотолкова са изчистени и техните работи. Казвам: обръщайте внимание на малките работи в живота! Дава плод Молитвен наряд за всеки ден: Добрата Молитва Псалом 91 Псалом 23 Господнята Молитва Да се прослави Бог в Бялото Братство...– формула Молитвен наряд за понеделник: Благославяй - №8 от "Духът Божий" Молитва на царството Псалом 143
 2. 2 points
  Сутрешен наряд 1. Песента „Благославяй” 2. Формулата: „Аз съм ангел-вестител, служител на Бога. Това е моята задача, за която съм слязъл на Земята” /3 пъти/ 3. Песента „До ще ден” 4. Беседата „Новата култура” 5. Песента „Да бих те слушал” 6. Красивата молитва 7. Формулата „Любовта иде!” /3 пъти/ Новая культура - беседа на руски език Вечерен наряд 1. Молитва на царството 2. Песента Венир Бенир 3. Псалом 143 4. Песента „Махар Бену Аба” 5. Молитва на избраните 6. Песента „Давай, давай” 7. Формулата на Братството Новата култура
 3. 2 points
 4. 1 point
  mordor

  Old Dance

  Gloria - C'mon Everybody (1995) http://www.vbox7.com/play:627e7e745f
 5. 1 point
  mordor

  Disco 70s & 80s

  William King - Robin Hood (1987) http://www.vbox7.com/play:c609aa1211
 6. 1 point
 7. 1 point
 8. 1 point
  4 август 2014 Молитвен наряд за начало 1. Песента "Благославяй" 2. Молитва, дадена в 1925 г. 3. Песента "До ще ден" 4. Добрият Път - Молитва на ученика 5. Беседата "Възходящият път", 23.06.1942 г. "Восходящий путь" (Преводът на руски език е направен от издателската група "Слово Учителя" от българското издание "Опорни точки на живота", 1942 г.) Молитвен наряд за край 6. Молитва за всеки ден 7. Песента "Радост за душата" 8. Формулата "Господи, моля Ти се, изпрати ми един Ангел да ме науче как да направя най-малкото добро. Да ме научи как да направя най-малкия акт на Любовта. Да ме научи на най-малкото знание. Да ме научи как да дам на хората най-малката свобода и как да проявя най-малкото милосърдие. Амин." 9. Формулата "Обични ми Учителю, бъди винаги с нас. Учи ни на твоите пътища. Закриляй ни според Твоята милост. Опази ни за Твоето дело" 10. Песента "Давай, давай" 11. Формулата "Божият Дух, Божият Мир и Божието Благословение да залеят цялата Земя" /три пъти/ 12. Формулата на Братството Възходящият път
 9. 1 point
  Много, много благодаря за отговора и за линковете, които ми пратихте! Ще се опитам да се справя със страха чрез вашите съвети и моята воля . Първото нещо, което мисля да направя е да изпусна нещата от контрол, да се отпусна максимално и да прегърна себе си с повече доверие от обичайното. Прекрасен ден !
 10. 1 point
  mordor

  Рок& Метал - 2

  Starship - It's Not Enough (1989) http://vbox7.com/play:c521881b42 Air Raid - Annihilation http://vbox7.com/play:2b8b5a6a4d
 11. 1 point
  След последното ми писане в темата за НЛП, са минали пет години. Сега вече имам почти пет годишен опит в практикуването както на нлп, така и на хипноза, дали Ериксонова/ разговорна или класическа... И въобще, работата с променено състояние на съзнанието и транс винаги са ме привличали и продължават да ме привличат много интензивно. Относно НЛП, бих казал, че освен работата с транс и хипнотичната лингвистика (Милтън модел), основните принципи на промяна са си чисто поведенчески. Бихевиористичните, добре познатите ни и изцяло научно обосновани принципи на ученето чрез 1) просто обуславяне и разобуславяне (кондициониране и декондициониране), 2) обуславящо, автоматично учене чрез наблюдение и 3) съзнателно моделиране (Rachman (1976, 1977, Neo conditioning model) , стоят в основата а нлп-истките техники на замах, визуално сливане, нлп пренос,последователността от определени стъпки, сетивната визуална, слухова, тактилна, обонятелна и вкусова представност (визуализация). Това, което в НЛП се нарича програми, в когнитивната наука, която представлява върхът в научното изучаване на човешката психика, се нарича когнитивни схеми ((Beck, 1976; Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979; Beck & Clark, 1988 - long term schematic memory structures).
 12. 1 point
  Интересни по своята форма ,са беседите,които четем тази година.Те са изнасяни през 1942 година.Военни години.Европа е тревожна.Повече от 40 години,Учителя сваля Словото и дава знание на жадните души.И днес, всеки може да намери "своето изречение" във всяка от беседите.Колкото и каквито различни задачи да решаваме в живота си,беседите са извор на надежда,вдъхновение,умиротворение,радост ,мир и благост.Ето над какво се спряха моите мисли в днешната беседа : Възходящият път
 13. 1 point
 14. 1 point
  Беинса Дуно на санскрит означава Миров Учител. Това не е духовното име на Учителя. Използвал го е да подписва различни неща с този "псевдоним", защото полицията го е тормозела, а подписвайки се като Беинса Дуно, полицаите не са знаели кого да търсят.
 15. 1 point
  Здравейте,/Настоящият пост може да бъде разбран само, ако четящият е запознат с репрезетативните системи на мислене, описани в НЛП- без да е запознат с тях не би могло да се разбере напълно написаното/ Прочетох написаното за НЛП и реших да ви дам една нова гледна точка .Всъщност НЛП е създадено след изследване работата на трима от най-добрите комуникатори в САЩ ,плюс Милтън Ериксон- основател на две значими направления в психотерапията .Така, че в основата си той е един прекрасен метод за подобряване на общуването и разбирателството между хората .Ако вие например сте учител ,лекар ,мениджър и Т.Н.и ежедневно имате срещи с десет, двадесет човека на които трябва да предадете дадено послание, то НЛП ще ви помогне максимален брой хора да ви разберат .В много професии ,например медицината , психология и др. основното умени за успех е емпатичността на практикуващият .Аз никъде не срещнах по- добри съвети как да станем емпатични от тези дадени в НЛП .Обикновено в учебниците има само една препоръка ,,поставате се на мястото на другия “ , докато нлп показва конкретно стъпките чрез които буквално ще влезете в кожата на другия и станете максинално емпатичен.Как става това Ще ви го обясня по източен западен начин. Практикуващите йога знаят ,че в нея се отдава голямо значение на дишането .Твърди се ,че всяко емоционално състояние се характеризира с определен тип дишане и най- бързият начин да смениш емоционалното си състояние е като промениш дишането си Да видим какво казва НЛП по въпроса за дишането- то съветва ,присъединете се към дишането на клиента си ,към честотата, дълбочината и вида му- коремно или гръдно.Ако направите това добре според йога вашите чувства трябва да станат приблизително еднакви с тези на човека срещу вас и това е доста емпатично Но тъй като някой ще каже, че йога е много далеч от нас ще ви предложа теорията на Джеймс- Ланг за възникване на емоциите, тя се нарича Периферна .научно призната е и твърди същото като йогата и като обръща голямо значение на периферията -мимиката и останалата мускулатура .Според авторите емоциите възникват по аферентен път и като се имитира съответното на дадена емоция мускулно и лицево положение може да се получи желаната емоция .Та какво ще стане ако спазим препоръките на НЛП и започнем да отразяваме дишането, движенията ,положението на тялото – и според йога и според физиолозите в мозъка ни ще се активират същите емоционални мозъчни центрове, като тези на човека срещу нас ,тоест с много голяма точност ние ще изпитаме същото като него .Емпатия ли е това ,решете вие . Да разгледаме едно друго положение В психологията има едно много просто типологизиране на хората -–художествен тип хора използващи предимно дясното си полукълбо и мисловен тип използващи предимно лявото Нека си а ,че сте мисловен тип,а човека срещу вас художествен .Вие искате да му предадете идеите си и направите съмишленик.Няма ли да е по добре да го направите ,използвайки неговият начин на мислене , защото с вашият риска да ви приеме за скучен сухар и отхвърли е по- голям .И обратното ,ако вие сте художествен тип ,не крие ли риск идеите ви да се сторят много естравагантни и ,,хвърчащи “ на един мислителен тип .Не е ли по добре да ги представите по неговият начин .Ако от говорът ви е ,,да’’то вие сте съгласен с един от основните постулати на НЛП и изучаване то му само ще ви помогне да станете още по емпатичен и разбираем за хората . .НЛП допълва художествения и мисловния тип с още един- кинестетичен или сетивен тип хора , няма значение как ще го наречем, важното да се знае, че това са хора които мислят предимно с моторната и сетивната част на мозъка си . НЛП ни прави по емпатични, както ни съветва да определим какъв тип мислене има партньора ни , нещо което се разбира от думите които той употребява То ни подтиква да започнем да употребяваме същите – визуални мисловни или кинестетични думи обръщайки се към тях .Какво постига ме с това .Употребявайки тези специфични думи – предикти, ние активираме съответно същата част от мозъка си и не само можем да предадем по добре идеите си, но и да разберем по добре доводите му , когато има различно мнение .Може да се каже, че с десностранния ще гледаме в една посока ,с левостранния ще говорим на един език, а с кинестетиците ще усещаме нещата по един и същ начин Е, защо една учителка, един лекар или мениджър да не иска да се разбира с по добре клиентите си Може би защото е американско .О, аз също не ги обичам .А, може би защото на други места нлп е дадено по технически – това си е право на автора . Няколко думи за приложението на знанията по НЛП –например в образованието .Представете си учител с образно мислене , той говори бързо и ентусиазиран ,рисува лингвистични образи и картини и е доволен от себе си . Но какво научават децата – около четиридесет процента от тях са кинеститично мислещи ,те буквално трябва да усетят нещата с тялото си за да го разберат , а това е доста бавен процес .От бързото и образно преподаване, те разбират най-много първите няколко изречения.При изследване на деца от паралелки на изоставащи ученици се установило че 20 процента от тях са кинеститици .След съответното обучение с помощта на НЛП те развили и другите си две системи и се върнали в нормалните паралелки . Имах случай на млада учителка кинестетик .,,,К.. о.. о.. г ..а .т..о в л е з а в к л а с се ч у в с т в а м като в консервна кутия – бавно ,гледайки надолу в дясно започна тя – никой не ме слуша ,правят каквото си искат , а аз съм се изнервила и плача от най – малкото „”. и т.н ..Тя не схващаше че две трети от учениците и бяха визуално и аудиално мислещи и нейното бавно мислене и говорене ги изнервяше .Когато я запознах със системите за мислене тя беше много изненадана , всеки си мисли че другите имат същият мисловен процес като тях След около месец работа, тя усвои и трите системи на мислене и не само беше много доволна но и стана любимка на учениците си Факт е, че след това ми прати още няколко колежки които обучавах в НЛП . Сега представете си журналист който работи само в една мисловна система , ми от две трети от хората той не може да вземе интервю . А писател които е само аудиално ориентиран , дали читателите му ще се разчувстват от произведението му . Или инженер който няма развита визуална система , какви проекти ще прави . Веднъж от математическа гимназия при мен доведоха дете обявено от учителката си по език за психично болна, защото не може да учи и запомня думите .Знаех че момичето е много добра по математика ,но специално я попитах как е по стереометрия “”Много я обичам “” Стереометрията изисква образно мислене и щом тя беше добра значи визуалната и система беше в ред , а тя е основна при ученето на чужд език Запитах я ,,А ти визуализираш ли думите които учиш ,като например задачите по стереометрия”” Момичето учудено ме погледна и попита ,, А трябва ли “ Ми да и и предложих начин при който думите се визуализират .Детето просто не се беше сетило да приложи опита си от решаването на задачи в ученето на езика. А за разбирателството в семейството –представете си жена кинестетик , бавна държаща не на подредбата ,а на удобството и мъж визуалист бърз искащ всичко да е подредено и красиво, макар и не дотам удобно .Та дори покупката но един диван за тях ще е проблем--- жената ще търси удобния ,а мъжа красивия , така че нещата в това семейство ще са много , много интересни . Във всеки случай през 95 година Florida State University прави проучване целящо откриването на най- ефективните психотерапевтични методи за лечение на посттравматично стресово разстройство . Те американците си имат проблем с него още от войната във Виетнам , а сега идва и Ирак .След анкета проведена сред терапевти от цял свят се спрели на 4 метода Trauma Incident Reduction (TIR). Visual Kinesthetic Disassociation (VK/D). – техика на НЛП Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) При емпиричното изследване с реални клиенти се оказало, че всичките методи са приблизително еднакви по бързина и в рамките на ТРИ часа лекуват посттравматичното разстройство Като NLP е второ по бързина – два часа и няколко минути .За незапознатите ще кажа че с традиционните терапии то се лекува след 80 -120 часа и то не във всички случаи .Специалистите знаят че етиологията му е много близка и фобиите ,страховата невроза или както е модерно да се казва днес паническо разстройство .Метод който на да лекува тези състояния –това е доста сериозно, попитайте който и да е специалист
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
×