Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/14/18 in all areas

 1. 4 points
  За начало: „Отче наш“ „Духът Божи“ Ще прочета осма глава от Притчите. Неделна Беседа: 481. Думи на Правда 11 декември 1932 г. За край: „Благословен Господ, Бог наш“ „Добрата молитва“ Думи на Правда
 2. 4 points
  "Сегашният живот е само фаза от онзи красивия живот, към който отиваме. Ние сме пътници във Вселената, всички същества на Земята. Всичките планети, това са туристи, които са тръгнали, отиват по екскурзии по този път. Всички туристи са свободни всеки да се яви кой когато иска. Има определен срок, но срокът е такъв: след три милиарда и 600 милиона години ти трябва да пристигнеш на първата гара на Битието”
 3. 3 points
 4. 1 point
  14.01.18 ...Природа воспитывает своих детей годами, прилагая к ним различные методы, более суровые и более мягкие. Она пользуется более суровыми методами, когда хочет смягчить характер детей, сломить их непокорность. Не легко воспитывается человек. Задачи природы – не уничтожить человека, не стереть его в пыль, но воспитать его. Новое воспитание ...Природата възпитава своите деца с години, като прилага към тях различни методи, по-сурови и по-меки. Тя си служи с по-сурови методи, когато иска да смекчи характера им, да сломи тяхната упоритост. Не се възпитава лесно човек. Задачата на природата не е да унищожи човека, да го стрие на прах, но да го възпита. Новото възпитание
 5. 1 point
  За начало: „Добрата молитва“ „91 псалом“ „Молитвата на Царството“ „В начало бе Словото“(песен) Ще прочета двайсета глава от евангелието на Матея. Да имаме едно размишление. „Мисли, право мисли”(песен) БЕСЕДА :356. Зелен и узрял - 19 октомври 1941 г. За край: Давай,давай (песен ) Махар Бену Аба(песен) ”Не спъвай себе си и не ограничавай свободата на другите. Изобилна светлина да влиза в стаята. Първият закон: ако ти работиш със свободата на другите, работиш и за свободата си. Нали е казано, че Бог живее във всичките хора. Живее, но със Своята светлина присъства в умовете на хората.Вие, като видите някои узрели плодове и други, зелени, правите разлика. Ти еднакво ще гледаш на узрелите и на зелените плодове. Тия, които днес са зелени на дървото, утре ще бъдат зрели. Направи една разумна преценка. Ще оцениш узрелите плодове, ще оцениш и зелените плодове, понеже подир тях те идат на реда си. ”
 6. 1 point
  П. Дънов дава това, което е необходимо за духовното израстване. Щайнер засяга подробности с доста съмнителна необходимост. Отделно от това не се знае и доколко са точни. Например една беседа за осмата сфера, която прочетох (до средата) наскоро. Защо е нужно да се дава толкова излишна информация, дори и ако допуснем, че е вярна (а тя в една голяма част според мен не е)? С какво може да допринесе тази информация в полза на четящия? Кое е важното: да се даде знание наготово (което със сигурност четящият няма да разбере и ще изопачи) или да се подготви първо самият човек за да вмести висшето познание в себе си, след което той до голяма степен сам ще започне да го открива? Лошото е, че хората дори и в лекциите на Дънов търсят готовото знание. Това правят и много теософи лутащи се в лабиринта от цикли, раси, класове същества и термини, неосъзнавайки всъщност, че Блаватска е казала може би едвам една-стотна от цялата истина, колкото да предизвика духовното любопитство в света, а останалото скоро няма да бъде дадено на човечеството. На хората търсещи готово знание им е била дадена частичка готово знание, но който иска да получи повече неминуемо трябва да започне работа преди всичко върху себе си и целта всъщност е била да се провокира именно това. По-късно акцентът в даваните на човечеството учения вече е в посока на разгръщане на индивидуалните духовни качества , а не върху външните знания. Може би малко се отклоних от темата, но това беше за да стане ясно, че предоставянето на повече готова информация не означава по-голяма ценност на представеното. Всъщност висшето познание е абстрактно, универсално, широкообхватно и не може да се даде в готов вид, а единствено да бъде представено в най-общи линии в символичен вид.
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
×