Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/15/18 in all areas

  1. 1 point
    Когато тревожността не е същностно решавана дълго време, биологията автоматично тригерира депресиране. В него е тъжно, но напрежението е по-малко. Това е автоматичен психофизиологичен механизъм на самозащита. Много пъти сме писали, че медикаментите замазват, но не извличат уроците, скрити в тревожността, докато всъщност я хронифицират. То е все едно пиейки морфин и не чувствайки зъбната болка, да си мислим, че не протичат гнойни процеси... Ходиш ли на психотерапия?
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
×