Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/05/19 in all areas

 1. 2 points
  Молитвен наряд за начало: „Добрата молитва“ „Сила, здраве е богатство“ „В начало бе Словото“ Ще прочета двайсета глава от Йоана. Чели сте я много пъти. Но двайсета глава означава: ако умре човек, може ли да оживее. Чете се като събитие, което е станало. Тя се отнася до всеки един човек. Като умре, ще може ли, тъй както е писано в главата, да възкръсне? Тогава има смисъл. Да участваме в един живот, в който хората ядат, а ние умираме от глад, няма смисъл. За гладния, да участва в живота на яденето, има смисъл. Казвам, туй е за онези, които трябва да ядат, а не за онези, които трябва да гладуват. (Учителят прочете двайсета глава от Йоана.) „Духът Божи“ Молитвен наряд за край: „Отче наш“ По някой път някои от вас се много концентрирате. Обикнете земята повече, отколкото трябва. Човек трябва да обича. Ако обича земята повече от слънцето или ако обикне земния живот повече от духовния, той е на кривия път. Ако обикнеш духовния живот повече от земния, пак си на крив път. Чудни са хората, когато казват: „Земният живот нищо не струва.“ То е неразбиране. Той е една подготовка, през която ти трябва да минеш. Ако не слезеш и не минеш през всичките изпитания, не може да влезеш в духовния живот. Земята е Божествена врата. Ако мислите, че не е Божествена врата, то е друг въпрос. Когато считате земята като врата за живота, то е друг въпрос. Бог създаде света, Бог създаде човека. Сега имаме предвид само хората, създадени от хората. Много хора, които срещате сега, те са копие на художници, нарисували картини хора или скулптура, но то е човешко дело. Гледаш някой човек, от восък направен, да ти заговори. По някой път ще заговори, като го пипнете, пак не е човек. Казвам, в нас има едно Божествено начало, дълбоко нещо скрито; каквото и да направиш, има един глас, който пришепва: „Бъди добър.“ Любезно говори: „Бъди добър, да не повтаряш тази погрешка втори път.“ Кажеш някоя лоша дума, казва: „Бъди добър, втори път не произнасяй тази дума.“ Учи той. Или постъпиш криво, казва: „Тъй не се постъпва по този начин.“ Облечеш се, казва: „Тъй човек не се облича.“ Станете сутрин, някой турил лявата ръка в палтото, казва: „Какво има – лявата или дясната?“ Нямам нищо против. Ако искаш знание да добиеш, тури си лявата ръка; ако искаш любов, тури си дясната ръка в палтото. Туриш дясната ръка в палтото, отиваш, туй, което искаш, няма да получиш. Ако излезеш от къщи и туриш левия крак първо, ще придобиеш едно нещо. Не че е лошо. Ако тръгнеш с десния крак, ще придобиеш друго познание. Слуги, ученици, синове
 2. 1 point
  Кон Круз

  Забавно - 2

  Трагисмешнично. Тита пее на концерт за набиране на средства в помощ на деца на служители на МВР, пострадали и загинали при изпълнение на служебните им задължения. 16:40 мин. Бенг бенг, късай. "За двубой не ме брой, ти си моят boy toy. Моите играчки ти не пипай, в ъгъла стой. Здрав, прав, мъж си, недей да пускаш сълзи. Аз съм голяма хапка, не те видях - мравка. Може да опиташ как е задната предавка. Зъб, плът, пъпче, танцуваш като трупче Не можеш да ме разгадаеш - рубик кубче. Ти си точно този, който ме иска в пози. Аз съм повелител на хиляда черни рози. Дръж пътя, миличък, нещо си ми бледичък. За игричките ти I don't give a f*ck." "Всички съм улучила с хедшот."...
 3. 1 point
  Трябва, трябва.
 4. 1 point
  Учителя неслучайно казва на с. 245 от серията „Сила и живот“ в томчето беседи „Ето човека“ следното: „Сега хора, които не разбират дълбокия смисъл на първообразния език, могат да направят един или друг превод, да разместят думите. Но има известни закони, които регулират човешката мисъл и които не допущат едно своеобразно разместване. Докато човек не се научи да мисли правилно, той ще прави грешки и ще ги изкупува с ред страдания ... В трета серия на „Сила и живот“, озаглавена „Солта“, на с. 177 можем да прочетем: „Имайте предвид, че в това, върху което ще ви говоря, всяка дума има особен смисъл. Когато употребявам известна дума, аз търся нейните вибрации, защото думите се определят, тъй както се определят слънчевите лъчи. Не може да произведете известен цвят, ако не произведете вибрациите, които му съответстват. Следователно, като се говори за добродетели например, трябва да произведете вибрации, съответни на добродетелта, и тогава ще разберете съответния смисъл на тази дума. Само така ще имате една обективна реална истина,“
 5. 1 point
  Здравейте, приятели! Извинявам се за безпокойството. Бих искал да запитам защо е било допуснато определени беседи от Учителя да бъдат публикувани в два различни варианта? Повод за моето питане е нещо, което забелязах съвсем наскоро в електронните книжарници. Посочвам един конкретен пример: беседата "Мир на този дом", от 5 март 1933 г. В страницата на братството (Petardanov.com) ясно е посочено, че лекцията има първи и втори вариант. В библиотеката "Triangle.bg" е поместена само втората версия. В 1-ия вариант, в един от абзаците четем : "Всяка страна, в която се изсичат горите, тя е осъдена на страдания. Всяка страна, в която животните се избиват безразборно, е осъдена на страдания. Всяка страна, в която хората се избиват безразборно, страданието е още по-голямо. ..." Съответно, във 2-ия вариант, изречението "Всяка страна, в която животните се избиват безразборно, е осъдена на страдания." е пропуснато ...Забелязал съм ,че и други последователи на Учителя изразяват своето негодувание от това, че беседи са подложени на редакция (вероятно под претекст за някакви уж стилистични различия), като в някои случаи се забелязва промяна, "доукрасяване", или пропускане на цели важни изречения (като в горепосочения пример). ...
 6. 1 point
  Кон Круз

  Забавно - 2

  Александър пияницата се върнал у дома пиян за пореден път . Жена му го посрещнала със заплахи, удари и ругатни : - Ако се върнеш пак пиян ще спиш на вън! На другия ден отишъл в кръчмата и си поръчал минерална вода . Аверите му го питали : - Защо пиеш вода бе да не си се повредил? Разказал им той за заплахата на жена си и те му дали съвет : - Като ти отвори хвърляш си дрехите вътре, на нея ще и стане жал и ще пусне да спиш вкъщи. Послушал ги той и се напил. На другия ден влиза бесен в кръчмата и започва да псува. - Какво бе не стана ли номера - го питали приятелите му? - Стана ма като се отвори врата, аз хвърлих дрехите, вратата се затвори и се чу глас "следваща спирка метростанция Люлин"!
 7. 1 point
  Кон Круз

  Забавно - 2

  Някакъв пич много бързо свършвал... Отишъл при с*ксолога-психотерапевт Румен Бостанджиев... - Докторе, много бързо идва краят, жената е недоволна. Докторът го прегледал и му казал: - Ми нищо странно не намирам, нищо ти няма, но за да ти помогна, трябва да поработиш психологически... - Какво значи това? - Слушай - като легнеш със жена ти, за да продължи актът по-дълго ще почнеш да си мислиш как ставаш от леглото, как взимаш душ, как бъркаш яйца, закусвате, как взимаш таксито, стигаш в офиса, моташ се, изпращаш 2-3 мейла на недоволни клиенти, после взимаш тролея за да отидеш в любимия ресторант за обяд и чак, чак, чак... когато видиш келнерите с менюто - тогава можеш да свършваш - смятам, че този психологически прийом ще помогне... но мисълта трябва да тече бавно, като охлюв, катерещ се на дърво... Вечерта мъжът си ляга със жена си и започва да си мисли, но мислите като буря вървят... - Ставам, къпя се, правя закуска, хапваме, взимам таксито до офиса, мотам се, пращам мейли, взимам тролея да отида до ресторанта... егати кви са тези келнери в тролея?
 8. 1 point
  Явора

  Заекването

  Здравейте, аз също съм/бях от заекващите. От тези съм при които то е възникнало между 3 и 5 години. Тоест нямам спомен някога да съм била без проблема заекване. Добавих думата БЯХ по горе, защото за мен заекването вече не е проблем, при условие че около 20 години е било ХИПЕРсериозен проблем, и 7-8 години не чак толкова сериозен, в момента от около 6-7 години вече не ми е изобщо никакъв проблем!!! Един човек когото познавам разбра че заеквам чак на четвъртия месец от запозанството си с мен, друг е разбирал на втория....има някои които изобщо не са разбрали все още! НЕ, не казвам че съм си излекувала заекването, и според мен заекването НЕ СЕ ЛЕКУВА, това за което Орлин говори неврологичният корен на заекването не се лекува! Неврологичните причини които са главния проблем за възникването НЕ се лекуват, но главния проблем неврологичния създава производни/периферни проблеми. Производните/периферните проблеми са психологичните както обяснява и Орлин - и именно те се лекуват. В най силната фаза на моето заекване, моето лично мнение е че едно 80% е било психичен проблем и само около 20% се е дължало на основния проблем/неврологичния/ В момента мога да кожа че производната психична зависимост при мен е намалена до максимум 5%, с което за мен проблем вече не съществуува!!! Тоест основния психично-информационен паразит който тормози заекващия е - предубеденост на заекващия че заеква и какво ще си кажат хората....и ако този паразит се унищожи в неоходимото лечебно количество УСПЕХЪТ ИДВА.. Както и при чисто органичните паразити, те си присъстват в човешкия организъм винаги, но създават проблеми само когато се наруши пропорцията полезни-вредни бактерии. Аз също смятам че унищожаването на този паразит НЯМА КАК ДА СТАНЕ чрез дихателни и речеви упражнения, тоест чрез логопеди, курсове логита и такива подобни. Още по малко пък с лекарства! С акъла който имам в момента никога няма да посегна към Транксент, но на 19 годишна възраст съм го взела дадено ми от невролог! Спирането на Транксента ме доведе до най-тежкото ми заекване през целия ми живот........добре че продължи само 15-20 дни и после постепенно се върна в традиционните граници! Не че не съм ходила, ходила съм като дете при логопед и съм имала в къщи от ония специалните копирани в папка упражения за четене. Но ефекта от това според моите лични наблюдения е нулев!!! Ключът към справяне със заекването е психотерапията според мен. Не че аз съм ходила, дори и да съм искала сериозна психотерапия съществува едва от 5-6 години мисля, първите 10-15 години експериментиране и прохождане и трупане на опит на специалистите. Да е било тогава истински късмет/уцелване на чисдлата от тотото/ някой да попадне на стабилен психотерапевт. И то не психотерапия насочена специално към заекването е необходима мисля, а по принцип насочена към личността му като цяло и изграждането и. Ей това автоматично тушира заекването и го свежда до минимум!!! И При мен успеха започна от момента в който аз се примирих със заекването и приех че ще си живея цял живот с него ...един много силен непукизъм ме налегна към проблема. "И какво като заеквам......какво като някой си помисли нещо, той да не е идеален".. Започнах да се вглеждам по задълбочено и педантично в хората - и открих че почти всеки си има недостатъци, а някои даже в огромно количество! От там нататък колкото по ОСЪЗНАТА ЛИЧНОСТ толкова по малко заекване! Винаги са ми казавали че заекването е Психосоматичен проблем, с което са ми отправяли обвинения че аз си го предизвиквам сама. Но от опита който имам мисля че заекването е соматопсихичен проблем. Незнам дали има термин в медицината и психологията СОМАТОПСИХИЧЕН ПРОБЛЕМ, ако няма е добре да го въведат! Тоест аз и в момента имам проблем заекване той е програниран генетично в мен който се проявява рядко като не му пука от това, НО СЪС ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЗАВИСИМОСТ КЪМ НЕГО СВЕДЕНА ДО МИНИМУМ. По нагоре някои хора слагат към заекването си разни чувства като обичам, мразя. Не го обичам, не го мразя - безразлично мие! А за това което говори Еленко той за восък де, баба ми лееше куршуми на цялото село идваха хора при нея, и на мен също поне 6-7 пъти. Ефекта разбира се беше нулев. Този Еленко при условие че е психолог как може да разграничава "статуса на чувствата" у човека с "аурата му". "Статус на чувствата" = "аурата му". А Аурата е само измерване на моментното състояние на чувствата, а не Цялостното състояние. Ако се измери дори само с разлика от 15 минути ще бъде различна. И Аурата(електромагнитни, звукови, светлинни.......вълни) е обект на малко популярните за сега науки Радиестезия, квантова физика и механика, свойства на електричеството и подобни.............а не е мистика и магия!
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
×