Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/31/19 in all areas

  1. 1 point
  2. 1 point
    а как да се срещнем с това,което е отдолу и да го преработим
  3. 1 point
    Точно за това не знам, но някъде ми беше попаднало нещо за приказките на Братя Грим, че в първоначалния си вариант изобщо не са били подходящи за деца. И текстовете им после претърпяват редакция. В такъв случай мисля, че е подходящо, но каквото и да се прави трябва да е с мярка.
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
×