Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/08/19 in all areas

 1. 1 point
  Но тези неща , както и много други , щяха да са само стъпало на растежа ако има възрастен човек до теб . Или ако всички разстяхме в любящо състрадателна среда .Среда пречупваща околния свят през призмата на любовта . А не , деца да възпитават деца . Последното изречение , за мен е ключ за възпитаване на малките . Едни здрави и жизнени баба и дядо са задължителни за отглеждането на децата . Жизненоста и здравето на бабата са показатели за успешния модел психика .
 2. 1 point
  Благодаря! С какво тяло?
 3. 1 point
  Отче наш. „Духът Божи“. Ще прочета част от 15 глава от Първо Послание към Коринтяните, от 35 ст. нататък: „Тогаз ще възкръснат мъртвите.“ „Бог е Любов“. Неделна Беседа: С какво тяло? - 7 октомври 1934 г. Добрата молитва С какво тяло?
 4. 1 point
  Така е, като представата ни за секс се формира от порно филмите... А тези, които остават любовници, са се издигнали над хормоналния секс до близост и интимно общуване не само на физическите, но и на останалите тела..
 5. 1 point
  Както мозъкът не е проста машинка, а сложен апарат, така и психиката не е само чувства и мисли, ами целият вътрешен свят. Няма силна психика, има силна воля, посредством която преследваме реализирането на желанията си. Има стабилна психика, в която чувствата и мислите са в хармонично взаимоотношение с волята, съответно желанията и целите са съобразени с възможностите на средата. Творчеството е това, което ни разделя от машините. Неговата най-изчистена проява са мечтите. Мечтите са творческият поглед към нереализираните възможности. Творчеството е качество, силата идва от волята. Човек се познава по мечтите му...проявява се в страданието му. Силно страдание - богата душевност - широко поле на психиката - множество възможности за самопознание.
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
×