Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/11/19 in all areas

 1. 1 point
  kipenzov

  Ницше

  Лелее, хвърли ме в дълбоката символика! Ма явно съм имал нужда от предизвикателство!! Тая беседа е доста ,,по-наситена" от други, които сте публикували във форума!?!
 2. 1 point
  kipenzov

  Ницше

  Спрях да гледам Viasat History след поредица от филми за Втората световна война. Аман от пропаганда. Също и Hallmark, след филма ,,Язон и аргонавтите", в който Орфей беше ,,музикално ориентиран негър". Неолиберастите отвъд Ламанша и Атлантика нямат никакво уважение към бита и културата на малките народи, освен ако не са ги ,,задушили в клетка" като ,,опитни мишки".
 3. 1 point
  Благодаря! С какво тяло?
 4. 1 point
  Отче наш. „Духът Божи“. Ще прочета част от 15 глава от Първо Послание към Коринтяните, от 35 ст. нататък: „Тогаз ще възкръснат мъртвите.“ „Бог е Любов“. Неделна Беседа: С какво тяло? - 7 октомври 1934 г. Добрата молитва С какво тяло?
 5. 1 point
  Молитвен наряд за начало: Добрата Молитва Молитвен наряд за край: http://simeonsimeonov-tenor.org/Imashe_Chelovek/13_Dobur_den.mp3 Обяснения върху обстановката на залата за събрания Дадени при първото въвеждане в нея на 6|19 агуст 1919 г. — Преображение, 7 ч. сутринта. Задръжте в паметта си обстановката на стаята, тъй както си е. Това са неща наредени по известен закон. Всяко нещо тук има своя смисъл, нищо не е излишно. Виолетовата краска над вратата показва, че трябва да бъдете силни; зелената иска от вас да се развиете в Божията добродетел ; розовата — сърцето ви да е изпълнено с любов; синята — умът ви с вяра; портокалената означава проявление на физическия живот. Тази картина с концентрични кръгове показва пътя на развитие на човешката душа, първоначалния произход на човека — как той е започнал живота си. Другата картина — пентограмата — показва човека в сегашното му състояние — пътя, по който е минал. Образът на Христа, който виждате тук, представя сегашното стремление на човека да се приближи към Христа, Човек е тръгнал от добродетелите нагоре, влязъл е в рая: дървото, което виждате, е райското дърво; после съгрешил, минал през мъдростта, която се добива чрез изпитание; а най-после минал чрез любовта и влязъл в спасението. След това ще се възкачи през пътя на правдата, посл ще слезе в пътя на истината, и тогава веч ще се съедини с Бога. Добротата, мъдростта, любовта, правдата и истината — това е пътят, през който човек се възкачва. Надписът на пентограмата е: в изпълнение волята на Бога чрез любовта е силата на човешката душа; в изпълнение волята на Бога чрез мждростта е силата на човешката душа; в изпълнение волята на Бога чрез правдата е силата на човешката душа; в изпълнение волята на Бога чрез добродетелта е силата на човешката душа; в изпълнение волята на Бога чрез истината е силата на човешката душа. Вашата задача през годината ще бъде: да схващате Бога като любов и мъдрост, и чрез тях да всаждате в вашата душа всички други добродетели. Само по този начин може да се развиете и подигнете. За да бъде човек силен в света, трябва първо да започне с любовта. Добродетелта представя самия човек, минал през любовта. Чрез мъдростта човек е научил Божиите изявления към него... Обяснения_върху_обстановката_на_залата_за_събрания
 6. 1 point
  Безценни съвети! Благодаря! Обяснения_върху_обстановката_на_залата_за_събрания
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
×