Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/07/19 in all areas

  1. 1 point
    Здравей . hurtled За шизофренията , не ми се говори . Но тук има нещо и то е начина на мислене . Практичноста , ангажираноста на ума с непосредствените задачи . Най вече липсва склоноста за фантазиране , задълбаването в илюзийте . Често проблемите изникват когато има емоционални натрупвания следствие необработени стресови случки . А това се става , когато липсва този ,,селски" навик на ума да пресява информацията , според практичноста на ежедневния бит . Предполагам , като всеки , зацикляш в неприятни емоционални състояния . Изхода е в създаване и затвърждаване навика да насочваш мисленето в желана посока . Както и kipenzov ти казва , не става без работа . п.п. Ето подходящ цитат от една беседа :
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
×