Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/29/20 in all areas

 1. 2 points
  Отдавна търсех точен признак, по който да различаваме Бялата ложа и Белите учители от другите учители и ложи от духовен тип. Големството над другите си е изкушение, на което не е лесно да се устои. Стремежът към усъвършенстване, към напредък е естествен, но чернилката, според мен, се появява със сравнението аз - другите. А стигне ли се до състезания, класирания, там вече е тъмнина дълбока. Необходими_условия_за_ученика Още един точен критерий - Бялата ложа и белите учители не искат и трите. При тях е само умът. Сърцето е дадено на Бог - т.е. само Безусловната Любов ни е мерило за сърцето. Не че няма и други сенки да минат през него, но другото да се чисти и да се самовладее. Ръката (т.е. волята ни) също не е под тяхна команда - за нея ние си носим лична отговорност, и за това сме свободни да я проявяваме. Там също има опасности, но си имаме и личен водач - нашият дух-ангел. Благодаря за днешната беседа - много ценна.
 2. 1 point
  Благодаря! Необходими_условия_за_ученика
 3. 1 point
  Молитвен наряд за начало: Господнята Молитва Да се въдвори Божията Правда на Земята във всичката нейна пълнота. Да осени първо всички домове. Да вдъхне в сърцата на вярващите Божествената ревност, да я възприемат те във всичката нейна красота и да я приложат във всичката нейна хубост и пълнота. Необходими_условия_за_ученика Молитвен наряд за край: Благославяй, душе моя, Господа. Пътят на Живота Добрата Молитва Абсолютна чистота на сърцето Пълно самообладание на ума и сърцето Беседа, държана в Горницата на група от 72 жени. Вие вече се смятате за ученици на Окултната школа или искате да бъдете такива. Но правилата за учениците в тази школа се различават от тези, които са за учениците на тукашните школи – школите на Земята. Като постъпите в една от тукашните школи, ще си платите таксата и след завършването на четири години от долния курс на образованието си, ще получиш препоръка или свидетелство, че си завършил, и след това ще минете в по-горен курс на своето образование. За ученика на окултната школа обаче са необходими две неща. Първото условие е абсолютна чистота на сърцето. Тази чистота трябва да бъде жива – тъй както е жива чистотата на онзи извор, който постоянно блика и сам се чисти. Тъй подразбирам живата чистота. Не си задавайте въпроса: „Мога ли или не мога бъда чист?“ Този въпрос трябва да бъде изключен от ума ви. Който иска да бъде ученик, трябва да бъде абсолютно чист, да бъде жив извор. В Писанието се казва: „Сине мой, дай ми сърцето си!“ Следователно, за да бъде сърцето ви чисто, трябва да го дадете на Господа – под думата Господ подразбирам това велико Бяло Братство, чрез което Господ сега работи в света. Тези бели братя са сегашните учители на цялото човечество – и на мъже, и на жени, и отсега нататък ще се запознавате с тях. Второто необходимо условие за ученика е пълно самообладание на ума и сърцето. Ученикът трябва да владее ума и мислите си, да владее сърцето и желанията си. И така, абсолютна чистота на сърцето и пълно самообладание на ума и сърцето са абсолютно необходими за ученика на окултната школа. Ако нямате абсолютна чистота и пълно самообладание, каквото и да ви кажат, нищо няма да използвате, то ще мине и замине, без да остави у вас някакви следи. Онези от вас, които нямат чистота и самообладание, като влязат в тази школа, ще започнат да си мислят, че притежават тези качества, и ще изпаднат в лицемерие, ще изпитват една тягост, която ще им пречи. Който влезе тук, трябва да бъде чист – ако не иска да бъде чист, нека стои отвън, за да не цапа другите. А аз казвам, че вие всички имате възможност да бъдете чисти, защото чистотата не зависи от вас, а от Бога, Който е един извор. Вие трябва да бъдете смели и решителни, да не се страхувате – страхът може да дойде отвън, но вие няма да го приемате в себе си като ваш гостенин. Ако вие сте чисти, ако имате самообладание, Белите Братя, Небето, ще дойдат при вас и ще ви помогнат. Тези картини, които виждате тук, в Горницата, нека се запазят в ума ви... Необходими_условия_за_ученика
 4. 1 point
  Вижда ми се меко казано странно за човек посветил се на безкористно служене на Любовта да се привлича от черния цвят, цвета на свещения егоизъм. Например за едно дете с вълчи характер, изучаването на характера на вълка в часовете по зоология е полезно, защото такъв характер може да се облагороди само чрез насищане. Обаче за дете с характера на овцата подобно изучаване ще отнеме много добри качества и след известно време ще се чудим какво стана с това дете, че така се овълчи. Накратко, ако свещените книги на черните братя( използването на малки букви не е случайно) намират резонанс във вашите умове и сърца те са за вас. Обаче ако изпитвате известна дисхармония във вашата душа от подобни съчинения , стойте далече от такива книги за да не си докарвате излишни страдания. Любознателността е добродетел, но любопитството е по скоро животинско качество и се явява пречка в стремежа към духовно усъвършенстване.
 5. 1 point
  Никой не може да окаля и омърси душата на човека. Виж, ума и сърцето може. Това се случва, когато човек прекъсне връзката си с висшите същества. Значи по-голямото или по-малкото съприкосновение с висшите същества, броят на допирните точки с тях определя степента на човешката чистота. Когато човек води един чист живот, той получава знанието си отвътре. Ако животът му не е съвсем чист ще търси знанието отвън. Ако човек съвсем се е окалял и омърсил навсякъде ще се среща с мистерии и няма да знае защо се ражда и защо умира. Как може омърсеният да се изчисти. Като чете свещени книги ? Не, той трябва да намали низшите желания у себе си, т, е. желанията му да се възпитат. Низшите желания не се крият в душата, даже не и във физическото тяло, а в плътта. Белите братя свято пазят свещеното знание и не го изнасят на пазара, а само пред тези души,които мислят и разсъждават като тях,имат същите подтици като тях. Само с тях те споделят този свещен хляб. С всички останали хора, те разменят мисли върху общи въпроси, които са достъпни за техния ум.
 6. 1 point
  Иво

  Всемирното Братство

  В духа на терминлогията употребявана тук, аз правя разлика между Бяло Братство и Великото Всемирно Братство. Докато приоритет на първите е доброто, като противовес на злото, то при второто няма никакво противопоставяне, никакво разделение. За Великото Всемирно Братство е характерно, че то регулира действията и на двете школи - Школата на Бялото Братство и Школата на Тъмното Братство: "Освен тези две школи, има една трета школа - школата на Великите Учители, които са от по-висока йерархия и направляват дейността на първите две. Те си служат с методите и на едните, и на другите за своите велики цели, но не спадат нито към едната, нито към другата школа. Те са онези Велики Учители на Всемирното братство, които направляват целия Космос и които след завършване на всяка еволюция, създават нови еволюционни вълни, следващи друг план и друг ритъм. Под ръководството на техния мощен дух са слезли някога от високите върхове на Битието онези възвишени духове, които са създали слънчевите системи - в това число и нашата. Те са създали и устроили Първичната "космична" земя, някогашния "рай". На тази "космична земя" и досега живеят онези съвършени прачовеци, които са завършили своето развитие. Те са великите Предци на човечеството. Тези Творци на миналото, тези велики Предци и днес пак слизат на нашата земя. И те ще я превърнат в рай.... " (източник)
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
×