Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/25/20 in all areas

  1. 1 point
    Неделни беседи Този е живият хляб (1934–1935) Всичко чрез Него стана Отче наш. „В начало бе Словото“. Поредната лекция , призоваваща хората да се опират на разумното . То е оживяващото , творческото . То е смисъла и основата на битието . Днес като прехвърлях телеканалите ми направи впечатление присъствието на много разумни мнения като това на професор Хинов , на Камен Донев и много други . Мнения които и преди ги имаше но се губеха сред рекламната преситеност . Може би нашите журналисти започват да зачитат духа на събитията? Искам само да обърна внимание , как на днешния живот в 21 век , можем да гледаме през напътствията от беседите . Задача на днешния ден , може да бъде размишление по тези думи ,,Тогава именно ти не можеш да се лекуваш." Нали искаме да сме здрави ? Какво означава да си представим как сме здрави и какво ни пречи . Не е ли навика , мутирал в удобна представа ?
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
×