Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/11/20 in all areas

 1. 1 point
  Всъщност поне на английски думите са above и below (означаващи по-скоро "над" и "под" в случая над или под нашия свят - земята). Делението на три свята е характерно за много учения - земята, подземния свят и небето. Т.е. имат се предвид всички сфери. Принципът може да се отнесе също малкото и към голямото или пък към различните степени на развитие. Също към познатото и непознатото и по този начин правилното му прилагане може да е от полза при изследването на последното. Ограничения в приложението на този принцип (а и на другите) всъщност не би могло да има, защото по дефиниция принципите са общовалидни и неизменни. Самият принцип изразява единството в разнообразието, което ни заобикаля; съществуването на общи модели на основата на които е изграден светът в който живеем. ....
 2. 1 point
  Господнята Молитва Беседа: Голям е само Бог - 23 август 1920 г. Добрата Молитва
 3. 1 point
  Корона вируса е повода , страха е лошото . Страха и неговите последствия . Например подновяване с насилие темата за ваксините .
 4. 1 point
  "Хората сами създават ограниченията си. Със своя непорядъчен живот един народ може така да разпръсне влагата от въздуха, че да създаде голяма суша, от която с години всички да страдат. Добрият и лошият живот имат отношения към хората. Следователно, ако хората са добри, ще има отлично налягане, ще има разширение на влагата и вътрешно напрежение на топлината. А за плодородието е необходимо тъкмо това: топлина, напрежение на въздуха, разширение на влагата и съответно налягане." http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/Защо_им_говориш_с_притчи%3F В тази връзка може да се посочат разработките за "оргоновата енергия" на Вилхелм Райх. Като пример- cloud buster, устройство, което "разпръсква" облачността в областта, към която е насочено, и което е базирано на потока от оргон от водно течение Тази "оргонова енергия" "тече" и повлиява процесите и в нашия организъм, бива два вида - "жива" и "мъртва", съответно тече в два потока - изграждащ и разрушаващ, свързана е с електромагнетизма, проявява се на клетъчно ниво като процеси на свиване и разширение, т.е. различно налягане. Основният елемент и вещество, което "провежда оргоновата енергия" е водата. Не веднъж съм споделял, че мисловно-чувственият ни поток има характеристики на енергиен поток. Взаимодействието между този ни поток с тялото ни става чрез клетъчната ни система, чиято основна функция е да провежда ел.магнитни сигнали - нервната, а всичко се осъществява във водна среда или водни золи. А самият съзнателен поток е описван в психологията. Фройд примерно го нарича Либидо, а разрушителната му форма Деструдо, а пък някой "отиват" по-далеч и деструдото го описват като по-мека форма на Мортидото. На мен лично повече ми харесва подхода на Юнг да не дефинира конкретно потока, а да набляга на творческата му същност и въздействието му върху процеса на вътрешното ни израстване, "индивидуацията". Съответно сексуалната енергия е само проявление на като цяло потока от творческа енергия, който "протича" в нас. Но във всеки от нас. Както и в природата, потвърждение за панпсихизма. Съответно въпросът с климатът зависи зо известна степен и от взаимоотношенията между хората, апропо, обществото и обществената система с начинът им на функциониране. Така и скоро няма да разберем, че обществото ни е така структурирано, че води до потискането на сексуалната енергия(защото повечето хора не сме вещи в сублимацията й), а това води единствено до влошаване на условията на средата.
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×